Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

bezpieczeństwo musi kosztować Wstępna koncepcja i plan działania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "bezpieczeństwo musi kosztować Wstępna koncepcja i plan działania"— Zapis prezentacji:

1 bezpieczeństwo musi kosztować Wstępna koncepcja i plan działania
KRAKOWSKI MONITORING WIZYJNY bezpieczeństwo musi kosztować Wstępna koncepcja i plan działania Bogusław KOŚMIDER Jerzy WOŹNIAKIEWICZ Marek GORZKOWSKI

2 KRAKOWSKI PAKIET BEZPIECZEŃSTWA
Więcej policjantów na ulicach i w miejscach publicznych Większy udział społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa Budowa Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta Rozważenie zmian w sprawie zasad sprzedaży alkoholu Więcej Strażników Miejskich na ulicach i w miejscach publicznych Większe zaangażowanie Miasta w finansowanie spraw bezpieczeństwa

3 KRAKOWSKI MONITORING WIZYJNY – Bezpieczeństwo musi kosztować
Streszczenie : 1. Jak to jest w innych miastach ? • Warszawa – 1000 kamer, 17 centrów oglądowych, CBM , prowadzi i finansuje miasto • Poznań – 395 kamer, CZKM, prowadzi i finansuje Miasto Poznań • Wrocław – 103 kamery CM, 1300 kamer ITS, w CZK prowadzi i finansuje Miasto • Mniejsze miasta – Jaworzno, Wieliczka, Myślenice i inne 2. Jak to jest w Krakowie ? • Monitoring Straży Miejskiej, 45 kamer , centra oglądowe • Policja – 26 kamer , w komisariatach • Osobno monitoring drogowy • Osobno nie zintegrowane centrum zarządzania kryzysowego • System jest zużyty technologicznie • Były podejmowane próby rewitalizacji systemu ale nie starczyło środków • Inne podmioty, w tym Spółdzielnie Mieszkaniowe mające odrębne systemy 3. Jak w Krakowie powinno być ? • Krakowski Monitoring Wizyjny jako element Centrum Bezpieczeństwa Miasta Finansowane i nadzorowane przez samorząd Wspólne przedsięwzięcie samorządu, Policji , Straży Miejskiej, docelowo inne służby Nowoczesna technologia Parametry Krakowskiego Centrum Bezpieczeństwa : • Nakłady mln na infrastrukturę , ok 10 mln zł rozbudowa centrum monitoringu • Koszty roczne ok 2-3 mln zł

4 5. Harmonogram w przypadku akceptacji :
Harmonogram prac na lata 2014 – 2016 SWOT Mocne strony: Słabe strony: + szybsza reakcja nakłady i koszty + większe poczucie bezpieczeństwa nowa logistyka Szanse: Zagrożenia: + wzrost poczucia bezpieczeństwa brak efektów + integracja z innymi systemami złe wykorzystanie + skuteczne zarządzanie problemy z finansowaniem Dlaczego takie pytanie : Bo różne zdania dotyczące skuteczności monitoringu Bo niechęć do inwigilacji Bo są inne sposoby podnoszenia bezpieczeństwa Bo są możliwe złe wykorzystania systemu Bo próbowano i zawsze nie było na to pieniędzy

5 WARSZAWA (1 711 324 mieszkańców) Zakład Obsługi Systemu Monitoringu
Kamery obserwacyjne ZOSM umieszczone są w różnych miejscach miasta, tak aby zapewnić maksymalną kontrolę oraz bezpieczeństwo. Każda z grup kamer nadzorowana i sterowana z Centrów Oglądowych podlega pod teren właściwego Komisariatu lub Komendy Rejonowej Policji. Monitoring Miejski – 414 kamer zainstalowanych w 17 dzielnicach 323 kamery obsługiwane są przez operatorów na Centrach Oglądowych Zakład Obsługi Systemu Monitoringu podlega bezpośrednio pod Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

