Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Żukowo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Żukowo."— Zapis prezentacji:

1 Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Żukowo

2 Produkujemy coraz więcej odpadów. Jest to cywilizacyjny uboczny aspekt naszego życia

3 Często bywa tak, że śmieci wyrzucane są w niedozwolonych miejscach. Rosnąca ilość dzikich wysypisk nie pozostaje bez negatywnego wpływu na środowisko naturalne

4 Musimy zatem mądrze i rozsądnie z tym problemem sobie poradzić, aby nie powodować degradacji naszego środowiska

5 Obecne technologie nie pozwalają na odzysk lub przetworzenie wszystkich rodzajów odpadów Dlatego ważne jest, by w pojemnikach znalazły się tylko te odpady, które można poddać recyklingowi!

6 Recykling to odzyskiwanie surowców, przetworzenie ich i powtórne (albo wielokrotne) wykorzystywanie Znaki znajdujące się na opakowaniach ułatwiają dokonanie właściwego zakwalifikowania odpadu do segregacji

7 Mieszkańcy, którzy nie zdecydują się na segregację odpadów będą płacić stawkę podwyższoną i wszystkie odpady będą zbierane w jednym pojemniku dowolnego koloru np. siwy Odpady niesegregowane

8 Segregacja odpadów Segregacja odpadów polega na podziale śmieci według materiału z jakiego są wykonane, np. papieru, szkła, plastiku. Dzięki segregacji możliwe jest powtórne wykorzystanie tych surowców w procesie recyklingu

9 Podstawowa segregacja odpadów Odpady suche – odpady zmieszane pozostałe po selektywnej zbiórce Odpady mokre – ulegające biodegradacji (przeznaczone na kompost)

10 Odpady suche - pojemnik w dowolnym kolorze Wrzucamy: P uszki metalowe i aluminiowe K artony po sokach i mleku P ojemniki zabrudzone resztkami jedzenia, T ubki po paście T ekstylia P ieluchy jednorazowe, podpaski P opiół Jeśli nie wiesz, gdzie coś wrzucić, wrzuć do suchego, nie zanieczyszczaj mokrego ! Odpady suche muszą być zbierane do pojemnika !

11 Wrzucamy : Odpady suche - pojemnik w dowolnym kolorze - Papier zanieczyszczony - Kalki papieru przebitkowego - Celofan, tapetę, worki po cemencie, - Opakowania po mrożonkach - Papier higieniczny - Zdjęcia, katalogi, foldery reklamowe, - Porcelanę, ceramikę, - Szkło żaroodporne, zbrojone, - Lustra, szkło okienne - Żarówki zwykłe, ekrany, znicze Odpady suche - pojemnik w dowolnym kolorze - Zabawki, - Plastikowe folie i torebki - Naczynia i sztućce jednorazowe - Opakowania po olejach jadalnych, - Tworzywa piankowe, taśmy izolacyjne i inne - Szczoteczki do zębów, - Zabrudzone z resztkami zawartości butelki i pojemniki,

12 Odpady niebezpieczne zbieraj osobno!! Opakowania po smarach chemicznych, Opakowania po płynach chłodniczych, Opakowania po środkach chwasto i owadobójczych, Przeterminowane lekarstwa Zużyte strzykawki Żarówki energo-oszczędne, jarzeniówki, świetlówki, lampy rtęciowe Termometry rtęciowe Zużyte tonery od drukarek Zużyte akumulatory Zużyte baterie Farby, lakiery oraz opakowania po nich, Smary, środki do konserwacji drewna i metali TO ODPADY NIEBEZPIECZNE- będą zbierane podczas organizowanej zbórki wg. uzgodnionego harmonogramu lub trafiać do PSZOK-a

13 Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów Odpady segregujemy wrzucając: Papier do niebieskiego pojemnika Plastik do żółtego pojemnika Szkło do zielonego pojemnika Pojemniki można zastąpić workami na śmieci !

