Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku zaprasza do rozpoczęcia nauki w zawodzie TECHNIK WETERYNARII ul. Gołdapska 29 19-400 Olecko Tel. 87 520 22.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku zaprasza do rozpoczęcia nauki w zawodzie TECHNIK WETERYNARII ul. Gołdapska 29 19-400 Olecko Tel. 87 520 22."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku zaprasza do rozpoczęcia nauki w zawodzie TECHNIK WETERYNARII ul. Gołdapska 29 19-400 Olecko Tel. 87 520 22 51 lub 87 520 22 52 zsliz.olecko.pl e-mail: zsliz@zsliz.olecko.pl

2 Technik weterynarii to zawód, na którego zapotrzebowanie w kraju wciąż rośnie z powodów prawa Unii Europejskiej, któremu Polska zobowiązana jest podporządkować się. Rozwój rolnictwa i wzrost gospodarstw oraz ferm wielkohodowlanych wymusza na rolnikach zatrudnianie wykwalifikowanych pracowników sprawujących stały dozór nad stadem. Ponadto społeczeństwo polskie, wraz ze wzrostem świadomości potrzeby dbania o rozwój zwierząt domowych coraz chętniej korzysta z usług weterynarzy.

3 pomaga lekarzowi weterynarii w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt, kontroli stanu zdrowotnego i higienicznego zwierząt, wykonuje zabiegi sanitarno-weterynaryjne oraz zabiegi unasieniania zwierząt. TECHNIK WETERYNARII

4 Technik weterynarii jest osobą uprawnioną do wykonywania tych czynności, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy medycznej, wykorzystywanej przez lekarza weterynarii, sprawuje opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych, może podawać leki dostępne bez recepty lub zaordynowane przez lekarza weterynarii, wykonuje zabiegi sanitarno-higieniczne i fizykoterapeutyczne, pobiera próby do badań laboratoryjnych i wykonuje badania kliniczne, które są niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy, może udzielać pierwszej pomocy zwierzętom w przypadku złamań, zranień, zadławienia, niedyspozycji żołądkowo-jelitowych oraz w przypadku porodu, asystuje także przy zabiegach chirurgicznych oraz przy sekcji zwłok zwierząt.

5 Technik weterynarii: może pracować jako pomocnik lekarza weterynarii w przychodniach i lecznicach dla zwierząt, w ogrodach zoologicznych, schroniskach, fermach przemysłowych, zakładach hodowli i unasieniania zwierząt, zakładach przetwórstwa spożywczego, w weterynaryjnej inspekcji pracy oraz nadzorze sanitarno-weterynaryjnym. Zdobyte wykształcenie umożliwia również samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolniczego lub zatrudnienie w firmach związanych z agrobiznesem.

6 Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Przedmioty TEORETYCZNE: związane z opieką i leczeniem zwierząt (anatomia i fizjologia zwierząt, choroby i pierwsza pomoc, usługi weterynaryjne, zagadnienia dotyczące rozrodu, diagnostyka laboratoryjna), związane z oceną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, przedmioty o charakterze ekonomicznym (zarządzanie firmą, marketing, działalność handlowa). Program nauczania będzie realizowany w oparciu o kadrę wyspecjalizowanych nauczycieli. PRAKTYKI ZAWODOWE: realizowan e w lecznicach, zakładach mięsnych i gospodarstwach rolniczych. Tytuł technika weterynarii ułatwia także zdobycie uprawnień inseminatora i kontrolera sanitarnego.

7 Młodzieży kończącej gimnazjum polecamy gorąco Technikum nr 1 Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku

8

9 ZAPRASZAMY


Pobierz ppt "Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku zaprasza do rozpoczęcia nauki w zawodzie TECHNIK WETERYNARII ul. Gołdapska 29 19-400 Olecko Tel. 87 520 22."

Podobne prezentacje


Reklamy Google