Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Historia naszej szkoły II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej- Curie jest jedną z najstarszych piotrkowskich szkół średnich. Jej korzenie to.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Historia naszej szkoły II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej- Curie jest jedną z najstarszych piotrkowskich szkół średnich. Jej korzenie to."— Zapis prezentacji:

1

2 Historia naszej szkoły II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej- Curie jest jedną z najstarszych piotrkowskich szkół średnich. Jej korzenie to żeńska pensja sióstr Krzywickich Emilii i Felicji powstała w 1856 roku. Wówczas w pięciu klasach uczyło kilku nauczycieli, przeważnie profesorowie tutejszego gimnazjum. W 1881 roku kurator Apuchtin zamknął szkołę. Próby zorganizowania nowej czteroklasowej pensji podjęła uczennica Krzywickich - Emilia Dobrzańska, jednak po dwóch latach władze rosyjskie zamknęły zakład. W 1883 roku pod pretekstem utworzenia stancji dla dziewcząt, E. Krzywicka zorganizowała tajne nauczanie. Przełożoną tej tajnej pensji dla dziewcząt była od 1883 roku Emilia Dobrzańska. Pensję dla dziewcząt zorganizowała tez Leontyna Rajska.

3 W 1898 roku czteroklasową pensje utworzyła Henryka Domańska, doświadczona z pełnymi kwalifikacjami nauczycielka. Po strajku szkolnym pensje H. Domańskiej przekształcono w siedmioklasowy Zakład Naukowy Żeński w Piotrkowie. Również w tym czasie siedmioklasowy Zakład Naukowy Żeński założyła Helena Trzcińska. Natomiast szkołę H. Domańskiej w 1918 roku przejęło Zrzeszenie Nauczycieli Szkół Średnich. Jego kolejnymi dyrektorami byli: St. Izdebski, A. Stawiski a od 1932 roku do wybuchu wojny Wanda Grabowska. W roku 1932 kuratorium warszawskie skłoniło właścicieli dwu żeńskich gimnazjów, tj. Zrzeszenia i Heleny Trzcińskiej do połączenia obu tych szkół.

4 W roku 1933 doszło do porozumienia i od sierpnia 1933 w gimnazjum Zrzeszenia pracowało już połączone grono nauczycieli. Wybuch wojny w roku 1939 i okupacja hitlerowska nie przerwały pracy szkół średnich, jednak spychając ja do konspiracji, spowodowały, że nie można było utrzymać jednolitego kierunku kształcenia. Potworzyły się komplety, a jedną z tajnych dyrektorek była nadal Wanda Grabowska. Po wyzwoleniu w 1945 roku szkoła wznowiła działalność w starym budynku przy ulicy Słowackiego pod dyrekcja niezmordowanej pani Grabowskiej. Niestety represje okresu stalinowskiego nie ominęły tego wspaniałego pedagoga, dyrektorka została usunięta z pracy.

5 Z historią piotrkowskich szkół żeńskich wiąże się historia działalności koła "Piotrkowianek", byłych wychowanek tych szkół. Koło powstało w 1923 roku i do czasu II wojny światowej aktywnie wspierało działalność szkół żeńskich, udzielało pomocy finansowej niezamożnym uczennicom, utrzymywało bursę, fundowało stypendia. To one w roku 1959 podjęły inicjatywę wybudowania nowego gmachu dla potrzeb szkoły, ciągle mieszczącej się przy ulicy Słowackiego, w strasznej ciasnocie, bez odpowiedniego wyposażenia. Te starania przyniosły sukces, w styczniu 1964 roku nastąpiło przeniesienie do nowego budynku, usytuowanego przy ulicy Żeromskiego 9, w którym mieści się do dnia dzisiejszego. W tym samym roku szkoła otrzymała imię Marii Skłodowskiej-Curie i przekształciła się w II Liceum Ogólnokształcące.

6

7

8

9 Notka biograficzna Maria Skłodowska - Curie Urodziła się w Warszawie 7 listopada 1867r. Wzrastała w środowisku inteligencji polskiej, w domu o głębokiej kulturze, biorącym żywy udział w życiu naukowym, umysłowym a również i społecznym swego czasu. Oboje rodzice byli pedagogami. Ojciec, Władysław Skłodowski, wykładał matematykę i fizykę w gimnazjach warszawskich, a matka, Bronisława z Boguskich, była przełożoną jednej z najlepiej znanych w tym czasie pensji żeńskich. Maria, najmłodsza spośród pięciorga rodzeństwa, rozwijała się szybko w atmosferze wyjątkowo sprzyjającej wczesnemu zrozumieniu tych istotnych wartości, jakie dać może życie umysłowe i praca naukowa.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Nasza szkoła dysponuje nowoczesną pracownią informatyczną wyposażoną w: Nowe stanowiska komputerowe Windows 8.1 Pakiet Office 2013 prof. Projektor multimedialny

