Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE KOMISJI TURYSTYKI ZA ROK 2013 51 NARADA SZKOLENIOWO-PROGRAMOWA ORGANIZATORÓW SPORTU PRACOWNICZEGO, TURYSTYKI i KULTURY KOLEJARZY KRAKÓW, 11-13.04.2014R.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE KOMISJI TURYSTYKI ZA ROK 2013 51 NARADA SZKOLENIOWO-PROGRAMOWA ORGANIZATORÓW SPORTU PRACOWNICZEGO, TURYSTYKI i KULTURY KOLEJARZY KRAKÓW, 11-13.04.2014R."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE KOMISJI TURYSTYKI ZA ROK 2013 51 NARADA SZKOLENIOWO-PROGRAMOWA ORGANIZATORÓW SPORTU PRACOWNICZEGO, TURYSTYKI i KULTURY KOLEJARZY KRAKÓW, 11-13.04.2014R.

2 1. Sprawy organizacyjne Komisji Turystyki "Kolejarz" 2. Realizacja zadań programowych w 2013 roku Turystyka kwalifikowana Turystyka powszechna Imprezy na orientację Turystyka kolejarzy na forum międzynarodowym 3. Program działania na 2014 rok Turystyka wycieczkowa Turystyka kwalifikowana Wspomaganie dla turystyki ze strony zakładów pracy Oczekiwanie integracji środowiska turyst. Kolejarzy 4. Podsumowanie SPIS TREŚCI

3 Narady Komisji Turystyki w 2013r: w SKSTiK - w Warszawie w dniu 11 stycznia 2013 r.; Sejmikowa – w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 12 kwietnia 2013r. Sprawy organizacyjne – Skład Komisji Turystyki "Kolejarz" Nazwisko i imię członka Komisji – funkcja Reprezentuje MR "Kolejarz"; miejsce pracy: Boguta Henryk – członek PrezydiumLublin, IZ Lublin Curyło Jerzy - członek PrezydiumKatowice ; CT T. Góry Drewnowski Robert - członek PrezydiumSzczecin; emeryt PKP Dzierżak MieczysławKraków; emeryt PKP Gołębiowska TeresaWarszawa emeryt PKP Hoińska LucynaPoznań; CM Ostrów W. Jugo Barbara - Wiceprzewodniczący KomisjiWarszawa; emeryt PKP Krzęczko Jolanta – Wiceprzewodniczący KomisjiSzczecin; EZ Szczecin Kudlaszyk Andrzej – członek PrezydiumPoznań; emeryt PKP Malik Jolanta - członek PrezydiumWrocław; PR Wrocław Muchowska Elżbieta – członek PrezydiumGdańsk; emeryt PKP Penkowski JerzyGdańsk; emeryt PKP Prus TadeuszWrocław; PR Wrocław Saar JózefWarszawa; emeryt PKP Siwek MarekKatowice; LZ Katowice Sajak Zdzisław – członek PrezydiumKraków; emeryt PKP Szóstak PawełPoznań; CT Poznań Świercz Dariusz – Przewodniczący KomisjiWarszawa; KNN Warszawa Węgrzynowski Janusz – Sekretarz KomisjiKraków; emeryt PKP Wójtowicz MarekLublin, emeryt PKP

4 Turystyka kwalifikowana i powszechna Z zaplanowanych w kalendarzu 2013 roku 23 imprez (ze świadczeniami przygotowanymi dla 9520 uczestników), według danych liczbowych przekazanych przez poszczególne MR zostało zorganizowanych 19 imprez (tj. 16 ogólnopolskich i 3 środowiskowe) – z 6099 uczestniczącymi w nich osobami (to jest pracownikami, emerytami, rencistami, członkami ich rodzin oraz młodzieżą szkolną). Jak wynika z tego zestawienia oraz z danych zawartych w tabeli poniżej niestety zostało zorganizowanych mniej niż zaplanowano "kalendarzowych" imprez. Liczba uczestników wszystkich imprez turystyki kwalifikowanej 2013 roku (w stosunku do 2012 r.) uległa niestety zmniejszeniu. Także łączna liczba uczestników pozostałych form turystyki (zarówno kwalifikowanej jak i powszechnej) również uległa zmniejszeniu. Dane o turystyce powszechnej są niepełne, więc nie mamy ostatecznego obrazu uczestnictwa kolejarzy w turystyce (co zaznaczono w zestawieniu tabelarycznym imprez turystycznych za 2013r. zamieszczonym w kolejnych slajdach).

