Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RZUTOWANIE PROSTOKĄTNE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RZUTOWANIE PROSTOKĄTNE."— Zapis prezentacji:

1 RZUTOWANIE PROSTOKĄTNE

2 M E N U Menu Rzuty punktu Rzuty odcinków Rzuty brył
Rzuty figur płaskich Wybierz Wykonaj Wyjście

3 Czy wiesz, że... Rzut prostokątny jest odwzorowaniem obiektu na płaszczyźnie-rzutni. Na trzech wzajemnie prostopadłych płaszczyznach rzutniach powstają rzuty: I płaszczyzna rzutni pionowej - rzut pionowy (z przodu lub główny) II płaszczyzna rzutni poziomej - rzut poziomy (z góry) III płaszczyzna rzutni bocznej - rzut boczny prawy (od lewej)

4 Czy wiesz, że... Rzut prostokątny jest odwzorowaniem obiektu na płaszczyźnie-rzutni. Na trzech wzajemnie prostopadłych płaszczyznach rzutniach powstają rzuty: I płaszczyzna rzutni pionowej - rzut pionowy (z przodu lub główny) II płaszczyzna rzutni poziomej - rzut poziomy (z góry) III płaszczyzna rzutni bocznej - rzut boczny prawy (od lewej)

5 Czy wiesz, że... Rzut prostokątny jest odwzorowaniem obiektu na płaszczyźnie-rzutni. Na trzech wzajemnie prostopadłych płaszczyznach rzutniach powstają rzuty: I płaszczyzna rzutni pionowej - rzut pionowy (z przodu lub główny) II płaszczyzna rzutni poziomej - rzut poziomy (z góry) III płaszczyzna rzutni bocznej - rzut boczny prawy (od lewej)

6 Czy wiesz, że... Rzut prostokątny jest odwzorowaniem obiektu na płaszczyźnie-rzutni. Na trzech wzajemnie prostopadłych płaszczyznach rzutniach powstają rzuty: I płaszczyzna rzutni pionowej - rzut pionowy (z przodu lub główny) II płaszczyzna rzutni poziomej - rzut poziomy (z góry) III płaszczyzna rzutni bocznej - rzut boczny prawy (od lewej)

7 III - rzutnia boczna prawa
W1 - rzut pionowy I I W1 W2 - rzut poziomy W3 - rzut boczny prawy W W3 I - rzutnia pionowa W2 II - rzutnia pozioma III - rzutnia boczna prawa