6 Integralną częścią Centrum Bezpieczeństwa Miasta jest:
W zlikwidowanym technikum budowlanym u zbiegu ul. Młynarskiej i Jana Długosza, powstał nowoczesny, pięciokondygnacyjny gmach Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy, który stał się nową siedzibą: • Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy, • Straży Miejskiej m.st. Warszawy, • Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu. W obiekcie zorganizowane zostały również stanowiska Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania. Integralną częścią Centrum Bezpieczeństwa Miasta jest: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, samodzielna jednostka organizacyjna m. st. Warszawy. Skuteczność monitoringu wizyjnego w mieście stołecznym Warszawie nie budzi żadnych wątpliwości. Według danych z Komendy Stołecznej Policji, w miejscach objętych monitoringiem, przestępczość po zainstalowaniu kamer  monitoringu wizyjnego  spada przeciętnie od 40 do 60%. System monitoringu jest narzędziem bardzo pomocnym w pracy służb. Pomaga patrolować niebezpieczne miejsca bez użycia własnych jednostek. Statystki pokazują, że wykorzystanie systemów monitoringu ogranicza przestępczość i czyni miasto atrakcyjniejsze dla mieszkańców i turystów w tych miejscach gdzie jeszcze niedawno panowała przestępczość. Pozwala to na przemieszczenie patroli Policji i Straży Miejskiej w miejsca nie objęte monitoringiem, co umożliwia efektywniejsze wykorzystanie zasobów personalnych tych służb Administratorem nagrań pochodzących z Systemu Monitoringu Wizyjnego jest Komenda Stołeczna Policji

7 Wizyjnego Miasta Poznania
POZNAŃ ( mieszkańców) W Poznaniu w ramach monitoringu wizyjnego działa kamer. System Monitoringu Wizyjnego Miasta finansowany jest z budżetu miasta, które jest właścicielem systemu. Wyjątek stanowią 53 kamery, które na mocy porozumienia zostały przekazane Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. W mieście zamontowane są zarówno kamery obrotowe ze sterowaniem, jak również kamery stacjonarne bez sterowania. Urządzenia są wysokiej jakości, dzięki czemu umożliwiają identyfikację osób zarówno w dzień, jak i w nocy. System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania W 2000 r. miasto wspólnie z policją podjęło inicjatywę zmierzającą do poprawy bezpieczeństwa publicznego polegającą na budowie w mieście systemu monitoringu wizyjnego. Uznano, że monitoring wizyjny stanowi m.in. narzędzie zwiększające szansę na wykrycie przestępstw i wykroczeń już w momencie ich popełniania oraz narzędzie prewencyjne.

8 Wymiernym efektem wdrożonego już systemu jest m.in.:
Elementy systemu W systemie zostały zainstalowane kamery obrotowe ze sterowaniem i kamery stacjonarne bez sterowania. Urządzenia te umożliwiają identyfikację osób zarówno w dzień, jak i w nocy. Obraz z kamer oglądają i analizują pracownicy specjalnych punktów - Centrów Dozoru. Mogą oni sterować wszystkimi kamerami obrotowymi z dowolnego Centrum. W systemie działa 6 Centrów utworzonych w komisariatach policji, w których monitoring obserwują pracownicy Straży Miejskiej. Dodatkowo obraz z kamer dociera do: Komendy Miejskiej Policji, Centrum Sterowania Ruchem ZDM, dyspozytorni MPK, Centrum Zarządzania Kryzysowego i do siedziby Straży Miejskiej. Przesył obrazu do dowolnego centrum możliwy jest dzięki wykorzystaniu Systemu Infrastruktury Służb Ratowniczych i Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Poznania. Obrazy archiwizowane są w Komendzie Wojewódzkiej Policji oraz Urzędzie Miasta Poznania. Efekty monitoringu Miejski system monitoringu wizyjnego jest skutecznym narzędziem w walce z przestępczością i przynosi zadowalające wyniki. Wymiernym efektem wdrożonego już systemu jest m.in.: spadek przestępczości - według danych policyjnych:, w rejonie ronda Kaponiera (niemal do zera), w rejonie Starego Rynku (bójki i pobicia o 40%, przestępstwa narkotykowe o ok. 60%) ogólny spadek aktów wandalizmu we wszystkich monitorowanych rejonach, udaremnienie prób wyłudzeń odszkodowań komunikacyjnych, spadek kradzieży kieszonkowych, możliwość pozyskania materiału dowodowego w przypadku popełnienia przestępstwa, wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

