Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT BADAWCZY DYDAKTYKA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM W ŚWIETLE NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ BADANIA ILOŚCIOWE Dr Grzegorz Adamczyk Katolicki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT BADAWCZY DYDAKTYKA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM W ŚWIETLE NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ BADANIA ILOŚCIOWE Dr Grzegorz Adamczyk Katolicki."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT BADAWCZY DYDAKTYKA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM W ŚWIETLE NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ BADANIA ILOŚCIOWE Dr Grzegorz Adamczyk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego

2 Diagnoza stanu nauczania języka polskiego, zgodnie z nową podstawą programową, na III etapie edukacyjnym (gimnazjum), oraz opis środowiska szkolnego i pozaszkolnego, które mogą warunkować ten stan. Ocena umiejętności uczniów w zakresie objętym zapisami podstawy programowej z języka polskiego dla III etapu edukacji Identyfikacja czynników mogących mieć wpływ na poziom lub możliwości rozwijania umiejętności (przebieg edukacji, otoczenie społeczne ucznia, w tym środowisko rodzinne; motywacje uczniów) Identyfikacja narzędzi dydaktycznych oraz metod kształcenia polonistycznego wykorzystywanych na III etapie edukacji Zidentyfikowanie słabych i mocnych stron kształcenia polonistycznego w kontekście wejścia w życie zapisów podstawy programowej kształcenia ogólnego OGÓLNE CELE PROJEKTU BADAWCZEGO I WYNIKAJĄCE Z NICH SZCZEGÓŁOWE CELE BADAWCZE DLA BADAŃ ILOŚCIOWYCH

3 Zasięg terytorialny i społeczny badań ilościowych
Badane grupy docelowe: uczniowie klas I, II, III; nauczyciele języka polskiego badanych uczniów; rodzice badanych uczniów; dyrektorzy badanych szkół; bibliotekarze pracujący w badanych szkołach Liczba badanych gimnazjów, N=60

4 NARZĘDZIA BADAWCZE WYKORZYSTYWANE W BADANIACH ILOŚCIOWYCH
kwestionariusz ankiety o przebiegu procesu dydaktycznego na lekcjach j.polskiego, jego postrzegania i oceny przez uczniów oraz o ich postawach i motywacjach; test kompetencji sprawdzający wiedzę i umiejętności uczniów w zakresie przewidzianym przez podstawę programową dla III etapu nauczania języka polskiego uczniowie

5 NARZĘDZIA BADAWCZE WYKORZYSTYWANE W BADANIACH ILOŚCIOWYCH
kwestionariusz ankiety o przebiegu procesu dydaktycznego, przebiegu ich kariery zawodowej, a także ich kompetencji kulturowych; arkusz ewaluacyjny testów wiedzy i umiejętności uczniów; kwestionariusz ankiety „Nauczyciel o klasie”; „Nauczyciel o uczniach” nauczyciele

6 NARZĘDZIA BADAWCZE WYKORZYSTYWANE W BADANIACH ILOŚCIOWYCH
kwestionariusz ankiety o kontekście środowiskowo-rodzinnym funkcjonowania szkolnego uczniów rodzice kwestionariusz ankiety „Dyrektor o szkole” dyrektor kwestionariusz ankiety „Bibliotekarz o szkole” bibliotekarz

7 Etapy procesu badawczego
Zespół Projektowy KUL/ UJ Budowa modelu badawczego Budowa narzędzia pomiarowego i przygotowanie pomiaru Badania terenowe Analiza danych Przygotowanie raportu z badań Instytut Badania Opinii Publicznej GfK Polonia

8 Harmonogram badań ilościowych
Zakończenie przygotowań związanych z tworzeniem kwestionariuszy ankiet i organizacją badań Wrzesień/ październik 2012 Badania pilotażowe w szkołach Listopad/ grudzień 2012 Korekta narzędzi badawczych na podstawie badań pilotażowych

9 Harmonogram badań ilościowych
I połowa II semestru roku szkolnego 2012/ 2013: Badania zasadnicze w 60 gimnazjach II połowa II semestru roku szkolnego 2012/ Analiza danych z badań zasadniczych

10 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "PROJEKT BADAWCZY DYDAKTYKA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM W ŚWIETLE NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ BADANIA ILOŚCIOWE Dr Grzegorz Adamczyk Katolicki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google