8 Tak powstaje rysunek rzutowy punktu
I W1 W W3 I I I szerokość W2

9 Tak powstaje rysunek rzutowy punktu
I W1 wysokość W W3 I W2

10 Tak powstaje rysunek rzutowy punktu
I W1 W W3 I głębokość W2

11 Tak powstaje rysunek rzutowy punktu
I W1 W W3 I W2

12 Tak powstaje rysunek rzutowy punktu
I W1 W3 I W2

13 Tak powstaje rysunek rzutowy punktu
I W1 W3 I W2

14 Tak powstaje rysunek rzutowy punktu
I W1 W3 I W2

15 Tak powstaje rysunek rzutowy punktu
I W1 W3 I W2

16 Tak powstaje rysunek rzutowy punktu
I W1 W3 I W2

17 Tak powstaje rysunek rzutowy punktu
I W1 W3 I W2

18 I I W1 W3 W2 Tak powstaje rysunek rzutowy punktu

19 Tak powstaje rysunek rzutowy punktu
I W1 W3 I W2

20 Tak powstaje rysunek rzutowy punktu
I W1 W3 I W2

21 Tak powstaje rysunek rzutowy punktu
I W1 W3 I W2

22 Rysunek rzutowy punktu
III I W1 W3 II W2

23 Rzutowanie ukośnego odcinka
B I Rzutowanie ukośnego odcinka

24 I A1 B1 A B A3 B3 I A2 B2

25 Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka
B1 B B3 A2 B2

26 Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka
B1 B3 A2 B2

27 Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka
B3 B1 A2 B2

28 Rysunek rzutowy odcinka ukośnego
B2 II B1 A2 III A3 B3 A1

29 Rzutowanie poziomego odcinka
B Rzutowanie poziomego odcinka

30 I A1 B1 A3 B2 A B A2 B2

31 Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka
A1 B1 A3 B2 A B A2 B2

32 Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka
A1 B1 A3 B2 A2 B2

33 Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka
A1 B1 I A3 B2 A2 B2

34 Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka
A1 B1 I A3 B2 A2 B2

35 Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka
A1 B1 I A3 B2 A2 B2

36 Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka
A1 B1 A2 B2 A3

37 Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka
A1 B1 A2 B2 A3

38 Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka
A1 B1 A2 B2 A3

39 Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka
A1 B1 A2 B2 A3

40 Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka
A1 B1 A3 I B2 A2 B2

41 Rysunek rzutowy odcinka poziomego
A1 B1 A2 B2 B3 A3 I I I I I

42 Rzutowanie pionowego odcinka
B Rzutowanie pionowego odcinka

43 I A1 B1 I A A3 B3 B A2 B2

44 Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka
B1 A3 B3 A2 B2 A B

45 Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka
B1 A3 B3 A2 B2

46 Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka
B1 A2 B2 A3 B3

47 Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka
B1 A2 B2 A3 B3

48 Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka
B1 A2 B2 A3 B3

49 Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka
B1 A2 B2 A3 B3

50 Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka
B1 A2 B2 A3 B3

51 Tak powstaje rysunek rzutowy odcinka
B1 A2 B2 A3 B3

52 Rysunek rzutowy odcinka pionowego
B1 A3 B3 A2 B2 I I I I I

53 Rzutowanie poziomej figury
B C D Rzutowanie poziomej figury

54 I A1 B1 C1 D1 B3 A3 C3 D3 A B C D A2 B2 C2 D2

55 Tak powstaje rysunek rzutowy figury
B1 C1 D1 B3 A3 C3 D3 A B C D A2 B2 C2 D2

56 Tak powstaje rysunek rzutowy figury
B1 C1 D1 B3 A3 C3 D3 I A2 B2 C2 D2

57 Tak powstaje rysunek rzutowy figury
B1 C1 D1 I B3 A3 C3 D3 A2 B2 C2 D2

58 Rzuty prostokątne poziomej figury
A1 B1 C1 D1 A2 D2 B2 C2 B3 A3 C3 D3 III II

59 Rzutowanie pionowej figury
B C Rzutowanie pionowej figury

60 I A1 C1 B1 A B C A3 C3 B3 A2 B2 C2

61 Tak powstaje rysunek rzutowy figury
C1 B1 A A3 C3 B3 C B A2 B2 C2

