Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wigierski Park Narodowy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wigierski Park Narodowy"— Zapis prezentacji:

1 Wigierski Park Narodowy

2 Wigierski Park Narodowy
jeden z największych parków narodowych w Polsce. Został powołany z dniem 1 stycznia 1989 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1988 r. (Dziennik Ustaw nr 25 z dn. 21 lipca 1988, poz. 173) jako piętnasty z kolei park narodowy w Polsce

3 Położenie

4 POŁOŻENIE Wigierski Park Narodowy położony jest na północnym skraju Puszczy Augustowskiej, Geograficznie Park leży w granicach Pojezierza Litewskiego i obejmuje fragmenty trzech mezoregionów: Pojezierza Zachodniosuwalskiego, Pojezierza Wschodniosuwalskiego i Równiny Augustowskiej. Prawie cały obszar Wigierskiego Parku Narodowego leży w środkowej części dorzecza rzeki Czarna Hańcza, dopływu Niemna

5 Wigierski Park Narodowy
Zajmuje powierzchnię ha i obejmuje zespół 42 jezior, w tym jezioro Wigry (2189 ha, maksymalna głębokość 73 m) położone w centralnej części parku oraz kompleks lasów północnej części Puszczy Augustowskiej i przylegające tereny użytków rolnych. Teren parku jest bardzo zróżnicowany. W jego północnej części, krajobraz jest pagórkowaty, z licznymi morenami, ozami, rynnami rzek i strumieni, wieloma zbiornikami wodnymi i innymi formami polodowcowej rzeźby terenu. Południowa część jest bardziej płaska, położona na piaszczystych glebach sandru augustowskiego, porośniętego rozległymi borami i borami mieszanymi.

6 KILKA FOTOGRAFII

7

8

9 LASY Lasy porastające brzegi Wigier w przewadze składają się z sosny i świerka. W wielu miejscach zachowały naturalny charakter, z bogatym runem leśnym. W północnej części parku w większej ilości rosną również dęby, lipy, olsze, brzozy i jesiony. Szata roślinna odznacza się dużym bogactwem i różnorodnością, a wiele zbiorowisk roślinnych jest miejscem występowania gatunków rzadkich i chronionych.

10

11 Flora Parku jest bardzo bogata. Liczy ponad 800 gatunków roślin naczyniowych, około 170 gatunków mszaków i 300 porostów oraz wiele gatunków grzybów, śluzowców i glonów. Spośród drzew najliczniej występuje sosna i świerk. Oprócz nich także brzoza brodawkowata i omszona, olsza czarna, dąb szypułkowaty, lipa drobnolistna i inne.

12 Ochrona gatunków storczykowatych
W Parku żyją aż 22 gatunki storczyków (łącznie w Polsce ok. 50) w tym krytycznie zagrożony miodokwiat krzyżowy oraz kukuczka kapturkowata

13 Miodokwiat krzyżowy

14 Kukuczka kapturkowata

15 Wełnianeczka alpejska

16 Obuwik pospolity

17 Rasiczka

18 Pełnik europejski

19 Sasanka

20 Zawilec gajowy

21 Groszek wielkoprzylistny

22 GRZYBY I ŚLUZOWCE

23 Grzyb pięknoróg

24 Grzyb świecznica rozgałęzniona

25 Grzyb łysiczka niebieskozielona

26 Grzyb galaretnica pucharkowata

27 Śluzowiec kędziorek mylny

28 Śluzowiec krzaczkowaty

29 Na terenie Parku stwierdzono występowanie 297 gatunków kręgowców, w tym 32 gatunki ryb, 12 gatunków płazów, 5 gatunków gadów, 205 gatunków ptaków oraz 46 gatunków ssaków. FAUNA

30 Ponad 82% fauny kręgowców Parku (244 gatunki) podlega ochronie gatunkowej. Jest to 48% wszystkich chronionych w Polsce kręgowców. Wśród gatunków objętych ochroną zdecydowanie największą grupę stanowią ptaki – 185 gatunków, a następnie ssaki – 37 gatunków. Pozostałe gatunki należą do gromady płazów, gadów i ryb.

31 Szczególna ochrona bobrów
Pierwsze stanowisko bobrów na terenie znajdującym się obecnie w granicach parku stwierdzono przy ujściu Czarnej Hańczy z Jeziora Wigierskiego w latach Powołanie wyżej wymienionych rezerwatów oraz ochrona gatunkowa bobra przyczyniły się do wzrostu liczebności tych zwierząt i ich migracji na okoliczne tereny, dając początek liczącej blisko 5 tys. osobników populacji bobrów na Suwalszczyźnie. W samym Parku liczebność populacji bobra w połowie lat 90. ub. wieku osiągnęła ok. 250 szt. i od tej pory utrzymuje się na zbliżonym poziomie.

32

33 Szczególna ochrona ryb
W miejscowości Tartak znajduje się wylęgarnia ryb, produkująca materiał zarybieniowy dla wód Parku. Wylęgarnia przyjmuje także do wylęgu ikrę sielawy, siei i szczupaka dostarc-zoną przez właścicieli jezior spoza Parku. 

34 BEZKRĘGOWCE

35 MSZARNIK JUTTA

36 Gąsienica zmrocznika

37 Dostojka malinowiec

38 Pajak kwietnik

39 Bagnik przybrzeżny

40 Rohatyniec nosorożec

41 Obrostka letnia

42 Tygrzyk paskowany

43 PŁAZY

44 Rzekotka

45 Kumak nizinny

46 Żaba moczarowa

47 Żaba trawna

48 Ropucha

49 Rzekotka drzewna

50 GADY

51 Padalec

52 Żmija zygzakowata

53 Zaskroniec

54 Jaszczurka żyworodna

55 Jaszczurka

56 Ptaki

57 Bocian czarny

58 Bielik

59 Czajka

60 Żuraw

61 Dudek

62 Dzięcioł zielonosiwy

63 Płomykówka

64 Kaczka krzyżówka

65 Łyski

66 Perkoz

67 Rybitwy

68 Gągoły

69 Mewy

70 Łabędzie

71 RYBY

72 Sieja-królowa jeziora Wigry

73 Szczupak

74 Troć jeziorowa

75 Okoń

76 Jazgarz

77 Płoć wzdręga

78 Miętus

79 Ssaki

80 Bóbr europejski

81 Lis

82 Łoś

83 Dzik

84 Wilk

85 Rzęsorek rzeczek

86  Gacek brunatny

87 Ryś

88 Sarny

89 Łoś

90 Kuna

91 Ciekawe miejsca

92 Klasztor kamedułów w Wigrach

93 Ośrodek edukacji środowiskowej

94 Muzeum Wigier

95 Wystawa przyrodnicza „Nad Wigrami”

96 Wystawa”Historia i tradycja rybołóstwa nad Wigrami”

97 Śćieżki edukacyjne

98 Wycieczki piesze i rowerowe

99 Rejsy statkiem po jeziorze Wigry

100 Przejazdy kolejką wąskotorową


Pobierz ppt "Wigierski Park Narodowy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google