Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza czasu w procesach gospodarczych – ĆW 5. Wszystko wymaga czasu. Jest to jedyny prawdziwie uniwersalny warunek brzegowy. Każda praca odbywa się

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza czasu w procesach gospodarczych – ĆW 5. Wszystko wymaga czasu. Jest to jedyny prawdziwie uniwersalny warunek brzegowy. Każda praca odbywa się"— Zapis prezentacji:

1 Analiza czasu w procesach gospodarczych – ĆW 5

2 Wszystko wymaga czasu. Jest to jedyny prawdziwie uniwersalny warunek brzegowy. Każda praca odbywa się w określonym czasie i pochłania czas. Jednakże większość ludzi bierze to wyjątkowe, niewymierne i niezbędne bogactwo za coś, co nie wymaga zastanowienia. I być może nic innego nie wyróżnia skutecznego menedżera tak, jak jego czule miłosna troska o czas Peter Drucker

3 Paradygmat konkurowania opartego o czynnik czasu: utrwalił się w latach dziewięćdziesiątych XX w.; u podstaw tego paradygmatu leży szybka reakcja na potrzeby klientów; oraz błyskawiczne wprowadzanie na rynek nowych produktów wraz z zapewnieniem wysokiej jakości i niskich kosztów; przedsiębiorstwa działające w ten sposób osiągają wymierną przewagę nad konkurencją.

4 Korzyści z umiejętnego zarządzania czasem: wyższe zyski w stosunku do branżowych konkurentów, większa efektywność dzięki ograniczaniu czasu nie tworzącego wartości dodanej do produktu, lepsza organizacja prac nad badaniami i rozwojem pozwala na szybsze wprowadzenie nowego produktu na rynek, sprawne i efektywne systemy produkcji zapewniają stosunkowo krótki czas wytwarzania produktu i niską usterkowość produkcji, skrócenie czasu reakcji przedsiębiorstw na potrzeby klienta, obniżenie kosztów działania związanych z utrzymywaniem zapasów, zatrudnienia czy kosztów produkcji wadliwej.

5 Źródło: A. Laskowska, Konkurowanie czasem – strategiczna broń przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2001. FirmyBranża Czas reakcji (różnica w %) Stopa wzrostu wobec średniej branżowej Stopa zysku wobec średniej branżowej Wal-MartSieć sklepów803 x2 x Atlas Door Drzwi przemysłowe 663 x5 x ThomasvilleMeble704 x2 x Ralph Wilson Plastics Laminaty dekoracyjne 753 x4 x

6 Kompresja czasu (time compression) - redukcja czasu traconego w biznesie, odnosząca się do wszystkich sektorów przemysłowych. Kompresja czasu - to redukcja czasu konsumowanego przez procesy w biznesie osiągana poprzez eliminację czasu nie tworzącego wartości dodanej.

7 Mówiąc o kompresji czasu nie sposób pominąć zagadnień związanych z: koncepcją wartości dodawanejkoncepcją wartości dodawanej, czy też dodanej (value added) podejściem procesowympodejściem procesowym.

8 Analiza czynności dodających wartość wg Harringtona Źródło: A. Laskowska, Konkurowanie czasem – strategiczna broń przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2001.

9 Przykłady czynności, które tworzą i nie tworzą wartości dodanej wg Handfielda Czynność Czynności tworzące wartość dodaną Czynności nie tworzące wartości dodanej Wprowadzenie zamówienia do systemu przedsiębiorstwa - Dostarczenie właściwej dokumentacji - Złożenie obietnicy dotyczącej czasu realizacji zamówienia - Śledzenie procesu realizacji zamówienia - Przerwanie pracy nad zamówieniem - Kopiowanie zamówienia Tworzenie produktu - Tworzenie produktu na zamówienie klienta - Usprawnienia istniejących produktów mające na celu: obniżenie kosztów, podniesienie jakości, udoskonalenie wzorców, skrócenie czasu wykonania - Standaryzacja - Analiza wartości - Projektowanie już istniejących komponentów - Tworzenie zbyt szczegółowych specyfikacji - Projektowanie niepotrzebnych opcji - Powielanie istniejącej części projektu Zakupy - Proces realizacji dostawy - Czynności transportowe u odbiorcy, - Inspekcje - Prace biurowe - Przeliczanie części - Czas w doku załadunkowo- wyładunkowym Produkcja - Proces produkcji - Poprawianie produktu - Produkcja odpadów - Oczekiwanie na następną czynność Pakowanie i dostawa - Pakowanie zapewniające ochronę przed zniszczeniem w czasie transportu - Wewnętrzne czynności transportowe - Inspekcja końcowa Źródło: A. Laskowska, Konkurowanie czasem – strategiczna broń przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2001.

