Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Patryk Mechocki IIIc Mateusz Różański IIIc. Większa stabilizacja W ciągu ostatnich 50-ciu lat, dzięki wzmożonej współpracy w Europie, wojna pomiędzy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Patryk Mechocki IIIc Mateusz Różański IIIc. Większa stabilizacja W ciągu ostatnich 50-ciu lat, dzięki wzmożonej współpracy w Europie, wojna pomiędzy."— Zapis prezentacji:

1 Patryk Mechocki IIIc Mateusz Różański IIIc

2

3 Większa stabilizacja W ciągu ostatnich 50-ciu lat, dzięki wzmożonej współpracy w Europie, wojna pomiędzy krajami UE była i jest mało prawdopodobna. Jednocześnie państwa Unii starają się zapewnić pokój i stabilność w krajach sąsiadujących, jak i w innych częściach świata. W ramach zapobiegania konfliktom, UE stała się największym dawcą pomocy finansowej dla najbardziej potrzebujących rejonów świata. Unia bierze udział w akcjach pokojowych i prowadzi wiele projektów mających na celu wprowadzanie w życie zasad demokracji oraz praw człowieka. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa pozwala krajom UE wyrażać jednomyślną opinię na arenie światowej. Kolejnym krokiem będzie realizacja wspólnej polityki obronnej.

4

5 Obszar wolności, bezpieczeństwa, sprawiedliwości Każdy obywatel ma prawo do bezpieczeństwa. Większość niebezpieczeństw zagrażających pokojowi w Europie ma źródło w konfliktach międzynarodowych, rodzących się w innych miejscach świata. Dlatego też kraje europejskie muszą podejmować wspólne działania w zwalczaniu takich zagrożeń, jak międzynarodowy terroryzm i przestępczość zorganizowana, w tym przemyt i nadużywanie narkotyków. Państwa UE prowadzą zdeterminowaną walkę z tymi problemami, wykorzystując i ustanawiając pewne reguły oraz promując współpracę policji, służb granicznych oraz narodowych organów sprawiedliwości.

6 Rozwój technologii Obecnie w okresie istotnego rozwoju technologicznego, Unia odgrywa coraz ważniejszą rolę, pomagając w realizacji programów badawczych. Z budżetu UE finansowane są projekty w dziedzinie nowoczesnych technologii, prowadzone przez ośrodki badawcze, akademie oraz instytucje i zakłady przemysłowe. Celem UE jest przełożenie projektów badawczych na osiągnięcie konkretnych wyników społeczno-ekonomicznych, takich jak tworzenie nowych miejsc pracy, ulepszanie warunków życia czy zwiększanie mobilności ludności. Priorytetowe dziedziny badań to zdrowie, środowisko, energia, transport, szkolenie i społeczeństwo informacyjne

7 Dzięki lepszemu rozwojowi technologii, Polacy mogą korzystać ze sprzętów wysokiej klasy i nabyć je za nieduże pieniądze. Mniej problemów mogą sprawić czynności życia codziennego np. w podróżowaniu pomóc może GPS.

8

9 Więcej miejsc pracy! Jednym z kluczowych zadań w Unii Europejskiej jest ochrona zatrudnienia i tworzenie nowych miejsc pracy. W przypadku niesprzyjających warunków ekonomicznych przemysł europejski nie będzie w stanie oferować nowych miejsc pracy, dlatego też celem Unii jest zapewnianie dogodnych warunków gospodarczych. Unia przyczyniła się znacznie do wzrostu handlu w Europie i do stworzenia nowych miejsc pracy poprzez utworzenie jednolitego rynku bez wewnętrznych granic oraz wprowadzenie jednolitej waluty Euro. Opracowano także europejską strategię zatrudnienia, która wskazuje, jak wykorzystać wzrost gospodarczy w tworzeniu większej ilości lepszych miejsc pracy.

