Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GOSPODARKA OPARTA NA DANYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GOSPODARKA OPARTA NA DANYCH"— Zapis prezentacji:

1 GOSPODARKA OPARTA NA DANYCH
DATA ECONOMY – GOSPODARKA OPARTA NA DANYCH Marcin Nadolny Wzrost znaczenia gromadzenia i przetwarzania danych w działalności firm a także instytucji publicznych. Nowe technologie przyczyniają się do szybkiego wzrostu ilości wytwarzanych i gromadzonych informacji, a także do zwiększenia możliwości ich przetwarzania. Coraz częściej dane stają się źródłem wartości ekonomicznej i przewagi konkurencyjnej. W ramach wprowadzenia do konferencji, które jest inspirowane opracowanym przez nas raportem, Chcielibyśmy wskazać na: Ogrom gromadzonych w różnych miejscach danych Obszary w których dane są i mogą być wykorzystywane Chcemy powiedzieć także o tym w jaki sposób wykorzystać potencjał danych i co można na tym zyskać Na koniec spróbujemy skonfrontować polską rzeczywistość z sytuacją na świecie Oraz nakreślić perspektywy na przyszłość. 17 maja 2012

2 to liczba danych przesyłanych pomiędzy serwerami na całym świecie
9,57 zettabajtów to liczba danych przesyłanych pomiędzy serwerami na całym świecie (stan na rok 2008 wg raportu „How much information? 2010 Report on Enterprise Server Information”)

3 Dane – stan obecny Wiele źródeł danych Różnorodność typów danych
Szybko przyrastający wolumen danych Potrzeba szybkiego podejmowania decyzji w oparciu o dane Wolumen gromadzonych danych Ilość i różnorodność źródeł gromadzonych danych (tabele, dokumenty tekstowe, video, obrazy, dźwięk…) Szybkość przyrostu danych Coraz większa potrzeba wydobywania informacji z danych nieustrukturyzowanych Potrzeba Metod i narzedzi – które sa w stanie to przeanalizowac. Coraz większa potrzeba szybkiego podejmowania decyzji – analityka w locie BIG DATA - When volume, velocity and variety of data exceeds an organization’s storage or compute capacity for accurate and timely decision-making Co powiedział prezes Google – ile informacji teraz rocznie się produkuje.

4 Trendy technologiczne
Znaczny przyrost możliwości składowania danych Źródło: Raport McKinsey Global Institute „Big Data: The next frontier for innovation, competition and productivity”

5 Trendy technologiczne
Zmiana technologii przechowywania danych Źródło: Raport McKinsey Global Institute „Big Data: The next frontier for innovation, competition and productivity”

6 Trendy technologiczne
Znaczny przyrost mocy obliczeniowej Źródło: Raport McKinsey Global Institute „Big Data: The next frontier for innovation, competition and productivity” Globalna moc obliczeniowa w mln instrukcji na sekundę

7 Gromadzone dane

8 Dane i obszary ich wykorzystania
Zarządzanie relacjami z klientem Ocena ryzyka Wykrywanie nadużyć Usprawnienie procesów Zapewnienie jakości Zarządzanie zasobami ludzkimi Wspomaganie podejmowania decyzji Dane geo-demograficzne Transakcje płatnicze Połączenia telefoniczne Zakupy Geolokalizacja Dane medyczne Internet Systemy monitoringu Komunikacja z firmą Tutaj dłuższa opowieść. Przykłady. Też nie tylko analityka, ale zwykła personalizacja – budowa usługi w oparciu dane. Sektor publiczny: Wykrywanie oszustw podatkowych Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy Wykrywanie wyłudzeń w publicznej służbie zdrowia Rozpracowywanie grup przestępczych Optymalizacja sieci komunikacji miejskiej

9 Analiza danych – instytucje publiczne
Wykrywanie oszustw podatkowych Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy Wykrywanie wyłudzeń w publicznej służbie zdrowia Rozpracowywanie grup przestępczych Optymalizacja sieci komunikacji miejskiej

10 Potencjał wykorzystania analizy danych
Wielkość bazy klientów / transakcji Liczba i zakres gromadzonych informacji Stopień konkurencyjności w branży Wrażliwość na turbulencje gospodarcze Trudne do przekazania. Mówić na mniejszym poziomie abstrakcji. Zastanowić się nad przykładami – jak powiedzieć to w bardziej praktyczny sposób.

