Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POŁOŻENIE Białowieski Park Narodowy leży we wschodniej części Polski w województwie podlaskim, przy granicy z Białorusią. Park znajduje się w centralnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POŁOŻENIE Białowieski Park Narodowy leży we wschodniej części Polski w województwie podlaskim, przy granicy z Białorusią. Park znajduje się w centralnej."— Zapis prezentacji:

1

2 POŁOŻENIE Białowieski Park Narodowy leży we wschodniej części Polski w województwie podlaskim, przy granicy z Białorusią. Park znajduje się w centralnej części Puszczy Białowieskiej.

3

4 HISTORIA PARKU Park powstał w 1921 roku, kiedy na części obecnego obszaru Parku utworzono leśnictwo „Rezerwat”. W roku 1932 leśnictwo „Rezerwat” zostało przekształcone w „Park Narodowy w Białowieży”. W 1947 roku nazwano go Białowieskim Parkiem Narodowym, pod tą nazwą funkcjonuje do dziś. Z pośród 23, jest najstarszym parkiem narodowym w Polsce.

5 SYMBOL PARKU Symbolem Parku jest żubr Puszcza Białowieska okazała się
dla żubra nizinnego ostatnią ostoją, gdyż właśnie w tym parku ocalono od zagłady to zwierzę. Obecnie w Puszczy Białowieskiej żyje najliczniejsza populacja wolnościowa żubra na świecie. W polskiej jej części liczy ona około 430 żubrów.

6 W SKŁAD PARKU WCHODZĄ TRZY JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE:
Obręb Ochronny Orłówka, Obręb Ochronny Hwoźna, Ośrodek Hodowli Żubrów (z trzema rezerwatami hodowlanymi i Rezerwatem Pokazowym Żubrów).

7 OCHRONA PARKU Ochrona ścisła Ochrona czynna Ochrona krajobrazowa

8 OCHRONA ŚCISŁA Ochroną ścisłą objęto łącznie 54,4 % obszaru Parku.
Polega na całkowitym pozostawieniu wytypowanego obszaru siłom przyrody i sprowadza się do przerwania bezpośredniej ingerencji człowieka. Ochrona ścisła umożliwia swobodny przebieg procesów ekologicznych.

9 OCHRONA CZYNNA Dopuszcza ingerencję człowieka, w postaci zabiegów
ochronnych w celu przywrócenia stanu najbardziej zbliżonego do naturalnego ekosystemu i składników przyrody lub zachowania siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin, zwierząt i grzybów. Ochroną czynną objęty jest łącznie obszar Parku w 42,2 %.

10 Utrzymanie otwartego charakteru tych miejsc wymaga wstrzymywania naturalnej sukcesji, czyli zarastania krzewami i drzewami. Zabiegi wykonywane są w okresie letnim, po przekwitnięciu rzadkich gatunków roślin i wyprowadzeniu lęgów przez ptaki.

11 OCHRONA KRAJOBRAZU Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody polega na zachowaniu cech charakterystycznych danego krajobrazu. Niezwykle cenną wartością Białowieskiego Parku Narodowego jest krajobraz Parku Pałacowego. Ochrona krajobrazowa polega tu na cięciach pielęgnacyjnych drzew i krzewów oraz wykaszaniu łąk.

12 W praktyce często ochrona krajobrazowa części terenu parku narodowego lub rezerwatu przyrody pozwala na utrzymanie gospodarczego użytkowania danego obszaru. Ten status nadaje się zwykle gruntom prywatnym w parku lub rezerwacie, a także terenom technicznym W Parku zostały wyodrębnione strefy ochrony krajobrazowej o łącznej powierzchni 3,4 % obszaru Parku.

13 FAUNA W puszczy stwierdzono obecność ponad 12 tys. gatunków zwierząt i wciąż nie jest ona do końca rozpoznana. W Puszczy występuje: 58 gatunków ssaków, 250 ptaków, 7 gadów (m.in. żółw błotny i gniewosz plamisty), 13 płazów, 32 ryb, ponad 9000 owadów, 331 pająków, 20 pijawek.

14 GATUNKI ZWIERZĄT: Jelenie, sarny, dziki, a czasami pojawiały się łosie, Drapieżniki: wilki, rysie, lisy, z mniejszych zaś kuny leśne, gronostaje, tchórze, łasice, jenoty i borsuki, Nad wodami można spotkać wydrę lub bobry, Na skraju lasu można dostrzec zająca szaraka, a w jego głębi oraz na torfowiskach niskich nielicznie występuje zając bielak, gatunek chroniony. Gryzonie: wiewiórka, koszatka i popielica oraz rzadko – smużka. W warstwie runa żyją: nornica ruda, mysz wielkooka leśna, a na torfowiskach niskich także norniki – północny i zwyczajny. Z rzadszych gatunków ptaków na uwagę zasługują: żuraw, bocian czarny, jarząbek, orlik krzykliwy, kobuz, jastrzębie – krogulca i gołębiarza, 8 gatunków dzięciołów, w tym rzadkie – trójpalczsaty, sóweczka, kruka, orzechówka oraz muchówka – białoszyja i mała.

15 FLORA rośliny naczyniowe około 990 gatunków, w tym rośliny kwiatowe około 953 gatunki paprotniki 37 gatunków mszaki 254 gatunki, w tym mchy 200 gatunków wątrobowce 54 gatunki porosty około 200 gatunków grzyby - ponad 1000 gatunków, w tym grzyby kapeluszowate - około 500 gatunków

16 RZEKI Przez Białowieżę przepływa jedna rzeka i dwie zlewki.
Narewka – Jej dorzecze na odcinku od Białowieży do Łutowni pokryte jest gęstym lasem. Na Narewce dział wodny przepływa po terenie płaskim, zabagnionym. W dolinie występują obszary podmokłe i torfy, gdzie jest mało lasów, a więcej łąk. Przeważają gliny i piaski. Orłówka – prawy dopływ Narewki. Hwoźna – lewy dopływ.

17 ZBIOROWISKA ROŚLINNE Spośród 166 zbiorowisk roślinnych znanych z Puszczy Białowieskiej, w tym Parku stwierdzono 74: 22 lasy 2 zbiorowiska zaroślowe 4 zbiorowiska roślinności wodnej Kilkadziesiąt roślinności łąkowej i torfowiskowej Kilka zbiorowisk roślinek synantropijnych

18 PODSUMOWANIE Park Białowieski to kompleks, w którym dba się przede
wszystkim o środowisko naturalne. Dzięki staraniom wielu sławnych biologów tereny te są uznawane za jeden z cudów natury. Dzięki dzikości i tajemniczości, park jest źródłem nieograniczonej wiedzy i przepięknym obrazem lasu, w którym wszystko reguluje sama natura.

19 Dziękuję za uwagę, Mikołaj :-)


Pobierz ppt "POŁOŻENIE Białowieski Park Narodowy leży we wschodniej części Polski w województwie podlaskim, przy granicy z Białorusią. Park znajduje się w centralnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google