Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi"— Zapis prezentacji:

1 KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT

2 KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Plan prezentacji Misja systemu Wspomaganie bieżących działań kadr i płac Obieg informacji w systemie Podsumowanie KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

3 KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Misja systemu Kompleksowe traktowanie zagadnień związanych z szeroko rozumianym zarządzaniem zasobami ludzkimi przy zastosowaniu najnowszych rozwiązań informatycznych i projektowych. Wspomaganie bieżących działań związanych z problematyką kadrowo-płacową uwzględniając aktualne przepisy z zakresu prawa pracy oraz wymagania instytucji zewnętrznych w zakresie sprawozdawczości (urzędy skarbowe, ZUS, GUS, NFZ). Ułatwianie racjonalnego kształtowania polityki kadrowej firmy. KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

4 Wspomaganie bieżących działań kadr i płac
Rejestracja danych personalnych pracowników. KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

5 KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Rejestracja różnych typów umów: o pracę, cywilno- prawnych, kontraktów menedżerskich itp. Możliwość zawierania wielu umów z jednym pracownikiem w tym samym okresie czasu. Automatyczna kontrola limitów urlopów. KS-ZZL pozwala na rejestrację różnych typów umów: o pracę, cywilno prawnych, kontraktów menedżerskich. Równolegle z pracownikiem może być zawartych wiele umów – również tego samego typu – bezproblemowo można więc rozliczać pracowników posiadających dwie umowy o pracę – np. dyrektor, który jednocześnie pracuje jako lekarz. System KS-ZZL w prosty sposób przekazuje informacje o kosztach do programu Finansowo – Księgowego. Ośrodki importowane są bezpośrednio z systemu KS-FKW, następnie przyporządkowane do pracowników, ich umów lub nawet poszczególnych list płac. W łatwy sposób można również zaksięgować koszty pracownika na kilku ośrodkach kosztów. Informacje te są później przenoszone do KS-FKW. KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

6 KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Ewidencja staży. Możliwość definiowania własnych typów staży. Zestawienie prognoz staży na zadany okres czasu W systemie istnieje aż 10 rodzajów staży, z czego połowa jest definiowalna przez użytkownika. Dodatkowo użytkownik ma możliwość stworzenia kilku grup dla danej definicji stażu. Wyróżniany jest staż w aktualnej firmie. Wykorzystywane na przykład dla pracowników naukowych czy wojskowych, których np. staż do wysługi liczony jest według innych progów niż staż innych pracowników. KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

7 KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Ewidencja szkoleń pracowników. Ewidencja badań lekarskich oraz szkoleń BHP: kontrola terminów ważności. KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

8 KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Prowadzenie pełnej ewidencji czasu pracy: możliwość definiowania własnych typów obecności, definiowalny kalendarz firmowy, kontrola rozliczania absencji, możliwość wykorzystania zintegrowanego rejestratora czasu pracy, KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

9 KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
indywidualne harmonogramy czasu pracy, automatyczne generowanie i rozliczanie godzin nocnych i świątecznych oraz nadpracowanych/ niedopracowanych w ramach okresu system uprawnień pozwalający na planowanie czasu pracy pracowników przez kierowników jednostek organizacyjnych, Dzięki zastosowaniu grafików w łatwy sposób można zaplanować czas pracy pracowników w jednostce. Dzięki definiowalnym symbolom osoba tworząca grafik bez problemu układa plan pracy, dostosowując nazewnictwo do własnych potrzeb. Dla osób o powtarzalnym czasie pracy utworzyć można szablony – oszczędza to czas przeznaczony wypełnianie grafików. System uprawnień (przegląd, tworzenie, zamykanie, otwieranie) pozwala na oddelegowanie pracowników spoza działu kadr do układania grafików. Forma grafików w KS-ZZL jest podobna do papierowych wersji grafików do tej pory wykorzystywanych w większości szpitali, dzięki temu przejście na wersję elektroniczną staje się bezproblemowe. Zdefiniowany grafik można wydrukować do rozwieszenia na oddziałach. Podczas wprowadzania grafików użytkownik dostaje informacje o wprowadzanym czasie pracy, czasie normatywnym pracownika w bieżącym miesiącu oraz w całym jego okresie rozliczeniowym (np. 3 miesięcznym) oraz limicie urlopowym pracownika. Na podstawie wprowadzonych do programu grafików automatyczne generowane są godziny świąteczne, w dni wolne oraz nocne. Na grafiku rozliczać również można dyżury lekarskie oraz godziny nie wchodzące w czas pracy. Dzięki zawartym w programie mechanizmom program potrafi automatycznie rozliczać godziny nadpracowanych/niedopracowanych w ramach okresu rozliczeniowego (np. 3-miesięcznego), porównując czas normatywny pracownika wynikający z umowy z czasem przepracowanym w miesiącu (wprowadzonym na grafiku). KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

