Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT."— Zapis prezentacji:

1 KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT

2 Plan prezentacji 1.Misja systemu 2.Wspomaganie bieżących działań kadr i płac 3.Obieg informacji w systemie 4.Podsumowanie KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi2

3 Misja systemu KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi3 Kompleksowe traktowanie zagadnień związanych z szeroko rozumianym zarządzaniem zasobami ludzkimi przy zastosowaniu najnowszych rozwiązań informatycznych i projektowych. Wspomaganie bieżących działań związanych z problematyką kadrowo-płacową uwzględniając aktualne przepisy z zakresu prawa pracy oraz wymagania instytucji zewnętrznych w zakresie sprawozdawczości (urzędy skarbowe, ZUS, GUS, NFZ). Ułatwianie racjonalnego kształtowania polityki kadrowej firmy.

4 Wspomaganie bieżących działań kadr i płac KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi4 Rejestracja danych personalnych pracowników.

5 KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi5 Rejestracja różnych typów umów: o pracę, cywilno- prawnych, kontraktów menedżerskich itp. Możliwość zawierania wielu umów z jednym pracownikiem w tym samym okresie czasu. Automatyczna kontrola limitów urlopów.

6 KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi6 Ewidencja staży. Możliwość definiowania własnych typów staży. Zestawienie prognoz staży na zadany okres czasu

7 KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi7 Ewidencja szkoleń pracowników. Ewidencja badań lekarskich oraz szkoleń BHP: –kontrola terminów ważności.

8 KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi8 Prowadzenie pełnej ewidencji czasu pracy: –możliwość definiowania własnych typów obecności, –definiowalny kalendarz firmowy, –kontrola rozliczania absencji, –możliwość wykorzystania zintegrowanego rejestratora czasu pracy,

9 KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi9 –indywidualne harmonogramy czasu pracy, –system uprawnień pozwalający na planowanie czasu pracy pracowników przez kierowników jednostek organizacyjnych, –automatyczne generowanie i rozliczanie godzin nocnych i świątecznych oraz nadpracowanych/ niedopracowanych w ramach okresu

10 KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi10 –zbiorcza ewidencja czasu pracy.

11 KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi11 Pełna automatyzacja wyliczeń elementów list płac np. wynagrodzenie za godziny nocne, pracę w święta, godziny nadliczbowe, dodatki stażowe, funkcyjne, potrącenia itp. Możliwość definiowania składników wynagrodzeń oraz własnych algorytmów wyliczania składników wynagrodzeń. Automatyczne naliczanie wynagrodzeń za urlopy, nieobecności chorobowe itp.

12 KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi12 Przygotowanie i wydruk wszystkich niezbędnych dokumentów i zestawień kadrowych: –umowy, –zestawienia związane z czasem pracy, –świadectwa pracy, –różnego rodzaju zaświadczenia itp. –szablony dokumentów – wydruk dowolnych dokumentów definiowanych za pomocą edytora tekstu np. MS Word, OpenOffice itp.

13 KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi13 Duży wybór zestawień płacowych: –zbiorcze oraz indywidualne listy płac, –przychody narastająco, –karty zasiłkowe, –zaświadczenia o dochodach itp.

14 KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi14 Mechanizmy definiowalnych zestawień: –zestawienia ogólne,

15 KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi15 –KS-RAPORT – narzędzie do tworzenia wszelkiego rodzaju zestawień, raportów z danych przechowywanych w bazach systemu, przy pomocy języka zapytań SQL.

16 KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi16 Automatyczne przygotowanie raportów dla instytucji zewnętrznych: –wydruk deklaracji dla urzędów skarbowych: PIT 4R, PIT 11, PIT 40, PIT 8A, PIT 8C itp.

17 KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi17 –przygotowanie deklaracji dla ZUS (ZUA, ZZA, RZA, RCA, RSA, DRA itp.) odczytywanych przez program Płatnik, –generowanie przelewów w postaci elektronicznej lub papierowej. –tworzenie wybranych zestawień dla GUS,

18 KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi18 Obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych: –tworzenie funduszy zapomogowo-pożyczkowych, –przyznawanie pożyczek lub zapomóg, –równoległe prowadzenie dowolnej ilości kas –rozliczanie spłat.

19 Obieg informacji KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi19 KS-ZZL KADRYPŁACE EWIDENCJA CZASU PRACY OBSŁUGA KAS POŻYCZKOWYCH KALENDARZ GRAFIK RCP KS-FARMANET KS-MEDIS KS-SOMED KS-SOZAP KS-FKW BANK HOME BANK ZUS PŁATNIK US DEKLARACJE PIT GUS DEKLARACJE NFZ DEKLARACJA

20 Podsumowanie KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi20 Atuty produktu informatycznego KS-ZZL: Dobry stosunek oferowanej funkcjonalności do ceny. Program został wdrożony w wielu dużych firmach, w zdecydowanej większości branży farmaceutycznej i medycznej. Ciągły rozwój systemu i dostosowanie do zmieniających się przepisów prawnych. Stała opieka ze strony producenta oprogramowania. Integracja z pozostałymi produktami firmy KAMSOFT. Duże możliwości oraz elastyczność programu (np. dowolne definiowanie składników płac oraz potrąceń, obsługa różnego typu umów, możliwość definiowania własnych szablonów wydruków oraz zestawień itp.).

21 KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi21 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google