5 Turystyka kwalifikowana i powszechna TURYSTYKA KWALIFIKOWANA - porównanie 2010 -2013 Organizator imprezy (MR) Plan 2010 Imprezy/ uczestnicy Wykonanie 2010 imprezy/ uczestnicy Plan 2011 imprezy/ uczestnicy Wykonanie 2011 imprezy/ uczestnicy Plan 2012 imprezy/ uczestnicy Wykonanie 2012 imprezy/ uczestnicy Plan 2013 imprezy/ uczestnicy Wykonanie 2013 imprezy/ uczestnicy Warszawa 6 / 6105/4697/6406/5047/6406/4716/4804/372 Lublin 1 / 1001/371/1000/01/1000/0 Kraków 3/ 29501/48001/25001/54001/25001/61001/68001/3850 Katowice 6 / 5304/1965/4503/1945/4504/2486/4806/358 Gdańsk 8 / 9607/6237/8406/4987/8405/4984/5503/574 Wrocław 2 / 1602/2012/1602/1062/1602/1802/1602/155 Poznań 2 / 8002/7742/7002/7492/7002/7303/8503/790 Szczecin 1 / 4002/3422/4003/2602/4001/621/2000/0 Razem MR 29 / 651024/744227/579023/771127/579021/828923/952019/6099

6 Turystyka kwalifikowana i powszechna

7 Zestawienie imprez turystycznych w 2013r. MR TURYSTYKA KRAJOWA TURYSTYKA ZAGRANICZNA RAZEM Udział procentowy RAZEM poszczególnych MR ŚREDNIA liczba uczestn. na imprezę Turystyka kwalifikowana Turystyka powszechna i wycieczki - wykonanie 2013Wykonanie 2013 Plan (liczba imprez) Wykonanieautokarowapieszainne dyscypliny wagonowa (na pasażera) autokarowa wagonowa samolotowa promowa liczba imprez liczba uczestników liczba imprez liczba uczestników liczba imprez liczba uczestników liczba imprez liczba uczestników liczba imprez liczba uczestników liczba imprez liczba uczestników liczba imprez liczba uczestników liczba imprez Iiość uczestników liczba imprez Iiość uczestników Gdańsk335745215318600000000119754,456,8588,64 Katowice*66358002910000000084493,243,1656,13 Kraków*113850105335000000035101000141821057,0957,7058,23 Lublin0008382228292112835600218708,506,1141,43 Poznań22730 002 0,815,13365,00 Szczecin1001038048817250623000237559,315,3132,83 Warszawa*64372148280032360051790026161510,5311,3562,12 Wrocław*22155211982402600015000156246,074,3941,60 OGÓŁEM rok 2013 2118603914452741963383953625518250024714228 Średnio rok 2013 335,5036,6333,3249,3820,6733,180,0057,60 os/imprezę OGÓŁEM rok 2012 2521828918467043583386522361767827121555642524493 Średnio rok 2012 394,71 os/imprezę 36,43 os/imprezę 23,80 os/imprezę 60,73 os/imprezę 29,33 os/imprezę 34,76 os/imprezę 37,06 os/imprezę 92,42 os/imprezę * nie uzyskano pełnych danych z zakładów pracy za 2013 brak danych z MR

8 Turystyka kwalifikowana i powszechna Na podstawie przedłożonych sprawozdań z imprez, złożonych ankiet i opinii uczestniczących w imprezach członków Komisji Turystyki, stwierdzono, że w 2013r. najlepszymi imprezami, które z uwagi na bogaty program, wielodyscyplinowość form turystyki kwalifikowanej oraz liczbę uczestników z kolejowych zakładów pracy były: najstarszy" 57 Jubileuszowy Ogólnopolski Rajd Górski im. Jurka Minasiewicza (z bazą w Kościelisku – Zakopanem) – rajd wielodyscyplinowy XLIII Wiosna na Groniach – typowy charakter rajdu pieszego górskiego Trudno jest się odnieść do pozostałych największych imprez z uwagi na brak danych odnośnie ich przebiegu i frekwencji.