10 KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
zbiorcza ewidencja czasu pracy. KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

11 KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Pełna automatyzacja wyliczeń elementów list płac np. wynagrodzenie za godziny nocne, pracę w święta, godziny nadliczbowe, dodatki stażowe, funkcyjne, potrącenia itp. Możliwość definiowania składników wynagrodzeń oraz własnych algorytmów wyliczania składników wynagrodzeń. Automatyczne naliczanie wynagrodzeń za urlopy, nieobecności chorobowe itp. Płace W KS-ZZL w zaprogramowana została pełna automatyzacja wyliczeń elementów list płac. Dzięki połączeniu z modułem Kadrowym na listy płac generowane są składniki związane z obecnościami np. wynagrodzenie za godziny nocne, pracę w święta, godziny nadliczbowe, średnie urlopowe oraz chorobowe. Na listach płac może znajdować się dowolna ilość składników (o różnych typach) oraz potrąceń dla pracownika na okres rozliczeniowy. Każdy ze składników może zostać indywidualnie sparametryzowany - do wyboru jest predefiniowana lista typów stawek, jak również możliwość określenia algorytmu obliczania kwoty składnika dowolnym wzorem. Przez wzgląd na specyfikę branży medycznej wprowadzono możliwość rozdzielenia dodatku stażowego za czas choroby. KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

12 KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Przygotowanie i wydruk wszystkich niezbędnych dokumentów i zestawień kadrowych: umowy, zestawienia związane z czasem pracy, Tworzenie własnych szablonów wydruków (dokumentów w formacie *.rtf) umożliwiających wydruk dowolnych dokumentów definiowanych w edytorach tekstu (np. Microsoft Word, OpenOffice), wg dostępnej listy znaczników, w których miejsca wstawione zostaną dane pobrane z programu. Są to np. teksty umów, zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu, świadectwo pracy, rachunki do umów zleceń i dzieło, itp. Definiowalne dokumenty seryjne (mechanizm korespondencji seryjnej dostępny w MS Word) – wydruk dokumentów dla określonej grupy pracowników. świadectwa pracy, różnego rodzaju zaświadczenia itp. szablony dokumentów – wydruk dowolnych dokumentów definiowanych za pomocą edytora tekstu np. MS Word, OpenOffice itp. KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

13 KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Duży wybór zestawień płacowych: zbiorcze oraz indywidualne listy płac, Definiowanie szablonów umożliwiających określenie wyglądu wydruków zbiorczych list płac (m.in. kolejność składników) wydruk „pasków wynagrodzeń” w wybranym formacie. (Paski mogą również służyć jako druki RMUA) przychody narastająco, karty zasiłkowe, zaświadczenia o dochodach itp. KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

14 KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Mechanizmy definiowalnych zestawień: zestawienia ogólne, Zestawienie ogólne pozwala uzyskać dowolne informacje kadrowe – użytkownik może samodzielnie definiować, jakiego typu informacje zostaną na nim uwzględnione. Dodatkową zaletą jest możliwość eksportu danych np. do Excela. KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

