Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONFERENCJA NAUKOWA INTEROPERACYJNOSC I EFEKTYWNOSC PROJEKTÓW e-ZDROWIE z udziałem przedstawicieli projektów regionalnych e-Zdrowie Projekt P1- stan.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONFERENCJA NAUKOWA INTEROPERACYJNOSC I EFEKTYWNOSC PROJEKTÓW e-ZDROWIE z udziałem przedstawicieli projektów regionalnych e-Zdrowie Projekt P1- stan."— Zapis prezentacji:

1 KONFERENCJA NAUKOWA INTEROPERACYJNOSC I EFEKTYWNOSC PROJEKTÓW e-ZDROWIE z udziałem przedstawicieli projektów regionalnych e-Zdrowie Projekt P1- stan aktualny i planowane działania mgr inż. Ireneusz Myzik Warszawa, 20 grudnia 2010 r.

2 Projekt P1 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych: WARTOŚĆ PROJEKTU: ,00 PLN OKRES REALIZACJI: do UMOWA O DOFINANSOWANIE: podpisana z WWPE

3 Cele Projektu: CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Celem Projektu jest budowa elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia umożliwiającej organom administracji publicznej, przedsiębiorcom (m.in. zakładom opieki zdrowotnej, aptekom, praktykom lekarskim) i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych. CELE SZCZEGÓŁOWE: poprawa jakości obsługi pacjenta, planowanie opieki zdrowotnej, elektroniczne rozliczenia, zarządzanie kryzysowe, zapewnienie interoperacyjności z europejskimi platformami elektronicznymi w zakresie obszaru ochrony zdrowia zapewnienie wiarygodności danych o zdarzeniach medycznych.

4 Architektura Systemu Źródło: Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności, Ernst & Young

5 Produkty Projektu Portal - Platforma dostępowa, Platforma publikacyjna, Internetowe Konto Pacjenta, Aplikacje usługodawców i aptek, Aplikacje płatników, Aplikacje innych podmiotów; System Gromadzenia Danych Medycznych - Zdarzenia medyczne, Recepty, Skierowania i zwolnienia, Osobista dokumentacja medyczna; System Obsługi Rejestrów – Rejestry, Słowniki, Zarządzanie danymi podstawowymi;

6 Produkty Projektu Hurtownia Danych - Analizy, statystyki, raporty, Monitorowanie; System Wykrywania Nadużyć; System Wspomagania Rozliczeń - Wsparcie rozliczania usług, Wsparcie refundacji leków; System Weryfikacji; Szyna Usług; System Administracji – Audyt, Zabezpieczenia i prywatność, Administracja; Pomocnicza Baza Rozszerzonych Danych Medycznych

7 Współpraca z interesariuszami
Data podpisania Główny Inspektorat Sanitarny 2 czerwca 2010 Główny Urząd Statystyczny 3 sierpnia 2010 Naczelna Izba Lekarska 25 czerwca 2010 Główny Inspektorat Farmaceutyczny 16 czerwca 2010 Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Rzeczpospolitej Polskiej 25 czerwca 2010. Państwowy Zakład Higieny 5 sierpnia 2010 Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych 20 sierpnia 2010 Federacja Pacjentów Polskich 4 sierpnia 2010 Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego Zakład Ubezpieczeń Społecznych 27 sierpnia 2010 Rzecznik Praw Pacjenta 31 sierpnia 2010 Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia 24 sierpnia 2010 Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi” 14 październik 2010 Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” 16 listopad 2010

8 Współpraca z regionami
Zgodnie z rekomendacjami Inicjatywy Jaspers rozpoczęto współpracę instytucjami administracji samorządowej realizującymi projekty w zakresie e-zdrowia na poziomie regionalnym.

9 Etapy Projektu P1 Etap I – Przygotownie Projektu
Etap II – Inicjacja Projektu Etap III – Projektowanie SIOZ i P1 Etap IV – Postępowania przetargowe Etap V – Projekty konstrukcyjne Etap VI – Recepty, Skierowania, Zapisy na wizyty i Zwolnienia lekarskie Etap VII – Świadczenia zdrowotne w lecznictwie otwartym i zamkniętym Etap VIII – Sprawozdawczość i monitorowanie Etap IX – Zakończenie projektu

10 Prototyp IKP Etap I – Szczegółowa specyfikacja wymagań i projekt techniczny, w tym określenie wymagań sprzętowych i systemowo-narzędziowych dla wdrożenia prototypowego Etap II – Wykonanie, dostawa i zainstalowanie prototypu, przeprowadzenie akcji promocyjnej i przeszkolenie użytkowników Etap III – Eksploatacja prototypu oraz świadczenie usług gwarancyjnych Stan: Rozstrzygnięte postępowanie, końcowa faza negocjacji umowy

11 Prototyp e-Recepta Etap I – Szczegółowa specyfikacja wymagań i projekt techniczny. Etap II – Wykonanie, dostawa i zainstalowanie oprogramowania użytkowego składającego się na Przedmiot Umowy, przygotowanie akcji promocyjnej . Etap III – Przeszkolenie użytkowników, przeprowadzenie akcji promocyjnej, eksploatacja oprogramowania użytkowego składającego się na Przedmiot Umowy oraz świadczenie usług wsparcia technicznego. Stan: Etap II. Przygotowana akcja promocyjna. Przygotowane oprogramowanie użytkowe

12 Prototyp Systemu Analiz, Statystyki i Raportowania
Etap I - Przygotowanie Prototypu Systemu Etap II - Szkolenia i wsparcie Zamawiającego we wdrożeniu Prototypu Systemu Stan: Etap II. Trwają szkolenia i prace nad pilotowym wdrożeniem statystyki MZ


Pobierz ppt "KONFERENCJA NAUKOWA INTEROPERACYJNOSC I EFEKTYWNOSC PROJEKTÓW e-ZDROWIE z udziałem przedstawicieli projektów regionalnych e-Zdrowie Projekt P1- stan."

Podobne prezentacje


Reklamy Google