10 Dzięki większej ilości miejsc pracy, Polacy mogą znaleźć pracę zagranicą, swobodnie podróżując między państwami. Mogą więcej zarabiać, ponieważ zagranicą zarobki są dużo wyższe niż w Polsce

11

12 Strefa Schengen Strefa Schengen jest obszarem, na którym zniesiona została kontrola graniczna na granicach wewnętrznych oraz stosowane są ściśle określone jednolite zasady dotyczące: kontroli na granicach zewnętrznych, wzajemnej współpracy pomiędzy służbami państw – sygnatariuszy, w szczególności w zakresie współpracy policyjnej i sądowej w sprawach kryminalnych, jak również działania tzw. Systemu Informacyjnego Schengen.

13

14 Jak lepiej korzystać ze strefy Schengen? Wymiany uczniowskie pomiędzy krajami członkowskimi. Przykładem takiej wymiany jest program Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile pod nazwą Erasmus. Częstsze wyjazdy na wakacje do krajów strefy Schengen. Łatwiejszy przepływ towarów i usług bez kontroli granicznych i obowiązku płacenia cła.

15 Fundusze Unijne To środki finansowe wykorzystywane w celu wspierania i restrukturyzacji gospodarek krajów członkowskich Unii Europejskiej. To z funduszy unijnych pochodzi część środków przeznaczonych na realizację Programów Operacyjnych. Polska może korzystać z funduszy unijnych i dzięki temu może się rozwijać.

16 Obecnie do funduszy unijnych zaliczamy: Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusz Spójności

17 Co można zrobić dzięki funduszom unijnym? Wybudować Orliki

18 Wyremontować zabytkowe obiekty

19 Wybudować drogi

20 Jak dostać dofinansowanie z UE? Aby uzyskać dotację z Unii Europejskiej na otwarcie własnej działalności, należy wziąć udział w projektach organizowanych przez różnorodne agencje, organizacje i firmy. To bezpośrednio one przyznają dofinansowanie beneficjentom ze środków unijnych. Aby otrzymać dotację, należy skontaktować się z organizatorami takich projektów oraz złożyć stosowne wnioski, spełniające warunki określone przez instytucje realizujące programy unijne. Przykładem takiej organizacji jest WARP- Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W województwie wielkopolskim realizowane są projekty m.in. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

21 Siedziba WARP w Pile

22 Dofinansowania unijne na przykładzie Piły W Pile wyremontowanych zostało wiele szkół właśnie dzięki dotacjom unijnym, m.in. Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile

23 Zakup 14 fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych dla potrzeb komunikacji autobusowej.

24 Zakup sprzętu i aparatury medycznej w Szpitalu Specjalistycznym w Pile. Szpital Specjalistyczny w Pile.

25 Nasze pomysły na zmiany w Pile. Wyremontowanie dworca PKP.

26 Zakup nowych autobusów PKS.

27 Wyremontowanie stadionu przy ul. Żeromskiego.

28 Polacy po 10 latach członkostwa przekonali się do UE, ale nadal nie bardzo wiedzą, jak wykorzystywać możliwości, które Unia nam daje. Źródło www.money.pl

29 Największe korzyści płynące z członkostwa w UE według Polaków Żródło www.money.pl

30 Wyniki ankiety przeprowadzonej w naszej szkole.

31 1.Jakie obiekty, które otrzymały unijne dofinansowanie zauważasz w swoim mieście?

32 2. Czy korzystasz z jakiegoś obiektu, który został dofinansowany przez UE?

33 3.Jakie nowe obiekty powinny powstać w Pile z budżetu funduszy unijnych?

34 4.Która z podanych korzyści członkostwa w UE jest twoim zdaniem najważniejsza?

35 5.Czy wiesz w jaki sposób można pozyskać fundusze unijne?

36 6.Jaka twoim zdaniem grupa wiekowa najczęściej korzysta z dotacji unijnych?

37 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Patryk Mechocki IIIc Mateusz Różański IIIc. Większa stabilizacja W ciągu ostatnich 50-ciu lat, dzięki wzmożonej współpracy w Europie, wojna pomiędzy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google