Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Kije na przełomie 20 lat

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Kije na przełomie 20 lat"— Zapis prezentacji:

1 Gmina Kije na przełomie 20 lat
Gimnazjum w Kijach Gmina Kije na przełomie lat Gmina w Kijach

2 Siedziba gminy znajduje się w Kijach.
GMINA KIJE - ogólnie Gmina Kije (do 1954 gmina Kliszów) - gmina wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie pińczowskim. W latach gmina położona była w województwie kieleckim. Siedziba gminy znajduje się w Kijach. DANE GMINY: Ludność: 4,68 tys. (10.81% ludności powiatu pińczowskiego) zaludnienie: 47 mieszkańców/km2 Powierzchnia: 99,26 km2 (16.23% powierzchni powiatu) w tym: - użytki rolne: 70.00% - użytki leśne: 19.00%

3 POŁOŻENIE Gmina Kije jest gminą wiejską, położoną w południowej części województwa świętokrzyskiego,  w obrębie powiatu pińczowskiego. Sąsiaduje z poszczególnymi gminami: od północy z Sobkowem i Morawicą, od wschodu z Chmielnikiem, od południa z Pińczowem, od zachodu z Imielnem.

4 ZMIANY, KTÓRE ZASZŁY W GMINIE W CIĄGU OSTATNICH 20 LAT:
osoba wójta, przystąpienie do wielu programów unijnych, budowa obwodnicy na drodze krajowej, zakładanie Kół Gospodyń Wiejskich w poszczególnych miejscowościach, powstanie Gminnego Centrum Kultury, budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Umianowice, rozbudowa sieci kanalizacyjnych na terenie gminy, remont szkół podstawowych we Włoszczowicach i Gartatowicach, odnowienie budynku Urzędu Gminy w Kijach, budowa hali sportowej, powstanie pracowni rehabilitacyjnej, zakup autokaru szkolnego MAN, rozbudowa zakładu komunalnego, remont remiz strażackich, zakup dwóch nowych wozów strażackich – Iveco oraz Ford Transit, budowa budynku sportowego w Górkach, modernizacja remizy w Kijach, budowa „Kasztelanii” obok budynku gminy Kije, rozbudowa Zespołu Placówek Oświatowych w Kijach, remont ulicy głównej w Kijach, sieć budynków agroturystycznych na terenie gminy, utrzymanie i remont dróg gminnych (między innymi: odśnieżanie, przycinanie trawników), zakup koparko-ładowarki oraz ciągnika Ursus włącznie z częścią osprzętu.

5 krajobrazy, zabytki, atrakcje…
obelisk w Kliszowie, staw w Stawianach, strażacy, XII-wieczny kościół w Kijach, wieża ciśnień w Umianowicach, targi sztuki ludowej KGW, dom agroturystyczny w Janowie

6 ROZWÓJ GMINY ważne: Pozyskane środki unijne okazały się niezwykle pomocne przy zmianie wizerunku gminy. Z mało kojarzonej i znanej, stała się miejscem atrakcyjnym i rozpoznawalnym w województwie w porównaniu z latami ubiegłymi, gdzie w roku 2002 gmina była na 12 miejscu w pierwszej setce najbardziej niedofinansowanych gmin w kraju. Dokonane przemiany doprowadziły do tego, że w roku 2007 Gmina Kije uzyskała tytuł Najlepszej Gminy w dziedzinie pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej w kategorii Gmin Wiejskich. A wójt naszej gminy - Krzysztof Słonina - znalazł się w pierwszej dziesiątce „Wójta Roku 2010”. 6

