Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

60 LAT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŻÓRAWINIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "60 LAT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŻÓRAWINIE"— Zapis prezentacji:

1 60 LAT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŻÓRAWINIE
Kartki z historii szkoły

2 ZAŁOŻYCIELKA SZKOŁY Maria Regina Janecka Repatriantka ze wschodu
Przybyła do Żórawiny latem roku

3 PIERWSZE ZAJĘCIA Pierwsze zajęcia w szkole założonej przez Panią Janecką odbyły się 12 września 1945 roku, w budynku szkoły poniemieckiej. Budynek ten szkole podstawowej służył do 2002 roku.

4 PIERWSI UCZNIOWIE 45 dzieci rozpoczyna naukę w klasie I i II.
Wciąż przybywają nowi osadnicy. Przybywa uczniów w szkole. Pod koniec roku szkolnego w szkole jest już 81 uczniów: 32 – w klasie pierwszej, 24 – w klasie drugiej, 12 – w klasie trzeciej, 13 – w klasie czwartej. Tak zakończył się rok szkolny 1945 / 1946. Absolwentów jeszcze nie było.

5 Sala lekcyjna w „starej szkole”

6 NAUCZYCIELE PIONIERZY
MARIA REGINA JANECKA Stanisława Makarewicz Janina Balik Edward Kaczor Krystyna Schwarz Tadeusz Rylke

7 NAUKA RELIGII W SZKOLE zdjęcie prawdopodobnie z roku 1948 – ówczesny ksiądz proboszcz Franciszek Stupak w otoczeniu uczniów i nauczycieli.

8 POWSTANIE BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
W 1948 roku – wielkie święto – powstaje biblioteka szkolna. Ze składek społecznych zostało zakupionych 50 tomów różnych książek do czytania.

9 BIBLIOTEKA Pani Maria Janecka w bibliotece, już po kilku latach pracy biblioteki, jeszcze w starym budynku szkolnym.

10 PIERWSZE RADIO W SZKOLE
21 października szkoła przy współpracy Komitetu Rodzicielskiego organizuje zabawę taneczną, z której dochód w kwocie zł zostaje przeznaczony na radiofonizację szkoły. 15 grudnia 1948 roku zainstalowano w szkole pierwsze radio.

11 PIERWSZE ZAWODY SPORTOWE
2 maja 1948 odbywają się pierwsze w szkole zawody sportowe, w których uczestniczą drużyny dziewcząt i chłopców. Żadne z zachowanych źródeł nie opisuje ich przebiegu ani dyscyplin sportowych, w których rywalizowali uczniowie, ale w szkolnej kronice zachowały się nazwiska laureatów, którzy zostali nagrodzeni książkami i brulionami. Ku pamięci przytoczę ich nazwiska i zajęte przez nich miejsca w ogólnej (jak rozumiem ) klasyfikacji. I miejsce – Bagińska Janina z klasy VI II miejsce – Bilus Roman z klasy V III miejsce – Bagińska Wanda z klasy VII IV miejsce – Żygadło Janina z klasy VII V miejsce – Rutkowski Henryk z klasy V VI miejsce – Babij Kazimiera z klasy VI

12 PIERWSI ABSOLWENCI Pierwsi absolwenci szkoły z roku szkolnego 1947/ – 28 czerwca 1948 roku. Babij Piotr – poszedł do gimnazjum mechanicznego. Bagińska Wanda – poszła do gimnazjum krawieckiego. Gajewski Jerzy – poszedł do gimnazjum mechanicznego. Jakubowska Zdzisława – poszła do liceum pedagogicznego. Jędrzejczakówna Alina – poszła do liceum pedagogicznego. Sommer Wojciech – poszedł do gimnazjum mechanicznego. Stęchły Stanisław – poszedł do gimnazjum mechanicznego. Żygadło Janina - ?

13 ZDJĘCIE PRAWDOPODOBNIE Z WIOSNY 1949 ROKU
W czerwcu roku szkołę ukończyło uczniów.

14 PIERWSZE PASOWANIE NA UCZNIA DZIECI URODZONYCH W OSTATNIM ROKU WOJNY
Ze wspomnień Pani JANECKIEJ… Wrzesień 1951 roku: „...W bieżącym roku uroczyściej niż zwykle rozpoczyna się rok szkolny, gdyż witany jest z wszelkimi godnościami nowowstępujący rocznik 1944, urodzony już w Odrodzonej Ojczyźnie Ludowej...”

15 UCZNIOWIE PRZED BUDYNKIEM SZKOLNYM ul. Dymitrowa
W połowie lat pięćdziesiątych w żórawińskiej szkole uczyło się 450 uczniów. Doraźnie na potrzeby szkoły został adaptowany budynek przy ówczesnej ulicy Dymitrowa – dziś Alei Niepodległości.

