Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LOGISTYKA Transport. ZAGADNIENIA TRANSPORTOWE sformułowane po raz pierwszy w 1941 przez F.L. Hitchocka problem przewozu jednorodnego produktu z kilku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LOGISTYKA Transport. ZAGADNIENIA TRANSPORTOWE sformułowane po raz pierwszy w 1941 przez F.L. Hitchocka problem przewozu jednorodnego produktu z kilku."— Zapis prezentacji:

1 LOGISTYKA Transport

2 ZAGADNIENIA TRANSPORTOWE sformułowane po raz pierwszy w 1941 przez F.L. Hitchocka problem przewozu jednorodnego produktu z kilku źródeł zaopatrzenia do kilku punktów zgłaszających zapotrzebowanie

3 ZAGADNIENIA TRANSPORTOWE Model zagadnienia: R dostawców jednorodnego towaru, z których każdy dysponuje A i (i=1,2,..R) jednostkami tego towaru zaopatruje N odbiorców. Zapotrzebowanie każdego z odbiorców wynosi B j (j=1,2,..N) jednostek. Każdy dostawca może zaopatrywać dowolnego odbiorcę i każdy odbiorca może otrzymać towar od dowolnego dostawcy.

4 ZAGADNIENIA TRANSPORTOWE Dane są koszty jednostkowe przewozu stowaru od dostawcy i do odbiorcy j: c ij (i=1..R, j=1..N). Koszt całkowity transportu jest sumą kosztów na poszczególnych trasach. Należy opracować plan przewozu towarów między dostawcami i odbiorcami, aby łączne koszty transportu były możliwie najniższe, zmienna decyzyjna to x ij czyli ilość towaru dostarczona przez i-tego dostawcę j-temu odbiorcy.

5 ZAGADNIENIA TRANSPORTOWE Uniwersalną metodą rozwiązywania modeli transportowych jest algorytm transportowy, procedura iteracyjna, w której wstępne rozwiązanie dopuszczalne (które może się okazać optymalnym) poprawia się w kolejnych iteracjach. Na ogół korzysta się z gotowych programów komputerowych, np. pakietu QSB

6 ZAGADNIENIA TRANSPORTOWE Warunek rozwiązania: Σ A i Σ B j jeżeli Σ A i = Σ B j to zagadnienie transportowe jest zamknięte, Jeżeli Σ A i > Σ B j to zagadnienie transportowe jest otwarte.

7 ZAMKNIĘTE ZAGADNIENIA TRANSPORTOWE Warunki ograniczające (bilansowe): Dla dostawców: przy czym (i=1..R), Zatem i-ty dostawca ma dostarczyć odbiorcom tyle towaru ile posiada, warunków jest tyle, ile dostawców, czyli R

8 ZAMKNIĘTE ZAGADNIENIA TRANSPORTOWE Dla odbiorców: przy czym (j=1..N), Zatem j-ty odbiorca ma otrzymać od wszystkich dostawców tyle towaru ile potrzebuje, warunków jest tyle, ile odbiorców, czyli N

9 ZAMKNIĘTE ZAGADNIENIA TRANSPORTOWE Warunki brzegowe: x ij 0 Funkcja celu: Minimalizacja łącznych kosztów transportu.

10 ZAMKNIĘTE ZAGADNIENIA TRANSPORTOWE Generowanie rozwiązań początkowych: Metoda kąta północno-zachodniego, Metoda minimalnego elementu macierzy.

11 ZAMKNIĘTE ZAGADNIENIA TRANSPORTOWE Zadanie: Trzy magazyny: M1, M2 i M3 zaopatrują w mąkę cztery piekarnie: P1, P2, P3 i P4. P1P2P3P4AiAi M15040502070 M24080703050 M360407080 BjBj 406050 200

12 ZAMKNIĘTE ZAGADNIENIA TRANSPORTOWE Warunki dla dostawców: x 11 +x 12 +x 13 +x 14 =70 x 21 +x 22 +x 23 +x 24 =50 x 31 +x 32 +x 33 +x 34 =80

13 ZAMKNIĘTE ZAGADNIENIA TRANSPORTOWE Warunki dla odbiorców: x 11 +x 21 +x 31 =40 x 12 +x 22 +x 32 =60 x 13 +x 23 +x 33 =50 x 14 +x 24 +x 34 =50 Warunki brzegowe: x ij 0

14 ZAMKNIĘTE ZAGADNIENIA TRANSPORTOWE Funkcja celu: K(x ij ) = 50x 11 + 40x 12 + 50x 13 + 20x 14 + + 40x 21 + 80x 22 + 70x 23 + 30x 24 + + 60x 31 + 40x 32 + 70x 33 +80x 34 min

15 ZAMKNIĘTE ZAGADNIENIA TRANSPORTOWE Metoda kąta północno zachodniego: P1P2P3P4AiAi M1403070 M2302050 M3305080 BjBj 406050 200 K(xij) = 50*40+40*30+80*30+70*20+70*30+80*50 = 13100

16 ZAMKNIĘTE ZAGADNIENIA TRANSPORTOWE Metoda minimalnego elementu macierzy: Odejmij od poszczególnych wierszy najmniejszy element znajdujący się w tym wierszu P1P2P3P4AiAi M15040502070 M24080703050 M360407080 BjBj 406050 200 P1P2P3P4AiAi M1302030070 M2105040050 M3200304080 BjBj 406050 200

17 ZAMKNIĘTE ZAGADNIENIA TRANSPORTOWE Odejmij od poszczególnych kolumn najmniejszy element znajdujący się w tej kolumnie P1P2P3P4AiAi M1302030070 M2105040050 M3200304080 BjBj 406050 200 P1P2P3P4AiAi M120 0070 M205010050 M310004080 BjBj 406050 200

18 ZAMKNIĘTE ZAGADNIENIA TRANSPORTOWE P1P2P3P4AiAi M1304070 M2401050 M3602080 BjBj 406050 200 K(xij) = 50*30+20*40+40*40+30*10+40*60+70*20 = 8000

19 Zadanie Zaplanuj przewozy pomiędzy czterema dostawcami i sześcioma odbiorcami cukru, wiedząc że struktura zapotrzebowania i podaży jest następująca: Przygotuj rozwiązanie metodą minimalnego elementu macierzy kosztów. Podaj i porównaj koszty zaproponowanych rozwiązań. 600t450t 500t 350400350300350250 534235 345354 425423 433224


Pobierz ppt "LOGISTYKA Transport. ZAGADNIENIA TRANSPORTOWE sformułowane po raz pierwszy w 1941 przez F.L. Hitchocka problem przewozu jednorodnego produktu z kilku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google