7 STRAŻ POŻARNA W latach Ochotnicza Straż Pożarna w Kijach skupiła się na działalności związanej z podniesieniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przede wszystkim poświęcono się szkoleniu. Położono duży nacisk na stały nabór nowych członków w szeregach straży. Częste organizowanie ćwiczeń pozwala na utrzymaniu straży pożarnej w Kijach w stałej gotowości bojowej. Jest to także jednostka ratownictwa drogowego. OSP w Kijach posiada dwa nowoczesne samochody: - lekki samochód bojowy marki FORD, - średni samochód bojowy marki IVECO. Należy zaznaczyć, iż dzięki nowoczesnemu wyposażeniu jednostka z Kij jest bardziej mobilna i lepiej przygotowana do swojej pracy. Ochotnicza Straż Pożarna z terenu Gminy Kije poza swoją typową działalnością aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym Gminy. Świadczyć o tym mogą m in. liczne spotkania z dziećmi, na których młodzi ludzie mogą zobaczyć sprzęt jaki posiadają strażacy, jak również poznać prawidłowe zasady zachowania się podczas np. pożaru czy wypadku drogowego. W sobotę 24 kwietnia 2010 r. strażacy wzięli udział w VI Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę.

8 BUDOWA DRÓG ORAZ KANALIZACJI
Dużą inwestycją, do jakiej przystąpiła nasza gmina była budowa obwodnicy, trwająca w latach Sprawiła ona, że komunikacja może poruszać się o wiele sprawniej i bezpieczniej. Kolejnym ważnym osiągnięciem naszej gminy była modernizacja i remont drogi nr 766 na odcinku Morawica - Pińczów, gdyż jej dotychczasowy stan techniczny był bardzo niezadawalający. Na przełomie wieków Gmina Kije borykała się z niedostatecznie rozwiniętą strukturą dróg oraz z gospodarką wodno- ściekową. Tylko kilka miejscowości było zwodociągowanych, a żadna nie posiadała kanalizacji. Obecnie każda miejscowość jest podłączona do wodociągu. W Umianowicach została również wybudowana oczyszczalnia ścieków. Do oczyszczalni są doprowadzane ścieki z 4 sołectw: Włoszczowic, Kij, Lipnika i Górek.

9 pracownia rehabilitacyjna
Od 1 września 2006 r. w Gminie Kije działa Samorządowa Pracownia Rehabilitacyjna wraz z wypożyczalnią sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych. Jest to pierwsza i jedyna placówka na terenie powiatu pińczowskiego, która świadczyć będzie szeroki zakres pomocy osobom niesprawnym ruchowo, ludziom starszym oraz młodzieży mającej problemy z prawidłową postawą. Pracownia funkcjonuje jako komórka organizacyjna Urzędu Gminy i zlokalizowana jest w nowo wybudowanym obiekcie Sali sportowej. Opracowane zostały reguły i program działalności, który będzie szeroko pojęte leczenie ruchem, m. in.: ćwiczenia fizyczne, masaż klasyczny, gimnastyka korekcyjna dla uczniów, usprawnianie kończyn po złamaniach i chorobach reumatycznych, ćwiczenia kształtujące sylwetkę ciała. Pracownicy prowadzą również rehabilitację w domu pacjentów, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

10 Wywiad z Wójtem Gminy - Krzysztofem Słoniną
Jakie inwestycje zrealizowała gmina przy współfinansowaniu środków unijnych? – Z unijnych dotacji docierały do nas pieniądze z ZPORR. Największa inwestycja to budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla gminy Kije (wartość projektu to ok. 17,5 mln zł) oraz inwestycja zrealizowana przez Województwo Świętokrzyskie – przebudowa drogi wojewódzkiej E766 na odcinku Morawica – Brzeście. Dla Kij miało to kolosalne znaczenie, ponieważ inwestycja wiązała się z przebudową wiaduktu kolejowego, a w rezultacie umożliwiono przejazd przez Kije dużym samochodom ciężarowym. Zakończyliśmy budowę drogi łączącej stację przeładunkową Gołuchów na linii hutniczo-szerokotorowej (bezpośrednie połączenie z Ukrainą i Rosją) z siecią dróg publicznych. Jest to inwestycja o dużym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego gminy. Jakie inwestycje przygotowuje teraz gmina Kije? – W końcowej fazie jest postępowanie przetargowe związane z Działaniem 4.2. Budowa kanalizacji dla gminy Kije (etap II – wartość projektu ok. 7,5 mln zł). Bardzo duże nadzieje pokładamy w projektach związanych z programami „Rewitalizacja małych miast” i „Poprawa infrastruktury drogowej”. Dzięki tym projektom chcemy poprawić estetykę samej miejscowości Kije, stworzyć przestrzeń publiczną na cele rekreacji i wypoczynku. Pozwoli to także poprawić ofertę kulturalną gminy (wartość projektów to ok. 5 mln zł). Złożyliśmy również wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego”. Projekt ten ma swoim działaniem objąć kilka miejscowości gminy Kije, a jego celem jest również poprawa estetyki i stworzenie miejsc możliwości wypoczynku i poszerzenie oferty kulturalnej (wartość projektu to ok. 1 mln zł). Kolejnym projektem, złożonym również do PROW, jest realizacja III etapu budowy kanalizacji dla gminy Kije (wartość – ok. 7 mln zł).

