Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autor: Marek Kondracki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autor: Marek Kondracki"— Zapis prezentacji:

1 Autor: Marek Kondracki
,,Moja Polska” Autor: Marek Kondracki

2 Polskie Symbole Narodowe
,, MARSZ DĄBROWSKIEGO”    Jeszcze Polska nie zginęła,                 Kiedy my żyjemy.    Co nam obca przemoc wzięła,    Szablą odbierzemy.           Marsz, marsz Dąbrowski,           Z ziemi włoskiej do Polski.           Za twoim przewodem           Złączym się z narodem. Są one związane z tradycją historyczną i dziejami kraju. Przez poszczególne wieki i epoki historyczne charakteryzowały istnienie narodu i państwa polskiego. Zawsze w dniach zwycięstw i klęsk stanowiły nienaruszalną relikwię, przemawiały silnie do uczuć patriotycznych i obywatelskich Polaka, pobudzały do działania w imię sprawy narodowej.

3 Polska w historii W roku 966 Mieszko I przyjął chrzest i od tej daty przyjęło się uznawać istnienie Polski jako chrześcijańskiego, niezależnego, scentralizowanego państwa . Różne były dzieje narodu polskiego za czasów panowania dynastii Piastów i Jagiellonów., władców elekcyjnych. Nasz kraj na przestrzeni dziejów toczył wiele wojen. Z niektórych wychodził zwycięsko, inne bardzo go osłabiały. Po XVII-wiecznych wojnach sprawami państwa zaczęli manipulować magnaci. Zamiast popierać reformy i konstytucję, pomagając w odbudowie Polski, woleli zwracać się o pomoc do obcych mocarstw. I tak z czasem doszło do najtragiczniejszych wydarzeń w dziejach narodu polskiego - kolejnych rozbiorów Polski. Pierwsze ślady stałego osadnictwa człowieka w Polsce sięgają czasu mezolitu . Wówczas mieszkańcy, którzy przybyli na tereny Polski z kręgu kultur naddunajskich, zaczęli zakładać osady. Z czasem mieszkańcy ziem dzisiejszej Polski zaczęli organizować się w większe grupy społeczne i wznosić warowne osady. Przykładem tej formy budownictwa jest gród w Biskupinie położony na wyspie i otoczony wałem, w którym mieszkało ok osób

4 Czasy rozbiorów I Rzeczpospolita utraciła niepodległość w wyniku rozbiorów dokonanych przez trzech sąsiadów: Rosję, Austrię i Prusy, w latach 1772, 1793 i Od tamtej pory państwa polskiego jako takiego nie było na mapach, ale pozostało w świadomości narodu.

5 Powstanie Listopadowe
to polskie, narodowe wystąpienie przeciwko Rosji z powodu łamania przez Rosjan konstytucji Królestwa Polskiego z 1815roku. Za jego początek przyjmuje się noc z 29 na 30 listopada 1830r - tzw. noc listopadowa. Istotną rolę jeśli chodzi o działania zbrojne odegrał Józef Chłopicki, który doskonale poprowadził wojsko polskie, co miało odzwierciedlenie w zwycięskim starciu pod Grochowem. Bitwa pod Olszynką Grochowską autorstwa Wojciecha Kossaka.

6 Aleksandra Sochaczewskiego
Powstanie Styczniowe Największe polskie powstanie narodowe trwające w latach Jedną z przyczyn jego wybuchu była branka, czyli przymusowy pobór do wojska rosyjskiego ludności polskiej. Zwykle pobór ten odbywał się losowo, jednak przed powstaniem wybierano Polaków na podstawie imiennych list, tak, aby wyeliminować młodzież zaangażowaną patriotycznie. Istotną rolę w powstaniu odegrał Romuald Traugutt, który zasłynął jako dyktator powstania. Niestety z powodu olbrzymiej przewagi wojsk rosyjskich (100-tu tysięczna armia przeciwko 6-ciu tysiącom powstańców) powstanie zakończyło się druzgocącą klęską Polaków. ,,Branka” Aleksandra Sochaczewskiego

7 Odzyskanie Niepodległości
W 1918 roku 11 Listopada po 123 latach polska odzyskuje niepodległość. Na czele nowego rządu staje Józef Piłsudzki. W 1926r z powodu niestabilnej sytuacji politycznej dochodzi do Przewrotu Majowego. Wtedy zmienia się ustrój polityczny Polski z parlamentarnego na prezydencko-autorytarny. Władzę przejęła tzw. sanacja. Polska w roku 1918.