9 WROCŁAW (631235 mieszkańców) Kryzysowego miasta WROCŁAW
Monitoring miejski kamery obsługiwane w tzw. Centrum Monitoringu Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – operatorem jest Strażnik Miejski. Monitoring Zarządu Dróg i Komunikacji ok kamer na głównych skrzyżowaniach we Wrocławiu. Główne Centrum Monitoringu (Monitoring Prewencyjny Wrocławia) Podgląd ze 103 kamer z terenu miasta Wrocławia – głównie okolice centrum Monitoring Prewencyjny Miasta i Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym jest częścią składową: Centrum Zarządzania Kryzysowego miasta WROCŁAW

10 CZK Funkcjonowanie Centrum Zarządzania Kryzysowego Razem 29
Lawety Sanepid MPK Izba Celna Energetyka Gazownictwo Żandarmeria Wojskowa Straż Graniczna Szpitale Zarządcy nieruchomości PKP Weterynaria Noclegi Nadzór budowlany Zarządcy dróg Organizacje ochotnicze Prywatni przedsiębiorcy Patrol rozminowania Policja 997 Straż Pożarna 998 Pogotowie Ratunkowe 999 Straż Miejska 986 CZK Dyspozytorzy Prezydenta Czas pracy 24h sektor funkcja ilość 1 Dyspozytorzy Prezydenta 3 2 Pogotowie Ratunkowe 10 Straż Miejska 4 Państwowa Straż Pożarna 5 Policja Razem 29 Struktura CZK Koszty związane z przebudową pomieszczeń przy ul. Strzegomskiej 148 oraz budowa wieży antenowej na potrzeby CZK – ,97 zł Koszty utrzymania obiektu w 2014 – zł

11 Infrastruktura CZK Wieża łączności radiowej Agregat prądotwórczy
Magazyn przeciwpowodziowy Obecne pomieszczenie Monitoringu i nowe w budowie – koszt inwestycji 900 tyś. zł Pomieszczenia do pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego WIZUALIZACJA BUDOWANEGO GŁÓWNEGO CENTRUM MONITORINGU

12 Kilka przykładów mniejszych miast
LUBLIN – 100 kamer ( mieszkańców) KALISZ – 40 kamer ( mieszkańców) BYDGOSZCZ – 117 kamer ( mieszkańców) JAWORZNO – 97 kamer (43305 mieszkańców)

13 WIELICZKA 72 kamery (21119) mieszkańców
MYŚLENICE – 14 kamer (18383 mieszkańców) MYŚLENICE - W mieście zainstalowano 14 kamer, które przez 24 godziny na dobę rejestrują wszystko, co dzieje się w polu ich widzenia. Nagrania przechowywane są w archiwum przez 21 dni. Kamery pracują w systemie dzień-noc, dzięki czemu mogą z powodzeniem funkcjonować nawet przy niewielkim oświetleniu. Posiadają 23 krotny zoom optyczny oraz 12 krotny zoom cyfrowy, co daje im możliwość odczytania numerów rejestracyjnych nawet z odległości 400 m. Po 5 minutach samoczynnie przełączają się w tryb patrolowy i bez ingerencji operatora obserwują teren. Pole widzenie kamer ogranicza specjalnie zaprogramowana strefa prywatności. Oznacza to, że w miejscu okien do mieszkań obywateli pojawia się szary pasek zasłaniający widoczność.

14 Ponieważ Myślenice wprowadziły na większości kamer tak zwany system inteligentny (kamery które same reagują na wybrane zdarzenia) trochę więcej szczegółów. Czy wystąpiły jakieś trudności podczas instalacji? Wystąpił problem z budową radiolinii, ze względu na usytuowanie budynków, które uniemożliwiało łączność radiowa pomiędzy nimi. Problem ten został rozwiązany poprzez budowę specjalnej magistrali radiowej, której przebieg wyeliminował problem i która dodatkowo umożliwiła zwiększenie wydajności radiowej oraz ułatwienie w przyszłości dalszej rozbudowy monitoringu miasta. Obecnie jakie miejsca są monitorowane? Kamery wiszą na Rynku i na skrzyżowaniach głównych ulic. Obserwowane są osoby budzące podejrzenia. Osoby nie łamiące prawa nie powinny odczuwać ich obecności. W przyszłości system ma być rozbudowany o kolejne kamery. Struktura systemu Legenda: KSM - Komenda Straży Miejskiej BL1 - Blok Mieszkalny - punkt retransmisyjny KPP - Komenda Powiatowa Policji Gdzie znajduje się Centrum Monitoringu? Główne centrum monitoringu znajduje się w Komendzie Powiatowej Policji i jest wyposażone w trzy monitory LCD 22”. Dodatkowe dwa monitory znajdują się w dyżurce KPP i biurze Straży Miejskiej. Wszystkie trzy punkty mają możliwość pełnej obsługi. Urządzenia posiadają atesty i homologacje. Pracownicy zostali specjalnie przeszkoleni w Akademii Monitoringu Wizyjnego w Komendzie Straży Miejskiej w Krakowie.

