Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZOK -Szkolny Ośrodek Kariery. Komu służy SZOK? Młodzieży… Udzielanie indywidualnych porad młodzieży, która staje przed wyborem dalszej drogi kształcenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZOK -Szkolny Ośrodek Kariery. Komu służy SZOK? Młodzieży… Udzielanie indywidualnych porad młodzieży, która staje przed wyborem dalszej drogi kształcenia."— Zapis prezentacji:

1 SZOK -Szkolny Ośrodek Kariery

2 Komu służy SZOK?

3 Młodzieży… Udzielanie indywidualnych porad młodzieży, która staje przed wyborem dalszej drogi kształcenia Udzielanie indywidualnych porad młodzieży, która staje przed wyborem dalszej drogi kształcenia Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych Przeprowadzanie testów predyspozycji zawodowych Przeprowadzanie testów predyspozycji zawodowych Udostępnianie programów edukacyjnych Udostępnianie programów edukacyjnych

4 I dorosłym. Wskazuje kierunki przekwalifikowania się i w perspektywie zawodu Wskazuje kierunki przekwalifikowania się i w perspektywie zawodu Oferuje poradnictwo w zakresie aktywnego poszukiwania pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych Oferuje poradnictwo w zakresie aktywnego poszukiwania pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych Prowadzi kursy dokształceniowe Prowadzi kursy dokształceniowe Udostępnia informacje o miejscach, w których można znaleźć oferty pracy Udostępnia informacje o miejscach, w których można znaleźć oferty pracy

5 Wyposażenie SZOK-u Programy doradcze Poradniki, informatory Ulotki Osiem komputerów Drukarka

6 O pracy SzOK - u

7 Doradca zawodowy w SzOk-u Wskazuje Wskazuje uczniom, rodzicom, nauczycielom informacje o ścieżkach kształcenia Udziela Udziela indywidualnych porad młodzieży, która wybiera kształcenie i zawód Przeprowadza Przeprowadza testy predyspozycji – opracowywanie diagnoz z zakresu przydatności zawodowej z uwzględnieniem możliwości

8 Gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe Utrzymuje kontakty ze szkołami i instytucjami kształcącymi i pomagającymi w poszukiwaniu pracy

9

10

11 S z k o l n y O ś r o d e k K a r i e r y w Publicznym Gimnazjum w Gródku DLA KOGO?PO CO? GODZINY PRACY Dla młodzieży Dla rodziców Udzielamy indywidualnych porad z zakresu nauki i pracy Gromadzimy i udostępniamy informacje zawodowe i edukacyjne. Dla absolwentów Dla bezrobotnych Dla wszystkich dorosłych Pomagamy w przeszukiwaniu zasobów i wyszukiwaniu ofert pracy zawartych w Internecie. Piszemy i drukujemy CV itp. Oferujemy poradnictwo w zakresie aktywnego poszukiwania pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Posiadamy 8 komputerów z dostępem do Internetu. Zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania z usług SzOK – u. poniedziałek 8.00 - 11.30 i 13.30 – 14.30 Wtorek 13.30 - 14.30 środa 10.30 – 14.30 czwartek 9.30 – 13.30 piątek 8.00 – 9.00

12 Regulamin SZOK-u SzOK jest ośrodkiem, którego celem jest prowadzenie doradztwa i preorientacji zawodowej. Z usług SzOK mogą korzystać uczniowie, rodzice i nauczyciele w godzinach otwarcia. Osoby, które chcą skorzystać z usług doradcy zawodowego w zakresie przewidzianym celami SzOK, mają pierwszeństwo. Stanowisko komputerowe może być udostępniane tylko podczas obecności opiekuna i pod jego nadzorem. W trakcie lekcji uczniowie Gimnazjum nie mogą korzystać z SzOK.

13 C.D. regulaminu… W przypadku korzystania z komputera należy korzystać z oprogramowania w nim zainstalowanego – samodzielne instalowanie programów jest zabronione. Podczas korzystania z Internetu zabrania się przeglądania stron powszechnie uznawanych za społecznie szkodliwe (np.: pornografia, erotycznych, rasistowskich itp.) W przypadku dużego zainteresowania korzystaniem z komputera pracownik SzOK może wyznaczać ramy czasowe dostępu do stanowiska komputerowego. Osoby korzystające z wyposażenia SzOK obowiązane są dbać o sprzęt komputerowy i materiały informacyjne, nie spożywać przy korzystaniu z niego pożywienia i napojów. Przebywając w SzOK należy zachować ciszę i spokój oraz podporządkować się zaleceniom szkolnego doradcy zawodowego.

14 Klub Młodych Przedsiębiorców Jest to grupa młodzieży, nad którą czuwa doradca szkolny czyli p. Monika Koronkiewicz. Młodzież ta uczestniczy w realizacji projektu grantowego Równać szanse. Ponadto od 20 stycznia regularnie co miesiąc wraz z lokalną gazetą Wiadomości Gródeckie- Koło wydaje własny dodatek pt. Ucz się i pracuj o tematyce związanej z rynkiem pracy.

15 poniedziałek 14.30-19.30 wtorek 14.30- 17.30 Środa 8.00-12.00 Czwartek 14.30-17.30 Piątek 14.30-19.20 Godziny pracy SZOK-u:

16 Wykonanie: Wiola Czostków i Paulina Przezdemska Dziękujemy za uwagę!!!


Pobierz ppt "SZOK -Szkolny Ośrodek Kariery. Komu służy SZOK? Młodzieży… Udzielanie indywidualnych porad młodzieży, która staje przed wyborem dalszej drogi kształcenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google