Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Politechnika Rzeszowska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Politechnika Rzeszowska"— Zapis prezentacji:

1 Politechnika Rzeszowska
FIZYKA CIAŁA STAŁEGO Vitalii Dugaev Katedra Fizyki Politechnika Rzeszowska Semestr letni, rok 2013/2014

2 Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 2 Strona 1
Wzór Lauego dla amplitudy fali rozproszonej Fala płaska pada na kryształ W moment t=0 amplituda padającej fali na węzeł w punkcie ρ: Amplituda promieniowania rozproszonego od węzła w ρ: Fizyka Ciała Stałego, Lekcja Strona 1

3 Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 2 Strona 2
Amplituda promieniowania w punkcie R Natężenie fali rozproszonej Maxima występują, gdy równania Lauego q,r,s są liczbami całkowitymi Fizyka Ciała Stałego, Lekcja Strona 2

4 Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 2 Strona 3
Sieć odwrotna Rozważmy To jest rozwiązaniem równań Lauego, jeśli Podstawowe wektory sieci odwrotnej: Fizyka Ciała Stałego, Lekcja Strona 3

5 Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 2 Strona 4
Węzły sieci krystalicznej: Węzły sieci odwrotnej: Właściwość G: m,n,p – liczby całkowite h,k,l – liczby całkowite Równania Lauego są spełnione, gdy Δk jest równe wektorowi sieci odwrotnej: Fizyka Ciała Stałego, Lekcja Strona 4

6 Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 2 Strona 5
Prawo dyfrakcji (rozpraszanie sprężyste) Fizyka Ciała Stałego, Lekcja Strona 5

7 Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 2 Strona 6
Strefy Brillouina Strefa Brillouina jest komórką Wignera-Seitza odwrotnej sieci (wektor –G zamiast G) wektor k na płaszczyźnie prostopadłej do G przez środek G spełnia warunek dyfrakcji Fizyka Ciała Stałego, Lekcja Strona 6

8 Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 2 Strona 7
Strefy Brillouina sieci regularnej powierzchniowo centrowanej Fizyka Ciała Stałego, Lekcja Strona 7

9 Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 2 Strona 8
Geometryczny czynnik strukturalny W komórce znajduje się s atomów z jądrem każdego j-go atomu komórki w położeniu, określonym zależnością względem węzła sieci jako początku układu rj Załóżmy, że wszystkie elektrony j-go atomu są zgromadzone w punkcie rj Niech fj stanowi miarę sił rozproszenia j-go atomu Całkowita amplituda rozproszenia Fizyka Ciała Stałego, Lekcja Strona 8

10 Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 2 Strona 9
Geometryczny czynnik strukturalny Fizyka Ciała Stałego, Lekcja Strona 9

11 Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 2 Strona 10
Przykład: Czynnik strukturalny sieci A2 (regularna I) u1=v1=w1, u2=v2=w2=½ Sod metaliczny (struktura A2): widmo dyfrakcyjne nie obejmuje linii (100), (300), (111), (221),... ale otrzymamy linie (200), (110), (222),... Fizyka Ciała Stałego, Lekcja Strona 10

12 Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 2 Strona 11
Atomowy czynnik rozproszenia fj opisuje zdolność rozpraszania j-go atoma, która jest związana z elektronami w atomie Atomowy czynnik rozpraszania (form factor atomowy): Fizyka Ciała Stałego, Lekcja Strona 11

13 Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 2 Strona 12
Jeśli rozkład elektronów ma symetrię kulistą Hartree-Fock calculation Fizyka Ciała Stałego, Lekcja Strona 12

14 Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 2 Strona 13
Doświadczalne metody dyfrakcyjne Metoda Lauego Pojedynczy monokryształ zamocowany jest trwale na drodze wiązki promieniowania rentgenowskiego lub neutronowego o ciągłym rozkładzie widmowym Metoda obracanego kryształu Monokryształ umieszcza się na osi obrotu w monochromatycznej wiązce Metoda proszkowa Promieniowanie monochromatyczne pada na sproszkowaną próbkę zmieszoną w rurce kapilarnej Obraz Lauego dla kryształu Si Rentgenogram dla Si (metoda proszkowa) Fizyka Ciała Stałego, Lekcja Strona 13

15 Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 2 Strona 14
WIĄZANIA KRYSTALICZNE Co powoduje spójność kryształu? Całkowicie odpowiedzialne za spójność ciała stałego jest przyciągające oddziaływanie elektrostatyczne pomiędzy ujemnymi ładunkami elektronów a dodatnimi ładunkami jąder Porównujemy całkowitą energię ciała stałego (kinetyczną i potencjalną) z energią dla tej samej liczby swobodnych obojętnych atomów nieskończenie odległych od siebie Energię spójności określa się jako różnicę: (energia atomów swobodnych) – (energia kryształu) Fizyka Ciała Stałego, Lekcja Strona 14