9 Turystyka powszechna Komisja Turystyki popularyzowała nadal w 2013 roku wycieczki krajoznawcze, organizowane przez poszczególne Rady. Jak we wcześniejszych latach wiodącymi organizacjami w tym zakresie są koła skupiające kolejarzy mi.n. Koło PTTK nr 93 im. dr Mieczysława Orłowicza przy Centrali PKP S.A. MR Warszawa (kol.Teresa Gołębiowska), Koło PTTK Ślężanie MR Wrocław (kol. Marek Kublik, kol. Jolanta Malik) koło PTTK Sasanka, MR Katowice (kol. Julian Hanusiak, kol. Marek Siwek) Imprezy organizowane przez te organizacje posiadają bogaty program turystyczno - krajoznawczy będący uzupełnieniem pozostałego wachlarza kolejarskiej turystyki. Również bogate są lokalne Kalendarze imprez w obrębie działania poszczególnych organizacji. Obecnie większość zakładów spółek PKP (przy udziale organizacji związkowych) organizuje we własnym zakresie wycieczki i wyjazdy, ale o ich programie i poziomie krajoznawczym nie zawsze otrzymujemy informacje, o czym świadczy niepełna statystyka turystyczna.

10 Imprezy na orientację Niestety z żalem stwierdzamy, że nastąpił regres imprez na Orientację. W roku 2013 nie przeprowadzono żadnej samodzielnej imprezy InO. W tej sytuacji cenną inicjatywą jest propozycja kol. kol. Marka Wójtowicza i Henryka Boguty aby w trakcie innych rajdów turystycznych prowadzić poglądowe trasy InO dla chętnych uczestników Rajdu i wprowadzić ją jako jedną ze składników. Taka namiastka imprezy InO, mamy nadzieję, odbuduje wieloletnie tradycje InO.

11 Turystyka na forum międzynarodowym Reprezentacja polskich kolejarzy wchodzi w skład Prezydium FIATC na okres do 2014 roku. Stowarzyszenie KSTiK było organizatorem kongresu FIATC w 2011 r. – zorganizowanym w Warszawie. Niestety 2013 to już kolejny rok, kiedy to strona polska nie wzięła udziału w spotkaniu kongresowym. Niepokojącym faktem, jest brak odpowiedzi ze strony władz Stowarzyszenia, na korespondencję kierownictwa FIATC. Turystyka zagraniczna organizowana poprzez zakłady pracy to głównie wycieczki autokarowe.

12 Wspomaganie turystyki ze strony zakładów pracy spółek Grupy PKP Lista zakładów pracy wspomagających kolejarską turystykę w 2013 r. MR "Kolejarz" Gdańsk: PKP CARGO S.A. Północny Zakład Spółki PKP Energetyka S.A. Zakład Kujawski w Bydgoszczy MR "Kolejarz" Katowice: PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu, PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie MR "Kolejarz" Kraków: PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie PKP PLK S. A. Zakład Maszyn Torowych w Krakowie; MR "Kolejarz" Lublin: PKP PLK S. A. Zakład Linii Kolejowych w Lublinie; PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku Kamiennej MR "Kolejarz" Szczecin: PKP Energetyka S. A. Zakład Pomorski w Szczecinie; PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie MR "Kolejarz" Warszawa: PKP S. A. Centrala w Warszawie - Koło PTTK nr 93, PKP CARGO S. A. Centralny Zakład Spółki w Łodzi; MR "Kolejarz" Wrocław: Dolnośląski Zakład Przewozów Regionalnych we Wrocławiu

13 Program działania na 2014 r. Turystyka kwalifikowana - Kalendarz imprez 2014, Turystyka wycieczkowa - Imprezy turystyki powszechnej, Wspomaganie dla turystyki ze strony zakładów pracy, Dążenie do integracji środowiska turystycznego Kolejarzy, Wypracowanie nowych form współpracy w ramach SKSTiK, Propagowanie imprez turystycznych na stronie internetowej SKSTiK