15 K R A K Ó W na tle innych miast
Monitoring wizyjny w Krakowie Pod tym hasłem w Biuletynie Informacji Publicznej Miasto Kraków ( mieszkańców) - istnieje zapis: W Krakowie funkcjonuje, sfinansowany przez samorząd, system monitoringu wizyjnego obsługiwany przez Policję. System ten istnieje od 2003 roku. Kamery systemu monitorują ścisłe centrum miasta.  Równolegle funkcjonuje system monitoringu obsługiwany przez Straż Miejską Miasta Krakowa, obejmujący Nową Hutę i część Kurdwanowa.  System nadzorowany przez Straż Miejską Miasta Krakowa funkcjonuje od 2001 roku. Od 2008 r. rozbudową obu systemów zajmuje się Straż Miejska Miasta Krakowa. Więcej informacji na stronach Straży Miejskiej Miasta Krakowa. Monitoring Straży Miejskiej składa się z 45 kamer obsługiwanych w dwóch centrach oglądu przez 10 pracowników Straży Miejskiej (cywilnych). Centra oglądu zlokalizowane są w siedzibach oddziałów Straży Miejskiej:

16 Oddział III Nowa Huta – os. Centrum C 9
1stanowisko oglądu, 23 punkty kamerowe (19 kamer obrotowych, 4 kamery stacjonarne), 5 osób obsługi. System budowany w latach Lokalizacja kamer: Dzielnica XVI (3 kamery) - Bieńczycki Plac Targowy, Rondo Gen. Maczka, Rondo Kocmyrzowskie, Dzielnica XVII (4 kamery) – os. Na Stoku, ul. Poległych w Krzeszowicach, Dzielnica XVIII (16 kamer) – Plac Centralny, os. Centrum A i C, Kopiec Wandy Oddział V Wola Duchacka – ul. Cechowa 19 3 stanowiska oglądu, 22 punkty kamerowe (22 kamery obrotowe), 5 osób obsługi System budowany w latach Lokalizacja kamer: Dzielnica XI os. Kurdwanów Nowy (19 kamer), Dzielnica XI os. Piaski Nowe (3 kamery) W 2014 roku zaplanowana jest instalacja 10 kamer ze środków gminy i 8 kamer ze środków Spółdzielni Mieszkaniowej „Piaski Nowe”. Zakończenie inwestycji planowane jest w IV kwartale br. Po zakończeniu inwestycji będzie 40 kamer na terenie Dzielnicy XI. Łącznie system monitoringu Straży Miejskiej (dwa centra oglądu) będzie się składał z 63 kamer.

17 policyjnych zadań dyżurnego Komisariatu jest co najmniej sporadyczna.
Monitoring Krakowskiej Policji: W skład systemu administrowanego przez Policję wchodzi łącznie 26 kamer. 5 pracowników Straży Miejskiej obsługuje na posterunku Policji w Rynku Głównym 14 kamer z centrum Krakowa (Stare Miasto). Zamieszczone zdjęcie wskazuje ciekawostkę systemu – większość kamer (14) obserwuje Straż Miejska mimo, że system administruje Policja Pozostałe 12 kamer podpięte są do komisariatów i obsługiwane są przez dyżurnych Policji. Komisariat II ul. Lubicz – 2 kamery; Komisariat III ul. Pędzichów – 1 kamera; Komisariat IV ul. Królewska – 3 kamery; Komisariat V ul. Zamoyskiego – 6 kamer Nie należy ukrywać, że obsługa tych kamer przez zajmującego się realizacją policyjnych zadań dyżurnego Komisariatu jest co najmniej sporadyczna.