10 Czas tworzący wartość i nie dodający wartości AutorPogląd J. Bower & T. Hout Mniej niż 10% czasu mijającego od otrzymania zamówienia do jego wysiania zajmują działania dodające wartość. A. Beesley Przynajmniej 95% czasu konsumowanego wewnątrz łańcucha dostaw jest czasem nie dodającym wartości. R. Handfielcl & E. Nichols Od 3 do 5 % czasu cyklu stanowi wartość dodaną. G. Stalk & T. Hout Większość produktów i wiele usług otrzymuje wartość w czasie stanowiącym od 0,05 do 5 % czasu ich tworzenia przez przedsiębiorstwo. R.Wikling & M. Newton Czas tworzenia wartości dodanej w produkcji stanowi 5% całego czasu procesu. W łańcuchu dostaw czas tworzący wartość dodaną wynosi 1% o. Źródło: A. Laskowska, Konkurowanie czasem – strategiczna broń przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2001.

11 Proces – to działanie lub też grupa działań, które dodają wartość do tego, co jest na wejściu" (input) i dostarczają produkt na wyjściu" (output) do klienta wewnętrznego lub zewnętrznego. Procesy wykorzystują zasoby organizacji w celu zapewnienia wyników końcowych.

12 W ramach procesu możemy wyróżnić następujące rodzaje operacji: operacjaoperacja – produkt zmienia wygląd lub zachodzą w nim zmiany fizyczne bądź chemiczne, przemieszczenieprzemieszczenie – produkt zmienia położenie, przechowywanieprzechowywanie (magazynowanie, składowanie) – produkty są odkładane do momentu, gdy są potrzebne, oczekiwanieoczekiwanie – produkty są zatrzymywane, przetrzymywane, kontrolakontrola - testowanie jakości produktu.

13 Zadanie

14 Kartografia (rozrysowanie procesów) - narzędzie pozwalające na zrozumienie przebiegu procesów. Na jego podstawie tworzy się mapę procesów przedsiębiorstwa oraz rozpoznaje się działania dodające i nie dodające wartości. schematy procesów (flowcharts). Do tworzenia map procesów wykorzystuje się schematy procesów (flowcharts).

15 Rodzaje schematów procesów: diagram blokowydiagram blokowy (zobrazowanie w sposób uproszczony skomplikowanych procesów), schemat zgodny ze standardami ANSIschemat zgodny ze standardami ANSI (The American National Standard Institute), schemat funkcjonalnyschemat funkcjonalny, schemat geograficznyschemat geograficzny (śledzenie przepływu działań z uwzględnieniem planu sytuacyjnego obiektu/ów).

16 Schemat blokowy (block diagram, flowchart) - narzędzie prezentujące kolejne czynności w projektowanym algorytmie (procedura, system). Składa się z figur geometrycznych połączonych liniami zgodnie z kolejnością wykonywania czynności wynikających z przyjętego algorytmu rozwiązania zadania strzałkastrzałka - wskazuje jednoznacznie powiązania i ich kierunek, operandoperand - prostokąt, do którego wpisywane są wszystkie operacje z wyjątkiem instrukcji wyboru, predykatpredykat - romb, do którego wpisywane są wyłącznie instrukcje wyboru, etykietaetykieta - owal służący do oznaczania początku bądź końca sekwencji schematu (kończą, zaczynają lub przerywają/przenoszą schemat).

17 Źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:LampFlowchart-pl.svg&filetimestamp=20090103140743

18 (The American National Standard Institute) Schematy ANSI (The American National Standard Institute) – pozwalają na rozrysowanie procesu w sposób bardziej szczegółowy niż za pomocą diagramów blokowych. Wykorzystuje się tu symbole zgodne ze standardami ANSI. Na tej podstawie uzyskuje się szczegółowe informacje o efektywności projektu.

19 Symbole zgodne ze standardami ANSIANSI Źródło: A. Laskowska, Konkurowanie czasem – strategiczna broń przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2001.

20 Przykładowy schemat procesów produkcyjnych przedstawiony, na planie warsztatu, za pomocą symboli zgodnych ze standardami ANSI

21

22 - ilustrują przepływy pomiędzy poszczególnymi jednostkami funkcjonalnymi, pokazują w jaki sposób funkcjonalna struktura organizacyjna wpływa na realizację, przebiegających w poprzek procesów. Mogą być one pomocne przy obliczaniu czasu cyklu. Schematy funkcjonalne - ilustrują przepływy pomiędzy poszczególnymi jednostkami funkcjonalnymi, pokazują w jaki sposób funkcjonalna struktura organizacyjna wpływa na realizację, przebiegających w poprzek procesów. Mogą być one pomocne przy obliczaniu czasu cyklu.

