Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publiczne Gimnazjum nr 5 w KĘdzierzynie–koźlu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publiczne Gimnazjum nr 5 w KĘdzierzynie–koźlu"— Zapis prezentacji:

1 Publiczne Gimnazjum nr 5 w KĘdzierzynie–koźlu
Debata: „Młodzi aktywni? Czy warto brać udział w życiu społecznym i politycznym?” Publiczne Gimnazjum nr 5 w KĘdzierzynie–koźlu Michał Kucała, Aleksander Pietrzyk

2 2 kwietnia – zaczęło się…
Debata w PG5 przeprowadzona została w celu wzmocnienia aktywności obywatelskiej i zachęcenia do udziału w wyborach na szczeblu samorządowym i państwowym.

3 The Oxford debate Wybraliśmy debatę oksfordzką „za i przeciw”. Intencją było, aby uczestnicy mogli w jasny i logiczny sposób przedstawić swoje argumenty. Taki charakter dyskusji uczy krytycznego i konstruktywnego myślenia. Uczniowie na sali mogli dwukrotnie wyrazić swoją opinię odnośnie aktywności, co pomogło nam ocenić czy dyskusja przyczyniła się do zmiany poglądów czy też przedstawione argumenty nie miały wpływu na postawy kolegów. Wyrabia to poczucie współodpowiedzialności za realizację wniosków z debaty.

4 Goście… Prezydenta miasta Kędzierzyn-Koźle Tomasz Wantuła
Przewodniczący Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Wojciech Jagiełło Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Dawid Świątczak Psycholog, pani Aleksandra Białas Uczniowie II LO im. M. Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu Dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 1 Bożena Łotecka Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 5 Karol Nowaczek Uczniowie Gimnazjum nr 5

5 Uczniowie… Na sali było ok. 110 uczniów. Uczestnikami debaty byli również nauczyciele PG5 i LO II. Zaproszeni goście, którzy na co dzień podejmują decyzje zgodnie z zasadami demokracji i współpracują z radą miasta, jako eksperci, przekonywali młodzież do udziału w życiu publicznym.

6 Aktywni w szkole, aktywni w życiu…
Zachęcaliśmy kolegów do aktywnego udziału w debacie, oplakatowaliśmy szkołę. Na naradach klasowych liderzy debaty mówili o jej znaczeniu. W debacie uczestniczyły 4 klasy. Uczniowie wybrali spośród siebie po dwie osoby, jedna z nich miała przekonywać, że warto brać aktywny udział w życiu politycznym i społecznym, druga natomiast udowadniała, że taka aktywność nie ma sensu. Podczas debaty odbyło się 8 wystąpień przedstawicieli zaproszonych klas. Wszyscy uczestnicy obecni na sali dwukrotnie brali udział w głosowaniu. Pierwszy raz, przed wystąpieniami swoich koleżanek i kolegów oraz wypowiedziami ekspertów (uczniowie głosowali za lub przeciw aktywności) i drugi raz po wszystkich wystąpieniach.

7 Przebieg debaty… Debata parlamentarna, moderator w roli marszałka, który kierował wystąpieniami. Odbyły się 4 moduły: 1. Dlaczego młodzi nie chcą brać udziału w wyborach? 2. Co daje nam aktywny udział w wyborach i życiu społecznym? 3. Jakie są możliwości działania/włączenia się jeśli nie mam jeszcze prawa do głosowania? 4. Wnioski mające zachęcić młodzież do udziału w wyborach szkolnych. W każdym module wystąpiło 2 uczniów. Zaproszeni eksperci dwukrotnie wyrażali swoje stanowiska: po 2 module oraz po 4. Każdy z mówców chciał przekonać uczestników do swego stanowiska. Wyniki I glosowania – 56 za aktywnością, 25 przeciw aktywności. Ten wynik dawał poczucie ważności występującym. Zapisywaliśmy wnioski, które przewodniczący SU zobowiązał się upowszechnić i realizować. Wynik II głosowania: za aktywnością 85 lub przeciw 9, wykazał, że uczniowie chcą brać udział w życiu społecznym i politycznym.

8 Wnioski… My młodzi jesteśmy ważni, więc mówmy o naszych oczekiwaniach i aktywności na forum szkoły lub w Młodzieżowej Radzie Miasta. Działajmy, uczmy się pracy na rzecz innych angażując się w działalność samorządu, wolontariatu, ZHP itp. Nasz głos ma wpływ na decyzje dorosłych. Nauczmy się działać wspólnie. Głos wielu ma większą słyszalność.

9 Działania… Przewodniczący Rady SU obecny na sali zobowiązał się do upowszechnienia i realizacji wniosków. Na początek zaproponował zbieranie podpisów pod petycją o modernizację boisk szkolnych. Wraz ze stowarzyszeniem „Razem” nakręcimy film o naszym osiedlu i o szkole. Podjęcie współpracy z II LO im. Mikołaja Kopernika poprzez realizację wspólnych działań na rzecz społeczności naszego osiedla /festyn jesienny/. Postanowiliśmy również raz w roku organizować debaty na tematy ważne dla młodych – kolejny temat to „ Granice wolności człowieka”. Ważne i motywujące dla nas było przyrzeczenie przewodniczącego Rady Miasta Kędzierzyna-Koźla o zrelacjonowaniu naszej debaty na najbliższym posiedzeniu Rady Miasta.

10 To nie tylko debata… Wyniki debaty zostaną przedstawione przewodniczącym klas w celu ich upowszechnienia. Na najbliższej Radzie Pedagogicznej w PG5 zostanie złożone sprawozdanie oraz wnioski z debaty. Obecność lokalnych mediów: Radio Park 939/kedzierzyn-kozle/item/7898-wantuła-i-jagiełło-odpowiadali-gimnazjalistom , Telewizja TVM, prasa lokalna, pozwolą dotrzeć do mieszkańców miasta. Zamieściliśmy również informacje na stronie internetowej szkoły strona-gowna/1038-debata-parlamentarna-modzi-aktywni-czy-warto-bra-udzia- w-yciu-spoecznym-i-politycznym . Prezydent Miasta rozpowszechni informację wśród lokalnych polityków .

11 Działania profrekwencyjne…
mądrych decyzji. ZKampania informacyjna została skierowana do wszystkich uczniów - zgodnie z wnioskiem, że nasz głos ma wpływ na decyzje dorosłych. W ten sposób chcemy zachęcać rodziców i bliskich do podejmowania obowiązano się zainteresować środowiska lokalne korzyściami wynikającymi z aktywności społecznej( informacje w formie plakatów). Uczniowie przygotują informatory o roli i znaczeniu parlamentu europejskiego i udostępnią je w formie ulotek. Zespół Szkół Miejskich nr 1

12 Wybory do Parlamentu Europejskiego…
Chcemy pokazać swoje zaangażowanie poprzez upowszechnianie informacji o wadze aktywnego udziału w wyborach, zachęcimy rodziców do wspólnego wyjścia do lokalu wyborczego. Od początku maja zaczniemy informować o roli Parlamentu Europejskiego

13 MY młodzi = zaangażowanie społeczności lokalnej…
9 maja organizujemy dla lokalnej społeczności dzień otwarty, pokażemy wtedy nasze działania związane z funduszami Unii Europejskiej, projekty poznawcze o krajach i instytucjach Unii, nasi koledzy zaprezentują projekt Comenius i Erasmus. Pokażemy, że Parlament Europejski pełni ważną rolę prawodawczą dla wspólnoty. Źródła materiałów: , , , , .


Pobierz ppt "Publiczne Gimnazjum nr 5 w KĘdzierzynie–koźlu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google