16 INICJATYWA BUDOWY „TYSIĄCLATKI”
W 1960 roku w całej Polsce bardzo uroczyście obchodzono tysiąclecie państwa polskiego. Ówczesne władze rzuciły hasło „tysiąc szkół na tysiąclecie”. To był dobry grunt do tego, aby starać się o wybudowanie nowego budynku szkolnego dla szkoły podstawowej w Żórawinie. Tego historycznego momentu nie przegapili inicjatorzy budowy tysiąclatki. W 1960 roku władze gminne i oświatowe zatwierdziły plan budowy nowego obiektu szkolnego. Inicjatorami jego powstania byli: kierownik szkoły Marian Malinowski, nauczycielka Regina Janecka i Gminny Komitet Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego – bardzo aktywnie wówczas działający na terenie gminy i wsi Żórawina. Nie było przeszkód, których nie można było wówczas pokonać.

17 TROSZKĘ STATYSTYKI DOTYCZACEJ „TYSIĄCLATKI”
fundusze na budowę zebrano ze składek społecznych, była to niebagatelna kwota złotych, w tym z gromady Żórawina budowę rozpoczęto 11 listopada 1961 roku budynek został wybudowany przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Terenowego z Wrocławia w nowej szkole miało być 7 sal lekcyjnych, pracownie przedmiotowe, biblioteka, stołówka, sala gimnastyczna, gabinet dyrekcji, pokój nauczycielski i inne niezbędne pomieszczenia szkoła miała uzyskać status pomnika tysiąclecia państwa polskiego.

18 12 STYCZNIA 1963 ROKU Oddanie do użytku nowego budynku szkolnego dla szkoły podstawowej w Żórawinie.

19 STYCZEŃ 1963 ROKU UROCZYSTOŚĆ ODDANIA DO UŻYTKU NOWEGO BUDYNKU SZKOLNEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ – SPOTKANIE W SALI ŚWIETLICY SZKOLNEJ

20 1963 rok – nadanie szkole imienia Bolesława Chrobrego
Szkole nadano imię Bolesława Chrobrego. Inicjatorem nadania szkole tego imienia był Feliks Makowski. Obok portret patrona namalowany przez Mirellę Stern – nauczycielkę plastyki na uroczystość 40-lecia nadania szkole imienia, obchodzoną w 2003 roku.

21 1 września 1966 r. Rok szkolny 1966 / 67
w nowej zreformowanej szkole naukę rozpoczyna pierwsza VIII klasa. 18 listopada 1966 r. – kolejna data zapisana w kronice na czerwono - wręczenie szkole Odznaki Tysiąclecia Państwa Polskiego i wielka uroczystość z tej okazji – niestety, nie udało się odnaleźć w szkole tej odznaki i nie wiemy jak ona wyglądała.

22 GRONO PEDAGOGICZNE Z LAT SZEŚĆDZIESIĄTYCH

23 Rok szkolny 1986/1987 11 listopada – uroczysty apel przygotowany przez uczniów klasy VIII z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – po raz pierwszy Kronika Szkolna odnotowuje taką uroczystość, która z czasem weszła na stałe do repertuaru świąt obchodzonych w szkole.

24 LATA OSIEMDZIESIĄTE – WYSTAWA PLASTYCZNA W SZKOLE
Pani Krystyna Banach – ówczesna nauczycielka plastyki w otoczeniu uczniów na tle prac przygotowanych przez nich na wystawę.

25 1996 rok – kolejna reforma w oświacie
Jednostki samorządu terytorialnego przejmują szkoły. 1996 rok – luty – utworzenie ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR W ŻÓRAWINIE. W skład ZSP Nr 1 w Żórawinie weszły: Przedszkole w Żórawinie, Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie.

26 Rok szkolny 1997/1998 Wrzesień 1997:
naukę rozpoczyna 485 uczniów w 17 oddziałach szkoły podstawowej i 90 wychowanków przedszkola w 4 grupach; pracę podejmuje 34 nauczycieli Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Żórawinie i 15 pracowników obsługi Zespołu. to drugi rok pracy przedszkola i szkoły jako ZSP Nr 1. po 10 latach wznowiona zostaje Kronika Szkolna – to inicjatywa nowej nauczycielki plastyki, Mirelli Stern. do pełnienia funkcji dyrektora ZSP Nr 1 w Żórawinie zostaje powołana Iwona Zarębska, po wygraniu konkursu na dyrektora. zastępcą dyrektora zostaje Maria Zusan. kierownikiem przedszkola zostaje Helena Olech. – wystawa jesienna „Jesień wiankiem malowana” i dyskoteka rozpoczynająca nowy rok szkolny.