23 Źródło: A. Laskowska, Konkurowanie czasem – strategiczna broń przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2001. Uproszczony schemat funkcjonalny

24 Czas cyklu – to czas mijający od rozpoczęcia do zakończenia procesu. Składa się na niego: czas przetwarzania, czas oczekiwania, czas przesyłania dokumentów, czas zajmowany przez czynności kontrolne. Faktyczny czas cyklu jest z reguły dłuższy od czasu przetwarzania (teoretycznego czasu cyklu) przeprojektowanie procesów Rozbieżności pomiędzy czasem przetwarzania a czasem cyklu powinny być eliminowane poprzez przeprojektowanie procesów.

25 Schemat procesu produkcyjnego przed przeprojektowaniem A B Czas operacji 7 min Czas operacji 3 minWyrób gotowy

26 Schemat procesu produkcyjnego przed przeprojektowaniem A B Czas cyklu 3,5 min Czas operacji 3 minWyrób gotowy A Czas operacji 7 min

27 Schemat opisywania i przeprojektowania procesu: 1. Spisanie wszystkich operacji w odpowiednimi porządku, 2. Kwalifikowanie każdego kroku stosownie do operacji: przemieszczanie, kontrola, opóźnienie, przechowywanie. Określenie czasu i odległości przesunięcia w każdym kroku. 3.Podsumowanie procesu przez dodanie liczby każdego typu działań, całkowitego czasu procesu, tempa robienia każdej operacji,

28 Schemat opisywania i przeprojektowania procesu: 4. Krytyczne przeanalizowanie każdej operacji: Które działanie możemy wyeliminować? Jak możemy udoskonalić daną operację? Czy możemy połączyć operacje? 5. Przejrzenie procesu na podstawie analizy. Upewnienie się, czy każda operacja może wciąż dawać oczekiwany rezultat. Jeżeli w procesie występują tzw. wąskie gardła lub jeżeli maszyny są wykorzystywane nieefektywne, to odpowiednie jego dostosowanie. 6. Sprawdzenie nowego procesu, przygotowanie organizacji do zmian, przyuczenie załogi i wprowadzenie zmian.

29 Wykres Gantta – (ang. Gantt chart) H. L. Gantt – twórca wykresu, po raz pierwszy zastosował go w roku 1917, przedstawił on w formie graficznej plan produkcji. Wykres Gantta - jest graficznym sposobem planowania i kontroli (planowanie i koordynowanie przebiegu różnych czynności w przekroju czasowym odgrywa istotną rolę w tworzeniu i funkcjonowaniu organizacji).

30 Wykresy Gantta mogą służyć do planowania działań wielopodmiotowych zarówno zespołowych, jak i grupowych. Przedstawiają następstwo kolejnych zdarzeń, uwzględniając również zadania wykonywane równolegle. Dzięki tej technice można także kontrolować realizację zaplanowanego przedsięwzięcia (projektu).

31 Na typowym wykresie Gantta: wierszewiersze - zawierają stanowiska pracy (względnie działania), kolumnykolumny - oznaczają jednostki czasu. Układ zdarzeń na wykresie przedstawiany jest najczęściej: planowanejw wersji planowanej przed rozpoczęciem działania, rzeczywistejrzeczywistej nanoszonej na wykres wraz z upływem czasu.

32 Za pomocą wykresu Gantta można: wykonanie planuplanować i kontrolować wykonanie planu, zmienność przebiegu wykonaniauwzględniać zmienność przebiegu wykonania zadania (poprzez zastosowanie odpowiedniego systemu oznaczeń).

33 Etapy: I etap - rozłożenie przedsięwzięcia na cele etapowe lub cele szczątkowe, II etap - ustalenie czasu trwania przedsięwzięcia i określenie czasów realizacji celów etapowych i cząstkowych, III etap - ustalenie kolejności realizacji celów etapowych i cząstkowych oraz wyznaczenie terminów ich rozpoczęcia i zakończenia, IV etap - określenie miejsca, w którym cele te mają być zrealizowane, V etap - wyrażenie w postaci graficznej wszystkich dokonanych czynności.

34 Główną zaletą wykresów Gantta jest możliwość bieżącej kontroli realizowanego przedsięwzięcia i dokonywania odpowiednich korekt. Wad wykresów Gantta to m.in.: Ganttprojectbrak szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych zadań (program Ganttproject umożliwia jednak dodawanie do nich opisów i komentarzy), pokazuje jedynie kolejność zadań, nie obrazuje najlepszego wykorzystania zasobów.

35

36

37

38 Case study Case study


Pobierz ppt "Analiza czasu w procesach gospodarczych – ĆW 5. Wszystko wymaga czasu. Jest to jedyny prawdziwie uniwersalny warunek brzegowy. Każda praca odbywa się"

Podobne prezentacje


Reklamy Google