Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doradztwo zawodowe w Publicznym Gimnazjum nr 12

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doradztwo zawodowe w Publicznym Gimnazjum nr 12"— Zapis prezentacji:

1 Doradztwo zawodowe w Publicznym Gimnazjum nr 12

2 DORADZTWO ZAWODOWE to świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę pola problemowego jednostki i udzielenie jej informacji zawodowych, podawanie wskazówek, sugestii oraz instrukcji. (por.: K. Lelińska: Założenia i kierunki rozwoju poradnictwa zawodowego w warunkach reformy edukacji, „Problemy Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego”, 1999, nr 2/11, s. 29 )

3 ZAJECIA INDYWIDUALNE mają na celu:
poznawanie własnych predyspozycji i ograniczeń, określenie preferencji i zainteresowań. wzbudzenie autorefleksji, wzmocnienie refleksyjności na temat motywów wyboru przyszłej szkoły i zawodu, określenie mocnych i słabych stron w kontekście planów i aspiracji zawodowych, budowanie poczucia własnej wartości, wskazanie na możliwości rozwoju własnego potencjału.

4 ZAJĘCIA GRUPOWE mają na celu:
poznanie przez uczestników modeli efektywnej pracy zespołowej, wzbudzenie kreatywności, określenie i projektowanie własnej roli w grupie, poznawanie specyfiki zawodów, zdobycie niezbędnych narzędzi i umiejętności podnoszących efektywność pracy zespołowej.

5 Współpraca z Centrum Kształcenia Ustawicznego:
Warsztaty z doradcami LCDZ. Spotkania z ciekawymi zawodami. Wycieczki zawodoznawcze. Warsztaty i dni otwarte w szkołach ponadgimnazjalnych. Konkursy ( Konkurs Wiedzy o Zawodach, Planer Kariery).

6 TO OD NAS ZALEŻY, KIM BĘDZIEMY W PRZYSZŁOŚCI.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!!!


Pobierz ppt "Doradztwo zawodowe w Publicznym Gimnazjum nr 12"

Podobne prezentacje


Reklamy Google