14 Program - Kalendarz na 2014 r. Termin 2014r N a z w a i m p r e z y Rodzaj, zasięg i dyscypliny imprezy, region – miejsce zakończenia (liczba uczestników) Organizatorzy imprezy; Komandor 06-09 luty XLIX Międzynarodowy Zimowy Spływ Kajakowy im. Jerzego Korka rzeką Brdą Międzynarodowa; turystyka kajakowa; Brda: Mylof – Piła Młyn – (150) KTK "Bractwo Wodne" i EZ Bydgoszcz; K. Czerwińska 667 112 630; krystczerwinska@wp.pl;krystczerwinska@wp.pl 3 -6 kwietnia XXIII Rajd Turystów Kolejarzy "Marcowe Koty" Ogólnopolska; autokarowa, piesza – Jelenia Góra – (80) Komisja Turystyki MR "Kolejarz" Warszawa; Józef Saar 942 205 6269 05-06 kwietnia XXXVII Ogólnopolski Zimowy Rajd do Kobylnicy Ogólnopolska; piesza; okolice Poznania: Kobylnica – (350) Komisja Turystyki MR "Kolejarz" Poznań; Andrzej Kudlaszyk 61-821 9220; 603 429 235; kudlaszyk@biuroinkasso.com kudlaszyk@biuroinkasso.com 28 kwietnia - 03 maja Majowy Rajd Turystów Kolejarzy Ogólnopolska; autokarowa, piesza, Polesie, Roztocze – (50) Komisja Turystyki MR "Kolejarz", Koło PTTK nr 93 Warszawa; Teresa Gołębiowska tel. 600394054 08-11 maja XLIV Ogólnopolski Rajd "Wiosna na Groniach" Ogólnopolska; turystyka górska Beskid Mały– (50) KT MR SKSTiK Kolejarz; Koło PTTK nr 83 "Sasanka" K ce; J. Hanusiak 661 149 671; pttk_sasanka@interia.eu;pttk_sasanka@interia.eu 05 -08 czerwca LII Ogólnopolski Rajd Kolejarzy "Szlakiem Orlich Gniazd" Ogólnopolska; piesza nizinna – Wyżyna Krakowsko-Częstoch. – Bydlino (60) KT MR SKSTiK Kolejarz; Koło PTTK nr 83 "Sasanka" K ce; J. Hanusiak 661 149 671; pttk_sasanka@interia.eupttk_sasanka@interia.eu 6- 8 czerwca XVIII Rajd Turystów Kolejarzy "Wiosna nad Bugiem" im. Z. Michałowskiego Ogólnopolska; piesza, autokarowa – Gródek – (60) Komisja Turystyki MR "Kolejarz" Warszawa; Krzysztof Pasek 501959718, Dariusz Świercz 922 4749110 13 - 15 czerwca XLII Ogólnopolski Rajd "Kolejarze Szlakiem Zamków i Grodów" Ogólnopolska; piesza, górska – Góry Stołowe– (100) KT MR SKSTiK Kolejarz; Koło PTTK nr 11 "Ślężanie" Wrocław; M. Kublik 516 016496; T. Prus 667 686 716; Jolanta Malik 697-177-218 19 - 22 czerwca XLVI "Rajd Motylkowy" Ogólnopolska górska; piesza- Jura Krakowsko- Częstochowska (70) Komisja Turystyki MR SKSTiK "Kolejarz" Katowice; Tadeusz Kulbaka 667691248; 19 - 22 czerwca XII Żeglarskie Spotkania" Kwalifikowana; żeglarska – Mazury – Ostróda Pojezierze Iławskie – Siemiany – (60) Komisja Turystyki MR "Kolejarz" Warszawa; Jacek Dylewski 942 205 6346

