Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co dalej Gimnazjalisto ?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co dalej Gimnazjalisto ?"— Zapis prezentacji:

1 Co dalej Gimnazjalisto ?

2 Oferta Edukacyjna Od roku szkolnego 2002/2003 rozpoczęto kształcenie młodzieży w zreformowanym systemie szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Bogata oferta edukacyjna dla absolwentów gimnazjów stwarza im szansę realizowania różnorodnych dróg zdobywania wykształcenia i planowania własnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

3 Oferta Edukacyjna Nowe typy szkół ponadgimnazjalnych funkcjonują
od 1 września 2002 r., a uzupełniające licea ogólnokształcące i technika uzupełniające ruszyły od 1 września 2004 r. Do szkół policealnych są przyjmowani absolwenci ze świadectwem ukończenia: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących, techników uzupełniających.

4

5 Trzyletnie kształcenie w liceum ogólnokształcącym
zapewnia uzyskanie wykształcenia ogólnego na poziomie średnim. Szkoła tego typu jest rozwiązaniem dla tych gimnazjalistów, którzy: planują podjąć studia wyższe lub nie mają jeszcze sprecyzowanych planów edukacyjno - zawodowych

6 Absolwenci liceum ogólnokształcącego mogą:
po otrzymaniu świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego – podjąć dalszą naukę w szkole policealnej. Ukończenie szkoły policealnej i zdanie zewnętrznego egzaminu umożliwi im otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, lub po zdaniu egzaminu maturalnego otrzymać świadectwo dojrzałości i podjąć studia wyższe.

7

8 Absolwenci technikum mogą:
po zdaniu egzaminu zewnętrznego i uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, podjąć pracę w wyuczonym zawodzie, lub kształcić się dalej w szkole policealnej, po zdaniu egzaminu maturalnego uzyskać świadectwo dojrzałości i podjąć studia wyższe.

9

10 Zasadnicza szkoła zawodowa
Absolwenci gimnazjów, którzy chcą się szybko usamodzielnić i rozpocząć pracę zawodową powinni wybierać zasadniczą szkołę zawodową, o okresie nauczania od dwóch do trzech lat. Po zdanym egzaminie zewnętrznym mogą uzyskać dyplom potwierdzający ich kwalifikacje zawodowe (na poziomie robotniczym).

11 Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych mogą:
po zdanym egzaminie uzyskać dyplom potwierdzający ich kwalifikacje zawodowe, lub po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły: kontynuować naukę w dwuletnich uzupełniających liceach ogólnokształcących lub trzyletnich technikach uzupełniających. Po zdaniu egzaminu maturalnego uzyskają świadectwo dojrzałości, natomiast po zdaniu egzaminu zewnętrznego, po ukończeniu technikum, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

12 Formuła wyboru zawodu Chcę - pragnienia, zainteresowania, dążenia
Mogę - umiejętności, talent, stan zdrowia Potrzeba - stan rynku pracy i problemy socjalno-ekonomiczne w regionie strefa optymalnego wyboru zawodu

13 Młodzież często spontanicznie wybiera sobie określony zawód
Młodzież często spontanicznie wybiera sobie określony zawód. Czyni to bez analizy własnych możliwości, nie patrząc również na społeczne uwarunkowania, np. zapotrzebowanie na pewne zawody. Wybór niewłaściwego zawodu pociąga za sobą wysokie koszty ekonomiczne związane z koniecznością zmiany kwalifikacji, może być przyczyną niezadowolenia z pracy, braku sukcesów i w konsekwencji obniżenia poczucia własnej wartości. Aby uniknąć błędnych decyzji, należy dokładnie poznać ofertę edukacyjną, swoje umiejętności i możliwości intelektualne i fizyczne.

14 Błędy przy wyborze zawodu
Stosunek do wybieranego zawodu jak do czegoś, co się nie zmienia Życiowy pogląd na prestiż zawodu Przeniesienie odczuć własnych do przedstawiciela danego zawodu na sam zawód Przestarzałe stereotypy o charakterze pracy w sektorze przedsiębiorczości prywatnej, Nieumiejętność lub niechęć do określania swoich cech osobowości (skłonności, zdolności)

15 Błędy przy wyborze zawodu
Wybór zawodu pod wpływem kolegów Zauroczenie tylko zewnętrzną formą, albo jakąś jedną tylko cechę charakterystyczną dla danego zawodu Niewłaściwa ocena swoich fizycznych walorów (lub braków), istotnych przy wyborze zawodu Nieznajomość podstawowych działań, operacji i ich kolejności, przy wyborze zawodu


Pobierz ppt "Co dalej Gimnazjalisto ?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google