11 GMINA KIJE - naturalnie przyjazna
dofinansowanie Dzięki środkom Unijnym w Gminie Kije została unowocześniona szkoła i wybudowana hala sportowa. Te inwestycje dają uczniom możliwość rozwijania swoich umiejętności sportowych. Zostało utworzone również Gminne Centrum Kultury, w którym młodzież może rozwijać swoje zainteresowania i pasje, gdyż są tam organizowane zajęcia z różnych dziedzin. Na przełomie 20 lat w naszej gminie zaszły wielkie zmiany. Stała się ona bardziej atrakcyjna i niezależna. Z biegiem lat na jej terenie zostawały urozmaicane różne instytucje społeczne. Obecnie mamy bardzo dobrze prosperującą bibliotekę, szkołę, Ochotniczą Straż Pożarną, Urząd Gminy, komunikację drogową i wiele innych dokonań.

12 rozmowa z obywatelem gminy Kije - Tomaszem Kozera
- Kiedy, w Pana odczuciu, gmina Kije zaczęła się lepiej rozwijać? T: Myślę, że 20 lat temu - kiedy samorządy otrzymały większe uprawnienia. Dosyć istotnym powodem była aktywność wójta, wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 r., a także wykorzystanie przez gminę środków unijnych do rozbudowy infrastruktury. - Czy przyczynił się Pan do unowocześnienia gminy? T: Owszem. Przyczyniłem się do rozbudowy zakładu komunalnego. - Jakie zmiany zauważył Pan po wybudowaniu „słynnej” obwodnicy? T: Z pewnością jest to przede wszystkim ulga dla mieszkańców Kij. Dzięki obwodnicy zmniejszyła się liczba wypadków drogowych, których - niestety - w przeszłości było wiele. - Która z inwestycji gminy, według Pana, jest najbardziej potrzebna? T: Moim zdaniem najbardziej pożyteczna jest dla nas inwestycja kanalizacyjno-wodociągowa. Przyczyni się ona do rozbudowy budowlanej oraz inwestycyjnej. - Czy jest Pan zadowolony z mieszkania na terenie gminy Kije? T: Tak, jak najbardziej, mieszkam tutaj od urodzenia. Jestem bardzo zadowolony z rozbudowy i modernizacji gminy, a zarazem pozostawienia tego miejsca w strefie ekologicznej. - Serdecznie dziękuję za rozmowę. T: Miło mi, że mogłem pomóc.

13 niektóre osiągnięcia w obiektywie
.

14 PLANY NA NAJBLIŻSZY CZAS
W związku z katastrofą pod Smoleńskiem na starym cmentarzu w Kijach ma powstać aleja pamięci, która będzie służyć młodemu pokoleniu jako lekcja historii. Zostanie tam posadzone 96 dębów, a każdy z nich ma symbolizować tragiczną śmierć jednej ofiary.

15 W skład Zespołu Projektowego wchodzą…
Izabela Jagodzka 1994 r., kl. III c Klaudia Woźniak 1994r., kl. III c Iwona Kozera 1994 r., kl. III b Szkoła: Gimnazjum w Kijach Opiekun Zespołu: mgr Bogdan Skrobisz Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Gmina Kije na przełomie 20 lat"

Podobne prezentacje


Reklamy Google