21

22 W naszej szkole posiadamy: Pracownię multimedialną oraz bibliotekę

23

24 JĘZYKOWE –koło języka francuskiego –koło języka włoskiego –koło języka niemieckiego

25 PRZEDMIOTOWE: –koło historyczne –koło biologiczne –koło polonistyczne –koło matematyczne –koło historii sztuki

26 ARTYSTYCZNE –zespół wokalny –koło taneczne

27 ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH DYSCYPLIN: PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT PIŁKA KOSZYKOWA DZIEWCZĄT PIŁKA SIATKOWA CHŁOPCÓW PIŁKA KOSZYKOWA CHŁOPCÓW

28 INNE: –koło młodych przedsiębiorców –koło strzeleckie –klub europejski –wolontariat –PTTK –PTSM –LOK –LOP

29 W naszej szkole: Każdy może korzystać z Wi-Fi w godz. 8-16 od poniedziałku do piątku.

30 COMENIUS Dwie nauczycielki języka angielskiego z II LO w Piotrkowie Trybunalskim miały okazję uczestniczyć w programie Uczenie się przez całe życie Comenius – Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej. Młodzież ukraińska nocowała i spędzała czas z uczniami za naszej szkoły oraz ich rodzinami. Na pewno taka wymiana uczniowska przyniesie konkretne korzyści – nawiązały się i nawiążą przyjaźnie, a także znikną bariery, wzmacniane przez stereotypowe postrzeganie obu nacji.

31 Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem. Alighieri Dante Wolontariat przy II LO powstał w roku szkolnym 2000/2001 z inicjacji pedagoga i aktywnych uczniów, którzy chcieli zrobić coś dobrego dla innych, a tym samym doprowadzić do uatrakcyjnienia życia szkolnego. Pomagamy

32 Głównymi sekcjami wolontariatu są: Oratorium – uczniowie z naszej szkoły uczęszczają tam, aby pomóc i mile spędzić czas z najmłodszymi. Znajduje się ono przy kościele oo. Bernardynów. Schronisko- organizowane są przez uczniów zbiórki pieniędzy oraz przedmiotów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania tego miejsca. Działalność akcyjna- sekcja ta odpowiedzialna jest za organizowanie pomocy dla biednych dzieci z Afryki. Jest to tak zwana Adopcja Serca, która niesie pomoc sierotom pozbawionym podstawowych środków do życia. Organizuje zbiórki funduszy na rzecz naszej działalności a także współpracujemy z różnymi sponsorami : osobami prywatnymi oraz Klubem 66. Szkoła specjalna- pomagamy w nauce dzieciom z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego znajdującego się przy al. 3 Maja 28/34.

33 Wolontariat współpracuje z: Fundacją osób niepełnosprawnych Pomóż i Ty w Gdyni, Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym, Kuratorskim Ośrodkiem Pracy z Młodzieżą, Oratorium Ojców Bernardynów, Schronisko dla zwierząt, Pogotowiem opiekuńczym, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Stacja Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, UNICEF- Akcja Adopcja Serca.

34 Akcje w ramach wolontariatu Szlachetna paczka Zbiórka baterii Zbiórka plastikowych nakrętek Zbiórka makulatury na tablicę interaktywną

35 OLIMPIADACH KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH ZAWODACH SPORTOWYCH

36 Klasa A/ - historia, wiedza o społeczeństwie Profil prawniczo – politologiczny. Klasa B/ - geografia, matematyka Profil ekonomiczno – socjologiczny. Klasa C/ - fizyka, matematyka Profil politechniczny. Klasa D/ - geografia, informatyka Profil turystyczno – ekonomiczny. Klasa E/ - biologia, chemia Profil medyczno – przyrodniczy. Klasa F/ - biologia, chemia Profil medyczno – przyrodniczy. W roku szkolnym 2014/2015 przyjmujemy uczniów do 6 klas pierwszych z następującymi przedmiotami rozszerzonymi: W każdej klasie rozszerzony będzie także język angielski - jako kontynuacja na różnych poziomach, a drugi język obcy – do wyboru – niemiecki lub francuski \w dużym wymiarze godzin. Gwarantujemy dużą ilość godzin maturalnych przedmiotów, co pozwoli na bardzo dobre przygotowanie do egzaminu.

37

38


Pobierz ppt "Historia naszej szkoły II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej- Curie jest jedną z najstarszych piotrkowskich szkół średnich. Jej korzenie to."

Podobne prezentacje


Reklamy Google