11 Zaawansowanie - branże
Telekomunikacja Sektor finansowy Firmy internetowe Handel detaliczny Programy lojalnościowe Sektor produkcyjny

12 Sektor publiczny – potencjalne oszczędności Kraje OECD
[1] Bazą w odniesieniu do oszczędności związanych ze zwiększeniem efektywności są całkowite wydatki publiczne netto po odjęciu płatności transferowych; bazą w odniesieniu do zmniejszenia skali nadużyć są całkowite publiczne płatności transferowe; bazą w odniesieniu do wzrostu ściągalności podatków są wpływy z podatków. [2] Bierze pod uwagę procent płatności transferowych, którego może dotyczyć nadużycie/błąd jak również szacowany koszt błędów i nadużyć. [3] W przypadku ściągania podatków, procent adresowalności odnosi się do procentu estymowanej luki podatkowej. Nie wspominając o innych aspektach związanych np. z udostępnianiem danych publicznych – transparentność. Źródło: Raport McKinsey Global Institute „Big Data: The next frontier for innovation, competition and productivity”

13 Firma / instytucja oparta na danych
Dane Dostępność Jakość Systemy Integracja danych Aplikacje analityczne Zarządzanie modelami i procesami Raportowanie Know-how i zasoby Świadomość Wiedza Kadra Może powiedzieć coś też o In-House vs. Software-as-a-Service. Tutaj powiedzieć o aplikacjach analitycznych: +Data Mining vs. statystyka +Text Mining +Web Mining +Prognozowanie +Optymalizacja

14 Polska vs. Świat Zaszłości historyczne
Osiągnięcie odpowiedniego potencjału infrastruktury IT Nacisk na innowacyjność, a nie wyłącznie wydajność osiągnięcie odpowiedniego potencjału infrastruktury informacyjnej i telekomunikacyjnej, • przełamanie barier innowacyjności, stojących na przeszkodzie bu dowie gospodarki opartej na wiedzy, • stworzenie sprawnego państwa poprzez dostępność, użyteczność i wykorzystanie technologii informatycznych w sektorze publicznym. --- Wydajność -> Innowacyjność Na podstawie: „Raportu Polska Wyzwania rozwojowe”, Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, KPRM, lipiec 2009

15 Raport Polska 2030 - Przedsiębiorcy
Mimo zachodzących zmian i upowszechniania się technologii ICT polskie przedsiębiorstwa pozostają w tyle we wszystkich aspektach korzystania z nich w  porównaniu z innymi krajami europejskimi. Niska jest również skala rozwoju gospodarki elektronicznej. Źródło: „Raport Polska Wyzwania rozwojowe”, Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, KPRM, lipiec 2009

16 Raport Polska 2030 - Przedsiębiorcy
Przedsiębiorcy, szczególnie mali i średni, nie doceniają możliwości gospodarki elektronicznej – połowa deklaruje brak zapotrzebowania na odpowiednie rozwiązania, 63% uważa, że inwestycja w technologie teleinformatyczne nie wpłynie na wzrost przychodów. Właściciele i menedżerowie polskich firm, szczególnie małych i średnich, często są przeświadczeni o tym, że jedyną skuteczną formą walki konkurencyjnej jest konkurencja cenowa Brak świadomości także w instytucjach publicznych. Tam dochodzi też szereg innych problemów: Brak centralnych rejestrów Papierowa sprawozdawczość Hierarchiczny model opracowania zestawień Zmienność kategorii sprawozdawczych Brak standardowego identyfikatora Brak rejestrów historii zmian problemem jest podejście polegające na tym, że nowe technologie adaptuje się do tradycyjnych zasad i procedur działania biurokracji, co w długim okresie może ograniczyć funkcjonalność zinformatyzowanych usług Źródło: „Raport Polska Wyzwania rozwojowe”, Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, KPRM, lipiec 2009

17 W jakim kierunku zmierzamy?
Automaty podejmują decyzje - Coraz więcej decyzji podejmowanych przez algorytmy – algorytmy zaczynają decydować o tym czy dostaniesz kredyt, jakie informacje wyświetlą Ci się w wyszukiwarce, a jakie nie, etc. Czy jesteśmy świadomi w jak wielu miejscach analizowane i co z tego wynika? – dostaniesz taki produkt a nie inny, ustawienie produktów w sklepie (poruszanie się po sklepie, czujniki w wózku). PRZYKŁADY. / Ochrona danych osobowych Etyczność działań opartych na danych Świadomość społeczna


Pobierz ppt "GOSPODARKA OPARTA NA DANYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google