27 ROK SZKOLNY 1999/2000 Koniec pierwszego roku pracy w zreformowanej szkole podstawowej – podwójna liczba absolwentów. Trzy oddziały klas VIII. Dwa oddziały klas VI. * Po raz pierwszy uczniowie klas szóstych, jako absolwenci, będą kontynuowali naukę w gimnazjum.

28 ROK SZKOLNY 2002/2003 Grono pedagogiczne w pracowni sztuki – techniki.
Od lewej stoją: Maria Zusan, Edyta Patora, Danuta Szuba, Łucja Mroczkowska, Małgorzata Kalita-Łapacz, Lidia Kozica, Zbigniew Siemaszko, Mirella Stern. Od lewej siedzą: Agnieszka Dusińska, Bożena Przyjazna, Marzena Kacperska, Aneta Siadaczka, Iwona Zarębska, Lucyna Wasinkiewicz, Anna Łukasik, Wioletta Kocik.

29 ROK SZKOLNY 2002/2003 STYCZEŃ 2003 ROK
Jubileusz 40-lecia „tysiąclatki” i nadania Szkole Podstawowej w Żórawinie imienia Bolesława Chrobrego. Panowie Tadeusz Rylke i Feliks Makowski w czasie zwiedzania jubileuszowej wystawy w szkole.

30 Jubileusz 40-lecia SP im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie
Pan Stanisław Łopatowski – Dolnośląski Kurator Oświaty (przodem), pan Bogdan Rok – absolwent SP w Żórawinie, obecnie profesor Uniwersytetu Wrocławskiego (po lewej) i Iwona Zarębska – dyrektor ZSP Nr 1 w Żórawinie w czasie uroczystości jubileuszowych.

31 ROK SZKOLNY 2003/2004 JESTEŚMY ZAPRASZANI DO ZAPRZYJAŹNIONYCH SZKÓŁ NA ICH UROCZYSTOŚCI. Na zdjęciu występ teatrzyku PIK – POK na „Święcie chleba” w SOSW Nr we Wrocławiu.

32 R. SZK. 2004/2005 – Gminny Przegląd Jasełek
Uczniowie ZSP Nr 1 – SP im. B. Chrobrego w Żórawinie co roku uczestniczą w gminnych imprezach kulturalnych – tu scenka z jasełek prezentowanych na Gminnym Przeglądzie Jasełek 2005

33 ROK SZKOLNY 2004/2005 Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Żórawina, zorganizowany pod patronatem LZS, przy współpracy z Gminnym Klubem Sportowym.

34 Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej
Pani Stanisława Brzozowska z drużyną ZSP Nr 1 – Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie.

35 ROK SZKOLNY 2004/2005 KWIECIEŃ 2005 – SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY

36 ROK SZKOLNY 2005/2006 wrzesień 2005 Gminne Dożynki w Żórawinie – nauczyciele i uczniowie ZSP Nr 1 – SP im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie w korowodzie dożynkowym.

37 DOŻYNKI GMINNE 2005 Po oficjalnych uroczystościach zaproszeni goście wraz z Panem Wójtem udają się do budynku Szkoły.

38 ROK SZKOLNY 2005/2006 – laureaci Gminnego Etapu VI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Uczniów Klas IV – VI wraz z Panem Wójtem Janem Żukowskim oraz Komisją Konkursową wśród nich troje dzieci z ZSP Nr 1 – SP w Żórawinie – Klaudia Bronowicka, Natalia Martowska i Konrad Mucha /na pierwszym planie/.

39 CO ROKU OD WIELU LAT POZYSKUJEMY POZABUDŻETOWE ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ SZKOŁY
Pan Wójt Jan Żukowski uroczyście rozpoczyna bal dobroczynny 2005.

40 BAL DOBROCZYNNY 2006 Wręczanie podziękowań sponsorom – po tegorocznym balu mamy 600 zł oraz drobny sprzęt sportowy – w tym wór różnych piłek.

41 2006 ROK W RAMACH POSZUKIWAŃ POZABUDŻETOWYCH ŚRODKÓW NA ROZWÓJ SZKOŁY ZOSTAŁ ZŁOŻONY WNIOSEK O DOTACJĘ NA REMONT BUDYNKU SZKOLNEGO DO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO – ROZSTRZYGNIĘCIE W TEJ SPRAWIE NASTĄPI W MAJU 2006 ROKU ZOSTAŁ JUŻ OGŁOSZONY PRZETARG NA WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH

42 ZA UWAGĘ DZIĘKUJE AUTORKA OPRACOWANIA
IWONA ZARĘBSKA


Pobierz ppt "60 LAT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŻÓRAWINIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google