Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Łodzi Al. Pi ł sudskiego 101, 92-332 Ł ód ź Tel: 42 674-59-73, 42 674-45-88

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Łodzi Al. Pi ł sudskiego 101, 92-332 Ł ód ź Tel: 42 674-59-73, 42 674-45-88"— Zapis prezentacji:

1 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Łodzi Al. Pi ł sudskiego 101, 92-332 Ł ód ź Tel: 42 674-59-73, 42 674-45-88 ppp4lodz@poczta.onet.pl www.ppp4.edu.lodz.pl

2 Misja poradni: Jesteśmy po to, aby rozumieć i pomagać. Wspieramy dzieci i młodzież w osiąganiu kolejnych etapów rozwojowych, rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień, w przezwyciężaniu trudności szkolnych i kłopotów rodzinnych oraz w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.

3 W 2008 roku poradnia obchodziła 45 - lecie swojej działalności.

4 W poradni znajdują się: Gabinety psychologiczno-pedagogiczne Gabinety logopedyczne Pracownia terapii integracji sensorycznej Pracownia biofeedback Gabinety spotkań grupowych

5 Diagnoza psychologiczno- pedagogiczna Wyspecjalizowana kadra rozumie i pomaga rozwiązywać problemy podopiecznych. Poprzez szereg specjalistycznych badań określamy deficyty i potrzeby rozwojowe dziecka. Udzielamy fachowych porad i wskazówek dotyczących form pomocy.

6 Nasi pracownicy prowadzą: Specjalistyczną diagnozę Terapię psychologiczną Terapię pedagogiczną Terapię logopedyczną Zajęcia edukacyjne i warsztatowe Doradztwo Terapię integracji sensorycznej Terapię Biofeedback Terapię rodzin

7 Terapia logopedyczna: W poradni zatrudnionych jest czterech logopedów Prowadzimy terapię indywidualną i zajęcia grupowe W pracy z dziećmi wykorzystujemy metody polisensoryczne, korzystamy z nowoczesnych pomocy terapeutycznych Proces terapii wspieramy również wykorzystując programy multimedialne

8 Gabinet logopedyczny :

9 Gabinet terapii Biofeedback W poradni funkcjonuje nowocześnie wyposażony gabinet terapii Biofeedback. Pomagamy dzieciom z trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami koncentracji uwagi, problemami emocjonalnymi oraz z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD).

10 Biofeedback poprawia : koncentrację uwagi twórcze myślenie pamięć szybkość uczenia się zdrowy sen koordynację ruchową Jesteśmy jedną z nielicznych placówek w Łodzi, która korzysta z innowacyjnych rozwiązań wspierających rozwój dziecka.

11 Pracownia integracji sensorycznej: Terapia Integracji Sensorycznej ma postać zabawy która uczy", pomaga w tym specjalistyczny sprzęt znajdujący się w poradni. Nauka i prawidłowe funkcjonowanie dziecka jest możliwe dzięki odpowiedniej terapii integracji sensorycznej. Integracja czynności zmysłowo-ruchowych jest to uporządkowanie wrażeń zmysłowych, aby mogły być wykorzystane w celowym działaniu.

12 Pracownia integracji sensorycznej

13 Przykładowe programy realizowane w PPP4: Szkoła dla rodziców i wychowawców Program dla rodziców i wychowawców pragnących doskonalić swoje umiejętności wychowawcze i poprawić relacje z dziećmi. Ortograffiti Wspieramy dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w przyswojeniu zasad pisowni i wyrównaniu deficytów rozwojowych, podniesieniu samooceny. Współpraca z fundacją Ama Canem – gry i ćwiczenia służące rozwojowi dziecka, pobudzeniu jego zmysłów oraz pozytywnych emocji Dogoterapia Program socjoterapeutyczny dla uczniów z trudnościami w kontaktach społecznych i problemami emocjonalnymi. Szkoła przetrwania

14 Porozumienie bez szklanej szyby Innowacyjny program pracy korekcyjno-terapeutycznej z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ADHD, jego rodzicami i nauczycielami – m.in. opracowanie indywidualnych programów pracy z dzieckiem, metoda Dennisona, wideotrening komunikacji, terapia zaburzeń zachowania, trening umiejętności społecznych, psychoedukacja, trening umiejętności wychowawczych, program realizowany jest w poradni, szkole i domu rodzinnym dziecka

15 Oferta zajęć, konsultacje: W poradni prowadzimy punkty konsultacyjne : 1. Dla młodzieży, rodziców i nauczycieli przemoc w rodzinie, sytuacje molestowania seksualnego dzieci porady, wskazówki, aspekt psychologiczny i prawny prowadzony przez psychologa, biegłego sądowego. 2. Konsultacje logopedyczne- punkt informacyjny dla rodziców i opiekunów 3. Punkt konsultacyjny dla rodziców, wczesnej interwencji – problemy eksperymentowania przez dzieci z alkoholem, narkotykami, przemoc w rodzinie 4. Konsultacje dla rodziców dzieci z problemami dyslektycznymi 5. Konsultacje dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci niepełnosprawnych

16 Gry interaktywne Nową formą zajęć w poradni są gry interaktywne dla dzieci uczestniczących w terapii oraz ich rodziców. W grach Na tropie gżegżółki, Fabryka św. Mikołaja, Dlaczego krokodyl Dyl jest smutny?, Odliczanie do wakacji dzieci poznawały tajniki ortografii, stymulowały zmysły, a przy okazji odkrywały zakątki poradni. Rodzice uczestniczyli w pokazie multimedialnym Współpraca terapeuta-rodzic-dziecko oraz w ćwiczeniach gimnastyki mózgu.

17 Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty


Pobierz ppt "Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Łodzi Al. Pi ł sudskiego 101, 92-332 Ł ód ź Tel: 42 674-59-73, 42 674-45-88"

Podobne prezentacje


Reklamy Google