14 Makulatura (papier) Wrzucamy: G azety K siążki C zasopisma K artony z opakowań T ekturę T orby papierowe P udła papierowe Nie wrzucamy: P apieru zanieczyszczonego klejami, farbą, z pleśnią, grzybami K alki, papieru przebitkowego C elofanu, tapet, worków po cemencie P apieru zatłuszczonego i silnie zabrudzonego O pakowań po mrożonkach P apieru higienicznego Z djęć, (katalogi, foldery reklamowe) TO WRZUĆ DO SUCHEGO!! Do kolorowych pojemników wrzucaj tylko puste i czyste opakowania!

15 Plastik (tworzywa sztuczne) Wrzucamy: P lastikowe pojemniki oznaczone symbolami PET, butelki PET po napojach P lastikowe zakrętki C zyste butelki po kosmetykach, środkach czystości, Nie wrzucamy: Z abawek, plastikowych folii i torebek, N aczyń i sztućców jednorazowych O pakowań i butelek po olejach, smarach, płynach chłodniczych, środkach chwasto- i owadobójczych, lekarstwach, strzykawek T worzyw piankowych, szczoteczek do zębów, taśm, B utelek i pojemników z zawartością, pampersów TO WRZUĆ DO SUCHEG o !! Do kolorowych pojemników wrzucaj tylko puste i czyste opakowania!

16 Szkło Wrzucamy: C zyste szklane butelki S łoiki S zklane opakowania po napojach i artykułach spożywczych i przemysłowych P rzepłukane szklane opakowania po kosmetykach Nie wrzucamy: P orcelany, ceramiki, S zkła żaroodpornego, szkła zbrojonego L uster, Szkła okiennego O pakowań po lekach S zkła zabrudzonego farbami lub smarami Ś wietlówek E kranów Z niczy TO WRZUĆ DO SUCHEGO ! Do kolorowych pojemników wrzucaj tylko puste i czyste opakowania!

17 Odpady mokre Wrzucamy: R esztki żywności bez opakowań F usy po kawie i herbacie S korupki po jajkach i orzechach Z użyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne M okry, zabrudzony papier T rawa, rośliny, liście Z iemia po kwiatach Odpady mokre mogą być zbierane do własnego kompostownika, który musi być zarejestrowany w urzędzie gminy Żukowo(możliwość przy składaniu deklaracji). Właściciel nieruchomości zobowiązany jest podpisać zobowiązanie, że będzie realizował obowiązek w sposób zgodny z zasadami oraz uzyskany materiał wykorzystywał na potrzeby własne lub przekazywał do przedsiębiorcy Odpady mokre mogą być zbierane w pojemnikach lub w workach biodegradacyjnych !

18 Dzięki recyklingowi chronimy środowisko naturalne zmniejszając ilość odpadów i ograniczając zużycie nowych surowców naturalnych

19 Kompostowanie Bezpieczną dla środowiska i zgodną z prawem metodą unieszkodliwia odpadów biodegradowalnych jest kompostowanie Kompostowanie to inaczej organiczny recykling. Polega na unieszkodliwianiu i zagospodarowaniu odpadów poprzez rozkład materii organicznej przez mikroorganizmy (bakterie tlenowe, mrówki, nicienie). Kompostowanie można przeprowadzać zarówno na własnym podwórku jak i w specjalnych zakładach.

20 -Kompostownik zakładamy w dodatniej temperaturze od wiosny do jesieni, -Potrzebne jest 4-5 m kw. zacienionej lub częściowo zacienionej powierzchni, -Zakładając kompost warto ustrzec się przed popełnieniem kilku błędów, takich jak: dodawanie do pryzmy resztek roślin które były porażone przez choroby ( mogą one być źródłem zakażenia w kolejnych latach, -Nie dodawać związków wapnia ( wapń wprawdzie przyspiesza rozkład substancji organicznej, ale również pozbawia bardzo ważnego azotu),

21 Nie należy również umieszczać kompostu w dołach lub zbiornikach betonowych co powoduje ograniczenie dostępu powietrza – a tym samym powstaje szkodliwy gaz metan !!!!, Nie należy dodawać materiału niedostatecznie rozdrobnionego i układanie zbyt grubych jego warstw (co również ogranicza dostęp powietrza).

