Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Na wysokościach myślenia jest sfera, skąd widok stromy… C.K. Norwid Grażyna Koba.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Na wysokościach myślenia jest sfera, skąd widok stromy… C.K. Norwid Grażyna Koba."— Zapis prezentacji:

1 Na wysokościach myślenia jest sfera, skąd widok stromy… C.K. Norwid Grażyna Koba

2 Czyzrealizowałeśtechnologięinformacyjną? NIE TAK

3 Polecamy zestaw do technologii informacyjnej Podręcznik – 20 złPodręcznik – 20 zł CD dla ucznia – 5 złCD dla ucznia – 5 zł Program nauczania – 9 złProgram nauczania – 9 zł Poradnik + CD – 29 złPoradnik + CD – 29 zł 17 zł 4,25 zł

4 Zaczynamy od źródeł… INFORMACJI przez metody jej przetwarzania do jej prezentacji

5 I.Źródła informacji i metody komunikacji II.Środki i narzędzia TI III.Opracowanie informacji w dokumencie tekstowym IV.Informacje w bazach danych V.TI w rozwiązywaniu problemów VI.Prezentacja informacji

6 Uczeń poznaje najnowsze metody korzystania z e-usług

7 Uczeń dowiaduje się, jak funkcjonować w społeczeństwie informacyjnym zgodnie z przepisami prawa

8

9 Uczeń poznaje podstawowe formy organizowania informacji w bazie danych na znanym i ciekawym przykładzie oraz korzysta z właściwego do tego celu narzędzia.

10 Uczeń pracuje na gotowej tabeli bazy danych

11 Uczy się projektować gazetkę szkolną…

12 Poznaje etapy tworzenia gazetki i najważniejsze pojęcia Etap 0: Organizowanie zespołu Etap 1: Przygotowanie artykułów Etap 2: Porządkowanie materiałów Etap 3: Opracowanie graficznej koncepcji gazetki Etap 4: Wykonanie adiustacji tekstu Etap 5: Makietowanie Etap 6: Skanowanie Etap 7: Łamanie Etap 8: Korekta Etap 9: Ocena publikacji Etap 10: Drukowanie

13 W poradniku nauczyciel znajdzie nie tylko wskazówki metodyczne

14 Ale i organizacyjne

15 Przykłady ćwiczeń z CD

16 Polecamy zestaw do informatyki Podręcznik. Część 1 – 18 złPodręcznik. Część 1 – 18 zł CD dla ucznia – 5 złCD dla ucznia – 5 zł Program nauczania – 8 złProgram nauczania – 8 zł Poradnik + CD – 23 złPoradnik + CD – 23 zł Część 2 zestawu w przygotowaniu 15,30 zł 4,25 zł

17 Kształcenie informatyczne w zakresie rozszerzonym rozumiemy jako rozwijanie zainteresowań informatycznych uczniów START

18 I. Wokół algorytmiki i programowania II. W sieci komputerów III. Wśród multimediów Część I podręcznika:

19 I.Przetwarzanie danych w bazach danych II.Publikacje w Internecie III.Algorytmika i programowanie – problemy zaawansowane IV.Projektowanie systemów informatycznych Część II podręcznika:

20 1.Związek między problemem, algorytmem a programem komputerowym 2.Graficzna prezentacja algorytmów 3.Czym różni się algorytm liniowy od algorytmu z warunkami? 4.Algorytmy zapisywane w pseudojęzyku programowania 5.Problemy z pętlą 6.Prezentacja algorytmów w arkuszu kalkulacyjnym Wokół algorytmiki i programowania

21 7.Zapisywanie algorytmów w języku programowania wysokiego poziomu 8.Na czym polega programowanie strukturalne? 9.Dobór struktur danych do algorytmu 10.Stosowanie techniki iteracji w zadaniach 11.Grafika w języku programowania 12.Przykłady realizacji algorytmów sortowania 13.Czy rekurencję można porównać do iteracji? Wokół algorytmiki i programowania

22 Algorytmikę łączymy z programowaniem, pokazując związki i zależności

23 Z wymagań maturalnych: Zdający [...] zapisuje rozwiązanie zadania w postaci algorytmu ze specyfikacją w wybranej przez siebie notacji (listy kroków, schematu blokowego, w języku lub pseudojęzyku programowania).

24 Maksimum z dwóch liczb – specyfikacja zadania, lista kroków i schemat blokowy

25 Maksimum z trzech liczb – schemat blokowy

26 Max z trzech liczb – w pseudojęzyku Max z trzech liczb – w pseudojęzyku Temat 4, zadanie 1, str. 37 PROGRAM wybór największej z trzech liczb; ZMIENNE a, b, c: rzeczywiste; ZACZNIJ WPROWADŹ (a, b, c); JEŚLI a>b TO JEŚLI a>c TO max:=a W PRZECIWNYM WYPADKU max:=c W PRZECIWNYM WYPADKU JEŚLI b>c TO max:=b W PRZECIWNYM WYPADKU max:=c; WYPROWADŹ (największa z liczb to:, max); ZAKOŃCZ.

27 Minimum z trzech liczb – w języku programowania

28 liniowe z warunkami z warunkami zagnieżdżonymi iteracyjne Algorytmy w arkuszu kalkulacyjnym

29 Rozmnażamy króliki Fibonacciego…

30 Odpowiedź: To zależy po ilu miesiącach zwariujemy, licząc te króliki…

31 Zaczynamy od pojęcia zmiennej

32 Wyjaśniamy pojęcie zmiennej indeksowanej

33 Co to jest zmienna? Kobietazmiennąjest…;-)

34 Wprowadzamy do programowania grafiki

35 Pokazujemy możliwości edycji obrazu

36 Pokazujemy działanie komputera

37 Uczeń poznaje komputer od środka

38 Jako element sieci komputerowej

39 I jako centrum multimedialne

40 Na wysokościach myślenia jest sfera, skąd widok stromy… C.K. Norwid

41 Czy? pokazaliśmy, w jaki sposób wspinać się na… drzewa. ułatwiliśmy bezpieczną i skuteczną wspinaczkę na wysokość… myślenia, zwłaszcza algorytmicznego oraz

42 Na zakończenie rzecz o wiedzy…

43 Wiedzieć, że wiemy, co wiemy, i że nie wiemy tego, czego nie wiemy - oto prawdziwa wiedza. Konfucjusz

44 KONIEC


Pobierz ppt "Na wysokościach myślenia jest sfera, skąd widok stromy… C.K. Norwid Grażyna Koba."

Podobne prezentacje


Reklamy Google