15 KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
KS-RAPORT – narzędzie do tworzenia wszelkiego rodzaju zestawień, raportów z danych przechowywanych w bazach systemu, przy pomocy języka zapytań SQL. "KS-Raport" przeznaczony jest dla zaawansowanych użytkowników, posiadających wiedzę o bazach danych i znających schemat bazy danych programu KS-ZZL. Dzięki tej funkcji istnieje możliwość stworzenia wszelkiego rodzaju zestawień, raportów z danych przechowywanych w programie kadrowo-płacowym firmy Kamsoft. Raporty mogą zostać zdefiniowane przez wykwalifikowanego informatyka w państwa firmie lub, na specjalne życzenie, przez pracowników firmy Kamsoft . KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

16 KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Automatyczne przygotowanie raportów dla instytucji zewnętrznych: wydruk deklaracji dla urzędów skarbowych: PIT‑4R, PIT‑11, PIT‑40, PIT‑8A, PIT‑8C itp. KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

17 KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
przygotowanie deklaracji dla ZUS (ZUA, ZZA, RZA, RCA, RSA, DRA itp.) odczytywanych przez program Płatnik, tworzenie wybranych zestawień dla GUS, generowanie przelewów w postaci elektronicznej lub papierowej. Zbiór wielu raportów do instytucji zewnętrznych, tj.: GUS Z-05, GUS Z-06, GUS Z-03, GUS Z-02, GUS Z-12, MZ-11, MZ-89, MZ-88. W KS-ZZL istnieje możliwość zdefiniowania tzw. przelewów zbiorczych (np. Ubezpieczenia społeczne, Związki zawodowe, itp.) oraz przelewów dodatkowych dla pracownika, związanych np. z alimentami lub komornikiem. Pracownik może otrzymać swoje wynagrodzenie również w części w gotówce. KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

18 KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych: równoległe prowadzenie dowolnej ilości kas tworzenie funduszy zapomogowo-pożyczkowych, przyznawanie pożyczek lub zapomóg, rozliczanie spłat. Pożyczki Moduł Pożyczki ułatwia prowadzenie obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej oraz rozliczania innych typów pożyczek udzielanych pracownikom np. PKZP, pożyczka mieszkaniowa, socjalna itp. Możliwe jest równoległe prowadzenie dowolnej ilości kas. KS-ZZL udostępnia generowanie raportów o udzielonych pożyczkach, spłaconych ratach, saldzie wkładów i rat oraz wydruk tych informacji na paskach wynagrodzeń. Dzięki elastyczności systemu każda firma może zdefiniować własny zestaw operacji i kont. Użytkownik posiada bezpośredni wgląd w indywidualny stan kont pracowników oraz w szczegółowe oraz ogólne dane rozliczania poszczególnych kas. Spłaty pożyczki oraz wkłady do kasy mogą być automatycznie potrącane z pensji pracownika przechodząc przez listę płac. Dzięki integracji z modułem płacowym przekazana do niego informacja o udzieleniu pożyczki pozwala na wygenerowanie przelewu dla pracownika. KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

19 OBSŁUGA KAS POŻYCZKOWYCH
Obieg informacji KALENDARZ GRAFIK RCP KS-FARMANET BANK HOME BANK ZUS PŁATNIK US DEKLARACJE PIT GUS DEKLARACJE NFZ DEKLARACJA KS-MEDIS KS-SOMED KS-SOZAP KS-FKW KS-ZZL KADRY PŁACE EWIDENCJA CZASU PRACY OBSŁUGA KAS POŻYCZKOWYCH KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

20 KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Podsumowanie Atuty produktu informatycznego KS-ZZL: Dobry stosunek oferowanej funkcjonalności do ceny. Duże możliwości oraz elastyczność programu (np. dowolne definiowanie składników płac oraz potrąceń, obsługa różnego typu umów, możliwość definiowania własnych szablonów wydruków oraz zestawień itp.). Program został wdrożony w wielu dużych firmach, w zdecydowanej większości branży farmaceutycznej i medycznej. Ciągły rozwój systemu i dostosowanie do zmieniających się przepisów prawnych. Stała opieka ze strony producenta oprogramowania. Integracja z pozostałymi produktami firmy KAMSOFT. KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

21 KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Dziękuję za uwagę KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi


Pobierz ppt "KS-ZZL System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google