Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co to jest dobra praktyka w zakresie zarządzania środowiskowego?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co to jest dobra praktyka w zakresie zarządzania środowiskowego?"— Zapis prezentacji:

1 Co to jest dobra praktyka w zakresie zarządzania środowiskowego?

2 Istnieje wiele definicji dotyczących dobrych praktyk Wiele z nich zawiera takie określenia jak: wymiana informacji wymiana informacji uczenie się od innych uczenie się od innych adaptacja rozwiązań uznanych za wzorcowe adaptacja rozwiązań uznanych za wzorcowe dobre przykłady, projekty dobre przykłady, projekty przejmowanie najlepszych rozwiązań wypracowanych przez inne organizacje przejmowanie najlepszych rozwiązań wypracowanych przez inne organizacje świadectwo dobrej pracy świadectwo dobrej pracy warte naśladowania przedsięwzięcia warte naśladowania przedsięwzięcia najlepsze rozwiązania najlepsze rozwiązania przykład teorii wprowadzonej w życie w sposób jak najbliższy założeniom przykład teorii wprowadzonej w życie w sposób jak najbliższy założeniom nowatorski model działania, sprawdzony w praktyce i przez to nadający się do naśladowania w innych miejscach nowatorski model działania, sprawdzony w praktyce i przez to nadający się do naśladowania w innych miejscach sprawdzone rozwiązanie sprawdzone rozwiązanie

3 Czy można wskazać kryteria pozwalające według tych samych zasad oceniać bardzo rozmaite projekty?

4 Czy projekt jest skuteczny i efektywny?

5 uniwersalny proces (metoda, technika, sposób lub innowacja) pozwalający na osiągniecie wyznaczonego celu w sposób skuteczny i efektywny

6 przedsięwzięcie charakteryzujące się dużą skutecznością i efektywnością (dobre praktyki dają potwierdzoną poprawę w określonej dziedzinie np. w zakresie jakości, wydajności, efektywności, kosztów czy też innych mierzalnych czynników wpływających na stan organizacji)

7 Czy projekt jest zrealizowany lub w znacznym stopniu zawansowania?

8 przedsięwzięcie zrealizowane, projekty już zakończone (trudno bowiem nazywać dobrą praktyką to, co nie zostało ostatecznie rozliczone i przyjęte przez odbiorców)

9 przedsięwzięcie w znacznym stopniu zaawansowane (należy określić jednak datę, do której projekt musi być zakończony) przedsięwzięcie w znacznym stopniu zaawansowane (należy określić jednak datę, do której projekt musi być zakończony)

10 przedsięwzięcie w trakcie realizacji, przy czym stopień jego realizacji musi wynosić co najmniej …..% postępu finansowego oraz co najmniej …..% postępu rzeczowego

11 Czy pomysł, na którym opiera się projekt może stanowić inspirację dla kolejnych twórczych rozwiązań oraz może być zastosowany w wielu innych miejscach? Czy ma szansę na powtórzenie – także w innych okolicznościach, za inne pieniądze, w innym miejscu?

12 Czy przedsięwzięcie jest modelowe przynajmniej na poziomie projektu?

13 przedsięwzięcie charakteryzujące się uniwersalnością, a także powtarzalnością – można je więc zastosować (lub jego istotny fragment) w wielu innych organizacjach i instytucjach

14 Czy projekt jest aktualny? W jakim przedziale czasowym projekt był realizowany?

15 przedsięwzięcie jest aktualne (należy wskazać przedział czasu, w którym projekt był realizowany)

16 Czy projekt jest innowacyjny?

17 przedsięwzięcie posiada znamiona rozwiązania innowacyjnego, nowatorskiego pomysł, na którym się opiera projekt jest odkrywczy

18 Czy projekt posiada wymiar ekologiczny?

19 przedsięwzięcie korzystne dla środowiska, czyli charakteryzuje się oszczędnością energii i zasobów środowiska

20 Jaki jest zasięg geograficzny projektu? Czy projekt jest realizowany lokalnie, regionalnie, czy swoim zasięgiem obejmuje kilka województw (jakich?) i wreszcie czy może ma zasięg międzynarodowy?

21 Jakie jest źródło finansowania projektu?

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Co to jest dobra praktyka w zakresie zarządzania środowiskowego?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google