Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 KONFERENCJA NAUKOWA INTEROPERACYJNOSC I EFEKTYWNOSC PROJEKTÓW e-ZDROWIE z udziałem przedstawicieli projektów regionalnych e-Zdrowie Projekt P1- stan.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 KONFERENCJA NAUKOWA INTEROPERACYJNOSC I EFEKTYWNOSC PROJEKTÓW e-ZDROWIE z udziałem przedstawicieli projektów regionalnych e-Zdrowie Projekt P1- stan."— Zapis prezentacji:

1 1 KONFERENCJA NAUKOWA INTEROPERACYJNOSC I EFEKTYWNOSC PROJEKTÓW e-ZDROWIE z udziałem przedstawicieli projektów regionalnych e-Zdrowie Projekt P1- stan aktualny i planowane działania mgr inż. Ireneusz Myzik Warszawa, 20 grudnia 2010 r.

2 2 Projekt P1 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych: WARTOŚĆ PROJEKTU: 712 640 000,00 PLN OKRES REALIZACJI: 29-11-2007 do 30-09-2014 UMOWA O DOFINANSOWANIE: podpisana z WWPE 22-06-2009

3 3 Cele Projektu: CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Celem Projektu jest budowa elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia umożliwiającej organom administracji publicznej, przedsiębiorcom (m.in. zakładom opieki zdrowotnej, aptekom, praktykom lekarskim) i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych. CELE SZCZEGÓŁOWE: poprawa jakości obsługi pacjenta, planowanie opieki zdrowotnej, elektroniczne rozliczenia, zarządzanie kryzysowe, zapewnienie interoperacyjności z europejskimi platformami elektronicznymi w zakresie obszaru ochrony zdrowia zapewnienie wiarygodności danych o zdarzeniach medycznych.

4 4 Architektura Systemu Źródło: Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności, Ernst & Young

5 5 Produkty Projektu Portal - Platforma dostępowa, Platforma publikacyjna, Internetowe Konto Pacjenta, Aplikacje usługodawców i aptek, Aplikacje płatników, Aplikacje innych podmiotów; System Gromadzenia Danych Medycznych - Zdarzenia medyczne, Recepty, Skierowania i zwolnienia, Osobista dokumentacja medyczna; System Obsługi Rejestrów – Rejestry, Słowniki, Zarządzanie danymi podstawowymi;

6 6 Produkty Projektu Hurtownia Danych - Analizy, statystyki, raporty, Monitorowanie; System Wykrywania Nadużyć; System Wspomagania Rozliczeń - Wsparcie rozliczania usług, Wsparcie refundacji leków; System Weryfikacji; Szyna Usług; System Administracji – Audyt, Zabezpieczenia i prywatność, Administracja; Pomocnicza Baza Rozszerzonych Danych Medycznych

7 7 Współpraca z interesariuszami Interesariusz Data podpisania Główny Inspektorat Sanitarny 2 czerwca 2010 Główny Urząd Statystyczny 3 sierpnia 2010 Naczelna Izba Lekarska 25 czerwca 2010 Główny Inspektorat Farmaceutyczny 16 czerwca 2010 Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Rzeczpospolitej Polskiej 25 czerwca 2010. Państwowy Zakład Higieny 5 sierpnia 2010 Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych 20 sierpnia 2010 Federacja Pacjentów Polskich 4 sierpnia 2010 Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego 3 sierpnia 2010 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 27 sierpnia 2010 Rzecznik Praw Pacjenta 31 sierpnia 2010 Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia 24 sierpnia 2010 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi 14 październik 2010 Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka 16 listopad 2010

8 8 Współpraca z regionami Zgodnie z rekomendacjami Inicjatywy Jaspers rozpoczęto współpracę instytucjami administracji samorządowej realizującymi projekty w zakresie e- zdrowia na poziomie regionalnym.

9 9 Etapy Projektu P1 Etap I –Przygotownie Projektu Etap II –Inicjacja Projektu Etap III–Projektowanie SIOZ i P1 Etap IV –Postępowania przetargowe Etap V –Projekty konstrukcyjne Etap VI –Recepty, Skierowania, Zapisy na wizyty i Zwolnienia lekarskie Etap VII–Świadczenia zdrowotne w lecznictwie otwartym i zamkniętym Etap VIII–Sprawozdawczość i monitorowanie Etap IX –Zakończenie projektu

10 10 Prototyp IKP Etap I–Szczegółowa specyfikacja wymagań i projekt techniczny, w tym określenie wymagań sprzętowych i systemowo-narzędziowych dla wdrożenia prototypowego Etap II–Wykonanie, dostawa i zainstalowanie prototypu, przeprowadzenie akcji promocyjnej i przeszkolenie użytkowników Etap III–Eksploatacja prototypu oraz świadczenie usług gwarancyjnych Stan: Rozstrzygnięte postępowanie, końcowa faza negocjacji umowy

11 11 Prototyp e-Recepta Etap I –Szczegółowa specyfikacja wymagań i projekt techniczny. Etap II –Wykonanie, dostawa i zainstalowanie oprogramowania użytkowego składającego się na Przedmiot Umowy, przygotowanie akcji promocyjnej. Etap III–Przeszkolenie użytkowników, przeprowadzenie akcji promocyjnej, eksploatacja oprogramowania użytkowego składającego się na Przedmiot Umowy oraz świadczenie usług wsparcia technicznego. Stan:Etap II. Przygotowana akcja promocyjna. Przygotowane oprogramowanie użytkowe

12 12 Prototyp Systemu Analiz, Statystyki i Raportowania Etap I-Przygotowanie Prototypu Systemu Etap II-Szkolenia i wsparcie Zamawiającego we wdrożeniu Prototypu Systemu Stan:Etap II. Trwają szkolenia i prace nad pilotowym wdrożeniem statystyki MZ


Pobierz ppt "1 KONFERENCJA NAUKOWA INTEROPERACYJNOSC I EFEKTYWNOSC PROJEKTÓW e-ZDROWIE z udziałem przedstawicieli projektów regionalnych e-Zdrowie Projekt P1- stan."

Podobne prezentacje


Reklamy Google