8 Polska w geografii Polska to kraj znajdujący się w środkowej części Europy o powierzchni 322 577 km2 i długości granic km. Stolicą Polski jest Warszawa. Z racji położenia Polski w centrum Europy liczba państw sąsiednich jest duża i wynosi obecnie 7. Są to: Litwa, Rosja, Białoruś, Ukraina, Słowacja, Czechy, Niemcy. Podstawowe cechy terytorium Polski to: dostęp do Morza Bałtyckiego, położenie w dorzeczu dwóch dużych rzek: Wisły i Odry,  występowanie na południu kraju gór: Karpat i Sudetów.

9 Ojczyste krajobrazy

10 Polska w liczbach Ludność Polski (38,2 mln)stanowi 5,3% ludności Europy i 0,65% ludności świata. Współczesna Polska jest krajem prawie całkowicie jednolitym narodowościowo. liczebność mniejszości narodowych wynosi 3,26% ogółu mieszkańców, czyli ok. 1,5 mln osób. Najliczniejszą mniejszością narodową są dzisiaj Niemcy. Liczba osób tej narodowości oceniana jest na ok. 150 tysięcy. Druga grupa to Białorusini i trzecia Ukraińcy. Od kilku lat rośnie w Polsce wskaźnik trwania długości życia, a prognozy napawają optymizmem. Wskaźnik ów u mężczyzn z obecnych 69 lat ma wzrosnąć do 74 lat w 2025 r., a u kobiet - z 78 do 81 lat . Polskie społeczeństwo nie jest młode, ale nie można go jeszcze uznać za stare. Statystyczny mieszkaniec kraju ma dziś niespełna 35 lat (kobieta - 37 lat, mężczyzna - 33 lata). Wzrost gospodarczy w Polsce wynosił w I kw r. 0,5%, inflacja 0,5% r/r, a wskaźnik bezrobocia - 14%. Terytorium naszego państwa zajmuje powierzchnię 312,683 tys. km2. Daje to Polsce 9 miejsce w Europie i 63  na świecie. Ogólna długość granic Polski (na lądzie i wodach granicznych) wynosi 3496 km. Długość granicy z Niemcami (467 km), z Czechami (790) km i Słowacją (541 km), z Ukrainą (529 km), Białorusią (416 km), Litwą (103 km) i Rosją (210 km).

11 Sławni Polacy Maria Skłodowska Curie -wybitny fizyk i chemik .
Dwukrotnie otrzymała nagrodę Nobla: z fizyki za badania w dziedzinie promieniotwórczości i z chemii za wydzielenie czystego radu. Władysław Stanisław Reymont - powieściopisarz, nowelista. Został laureatem nagrody Nobla w dziedzinie literatury w roku 1924 za powieść ,,Chłopi”. Henryk Sienkiewicz - pisarz, publicysta, działacz społeczny. Jego twórczość literacka (,,Qvo vadis”,Trylogia) został uhonorowany nagrodą Nobla.

12 Czesław Miłosz - poeta, prozaik, eseista, tłumacz. Najważniejsze dzieła to: „Ocalenie”, „Światło dzienne” , „Traktat Poetycki” , „Miasto bez imienia” , „Rodzinna Europa”. Laureat nagrody Nobla. Wisława Szymborska poetka i krytyk literacki. Najważniejsze zbiory wierszy to: „Dlatego żyjemy” , „Pytania zadawane sobie” „Sto pociech” „Początek i koniec”. Laureatka nagrody Nobla. Lech Wałęsa działacz związkowy, polityk, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, laureat pokojowej Nagrody Nobla w 1983r.

13 Najsławniejszy Polak na świecie.
Karol Wojtyła. Późniejszy papież Jan Paweł II.

14 Polska według siebie Polska jest członkiem wielu sojuszy i organizacji międzynarodowych, takich jak: Unia Europejska, Organizacja Narodów Zjednoczonych, NATO. Dlatego też wojsko polskie ma specjalne jednostki , które stacjonują w różnych miejscach na świecie np.: Kosowie , Afganistanie. Są to jednostki elitarne, wyposażone w nowoczesny sprzęt bojowy.


Pobierz ppt "Autor: Marek Kondracki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google