15 Program - Kalendarz na 2014 r. Termin 2014r N a z w a i m p r e z y Rodzaj, zasięg i dyscypliny imprezy, region – miejsce zakończenia (liczba uczestników) Organizatorzy imprezy; Komandor 03 – 13 lipca XXXV "Świętojański Spływ Kajakowy" Ogólnopolska; tur. kajakowa; rzeka Dniestr - Ukraina– (200) KT MR SKSTiK "Kolejarz" Bydgoszcz K. Czerwińska 667 112 630; krystczerwinska@wp.pl;; krystczerwinska@wp.pl 29-31 sierpień 29 Ogólnopolski Zlot Rodzinny "Wypoczynek dla Kolejarskich Rodzinek" Ogólnopolska, kwalifikowana; Ustronie Morskie – (100) KT MR SKSTiK "Kolejarz" Gdańsk –Jerzy Penkowski, jurekpen1@wp.pl, 695 530 337,Wioletta Jurkowska 52/5185331jurekpen1@wp.pl sierpień X Ogólnopolska Parada Parowozów "PAROWOZJADA 2014" Ogólnopolska i międzynarodowa; "dla Miłośników Kolei"; Chabówka (3.800) Krakowska MR "Kolejarz" z/s w Rzeszowie; PKP Intercity w Warszawie 02-09 sierpnia 48 Ogólnopolski Rajd Uroki Bieszczadów Bieszczady – impreza ogólnopolska- pobytowa - Wetlina KT MR SKSTiK Kolejarz; Koło PTTK nr 83 "Sasanka" K ce; Marek Siwek 601886694; pttk_sasanka@interia.eu pttk_sasanka@interia.eu 10 - 14 września XXXVII Ogólnopolski Rajd "Pod Wesołym Plecakiem" Ogólnopolska; górska; piesza – Tatry: Zakopane – (120) Komisja Turystyki MR SKSTiK "Kolejarz" Katowice; Edward Szymon ; 609 878 120, Jerzy Curyło tel. 667 642 226 09-12 października XLIII Rajd Turystów Kolejarzy "Jesienne Pożegnanie" Ogólnopolska; piesza, autokarowa Przemyśl – (60) Komisja Turystyki MR "Kolejarz" Warszawa; Sylwestra Stolarczyk 501 008 721 02-05 października 55 Ogólnopolski Rajd Kolejarzy "Złota Jesień w Beskidach" Ogólnopolska; górska; piesza – Beskid Śląski: Wisła– (120) KT MR SKSTiK Kolejarz; Koło PTTK nr 83 "Sasanka" K ce; J. Hanusiak 661 149 671; pttk_sasanka@interia.eu; pttk_sasanka@interia.eu 04-05 października XXVIII Ogólnopolski Rajd "Szlakiem Powstania Wielkopolskiego" Ogólnopolska; piesza; krajoznawcza – Lusowo – (350) Komisja Turystyki MR "Kolejarz" Poznań; Andrzej Kudlaszyk 61-821 9220; 603 429 235; kudlaszyk@biuroinkasso.com kudlaszyk@biuroinkasso.com 15-16 listopada XXVIII Rajd "Spadający Liść" Rodzinno-turystyczna; górska – Dolny Śląsk, Szczytna – (80) KT MR SKSTiK Kolejarz; Koło PTTK nr 11 "Ślężanie" Wrocław; M. Kublik 516 016496; T. Prus 667 686 716; Jolanta Malik 697-177-218

16 Podsumowanie Komisja Turystyki dziękuje dyrektorom zakładów pracy oraz związkom zawodowym za życzliwe spojrzenie, a także za pomoc w realizowaniu – tak bardzo potrzebnej nam wszystkim – turystyki! Kończąc niniejszą informację należy podkreślić bardzo dobrą współpracę Komisji Turystyki z Międzyzakładowymi Radami "Kolejarz", oraz kierownictwem niektórych spółek i zakładów pracy. Komisja Turystyki składa również podziękowania Zarządowi Stowarzyszenia KSTiK "Kolejarz" za udzielanie dotychczasowej pomocy organizacyjnej. Mamy nadzieję, że obecna złożona sytuacja SKSTiK to problem przejściowy i zgodnie z przyjętym programem wypracowana zostanie nowa forma współpracy, która pozwoli na renesans zorganizowanej turystyki w środowisku kolejarskim. Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE KOMISJI TURYSTYKI ZA ROK 2013 51 NARADA SZKOLENIOWO-PROGRAMOWA ORGANIZATORÓW SPORTU PRACOWNICZEGO, TURYSTYKI i KULTURY KOLEJARZY KRAKÓW, 11-13.04.2014R."

Podobne prezentacje


Reklamy Google