22 Korzyści jakie daje kompostowanie W procesie kompostowania otrzymuje się nawóz naturalny o wysokich parametrach, kompostowanie ma zatem swoje zastosowanie w rolnictwie i ogrodnictwie. Kompostowanie prowadzi do pięcio- lub nawet siedmiokrotnego zmniejszenia składowanych odpadów. Składowane na kompostowniku odpady są całkowicie obojętne dla środowiska, nie stanowią żadnego dla niego zagrożenia.

23

24 Odpady niesegregowane Odpady będą odbierane 2 razy w miesiącu

25 Odpady segregowane Odpady suche pozostałości po selektywnej zbiórce będą odbierane 2 razy w miesiącu Odpady mokre (ulegające biodegradacji) będą odbierane w każdej ilości 2 razy w miesiącu Odpady segregowane (szkło, papier, tworzywa sztuczne) będą odbierane w każdej ilości 1 raz w miesiącu

26 Zużyty sprzęt elektryczny, meble, wielkogabaryty, opony 2 razy w roku. Odbiorowi podlegają te odpady, które zostaną wystawione przed posesje przy krawędzi jezdni lub dostarczone do wsześniej ogłoszonej zbiórki w/w odpadów wgodnie z harmonogramem lub do PSZOK-a. Odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 500 kg w ciągu roku w terminach uzgodnionych z odbiorcą lub do PSZOPK-a. Odbiór pozostałych odpadów

27 Istnieje również możliwość selektywnej zbiórki popiołu, który będzie odbierany co najmniej raz na dwa miesiące w okresie zimowym od 1 listopada do 30 kwietnia Odbiór pozostałych odpadów

28 Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się BEZ DODATKOWYCH DECYZJI, FAKTUR CZY UPOMNIEŃ co dwa miesiące, począwszy od 1 lipca 2013: Za lipiec i sierpień do 15 sierpnia; Za wrzesień i październik do 15 października; Za listopad i grudzień do 15 grudnia; Za styczeń i luty do 15 lutego; Za marzec i kwiecień do 15 kwietnia; Za maj i czerwiec do 15 czerwca; Termin i częstotliwość opłat

29 Opłatę uiszcza się bez wezwania na rachunek bankowy Urzędu Gminy Żukowo Termin i częstotliwość opłat

30 METODA I STAWKI Odpady zbierane selektywnie Od 1 osobowego gospodarstwa 13 zł/m-c Od 2 osobowego gospodarstwa 26 zł/m-c Od 3 osobowego gospodarstwa 39 zł/m-c Od 4 lub więcej osobowego gospodarstwa 43 zł/m-c Odpady niesegregowane Od 1 osobowego gospodarstwa 20 zł/m-c Od 2 osobowego gospodarstwa 40 zł/m-c Od 3 osobowego gospodarstwa 60 zł/m-c Od 4 lub więcej osobowego gospodarstwa 70 zł/m-c

31 Kto będzie odbierał odpady ?? Dotychczasowe umowy z firmami odbierającymi odpady przestają obowiązywać z dniem 30 czerwca 2013 r. Nowy wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego organizowanego przez gminę, Mieszańcy nie będą musieli podpisywać nowych umów, obowiązek ten przyjmuje gmina.

32 Jak przebiegać będzie kontrola prawidłowej segregacji ?? Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu będzie zobowiązany każdorazowo przy odbiorze odpadów z nieruchomości kontrolować prawidłowość ich posegregowania W przypadku dwukrotnego następującego po sobie nie wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości zostanie naliczona opłata za zbieranie odpadów w sposób niesegregowany

33 Co z pojemnikami na odpady kto je dostarczy ?? Właściciele nieruchomości są obowiązani we własnym zakresie zaopatrzyć się w odpowiednie pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. W przygotowywanych materiałach przetargowych wprowadzamy zapis umożliwiający właścicielom nieruchomości zaopatrzenie się w pojemniki lub worki u wykonawcy.

34 c.d. co z pojemnikami ??? W okresie do 30 czerwca 2018 r. dopuszcza się stosowanie pojemników w dowolnych kolorach pod warunkiem oznakowania ich dużym napisem na tle w formacie A4 w kolorze odpowiadającym kategorii odpadów. SZKŁO, PLASTIK, PAPIER.

35 SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Żukowo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google