Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZOK -Szkolny Ośrodek Kariery

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZOK -Szkolny Ośrodek Kariery"— Zapis prezentacji:

1 SZOK -Szkolny Ośrodek Kariery

2 Komu służy SZOK?

3 Młodzieży… Udzielanie indywidualnych porad młodzieży, która staje przed wyborem dalszej drogi kształcenia Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych Przeprowadzanie testów predyspozycji zawodowych Udostępnianie programów edukacyjnych

4 I dorosłym. Wskazuje kierunki przekwalifikowania się i w perspektywie zawodu Oferuje poradnictwo w zakresie aktywnego poszukiwania pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych Prowadzi kursy dokształceniowe Udostępnia informacje o miejscach, w których można znaleźć oferty pracy

5 Wyposażenie SZOK-u Programy doradcze Poradniki, informatory Ulotki
Osiem komputerów Drukarka

6 O pracy SzOK - u

7 Doradca zawodowy w SzOk-u
Wskazuje uczniom, rodzicom, nauczycielom informacje o ścieżkach kształcenia Udziela indywidualnych porad młodzieży, która wybiera kształcenie i zawód Przeprowadza testy predyspozycji – opracowywanie diagnoz z zakresu przydatności zawodowej z uwzględnieniem możliwości

8 Gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe
Utrzymuje kontakty ze szkołami i instytucjami kształcącymi i pomagającymi w poszukiwaniu pracy

9

10

11 S z O K Bezpłatne S z k o l n y O ś r o d e k K a r i e r y w Publicznym Gimnazjum w Gródku DLA KOGO? PO CO? GODZINY PRACY Dla młodzieży Dla rodziców Udzielamy indywidualnych porad z zakresu nauki i pracy Gromadzimy i udostępniamy informacje zawodowe i edukacyjne. Dla absolwentów Dla bezrobotnych Dla wszystkich dorosłych Pomagamy w przeszukiwaniu zasobów i wyszukiwaniu ofert pracy zawartych w Internecie. Piszemy i drukujemy CV itp. Oferujemy poradnictwo w zakresie aktywnego poszukiwania pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. poniedziałek i – 14.30 Wtorek środa – 14.30 czwartek – 13.30 piątek – 9.00 Posiadamy 8 komputerów z dostępem do Internetu. Zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania z usług SzOK – u.

12 W trakcie lekcji uczniowie Gimnazjum nie mogą korzystać z SzOK.
Regulamin SZOK-u SzOK jest ośrodkiem, którego celem jest prowadzenie doradztwa i preorientacji zawodowej. Z usług SzOK mogą korzystać uczniowie, rodzice i nauczyciele w godzinach otwarcia. Osoby, które chcą skorzystać z usług doradcy zawodowego w zakresie przewidzianym celami SzOK, mają pierwszeństwo. Stanowisko komputerowe może być udostępniane tylko podczas obecności opiekuna i pod jego nadzorem. W trakcie lekcji uczniowie Gimnazjum nie mogą korzystać z SzOK.

13 C.D. regulaminu… W przypadku korzystania z komputera należy korzystać z oprogramowania w nim zainstalowanego – samodzielne instalowanie programów jest zabronione. Podczas korzystania z Internetu zabrania się przeglądania stron powszechnie uznawanych za społecznie szkodliwe (np.: pornografia, erotycznych, rasistowskich itp.) W przypadku dużego zainteresowania korzystaniem z komputera pracownik SzOK może wyznaczać ramy czasowe dostępu do stanowiska komputerowego. Osoby korzystające z wyposażenia SzOK obowiązane są dbać o sprzęt komputerowy i materiały informacyjne, nie spożywać przy korzystaniu z niego pożywienia i napojów. Przebywając w SzOK należy zachować ciszę i spokój oraz podporządkować się zaleceniom szkolnego doradcy zawodowego.

14 Klub Młodych Przedsiębiorców
Jest to grupa młodzieży, nad którą czuwa doradca szkolny czyli p. Monika Koronkiewicz. Młodzież ta uczestniczy w realizacji projektu grantowego „Równać szanse”. Ponadto od 20 stycznia regularnie co miesiąc wraz z lokalną gazetą Wiadomości Gródeckie- Koło wydaje własny dodatek pt. „Ucz się i pracuj” o tematyce związanej z rynkiem pracy .

15 Godziny pracy SZOK-u: poniedziałek 14.30-19.30 wtorek 14.30- 17.30
Środa Czwartek Piątek

16 Dziękujemy za uwagę!!! Wykonanie: Wiola Czostków i Paulina Przezdemska


Pobierz ppt "SZOK -Szkolny Ośrodek Kariery"

Podobne prezentacje


Reklamy Google