Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Statystyczny w Rzeszowie"— Zapis prezentacji:

1 Urząd Statystyczny w Rzeszowie
Automatyczne zbieranie danych i sprawozdawczość z zakresu zakwaterowania Dorota Jasiukiewicz Ośrodek Statystyki Sportu i Turystyki

2 Wprowadzenie Turystyczne obiekty noclegowe posiadające 10 i więcej miejsc noclegowych objęte są miesięczną sprawozdawczością (KT-1) przekazują: co miesiąc dane dotyczące wykorzystania obiektu w ciągu miesiąca – średnio ok. 15 zmiennych raz w roku za lipiec dodatkowo dane o liczbie pokoi i miejsc noclegowych oraz placówkach gastronomicznych – 11 zmiennych co trzy-cztery lata dane dotyczące zaplecza konferencyjnego, sportowo-rekreacyjnego oraz udogodnień dla osób niepełnosprawnych ok. 40 zmiennych

3 Przekazywanie danych do GUS
Od 2009 r podstawową metodą przesyłania formularzy statystycznych jest wypełnianie ich na portalu sprawozdawczym Dane z badania KT-1 napływają do GUS: drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza bezpośrednio na stronie (możliwość przekazywania od 2006 r.) w sposób tradycyjny tj. poprzez dostarczenie formularza papierowego Obecnie ok. 50% obiektów noclegowych korzysta z elektronicznej formy przekazywania danych 3

4 Przekazywanie danych do GUS
Wypełnianie formularzy w postaci elektronicznej ułatwiło znacznie sprawozdawczość, ciągle jednak wymaga: przygotowania danych na potrzeby wymagań sprawozdania KT-1 (automatycznie, ręcznie) wprowadzenia danych uwierzytelniających ID i Hasło na stronie logowania do portalu sprawozdawczego ręcznej rejestracji danych Przeciętny czas wypełniania sprawozdania w PS – ok. 30 min

5 Projekt ESSnet - założenie
Prawie wszystkie hotele i podobne obiekty posiadają zainstalowane w recepcjach oprogramowanie zarządzające, rejestrujące podstawowe dane o gościach, służące jednocześnie do sporządzania sprawozdań dotyczących wykorzystania obiektów noclegowych

6 Cel projektu ESSnet Zmniejszenie obciążenia obiektów noclegowych sprawozdawczością poprzez: automatyczne generowanie miesięcznych sprawozdań KT-1 z systemu zarządzania obiektu i przesyłanie bezpośrednio na portal sprawozdawczy GUS wyeliminowanie ręcznego wprowadzania danych Poprawa jakości i terminowości przekazywanych danych

7 Możliwości Portalu Sprawozdawczego GUS
Portal Sprawozdawczy GUS jest potencjalnie przygotowany do pobierania plików XML – pozwala na wczytywanie sprawozdań generowanych bezpośrednio z systemów zarządzania obiektów hotelowych w postaci pliku XML Struktura pliku przesyłanego pliku XML musi być dostosowana do wymagań Portalu Sprawozdawczego

8 Rozpoznanie przeprowadzone w 2011 r
Rozpoznanie przeprowadzone w 2011 r. wśród obiektów hotelowych i dostawców oprogramowania W celu zaprojektowania struktury pliku niezbędne były informacje o danych rejestrowanych przez systemy zarządzania w obiektach noclegowych pod kątem zmiennych: comiesięcznych zbieranych raz w roku zbieranych co trzy lata przekazywanych do Eurostatu

9 Rozpoznanie przeprowadzone w 2011 r
Rozpoznanie przeprowadzone w 2011 r. wśród obiektów hotelowych i dostawców oprogramowania Ankiety w formie papierowej i elektronicznej zostały wysłane do: 1200 wybranych hoteli, a następnie do wskazanych przez obiekty 30 firm dostarczających oprogramowanie do zarządzania w tych obiektach Na ankiety odpowiedziało: 411(tj. 34%) hoteli 11 dostawców oprogramowania

10 Wyniki rozpoznania 85% zbadanych obiektów dysponuje oprogramowaniem wykorzystywanym w swoim systemie zarządzania/rezerwacji Zakres zbieranych informacji zabezpiecza potrzeby informacyjne zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim Wszystkie systemy zarządzania/rezerwacji rejestrują podstawowe dane dotyczące wykorzystania obiektu służące do sporządzenia miesięcznego sprawozdania  KT-1, tj. adres obiektu, liczbę miejsc noclegowych i pokoi ogółem, a także dzienne dane dotyczące liczby osób korzystających z noclegów, udzielonych noclegów i liczby wynajętych pokoi W większości przypadków rejestrowane są również dane o turystach według kraju zamieszkania oraz liczbie pokoi i miejsc noclegowych dostępnych każdego dnia

