Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tematyka badawcza Grupy Roboczej Czynniki ludzkie i organizacyjne odnosi się do następujących aspektów związanych z zapewnieniem BHP: ocena ryzyka zawodowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tematyka badawcza Grupy Roboczej Czynniki ludzkie i organizacyjne odnosi się do następujących aspektów związanych z zapewnieniem BHP: ocena ryzyka zawodowego."— Zapis prezentacji:

1 Grupa Robocza nr 3 PPT BPP CZYNNIKI LUDZKIE I ORGANIZACYJNE W PROCESACH PRACY

2 Tematyka badawcza Grupy Roboczej Czynniki ludzkie i organizacyjne odnosi się do następujących aspektów związanych z zapewnieniem BHP: ocena ryzyka zawodowego związanego z uciążliwościami w procesach pracy, optymalizacja i projektowanie stanowisk badawczych, z uwzględnieniem wymagań ergonomii, zarządzanie zasobami ludzkimi, systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,

3 Tematyka badawcza Grupy Roboczej Czynniki ludzkie i organizacyjne odnosi się do następujących aspektów związanych z zapewnieniem BHP: doskonalenie metod organizacji i zarządzania, projektowanie nowych technologii z uwzględnieniem czynników ludzkich, promocja i kształtowanie kultury bezpieczeństwa, dostosowywanie stanowisk pracy aspekcie starzejącego się społeczeństwa.

4 Struktura tematyczna Grupy Roboczej Czynniki ludzkie i organizacyjne
Struktura tematyczna Grupy Roboczej Czynniki ludzkie i organizacyjne w procesach pracy Czynniki ludzkie a bezpieczeństwo w procesach produkcji Czynniki ludzkie i efektywność zarządzania a bezpieczeństwo pracy i produktywność Ocena ryzyka zawodowego i optymalizacja stanowisk pracy, z uwzględnieniem obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego i aspektów starzejącego się społeczeństwa

5 Ad.1. Czynniki ludzkie a bezpieczeństwo w procesach produkcji
Proponowane tematy badawcze: Opracowanie uniwersalnego narzędzia komputerowego do wspomagania procesu rekonstrukcji określonej klasy wypadków przy pracy ukierunkowanego na ich prewencję; Wirtualne prototypowanie systemów górniczych z uwzględnieniem czynnika ludzkiego; Utworzenie repozytorium wiedzy zintegrowanego z programami CAD, zawierającego procedury projektowania stanowisk pracy oraz kryteria oceny rozwiązań technicznych i organizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb MŚP;

6 Ad 1. Czynniki ludzkie a bezpieczeństwo w procesach produkcji
Proponowane tematy badawcze: Zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji w zarządzaniu procesami pracy w zaawansowanych systemach produkcyjnych; Opracowanie metod i oprogramowania komputerowego do oceny wpływu czynników ludzkich i organizacyjnych w analizie systemów podwyższonego ryzyka i proaktywnym zarządzaniu bezpieczeństwem; Budowa inteligentnych/przyjaznych człowiekowi interfejsów człowiek-maszyna.

7 Ad.2. Czynniki organizacyjne i zarządzanie a bezpieczeństwo pracy i produktywność
Proponowane tematy badawcze: Badanie efektywności zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w przedsiębiorstwie; Wpływ systemu produkcji odchudzonej (lean production) na poziom bezpieczeństwa pracy w technologicznie zaawansowanych zakładach wytwórczych.

8 Proponowane tematy badawcze:
Ad.3. Ocena ryzyka zawodowego i optymalizacja stanowisk pracy, z uwzględnieniem obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego i aspektów starzejącego się społeczeństwa Proponowane tematy badawcze: Opracowanie kryteriów biomechanicznej oceny obciążenia kręgosłupa lędźwiowego podczas pracy o charakterze statycznym; Metody prewencji dolegliwości mięśniowo-szkieletowych na stanowiskach pracy; Optymalizacja pozycji pracy na stanowiskach operatorów na podstawie obciążenia stawów kończyny dolnej i dokładności sterowania pedałami;

9 Proponowane tematy badawcze:
Ad 3. Ocena ryzyka zawodowego i optymalizacja stanowisk pracy, z uwzględnieniem obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego i aspektów starzejącego się społeczeństwa Proponowane tematy badawcze: Walidacja narzędzi do oceny poziomu sprawności psychofizycznej kierowców zawodowych; Opracowanie modelu szacowania ryzyka zawodowego w pracy zmianowej, opartego na chronofizjologii; Kryteria i metody kształtowania warunków pracy sprzyjających wydłużeniu aktywności zawodowej pracowników starszych; Promocja i kształtowanie kultury bezpieczeństwa, z uwzględnieniem indywidualnych cech psychospołecznych pracowników.

10 Projekt zamawiany zgłoszony przez członków Grupy Roboczej nr 3 PPT BPP Strategiczny Obszar Badawczy KPR nr 7: Technologie informacyjne, kierunek: 7.3 Inteligentne systemy modelowania oraz wspomagania decyzji na potrzeby sterowania i optymalizacji złożonych układów rzeczywistych Rozwój zaawansowanych metod symulacji komputerowych i rzeczywistości wirtualnej do kształtowania bezpieczeństwa procesów produkcyjnych, z uwzględnieniem czynników ludzkich

11 Potencjalni realizatorzy:
Politechnika Wrocławska, Instytut Organizacji i Zarządzania, Laboratorium Ergonomii Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania, Katedra Zarządzania Produkcją Politechnika Śląska, Katedra Podstaw Systemów Technicznych, Zakład Inżynierii Środowiska Pracy Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (Zakład Ergonomii, Zakład Techniki Bezpieczeństwa, Centrum Analiz Wypadkowych) Politechnika Warszawska, Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej

12 Użytkownicy Projektu:
Fabryki Maszyn Górniczych: Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne, Fabryka Maszyn Górniczych PIOMA S.A. w Piotrkowie Trybunalskim FAURECIA Fotele Samochodowe Sp.z o.o. w Grójcu, 3M Firma przewozowa PEKAES Transport S.A. Kopalnie węgla kamiennego wchodzące w skład Jastrzębskiej Spółki Węglowej Producent wyrobów z drewna, metali i tworzyw sztucznych PRIMA w Łodzi Producent wyrobów spożywczych MASTERFOODS Polska Sp. z o.o. w Sochaczewie Producent sprzętu AGD Polar – Whirpool Producent i dostawca usług, urządzeń i rozwiązań technicznych w zakresie automatyki ciepłowniczej Danfoss Sp.z o.o


Pobierz ppt "Tematyka badawcza Grupy Roboczej Czynniki ludzkie i organizacyjne odnosi się do następujących aspektów związanych z zapewnieniem BHP: ocena ryzyka zawodowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google