Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Proponowano, aby hymn księcia poetów, Ignacego Krasickiego Hymn do miłości Ojczyzny stał się hymnem narodowym. Był nim nieoficjalnie w pewnym momencie naszych dziejów historycznych (pierwszym oficjalnym hymnem państwowym został Mazurek Dąbrowskiego). Spójrzmy dokładnie na utwór, a bezproblemowa stanie się odpowiedź na pytanie: Dlaczego?

3 archaizmów W celu łatwiejszego odczytania wyjaśnijmy znaczenie kilku wyrazów - archaizmów, czyli wyrazów, które wyszły z użycia. Archaizmy to także wyrazy w formie przestarzałej, które są jeszcze używane, lecz postrzegane jako dawne. poczciwy – szlachetny, prawy; zjadły – jadowity; zelżywy – hańbiący; kształcić – upiększać, zdobić

4 Święta miłości kochanej ojczyzny, Czują cię tylko umysły poczciwe! Dla ciebie zajadłe smakują trucizny Dla ciebie więzy, pęta nie zelżywe. Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny Gnieździsz w umyśle rozkosze prawdziwe, Byle cię można wspomóc, byle wspierać, Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.

5 Na temat powstania utworu istnieje legenda: podobno w drodze na czwartkowy obiad u króla kareta Krasickiego potrąciła starego żołnierza. W ostatnich chwilach życia mówił on z wielkim uczuciem o miłości do ojczyzny, o ranach odniesionych w walce i o śmierci, której przestał się bać. Jego słowa zrobiły na biskupie ogromne wrażenie i natchnęły go do napisania Hymnu. Ukazał się najpierw anonimowo. Potem Krasicki włączył go do swojego poematu heroikomicznego Myszeida.

6 apostrofą oktawę Utwór rozpoczyna się apostrofą, czyli bezpośrednim, wzniosłym zwrotem do adresata, którym może być osoba, bóstwo, rzecz. W dzisiaj analizowanym utworze jest to miłość do Ojczyzny. Już z pierwszej lektury hymnu wynika, że stanowi on oktawę – osiem wersów, każdy po jedenaście zgłosek.

7 Już pierwsze dwa wersy Hymnu do miłości Ojczyzny jasno określają kto jest odbiorcą (to sygnalizuje już tytuł utworu), kto nadawcą i jakie wartości uznaje. Podmiot liryczny to osoba ceniąca honor, godność, dumę, uczciwość, wierność, miłość i poświęcenie dla kraju rodzinnego. Stara się podnieść rangę Ojczyzny, która jest już wielka i wspaniała. Osobie mówiącej jawi sie ona jako doskonałość, której nie mogą zaszkodzić ziemskie czyny.

8 hymn W czasach Oświecenia o problemach patriotycznych nie można było nie mówić wzniośle. Na takie potraktowanie problemu zwraca uwagę już tytuł utworu. Słowo hymn zawsze sugeruje, by utwór rozpatrywać w kategoriach przypisanych temu gatunkowi literackiemu. Spójrzmy na jego cechy gatunkowe: - podniosła pieśń pochwalna, sławiąca bóstwo, bohaterskie czyny, wielkie idee, powszechnie uznawane wartości (np. sprawiedliwość, wolność), - charakteryzuje go podniosły, uroczysty ton, - apostroficzny charakter wypowiedzi.

9 Święta miłości kochanej Ojczyzny, Czują cię tylko umysły poczciwe! W tych wersach podmiot zwraca się nie do Ojczyzny, a do miłości Ojczyzn. Uczucie to wprowadza w sferę najwyższych wartości. Mogą go tylko doświadczyć ludzie poczciwi, a więc, wg Krasickiego, ludzie cnotliwy, szanujący tradycję i patriotyzm.

10 Dla ciebie zajadłe smakują trucizny Dla ciebie więzy, pęta nie zelżywe. Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny Gnieździsz w umyśle rozkosze prawdziwe, oksymoronów To pierwszy znak liryki patriotycznej w polskiej twórczości. Miłość do ojczyzny związana jest z cierpieniem i ofiarą. Z utworu tego wyłania się jednak ich pozytywne znaczenie. W zacytowanym fragmencie za pomocą oksymoronów podmiot liryczny pokazuje, że kochać kraj rodzinny to znaczy ofiarować się za niego, kiedy przyjdzie taka konieczność. Otrzymać można za to zapłatę – rozkosze prawdziwe.

11 Byle cię można wspomóc, byle wspierać, Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać. Powtórzenia w zacytowanym fragmencie pokazują, jak bardzo osoba mówiąca wierzy w to, o czym mówi i jak bardzo jest w to uczucie zaangażowana.

12 Oświecenie to epoka, której myślą przewodnią było hasło" "Uczyć, bawiąc". To stwierdzenie przejawiało się najczęściej w literaturze, co łatwo zauważyć w całej twórczości Ignacego Krasickiego. Taki charakter ma również Hymn do miłości Ojczyzny, który uczy jakie uczucie powinien żywić każdy człowiek w stosunku do kraju, w którym się urodził.

13 Dodatkowo powstające w tym okresie pieśni i wiersze patriotyczne akcentowały cechy ówczesnego narodu – narodu w niewoli. Podkreślały szansę na zachowanie godności nawet w najtrudniejszych warunkach, na co wyraźnie wskazuje podmiot liryczny Hymnu do miłości ojczyzny (utwór bezimiennie ogłoszony w roku 1774, a więc gorzkich doświadczeniach konfederacji barskiej i po pierwszym rozbiorze Polski) w takich słowach, jak: pęta, więzy niezelżywe zjadłe trucizny.

14 Utwór Krasickiego jest bardzo krótki i zwięzły. Analizując go w kontekście historycznym, w kontekście czasów niewoli, wyraźnie wynika jednak z niego przesłanie. W imieniu Ojczyzny człowiek powinien być gotów do poświęceń. Proszę teraz, aby troje uczniów przeczytało głośno hymn: - pierwszy wcielając się w rolę oświeceniowego patrioty, a więc żyjącego w czasach niewoli, - drugi wcielając się w rolę starego partyzanta, potrąconego przez powóz Krasickiego, - trzeci wystąpi jako współczesny nastolatek.

15 Co dla Ciebie dzisiaj znaczy patriotyzm, co to znaczy być patriotą w czasach, kiedy nie trzeba przelewać krwi za ojczyznę, nikt nie jest prześladowany w swoim kraju, za to że mówi językiem polskim i kultywuje tradycje przodków?


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google