Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 4 w Łodzi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 4 w Łodzi"— Zapis prezentacji:

1 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 4 w Łodzi
Al. Piłsudskiego 101, Łódź Tel: ,

2 Misja poradni: Jesteśmy po to, aby rozumieć i pomagać. Wspieramy dzieci i młodzież w osiąganiu kolejnych etapów rozwojowych, rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień, w przezwyciężaniu trudności szkolnych i kłopotów rodzinnych oraz w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.

3 W 2008 roku poradnia obchodziła 45 - lecie swojej działalności.

4 W poradni znajdują się:
Gabinety psychologiczno-pedagogiczne Gabinety logopedyczne Pracownia terapii integracji sensorycznej Pracownia biofeedback Gabinety spotkań grupowych

5 Diagnoza psychologiczno- pedagogiczna
Wyspecjalizowana kadra rozumie i pomaga rozwiązywać problemy podopiecznych. Poprzez szereg specjalistycznych badań określamy deficyty i potrzeby rozwojowe dziecka. Udzielamy fachowych porad i wskazówek dotyczących form pomocy.

6 Nasi pracownicy prowadzą:
Terapię Biofeedback Terapię rodzin Specjalistyczną diagnozę Terapię psychologiczną Terapię pedagogiczną Terapię logopedyczną Zajęcia edukacyjne i warsztatowe Doradztwo Terapię integracji sensorycznej

7 Terapia logopedyczna:
W poradni zatrudnionych jest czterech logopedów Prowadzimy terapię indywidualną i zajęcia grupowe W pracy z dziećmi wykorzystujemy metody polisensoryczne, korzystamy z nowoczesnych pomocy terapeutycznych Proces terapii wspieramy również wykorzystując programy multimedialne

8 Gabinet logopedyczny :

9 Gabinet terapii Biofeedback
W poradni funkcjonuje nowocześnie wyposażony gabinet terapii Biofeedback. Pomagamy dzieciom z trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami koncentracji uwagi, problemami emocjonalnymi oraz z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD).

10 Jesteśmy jedną z nielicznych placówek w Łodzi, która korzysta z innowacyjnych rozwiązań wspierających rozwój dziecka. Biofeedback poprawia : koncentrację uwagi twórcze myślenie pamięć szybkość uczenia się zdrowy sen koordynację ruchową

11 Pracownia integracji sensorycznej:
Terapia Integracji Sensorycznej ma postać „zabawy która uczy", pomaga w tym specjalistyczny sprzęt znajdujący się w poradni. Nauka i prawidłowe funkcjonowanie dziecka jest możliwe dzięki odpowiedniej terapii integracji sensorycznej. Integracja czynności zmysłowo-ruchowych jest to uporządkowanie wrażeń zmysłowych, aby mogły być wykorzystane w celowym działaniu.

12 Pracownia integracji sensorycznej

13 Przykładowe programy realizowane w PPP4:
Szkoła dla rodziców i wychowawców Ortograffiti Program dla rodziców i wychowawców pragnących doskonalić swoje umiejętności wychowawcze i poprawić relacje z dziećmi. Wspieramy dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w przyswojeniu zasad pisowni i wyrównaniu deficytów rozwojowych, podniesieniu samooceny. Dogoterapia Szkoła przetrwania Współpraca z fundacją Ama Canem – gry i ćwiczenia służące rozwojowi dziecka, pobudzeniu jego zmysłów oraz pozytywnych emocji Program socjoterapeutyczny dla uczniów z trudnościami w kontaktach społecznych i problemami emocjonalnymi.

14 „Porozumienie bez szklanej szyby”
Innowacyjny program pracy korekcyjno-terapeutycznej z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ADHD, jego rodzicami i nauczycielami – m.in. opracowanie indywidualnych programów pracy z dzieckiem, metoda Dennisona, wideotrening komunikacji, terapia zaburzeń zachowania, trening umiejętności społecznych, psychoedukacja, trening umiejętności wychowawczych, program realizowany jest w poradni, szkole i domu rodzinnym dziecka

15 Oferta zajęć, konsultacje:
W poradni prowadzimy punkty konsultacyjne : 1. Dla młodzieży, rodziców i nauczycieli przemoc w rodzinie, sytuacje molestowania seksualnego dzieci porady, wskazówki, aspekt psychologiczny i prawny prowadzony przez psychologa, biegłego sądowego Konsultacje logopedyczne- punkt informacyjny dla rodziców i opiekunów 3. Punkt konsultacyjny dla rodziców, wczesnej interwencji – problemy eksperymentowania przez dzieci z alkoholem, narkotykami, przemoc w rodzinie 4. Konsultacje dla rodziców dzieci z problemami dyslektycznymi 5. Konsultacje dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci niepełnosprawnych

16 Gry interaktywne Nową formą zajęć w poradni są gry interaktywne dla dzieci uczestniczących w terapii oraz ich rodziców. W grach „Na tropie gżegżółki” , „Fabryka św. Mikołaja”, „Dlaczego krokodyl Dyl jest smutny?”, „Odliczanie do wakacji” dzieci poznawały tajniki ortografii, stymulowały zmysły, a przy okazji odkrywały zakątki poradni. Rodzice uczestniczyli w pokazie multimedialnym „Współpraca terapeuta-rodzic-dziecko” oraz w ćwiczeniach gimnastyki mózgu.

17 Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty


Pobierz ppt "Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 4 w Łodzi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google