18 widać zaledwie zarysy postaci…
KILKA CYTATÓW Z KRAKOWSKIEJ PRASY ZOBRAZUJE KRAKOWSKI MNITORING …Kraków: mamy monitoring, ale z minionej epoki. Prace nad monitoringiem miejskim w Krakowie rozpoczęły się w 2001 r. Dziś w jego skład wchodzi 26 kamer policji (w centrum Krakowa: w obrębie Rynku Głównego i pierwszej obwodnicy) i 42 straży miejskiej (najczęściej na budynkach, rondach, przystankach). To niewiele, porównując choćby ze spółdzielnią mieszkaniową Bieńczyce. Ta ma 350 kamer i 55 rejestratorów obrazu… …W dodatku podział odpowiedzialności za obserwacje miasta między służbami mundurowymi nie zawsze sprzyja poprawie bezpieczeństwa. Kamery w wielu punktach miasta są niemal ślepe. Niska jakość obrazu uniemożliwia dokładne rozpoznanie sprawcy. Nocą na monitorach widać zaledwie zarysy postaci… ...Co ciekawe operatorem policyjnego monitoringu na Starym Mieście jest cywilny pracownik straży miejskiej. Taki bałagan spowodowany jest ponoć problemami z prawem własności poszczególnych części systemu… …Policja i straż miejska przyznaje, że kamery obserwujące centrum Krakowa są w tragicznym stanie. Władze miasta od lat nie mają pomysłu, jak usprawnić rozpadający się system. Istnieje obawa, że bez kamer zapanuje chaos… …System monitoringu w centrum jest stary. Jego "śmierć techniczna" to kwestia najbliższych lat - ocenia Adam Młot, komendant krakowskiej straży miejskiej…

19 Mamy też w Krakowie i takie przykłady:
Fragment artykułu Dziennika Polskiego 13 lipca 2013r. – BEZPIECZEŃSTWO Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bieńczyce„ ma pięć razy więcej kamer niż straż miejska i policja w całym Krakowie. Monitoring ten jest dla policji nieocenioną pomocą w wykrywaniu sprawców wielu przestępstw. Trwała walka o wpływy dwóch wrogich grup pseudokibiców. Mieszkańcy byli przerażeni i apelowali o podjęcie kroków na rzecz poprawy bezpieczeństwa - opowiada Zbigniew Bargiel, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej "Bieńczyce". Pojawił się pomysł wynajęcia ochrony, ale koszt jej utrzymania okazał się zbyt wysoki. A służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo były bezsilne. W 2004 r. mieszkańcy bloku na osiedlu Wysokim 2 postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Wystosowali do spółdzielni pismo z wnioskiem o montaż monitoringu. Zgodzili się na obciążenie ich kosztami utrzymania kamer. Program pilotażowy tak bardzo się sprawdził, że w niedługim czasie punkty podglądu zawisły na wszystkich 47 budynkach należących do spółdzielni - obecnie to 350 kamer. Obraz z nich jest nagrywany na komputerowych dyskach, a cały materiał przechowywany przez dwa tygodnie. Każdy mieszkaniec na kanale telewizji kablowej może oglądać obraz z kamer zamontowanych przy klatce schodowej, w której ma mieszkanie. FOT. JOANNA URBANIEC

20 „Obserwować, nie znaczy śledzić”
Monitoring Wizyjny dla Krakowa „Obserwować, nie znaczy śledzić” Radni Platformy Obywatelskiej uważają, że Kraków powinien posiadać sieć monitoringu miasta, która będzie powodowała wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta oraz Gości odwiedzających Kraków. Powinien to być monitoring oddziałujący prewencyjnie, przeciwdziałający aktom wandalizmu. Monitoring który faktycznie doprowadzi do zmniejszenia ilości popełnianych przestępstw, a policji da możliwość sprawnego gromadzenia materiału dowodowego wobec osób które dopuszczają się przestępstw i wykroczeń. Wreszcie monitoring, który pozwoli na wspieranie kontroli ruchu drogowego. Jest dla nas oczywistym, że sercem projektu nie może być jedynie centrum odglądu. Musimy zbudować, lub zaadaptować istniejący budynek na Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta… Będzie to miejsce codziennej współpracy i koordynacji działań służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek w Mieście… Działania zarówno pracujących na co dzień w Centrum dyspozytorów jak i specjalnie powołanych zespołów wspierać ma system monitoringu miasta… Z Centrum należy bezpośrednio zintegrować istniejące analogowe sieci monitoringu Straży Miejskiej, a także umożliwić dostęp do sieci policyjnej…

