Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego ul. Lipowa 33 86-300 Grudziądz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego ul. Lipowa 33 86-300 Grudziądz."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego ul. Lipowa 33 86-300 Grudziądz

2 BIERZEMY UDZIAŁ W DNIACH PRZEDSIĘBIORCZOŚCI JESTEŚMY WYRÓŻNIANI - SPOTYKAMY WSPANIAŁYCH LUDZI…

3 Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014 / 2015 Technik weterynarii Technik architektury krajobrazu Technik agrobiznesu Technik rolnik Technik mechanizacji rolnictwa Technik organizacji reklamy – nowy zawód

4 Technik architektury krajobrazu Absolwent może założyć własną firmę, podjąć pracę w pracowniach projektowych, pracowniach konserwacji zabytków i ochrony środowiska, a także w urzędach administracji samorządowej, parkach narodowych i krajobrazowych.

5 Technik architektury krajobrazu Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

6 Technik architektury krajobrazu

7 Technik weterynarii Absolwent może podjąć pracę w: - klinikach, gabinetach weterynaryjnych; - inspektoratach weterynaryjnych; - stacjach hodowli i unasienniania zwierząt; - zakładach przetwórstwa środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego; - jednostkach organizacyjnych utrzymujących zwierzęta; - zakładach wytwarzania pasz dla zwierząt.

8 Technik weterynarii Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych R.11. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej

9 Technik weterynarii

10 Technik agrobiznesu Kierunek przygotowuje uczniów w szerokim zakresie menadżerskim oraz ekonomicznym. Ponadto absolwent przygotowany jest do wykonywania zadań w zakresie: - wytwarzania, marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych, - technicznej i finansowej obsługi rolnictwa i jego otoczenia. Absolwenci mogą podejmować pracę: - w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych związanych z branżą rolno-spożywczą, - prowadzić własną działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne.

11 Technik agrobiznesu

12 Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

13 Technik rolnik Rolnictwo jest jedną z najprężniej i najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki. Średnie wykształcenie rolnicze jest jednym z warunków niezbędnych do prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego oraz do korzystania z funduszy unijnych. Istnieje możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień np. operator kombajnów zbożowych, prawo jazdy kat. T.

14 Technik rolnik Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

15 Technik rolnik

16 Technik mechanizacji rolnictwa Absolwent jest przygotowany do wykonania zadań związanych z organizacją i kontrolą procesów pracy w produkcji rolniczej oraz eksploatacją i naprawą pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych. Kierunek przygotowuje ucznia do pracy w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa a także do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

17 Technik mechanizacji rolnictwa Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie M.43. Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie

18 Technik mechanizacji rolnictwa Technik mechanizacji rolnictwa

19 Technik organizacji reklamy

20 Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.26. Sprzedaje produkty i usługi reklamowe A. 27. Organizuje i prowadzi kampanie reklamowe

21 Technik organizacji reklamy Technik organizacji reklamy to bardzo ciekawy i posiadający dużą przyszłość zawód. Jest zawodem szerokoprofilowym łączącym wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną.

22 Technik organizacji reklamy Zawody, do wykonywania których upoważniony jest technik organizacji reklamy: technik organizacji reklamy, specjalista do spraw marketingu i handlu (sprzedaży), specjalista do spraw public relations, specjalista do spraw reklamy, administrator produkcji filmowej, handlowiec, organizator usług sprzedaży internetowej, przedstawiciel handlowy, telemarketer, sprzedawca na telefon.telefon

23 NAUKA JAZDY - DODATKOWE UPRAWNIENIA WYMAGANY NUMER PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (www.zsr.grudz.pl) Technik mechanizacji rolnictwa - nauka jazdy samochodem (kat. B) Technik mechanizacji rolnictwa, weterynarii, rolnik, architektury krajobrazu - nauka jazdy ciągnikiem rolniczym (kat. T)

24 ATUTY SZKOŁY: Doskonała, wyróżniająca się baza dydaktyczna, w tym m. in.: pracownie komputerowe z dostępem do Internetu możliwość korzystania z Internetu w czytelni

25 ATUTY SZKOŁY: pracownie wyposażone w pomoce dydaktyczne

26 ATUTY SZKOŁY: pracownia do nauki języków obcych pracownie multimedialne studio telewizji dydaktycznej szkolne tereny zieleni, warzywnik, sad, szkółka roślin ozdobnych, park, itp.

27 ATUTY SZKOŁY: hala sportowa, zewnętrzne boiska do piłki plażowej, koszykówki oraz piłki nożnej aula monitoring obiektu

28 ATUTY SZKOŁY: Rozwijanie zainteresowań w kołach przedmiotowych (krajoznawczo-turystycznym, informatycznym, ekologiczno- biologicznym, teatralnym, florystycznym, oraz w zajęciach sportowo- rekreacyjnych) Możliwość odbycia praktyki zawodowej za granicą Udział w różnorodnych szkoleniach np. prowadzonych przez ARR Życzliwi i wspierający nauczyciele Dobra atmosfera

29

30 SUKCESY SZKOŁY: 89 laureatów i finalistów krajowych olimpiad przedmiotowych I miejsce drużynowo w finale Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w 1986, 1990, 2002 r. oraz II miejsce w 1995 r. II miejsce w Polsce w ekologicznym konkursie AGRO SERWIS w 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009 roku I miejsce w 2001 r., czterokrotnie II miejsce (2002, 2003, 2004, 2009 r.) oraz III w 2006 i 2007r. w Konkursie Ekologicznym w kategorii szkół ponadgimnazjalnych w Grudziądzu Wśród najlepszych szkół w Polsce – ranking dziennika Rzeczpospolita i miesięcznika Perspektywy w latach 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Certyfikat Jakości Szkoła Przedsiębiorczości Trzykrotnie nagrodzeni za udział w Dniu Przedsiębiorczości

31 Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły powinni złożyć wniosek do dyrektora szkoły, który zawiera: imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, imiona i nazwiska rodziców kandydata, adres miejsca zamieszkania kandydata i rodziców, adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, wskazanie kolejności kierunków preferowanych przez kandydata.

32 DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata konkursów organizowanych i współorganizowanych przez Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty, opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno –pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej.

33 ZAPRASZAMY ! DRZWI OTWARTE 28 - 29. 04. 2014r. 28 - 29. 04. 2014r.

34 WYBIERZ NASZĄ SZKOŁĘ! WYBIERZ NASZĄ SZKOŁĘ! www. zsr.grudz.pl

35 Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego ul. Lipowa 33 86-300 Grudziądz tel./fax: 56 / 46 48 240 e-mail: sekretariat7@wp.pl www.zsr.grudz.plsekretariat7@wp.pl www.zsr.grudz.pl

36 ZAPRASZAMY!


Pobierz ppt "Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego ul. Lipowa 33 86-300 Grudziądz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google