Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego ul

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego ul"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego ul
Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego ul. Lipowa Grudziądz

2 BIERZEMY UDZIAŁ W DNIACH PRZEDSIĘBIORCZOŚCI JESTEŚMY WYRÓŻNIANI - SPOTYKAMY WSPANIAŁYCH LUDZI…

3 Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014 / 2015
Technik weterynarii Technik architektury krajobrazu Technik agrobiznesu Technik rolnik Technik mechanizacji rolnictwa Technik organizacji reklamy – nowy zawód

4 Technik architektury krajobrazu
Absolwent może założyć własną firmę, podjąć pracę w pracowniach projektowych, pracowniach konserwacji zabytków i ochrony środowiska, a także w urzędach administracji samorządowej, parkach narodowych i krajobrazowych.

5 Technik architektury krajobrazu
Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

6 Technik architektury krajobrazu

7 Technik weterynarii Absolwent może podjąć pracę w: - klinikach, gabinetach weterynaryjnych; - inspektoratach weterynaryjnych; - stacjach hodowli i unasienniania zwierząt; - zakładach przetwórstwa środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego; - jednostkach organizacyjnych utrzymujących zwierzęta; - zakładach wytwarzania pasz dla zwierząt.

8 Technik weterynarii Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji
R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych R.11. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej

9 Technik weterynarii

10 Technik agrobiznesu Kierunek przygotowuje uczniów w szerokim zakresie menadżerskim oraz ekonomicznym. Ponadto absolwent przygotowany jest do wykonywania zadań w zakresie: - wytwarzania, marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych, - technicznej i finansowej obsługi rolnictwa i jego otoczenia. Absolwenci mogą podejmować pracę: - w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych związanych z branżą rolno-spożywczą, - prowadzić własną działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne.

11 Technik agrobiznesu

12 Technik agrobiznesu Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji
R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

13 Technik rolnik Rolnictwo jest jedną z najprężniej i najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki. Średnie wykształcenie rolnicze jest jednym z warunków niezbędnych do prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego oraz do korzystania z funduszy unijnych. Istnieje możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień np operator kombajnów zbożowych, prawo jazdy kat. T.

14 Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji
Technik rolnik Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

15 Technik rolnik

16 Technik mechanizacji rolnictwa
Absolwent jest przygotowany do wykonania zadań związanych z organizacją i kontrolą procesów pracy w produkcji rolniczej oraz eksploatacją i naprawą pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych. Kierunek przygotowuje ucznia do pracy w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa a także do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

17 Technik mechanizacji rolnictwa
Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie M.43. Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie

18 Technik mechanizacji rolnictwa

19 Technik organizacji reklamy

20 Technik organizacji reklamy
Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.26. Sprzedaje produkty i usługi reklamowe A Organizuje i prowadzi kampanie reklamowe

21 Technik organizacji reklamy
Technik organizacji reklamy to bardzo ciekawy i posiadający dużą przyszłość zawód. Jest zawodem szerokoprofilowym łączącym wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną.

22 Technik organizacji reklamy
Zawody, do wykonywania których upoważniony jest technik organizacji reklamy: technik organizacji reklamy, specjalista do spraw marketingu i handlu (sprzedaży), specjalista do spraw public relations, specjalista do spraw reklamy, administrator produkcji filmowej, handlowiec, organizator usług sprzedaży internetowej, przedstawiciel handlowy, telemarketer, sprzedawca na telefon.

23 NAUKA JAZDY - DODATKOWE UPRAWNIENIA WYMAGANY NUMER PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (www.zsr.grudz.pl)
Technik mechanizacji rolnictwa - nauka jazdy samochodem (kat. B) Technik mechanizacji rolnictwa, weterynarii, rolnik, architektury krajobrazu - nauka jazdy ciągnikiem rolniczym (kat. T)

24 ATUTY SZKOŁY: Doskonała, wyróżniająca się baza dydaktyczna, w tym m. in.: pracownie komputerowe z dostępem do Internetu możliwość korzystania z Internetu w czytelni

25 ATUTY SZKOŁY: pracownie wyposażone w pomoce dydaktyczne

26 ATUTY SZKOŁY: pracownia do nauki języków obcych
pracownie multimedialne studio telewizji dydaktycznej szkolne tereny zieleni, warzywnik, sad, szkółka roślin ozdobnych, park, itp.

27 ATUTY SZKOŁY: hala sportowa, zewnętrzne boiska do piłki plażowej, koszykówki oraz piłki nożnej aula monitoring obiektu

28 ATUTY SZKOŁY: Rozwijanie zainteresowań w kołach przedmiotowych
(krajoznawczo-turystycznym, informatycznym, ekologiczno- biologicznym, teatralnym, florystycznym, oraz w zajęciach sportowo- rekreacyjnych) Możliwość odbycia praktyki zawodowej za granicą Udział w różnorodnych szkoleniach np. prowadzonych przez ARR Życzliwi i wspierający nauczyciele Dobra atmosfera

29

30 SUKCESY SZKOŁY: 89 laureatów i finalistów krajowych olimpiad przedmiotowych I miejsce drużynowo w finale Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w 1986, 1990, 2002 r. oraz II miejsce w 1995 r. II miejsce w Polsce w ekologicznym konkursie „AGRO SERWIS” w 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009 roku I miejsce w 2001 r., czterokrotnie II miejsce (2002, 2003, 2004, 2009 r.) oraz III w 2006 i 2007r. w Konkursie Ekologicznym w kategorii szkół ponadgimnazjalnych w Grudziądzu Wśród najlepszych szkół w Polsce – ranking dziennika „Rzeczpospolita” i miesięcznika „Perspektywy” w latach 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” Trzykrotnie nagrodzeni za udział w „Dniu Przedsiębiorczości”

31 Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły powinni złożyć wniosek do dyrektora szkoły, który zawiera: imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, imiona i nazwiska rodziców kandydata, adres miejsca zamieszkania kandydata i rodziców, adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, wskazanie kolejności kierunków preferowanych przez kandydata.

32 DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY
świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu , wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata konkursów organizowanych i współorganizowanych przez Kujawsko  - Pomorskiego Kuratora Oświaty, opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno –pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej.

33 ZAPRASZAMY ! DRZWI OTWARTE r.

34 WYBIERZ NASZĄ SZKOŁĘ! www. zsr.grudz.pl

35 Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego ul
Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego ul. Lipowa Grudziądz tel./fax: 56 / 35

36 ZAPRASZAMY!


Pobierz ppt "Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego ul"

Podobne prezentacje


Reklamy Google