21 Centrum powinno mieć także możliwość dostępu do innych miejskich sieci monitoringu, takich jak np. monitoring ZIKiT-u, MPK … Szczegółowa koncepcja monitoringu wizyjnego Miasta winna się opierać na wykorzystaniu systemu tzw. „inteligentnego monitoringu”… Budowa systemu Monitoringu miasta winna przebiegać we współpracy z podmiotami administrującymi dużymi terenami publicznymi… Wstępne koncepcje budowy systemów monitoringu posiadają: Krakowska Policja, Straż Miejska Miasta Krakowa, a opracowaniami na ten temat dysponuje też Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK… Ścisła współpraca tych podmiotów wsparta przez ekspertów i praktyków z innych miast winna zaowocować opracowaniem szczegółowej koncepcji Krakowskiego Monitoringu Wizyjnego… Krakowskie system monitoringu wizyjnego stanowić winien sumę dobrych praktyk Wrocławia i Warszawy, ale również Myślenic czy Jaworzna…

22 W 2015 roku : W 2016 roku: SPRAWY FINANASOWE:
Dokładne koszty budowy Krakowskiego Monitoringu Wizyjnego mogą być znane dopiero po opracowaniu szczegółowej koncepcji… Przyjąć należy, kierując się doświadczeniami z innych miast, że budowa lub adaptacja CBiMM wraz z wyposażeniem winna kosztować około mln zł… Należy też oszacować na około 10 mln zł budowę nowych podsieci monitoringu oraz rozbudowę i modernizacje istniejących. Należy intensywnie zabiegać o pokrycie większości powyższych kosztów ze środków zewnętrznych.. Zakładając, że budowa i rozbudowa monitoringu to proces wieloletni, należy przyjąć na najbliższe trzy lata następującym harmonogramem prac: HARMONOGRAM: W 2014 roku: Opracowanie audytu potrzeb oraz koncepcji inwestycji: „Budowa Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta oraz sieci miejskiego monitoringu wizyjnego”. Ustalenie koncepcji finansowania inwestycji Rozpoczęcie prac projektowych W 2015 roku : Wykonanie projektu Centrum Uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych Rozpoczęcie inwestycji W 2016 roku: Zakończenie i odbiór inwestycji Rozruch i uruchomienie Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta oraz sieci monitoringu wizyjnego.

23 Analiza SWOT dla Krakowskiego Monitoringu Wizyjnego:
Zalety/ mocne strony : + realna kontrola miejsc zagrożonych co pokazują dane z innych miast + większe poczucie bezpieczeństwa mieszkańców w miejscach monitorowanych + szybsza reakcja na niebezpieczeństwa i zagrożenie + wykorzystanie dla celów dowodowych Wady/strony słabe : - znaczne nakłady na inwestycje i eksploatację bieżącą, - konieczna nowa logistyka, w szczególności światłowody lub radio - nowe zatrudnienie, nowe obowiązki Szanse: + zwiększanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców + zmniejszanie przestępczości w rejonach objętych monitoringiem + stworzenie Centrum Bezpieczeństwa Miasta jako miejsca do zarządzania miejskim Bezpieczeństwem + wprowadzenie ustawą czytelnych zasad funkcjonowania monitoringu Zagrożenia : - brak widocznych zmian w poczuciu bezpieczeństwa - zbyt duże poczucie inwigilacji - niemożność powołania Centrum Bezpieczeństwa Miasta - społeczna reakcja obojętności na zagrożenia - Wykorzystywanie dla drugoplanowych działań ( vide Raport NIK )

24 Krakowski Monitoring Wizyjny – analiza i zabezpieczenie ryzyk :
Ryzyko braku finansowania projektu : Zabezpieczenia: Środki w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Starania o środki UE Wpisanie do Strategii Miasta jako wyraźny priorytet Ryzyko niemożności uzgodnienia projektu (sprzeczne interesy, problemy z finansowaniem, problemy techniczne i prawne) : Jednoznaczne ustalenie lidera i głównego finansującego Powołanie zespołu sterującego i ścisłego planu Wykorzystanie wiedzy innych miast Ryzyko finansowania kosztem innych ważnych projektów (brak środków dla Policji i Straży): Ustalenie priorytetu jako zwiększanie bezpieczeństwa mieszkańców Równoległe określanie poziomu środków dla Policji i Straży Ryzyko braku założonych efektów Zabezpieczenia : Uwzględnianie efektów w innych miastach Analizowanie bieżące efektów i korekta działań Ryzyko niewłaściwego wykorzystania systemu do złych działań : Kontrola GIODO Kontrole wewnętrzne Ustawa o monitoringu Wykorzystywanie tzw. dobrych praktyk

