Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT BADAWCZY DYDAKTYKA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM W ŚWIETLE NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ BADANIA ILOŚCIOWE Dr Grzegorz Adamczyk Katolicki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT BADAWCZY DYDAKTYKA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM W ŚWIETLE NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ BADANIA ILOŚCIOWE Dr Grzegorz Adamczyk Katolicki."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT BADAWCZY DYDAKTYKA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM W ŚWIETLE NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ BADANIA ILOŚCIOWE Dr Grzegorz Adamczyk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego

2 OGÓLNE CELE PROJEKTU BADAWCZEGO I WYNIKAJĄCE Z NICH SZCZEGÓŁOWE CELE BADAWCZE DLA BADAŃ ILOŚCIOWYCH

3 Z ASIĘG TERYTORIALNY I SPOŁECZNY BADAŃ ILOŚCIOWYCH Liczba badanych gimnazjów, N=60 Badane grupy docelowe: 1.uczniowie klas I, II, III; 2.nauczyciele języka polskiego badanych uczniów; 3.rodzice badanych uczniów; 4.dyrektorzy badanych szkół; 5. bibliotekarze pracujący w badanych szkołach

4 NARZĘDZIA BADAWCZE WYKORZYSTYWANE W BADANIACH ILOŚCIOWYCH kwestionariusz ankiety o przebiegu procesu dydaktycznego na lekcjach j.polskiego, jego postrzegania i oceny przez uczniów oraz o ich postawach i motywacjach; test kompetencji sprawdzający wiedzę i umiejętności uczniów w zakresie przewidzianym przez podstawę programową dla III etapu nauczania języka polskiego uczniowie

5 NARZĘDZIA BADAWCZE WYKORZYSTYWANE W BADANIACH ILOŚCIOWYCH kwestionariusz ankiety o przebiegu procesu dydaktycznego, przebiegu ich kariery zawodowej, a także ich kompetencji kulturowych; arkusz ewaluacyjny testów wiedzy i umiejętności uczniów; kwestionariusz ankiety Nauczyciel o klasie; Nauczyciel o uczniach nauczyciele

6 NARZĘDZIA BADAWCZE WYKORZYSTYWANE W BADANIACH ILOŚCIOWYCH kwestionariusz ankiety o kontekście środowiskowo-rodzinnym funkcjonowania szkolnego uczniów rodzice kwestionariusz ankiety Dyrektor o szkole dyrektor kwestionariusz ankiety Bibliotekarz o szkole bibliotekarz

7 E TAPY PROCESU BADAWCZEGO Budowa modelu badawczego Budowa narzędzia pomiarowego i przygotowanie pomiaru Badania terenoweAnaliza danych Przygotowanie raportu z badań Zespół Projektowy KUL/ UJ Instytut Badania Opinii Publicznej GfK Polonia

8 H ARMONOGRAM BADAŃ ILOŚCIOWYCH

9

10 D ZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.


Pobierz ppt "PROJEKT BADAWCZY DYDAKTYKA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM W ŚWIETLE NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ BADANIA ILOŚCIOWE Dr Grzegorz Adamczyk Katolicki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google