62 Tak powstaje rysunek rzutowy figury
C1 B1 A3 C3 B3 A2 B2 C2

63 Tak powstaje rysunek rzutowy figury
C1 B1 I A3 C3 B3 A2 B2 C2

64 Rzuty prostokątne pionowej figury
A1 C1 B1 A3 C3 B3 A2 B2 C2 III II

65 Rzutowanie ukośnej figury
B D C Rzutowanie ukośnej figury

66 I A1 D1 B1 A B D C A3 B3 C3 D3 A2 D2 C2 B2

67 Tak powstaje rysunek rzutowy figury
D1 B1 A B D C A3 B3 C3 D3 A2 D2 C2 B2

68 Tak powstaje rysunek rzutowy figury
D1 B1 A3 B3 C3 D3 A2 D2 C2 B2

69 Tak powstaje rysunek rzutowy figury
D1 B1 A3 B3 C3 D3 C1 A2 D2 C2 B2

70 Rzuty prostokątne ukośnej figury
III II A1 B1 C1 D1 A2 C2 B2 D2 A3 B3 C3 D3

71 Rzutowanie prostej bryły

72 Tak powstaje rysunek rzutowy bryły
I

73 Tak powstaje rysunek rzutowy figury

74 Tak powstaje rysunek rzutowy bryły
I I

75 Rzuty prostokątne bryły
I III II

76 Rzutowanie złożonej bryły

77 Tak powstaje rysunek rzutowy bryły
I

78 Tak powstaje rysunek rzutowy bryły
I

79 Tak powstaje rysunek rzutowy bryły
I I

80 Rzuty prostokątne bryły
I III II

81 Rzutowanie złożonej bryły

82 Tak powstaje rysunek rzutowy bryły
I I I

83 Tak powstaje rysunek rzutowy bryły
I

84 Rzuty prostokątne bryły
I III II

85 I

86 Tak powstaje rysunek rzutowy bryły
I I

87 Tak powstaje rysunek rzutowy bryły
I

88 Tak powstaje rysunek rzutowy bryły
I I

89 Rzuty prostokątne bryły
I III II

90 Zadanie I Zadanie II Zadanie III

91 Który przedmiot przedstawiono na rzutach prostokątnych ?
1 2 3 5 4

92 Niestety, błędna odpowiedź.

93 Niestety, błędna odpowiedź.

94 Niestety, błędna odpowiedź.

95 Niestety, błędna odpowiedź.

96 Gratulacje, dobra odpowiedź

97 Poniżej przedstawione są rzut pionowy i rzut poziomy przedmiotu
Poniżej przedstawione są rzut pionowy i rzut poziomy przedmiotu. Obok podano cztery warianty rzutu bocznego. Który jest poprawny? 1 2 3 4

98 Niestety, błędna odpowiedź.
1 Niestety, błędna odpowiedź.

99 Gratulacje, dobra odpowiedź
2 Gratulacje, dobra odpowiedź

100 Przedmiot i jego poprawnie przedstawione rzuty prostokątne.

101 Niestety, błędna odpowiedź.
3 Niestety, błędna odpowiedź.

102 Niestety, błędna odpowiedź.
4 Niestety, błędna odpowiedź.

103 Poniżej przedstawione są rzut pionowy i rzut poziomy przedmiotu
Poniżej przedstawione są rzut pionowy i rzut poziomy przedmiotu. Obok podano cztery warianty rzutu bocznego. Który jest poprawny? 1 2 3 4

104 Niestety, błędna odpowiedź.
1 Niestety, błędna odpowiedź.

105 Niestety, błędna odpowiedź.
3 Niestety, błędna odpowiedź.

106 Niestety, błędna odpowiedź.
4 Niestety, błędna odpowiedź.

107 Gratulacje, właściwa odpowiedź.
2 Gratulacje, właściwa odpowiedź.

108 Przedmiot i jego poprawnie przedstawione rzuty prostokątne.

109 Ćwiczenie I Ćwiczenie II

110 Wykonaj rzuty prostokątne ścian sześcianu pokazanych na rysunkach 1, 2, 3, 4, 5.

111 Przykład

112 Nazwij brakujący rzut i wykreśl go.
Menu podręczne  pióro. Menu podręczne  ekran  gumka. 1 Π1 Π2 Π3 A’ B’ C’ C’’ A’’ B’’ 2 3 4 5

113 Nazwij brakujący rzut i wykreśl go.
Menu podręczne  pióro. Menu podręczne  ekran  gumka. 2 A’ B’ C’ C” B” A” Π1 Π2 Π3

114 Nazwij brakujący rzut i wykreśl go.
Menu podręczne  pióro. Menu podręczne  ekran  gumka. 3 Π1 Π2 Π3 A’ C’ B’ B’’’ A’’’ C’’’

115 Nazwij brakujący rzut i wykreśl go.
Menu podręczne  pióro. Menu podręczne  ekran  gumka. 4 B’ A’’’ B’’’ C’’’ C’ Π1 Π2 Π3 A’

116 Nazwij brakujący rzut i wykreśl go.
Menu podręczne  pióro. Menu podręczne  ekran  gumka. 5 Π3 Π1 Π2 A’’ C’’ B’’ B’’’ C’’’ A’’’


Pobierz ppt "RZUTOWANIE PROSTOKĄTNE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google