11 Wyniki rozpoznania W przypadku informacji zbieranych co kilka lat na potrzeby krajowe (np. sale konferencyjne i ich wyposażenie, zaplecze sportowo- rekreacyjne) producenci oferowali gromadzenie ich w systemach jako opcjonalne Z systemów zarządzania są lub mogą być generowane i drukowane gotowe sprawozdania KT-1 (wykorzystane do wprowadzenia danych na Portal Sprawozdawczy lub przesłania w wersji papierowej do urzędu statystycznego) Zainstalowane programy umożliwiają również wykonanie raportów i zestawień na indywidualne życzenie odbiorcy Prawie wszyscy producenci zadeklarowali, że istnieje możliwość dołączenia do oferowanego przez nich oprogramowania dodatkowego modułu do automatycznego generowania danych i przekazywania do GUS w postaci pliku XML

12 Opracowanie i przetestowanie nowego narzędzia
W oparciu o wyniki ankiety dotyczące zawartości systemów zarządzania obiektów noclegowych przygotowana została instrukcja zawierająca wszystkie niezbędne informacje dla programistów do opracowania nowego narzędzia w systemach zarządzania obiektów hotelowych – automatycznego generowania sprawozdań KT-1 w postaci pliku XML, Przesłano instrukcje producentom oprogramowania Przetestowano automatyczne generowanie sprawozdania KT-1 oraz przesyłanie go na Portal Sprawozdawczy.

13 Automatyczne przekazywanie danych z obiektów noclegowych
On line przygotowanie danych (automatycznie, ręcznie) wprowadzenie danych uwierzytelniających ID i Hasło na stronie logowania do portalu sprawozdawczego ręczna rejestracja danych Automatycznie automatyczne wygenerowanie poprawnego pliku XML wprowadzenie danych uwierzytelniająch ID i Hasło na stronie logowania do portalu sprawozdawczego przesłanie pliku

14 Raport zwrotny dla obiektów przesyłających sprawozdanie KT-1 w formie pliku XML
Dla obiektów przesyłających automatycznie sprawozdanie KT-1 będzie generowany raport zwrotny pozwalający na analizę sytuacji obiektu na tle obiektów tego samego rodzaju i kategorii w województwie i kraju Raport będzie zawierał miesięczne dane dotyczące: liczby korzystających liczby udzielonych noclegów stopnia wykorzystania miejsc noclegowych Dane adresowe obiektów, które powinny otrzymać raport zwrotny będą pobierane z portalu sprawozdawczego. Po naliczeniu odpowiednich danych (z uwzględnieniem wymogu zachowania tajemnicy statystycznej) raport będzie przesyłany drogą elektroniczną do poszczególnych obiektów.

15 Wdrażanie automatycznego przekazywania danych z obiektów noclegowych w 2014
Sprawdzenie zgodności automatycznego sposobu przekazywania danych z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi przekazywania dokumentów w formie elektronicznej Aktualizacja instrukcji dla producentów oprogramowania zaproponowanej w trakcie realizacji projektu 1) Ponowne nawiązanie kontaktu z głównymi dostawcami oprogramowania dla obiektów noclegowych i dostarczenie zaktualizowanej instrukcji 2) Ponowne nawiązanie kontaktu z obiektami, które w trakcie realizacji projektu wyraziły chęć przekazywania danych w postaci pliku XML w celu uzgodnienia przetestowania poprawności utworzonych plików XML

16 Wdrażanie automatycznego przekazywania danych z obiektów noclegowych w 2014
Sprawdzenie poprawności przekazywanych plików XML na portalu testowym Umieszczenie na PS informacji dla obiektów noclegowych o możliwości automatycznego przekazywania danych z zakresu statystyki zakwaterowania Udostępnienie: dostawcom oprogramowania struktury pliku XML na Portalu Sprawozdawczym Portalu Sprawozdawczego do przyjmowania automatycznie przesyłanych plików XML z turystycznych obiektów noclegowych – II połowa 2014 r

17 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Urząd Statystyczny w Rzeszowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google