25 Wnioski SWOT Krakowskiego Monitoringu Wizyjnego :
Centrum Monitoringu jest ważnym i koniecznym elementem bezpieczeństwa Miasta ale elementem nie wystarczającym Centrum Monitoringu to element systemu zarządzania bezpieczeństwem Krakowa, dopiero wtedy przyniesie pełne efekty- konieczne Centrum Bezpieczeństwa Miasta Centrum Monitoringu może nie dać widocznych korzyści jeżeli nie będzie efektów współdziałania służb Monitoring wizyjny nie jest wcale jednoznacznym i jedynym sposobem podnoszenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i budzi kontrowersje W opinii autorów Monitoring Wizyjny jest niezbędnym elementem systemu zarządzania miastem w zakresie bezpieczeństwa Równolegle, zgodnie z Krakowskim Pakietem Bezpieczeństwa będą realizowane działania : Zwiększenie ilości policjantów i patroli Większy udział społeczny Zmiana zasad sprzedaży alkoholu Większe zaangażowanie samorządu Zwiększenie patroli Straży Miejskiej

26 Pytanie Referendum Krakowskiego :
Czy jest Pani/Pan za stworzeniem w Krakowie systemu monitoringu wizyjnego, którego celem byłaby poprawa bezpieczeństwa w Mieście? Dlaczego takie pytanie w referendum ? • Bo są tacy, którzy uważają, że monitoring wizyjny nie daje efektów poprawy bezpieczeństwa i poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców • Bo są tacy, którzy nie chcą być podglądani i poddani obserwacji przez monitoring • Bo są tacy, którzy uważają, że monitoring wizyjny może być wykorzystany w złych zamiarach • Bo są tacy, którzy uważają, że są inne, lepsze sposoby wpływania na bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców • Bo są tacy, którzy próbowali przeprowadzić modernizację monitoringu ale dotychczas monitoring wizyjny nie był zadaniem priorytetowym

27 Krakowski Monitoring Wizyjny – PODSUMOWANIE :
Bezpieczeństwo to kluczowa potrzeba Krakowian Kraków w porównaniu z innymi miastami ma monitoring wymagający poważnych zmian, wielokrotnie takie zmiany były podejmowane Krakowski Monitoring Wizyjny musi być zbudowany szybko, musi być nowoczesny i maksymalnie eliminujący ryzyka Krakowski Monitoring Wizyjny to powinien być element Centrum Bezpieczeństwa Miasta, funkcjonującego w innych miastach Monitoring Wizyjny i Centrum Bezpieczeństwa Miasta to zadanie samorządu Miasta Krakowa Pozytywna odpowiedź w referendum w sprawie Monitoringu Wizyjnego to szybka realizacja projektu Równolegle muszą być realizowane pozostałe działania Krakowskiego Pakietu Bezpieczeństwa - więcej patroli policji i Straży Miejskiej, większy udział mieszkańców, zmiany zasad sprzedaży alkoholu, większe finansowanie przez samorząd spraw bezpieczeństwa „Bezpieczeństwo musi kosztować a obserwować nie znaczy śledzić”

28 W zbliżającym się referendum poprzyjmy idee budowy Krakowskiego Monitoringu Wizyjnego.
Pokażmy poparcie dla hasła: „Bezpieczeństwo musi kosztować a obserwować, nie znaczy śledzić” KONIEC W prezentacji wykorzystano fragmenty materiałów: prezentacji CZK Wrocław, Koncepcji Centrum Zarzadzania i Monitoringu KWP Kraków Wpisów umieszczonych na stronach internetowych Straży Miejskich Opisów monitoringów miasta Warszawy, Poznania, Lublina, Kalisza, Bydgoszczy, Jaworzna, Wieliczki, Myślenic zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej Fragmenty artykułów prasowych zamieszczonych w Dzienniku Polskim red. Marcina Warszawskiego


Pobierz ppt "bezpieczeństwo musi kosztować Wstępna koncepcja i plan działania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google