16 Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 2 Strona 15
Wartości energii spójności pierwiastków eV/atom kcal/mol Fizyka Ciała Stałego, Lekcja Strona 15

17 Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 2 Strona 16
Podstawowe rodzaje wiązań krystalicznych siły van der Waalsa wiązanie jonowe wiązanie metaliczne wiązanie kowalencyjne Fizyka Ciała Stałego, Lekcja Strona 16

18 Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 2 Strona 17
Oddziaływania van der Waalsa - Londona Rozważmy dwa obojętne atomy tego samego rodzaju Elektrony są w ruchu wokół jadra i w pewnej chwili istnieje różny od zera elektryczny moment dipolowy Chwilowy moment dipolowy p1 jednego atomy wytwarza pole elektryczne E=2p1/R3 w środku drugiego atomu oddalonego o R Pole to wywołuje chwilowy moment dipolowy p2=αE=2αp1/R3 w drugim atomie (α jest polaryzowalnością elektronową) Energia oddziaływania momentów dipolowych Oddziaływanie van der Waalsa jest oddziaływaniem fluktuującego dipola Fizyka Ciała Stałego, Lekcja Strona 17

19 Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 2 Strona 18
Z Elektrostatyki: Oddziaływanie dwóch dipoli na odległości R: Fizyka Ciała Stałego, Lekcja Strona 18

20 Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 2 Strona 19
Oddziaływanie odpychające Gdy dwa atomy przesuwają się ku sobie, rozkłady ich ładunków stopniowo nakładają się, co wywołuje zmianę energii układu W przypadku atomów o zapełnionych powłokach elektronowych energia nałożenia będzie energią elektrostatyczną Dane doświadczalne dla gazów szlachetnych można dobrze dopasować dzięki empirycznemu potencjałowi odpychania o postaci B/R12 Całkowita energia potencjalna dwóch atomów Nakładanie się rozkładów ładunku elektronów w przypadku wzajemnego zbliżenia się atomów potencjał Lennarda-Jonesa Fizyka Ciała Stałego, Lekcja Strona 19

21 Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 2 Strona 20
Energia kulombowska dwóch kul o promieniu a, w funkcji odległości R pomiędzy ich środkami. Każda kula przenosi ładunek +q położony w jej środku i ma ładunek –q równomiernie rozłożony wewnątrz objętości kuli. Potencjał Lennarda-Jonesa Fizyka Ciała Stałego, Lekcja Strona 20

22 Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 2 Strona 21
Kryształy jonowe Kryształy jonowe są utworzone z dodatnich i ujemnych jonów Wiązanie jonowe jest wiązaniem wynikającym z elektrostatycznego oddziaływania jonów o ładunkach przeciwnych znaków Konfiguracje obojętnych atomów: Na: 1s22s22p63s Cl: 1s22s22p63s23p5 Konfiguracje jonów: Na+: 1s22s22p6 Cl-: 1s22s22p63s23p6 Rozkład gęstości ładunku w płaszczyźnie podstawowej NaCl Fizyka Ciała Stałego, Lekcja Strona 21

23 Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 2 Strona 22
Energia spójności + 3,71 eV + 5,14 eV + 7,9 eV Energia spójności NaCl wynosi (7,9 – 5,1 + 3,7) = 6,5 eV Fizyka Ciała Stałego, Lekcja Strona 22

24 Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 2 Strona 23
Energia elektrostatyczna czyli energia Madelunga Oddziaływanie pomiędzy jonami o ładunku ±q jest oddziaływaniem elektrostatycznym ±q2/r Zasadniczy wkład do energii wiązania kryształów jonowych daje oddziaływanie elektrostatyczne nazwane energią Madelunga Jeśli Uij jest energią oddziaływania pomiędzy jonami i i j, to całkowita energia jednego dowolnego jonu i wynosi Załóżmy, że Całkowita energia sieci dla kryształu złożonego z N cząstek lub 2N jonów Fizyka Ciała Stałego, Lekcja Strona 23

25 Fizyka Ciała Stałego, Lekcja 2 Strona 24
Energia elektrostatyczna czyli energia Madelunga Wprowadzimy wartość pij taką, żeby rij=pijR, gdzie R stanowi odległość najbliższych sąsiadów w krysztale Uwzględnimy oddziaływanie odpychające tylko między najbliższymi sąsiadami (najbliższe sąsiedzi) (dalsi sąsiedzi) stała Madelunga z – liczba najbliższych sąsiadów Fizyka Ciała Stałego, Lekcja Strona 24


Pobierz ppt "Politechnika Rzeszowska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google