Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,"— Zapis prezentacji:

1 Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty www.nauczyciele.org.pl

2 Organizacja kształcenia modułowego w szkole zawodowej

3 Przygotowanie kształcenia w systemie modułowym Przygotowanie pracowni Przygotowanie nauczycieli Przygotowanie organizacji kształcenia

4 Organizacja kształcenia modułowego w szkole zawodowej Przygotowanie pracowni Planując wyposażenie pracowni możemy korzystać z: programu nauczania (założenia programowo organizacyjne kształcenia, programy poszczególnych jednostek modułowych), standardów wyposażenia pracowni

5 Organizacja kształcenia modułowego w szkole zawodowej

6 Przygotowanie nauczycieli Przygotowanie nauczycieli powinno dotyczyć umiejętności: prowadzenia kształcenia w systemie modułowym, oceniania postępów uczniów, przygotowania materiałów dydaktycznych.

7 Organizacja kształcenia modułowego w szkole zawodowej Przygotowanie organizacji kształcenia Zaprojektowanie organizacji kształcenia w systemie modułowym zależeć będzie od przyjętej w danej szkole czy CKP organizacji zajęć

8 Organizacja kształcenia modułowego w szkole zawodowej Przygotowanie organizacji kształcenia W pierwszym przypadku zajęcia organizowane są w systemie kolejno realizowanych modułów. Nauczyciele kolejno realizują zaplanowane zajęcia (zgodnie z dydaktyczna mapą programu) z różnym natężeniem w różnym okresie. Rozliczenie ich pensum następuje w cyklu rocznym

9 Organizacja kształcenia modułowego w szkole zawodowej Przygotowanie organizacji kształcenia W drugim przypadku, gdy placówka posiada różne szkoły i zajęcia prowadzi na podstawie różnych programów (programy przedmiotowe, modułowe). Szkolny plan nauczania jest tak skonstruowany, że liczba godzin do realizacji w modułach (jednostkach modułowych) dopasowana jest do liczby godzin w semestrze.

10 Organizacja kształcenia modułowego w szkole zawodowej Etapy przygotowanie organizacji kształcenia ETAP I. Opracowanie szkolnego planu nauczania ETAP II. Przypisanie poszczególnym jednostkom modułowym optymalnej długości jednostki dydaktycznej ETAP III.Określenie liczby godzin przypadających na daną jednostkę modułową

11 Organizacja kształcenia modułowego w szkole zawodowej ETAP I.

12 Organizacja kształcenia modułowego w szkole zawodowej ETAP II i III

13 Organizacja kształcenia modułowego w szkole zawodowej ETAP II i III Korzystając z kolumny 6 można opracować plan zajęć ( lub np. harmonogram realizacji)

14 Organizacja kształcenia modułowego w szkole zawodowej Podczas planowania należy przestrzegać kilka podstawowych zasad: – należy przestrzegać odpowiedniego następstwa modułów i jednostek modułowych. Pomocą jest dydaktyczna mapa programu, którą jednak można modyfikować zachowując odpowiednią korelację i następstwo,

15 Organizacja kształcenia modułowego w szkole zawodowej – nie należy dostosowywać długości realizacji poszczególnych modułów czy jednostek modułowych do układu semestralnego. Nie ma znaczenia kiedy kończy się dany moduł, czy jednostka modułowa. Może to być np. listopad, marzec, maj. Należy pamiętać że nauczyciel ma określoną liczbę godzin przeznaczonych na daną jednostkę. Nie musi ona wcale dawać całkowitej liczby godzin w rozliczeniu rocznym. Może to być np. 0,85 godziny czy 3,70 godziny

16 BIURO PROJEKTU Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, p. 35 70-236 Szczecin tel.: 091/435 06 29 e-mail: biuro@nauczyciele.org.pl www.nauczyciele.org.pl


Pobierz ppt "Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google