Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GEOMETRYCZNE. - Z końców danego odcinka (AB) Zakreślamy dwa łuki o takich samych promieniach tak, aby się Przecięły w dwóch punktach. - Te dwa punkty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GEOMETRYCZNE. - Z końców danego odcinka (AB) Zakreślamy dwa łuki o takich samych promieniach tak, aby się Przecięły w dwóch punktach. - Te dwa punkty."— Zapis prezentacji:

1 GEOMETRYCZNE

2 - Z końców danego odcinka (AB) Zakreślamy dwa łuki o takich samych promieniach tak, aby się Przecięły w dwóch punktach. - Te dwa punkty wyznaczają symetralną odcinka.

3 - Konstruujemy prostą prostopadłą do danej w dowolnym miejscu. - Do niej prowadzimy prostą prostopadłą przez dany punkt. Ostatnia prosta powinna być równoległa do danej. - Z wierzchołka danego kąta zakreślamy łuk tak, by przeciął ramiona kąta - Z punktów przecięcia łuku z ramionami zakreślamy dwa łuki o jednakowych promieniach tak, by się przecięły w jednym punkcie. - Prowadzimy prostą przez uzyskany przed chwilą punkt i wierzchołek kąta. Ta prosta to dwusieczna.

4

5 Prowadzimy prostą łączącą środek danego okręgu z punktem styczności. Od punktu styczności odkładamy (na zewnątrz lub do wewnątrz, zależnie czy styczność ma być zewnętrzna czy wewnętrzna) odcinek o długości promienia szukanego okręgu. Drugi koniec tego odcinka wyznacza środek szukanego okręgu. Można go już narysować.

6 -Rysujemy prostą i zaznaczamy na niej punkt A. Mierzymy cyrklem odcinek o długości a i zaznaczamy go łukiem na półprostej stawiając nóżkę cyrkla w punkcie A. Powstaje punkt B. -Konstruujemy kąt alfa tak, aby jego wierzchołek był w punkcie A, a jedno z ramion pokrywało się z naszą prostą. -Konstruujemy kąt beta tak, aby jego wierzchołek był w punkcie B, a jedno z ramion pokrywało się z naszą prostą, a drugie było skierowane w stronę kąta. Punkt przecięcia się ramion obu kątów jest punktem C. -W ten sposób powstał nam trójkąt o boku długości a i przyległymi do niego kątami alfa oraz beta.

7 http://pl.wikipedia.org/wiki/Dwusieczna_k%C 4%85ta http://pl.wikipedia.org/wiki/Dwusieczna_k%C 4%85ta http://planimetria.tangens.pl/28,Konstruowa nie_tr%C3%B3jk%C4%85t%C3%B3w.html http://planimetria.tangens.pl/28,Konstruowa nie_tr%C3%B3jk%C4%85t%C3%B3w.html http://www.bazywiedzy.com/symetralna- odcinka.php http://www.bazywiedzy.com/symetralna- odcinka.php Podręcznik GWO Matematyki 6

8 Uczniowie SP2


Pobierz ppt "GEOMETRYCZNE. - Z końców danego odcinka (AB) Zakreślamy dwa łuki o takich samych promieniach tak, aby się Przecięły w dwóch punktach. - Te dwa punkty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google