Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH Sekretariat Regionalny Województwa Wielkopolskiego Grupa Robocza ds. KSOW Warszawa, 28 kwietnia 2014r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH Sekretariat Regionalny Województwa Wielkopolskiego Grupa Robocza ds. KSOW Warszawa, 28 kwietnia 2014r."— Zapis prezentacji:

1 KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH Sekretariat Regionalny Województwa Wielkopolskiego Grupa Robocza ds. KSOW Warszawa, 28 kwietnia 2014r.

2 Misja KSOW Misją Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich jest stworzenie podmiotom zaangażowanym w rozwój obszarów wiejskich przyjaznej platformy współpracy i wymiany doświadczeń.

3 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w województwie wielkopolskim Sekretariat Regionalny KSOW w województwie wielkopolskim działa w strukturze organizacyjnej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Grupa Robocza ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie wielkopolskim powołana uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 kwietnia 2012 r. Partnerzy KSOW..

4 Partnerzy KSOW KSOW ma charakter otwarty i skupia struktury administracyjne oraz zainteresowane podmioty, które przyczyniają się do rozwoju obszarów wiejskich oraz mają wpływ na lepsze wykorzystanie instrumentów Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Rejestracja na stronie www.wielkopolskie.ksow.plwww.wielkopolskie.ksow.pl Najaktywniejsi partnerzy KSOW w Wielkopolsce: Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów Lokalne Grupy Działania Centrum Doradztwa Rolniczego Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych WOKISS Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Wielkopolska Izba Rolnicza

5 2009201020112012 Konferencje i spotkania98 Uczestnicy konferencji i spotkań968654 Zorganizowane konkursy21 Wizyty studyjne krajowe i zagraniczne45 Uczestnicy wizyt studyjnych142106 Zorganizowane szkolenia 1631 Uczestnicy szkoleń9091447 Tragi i wystawy3 Imprezy plenerowe 34 Realizacja Planu Działania KSOW Województwa Wielkopolskiego Podstawa prawna Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego (z 29.02.2012r. oraz z 23.01.2014r.) przyjmujące: Regulamin realizacji działań w ramach Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2013, wzór formularza wniosku i sprawozdania z realizacji działania w ramach Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Regulamin realizacji działań w ramach Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2015, wzór formularza wniosku i sprawozdania z realizacji działania w ramach Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

6 Współpraca z partnerami KSOW Wspólna realizacja przedsięwzięcia przez Partnera KSOW i Samorząd Województwa Wielkopolskiego - wniosek złożony przez Partnera; podział zadań i kosztów. Dokumenty do pobrania – www.wielkopolskie.ksow.plwww.wielkopolskie.ksow.pl Zlecenie realizacji części lub całości przedsięwzięcia odbywa się zgodnie z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zlecenie realizacji przedsięwzięć jednostkom sektora finansów publicznych (Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie wraz z ich oddziałami ) - bez stosowania przepisów ustawy PZP.

7 Metody realizacji Planu Działania KSOW Organizacja szkoleń, seminariów, konferencji i innych spotkań Organizacja wyjazdów studyjnych krajowych i zagranicznych Współorganizacja i udział w targach oraz innych przedsięwzięciach promocyjnych o tematyce związanej z rozwojem obszarów wiejskich Współorganizacja wydarzeń promujących tradycje regionalne i lokalne Portal www.wielkopolskie.ksow.plwww.wielkopolskie.ksow.pl Bazy dobrych praktyk Publikacje i wydawnictwa Zakup artykułów promocyjnych

8 2009201020112012 Konferencje i spotkania98 Uczestnicy konferencji i spotkań968654 Zorganizowane konkursy21 Wizyty studyjne krajowe i zagraniczne45 Uczestnicy wizyt studyjnych142106 Zorganizowane szkolenia 1631 Uczestnicy szkoleń9091447 Tragi i wystawy3 Imprezy plenerowe 34 Partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Wielkopolskim 2009 – 137 partnerów 2010 – 147 partnerów 2011 – 163 partnerów 2012 – 178 partnerów 2013 – 184 partnerów

9 2009201020112012 Konferencje i spotkania98 Uczestnicy konferencji i spotkań968654 Zorganizowane konkursy21 Wizyty studyjne krajowe i zagraniczne45 Uczestnicy wizyt studyjnych142106 Zorganizowane szkolenia 1631 Uczestnicy szkoleń9091447 Tragi i wystawy3 Imprezy plenerowe 34 Wybrane działania w latach 2009-2013: Rodzaj działań2009201020112012-20132009-2013 Zorganizowane szkolenia163122 58127 Uczestnicy szkoleń9091.447606 1.2024.164 Konferencje i spotkania9815 3466 Uczestnicy konferencji i spotkań9686541.076 7.0749.772 Wizyty studyjne krajowe i zagraniczne455 1428 Uczestnicy wizyt studyjnych142106225 350823 Zorganizowane konkursy212 611 Stoiska regionalne na targach wystawy134 1220

10 Biuletyn Nasza euroPROWincja 12 numerów w latach: 2011, 2012, 2013 Łączny nakład: 20 400 egzemplarzy. Biuletyn wysyłany do wszystkich zarejestrowanych partnerów KSOW

11 www.wielkopolskie.ksow.pl

12 Wydarzenia targowe z udziałem LGD w latach 2009 - 2014 Targi Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych - Gmina 2009 Targi Regionów i Produktów Turystycznych - Tour Salon 2010, 2011, 2012

13 Wydarzenia targowe z udziałem LGD w latach 2009-2014 AGROTRAVEL 2012 - II miejsce Województwa Wielkopolskiego na najciekawsze stoisko promocyjne, 2013 - I miejsce Województwa Wielkopolskiego na najciekawsze stoisko promocyjne, 2014 – Województwo Wielkopolskie jako Region Partnerski AGROTRAVEL, II miejsce

14 Stoisko Wielkopolski w Miasteczku Regionów Dożynki Prezydenckie w Spale w latach 2011, 2012, 2013

15 Konferencje Dziedzictwo dla Przyszłości - 2012 Olandia Izabelin Mniszki Dobrzyca Henrykowo

16 Agroturystyka – współpraca w sieci Kompleksowy program rozwoju i promocji agroturystyki w regionie Konferencja inaugurująca podczas Targów Tour Salon 2012 5 warsztatów w subregionach Felietony promujące dobre przykłady gospodarstw agroturystycznych Aktywność na Facebooku i na YouTube, Katalog gospodarstw agroturystycznych, Konkursy dla gospodarstw agroturystycznych i wielkopolskich mediów

17 Agroturystyka – współpraca w sieci Kompleksowy program rozwoju i promocji agroturystyki w regionie Wielkopolska Gala Agroturystyczna (21.06.2013) – uroczyste podsumowanie trzech konkursów dla gospodarstw agroturystycznych i wielkopolskich mediów. Nagrodzone projekty: Plan rajdów konnych z wykorzystaniem potencjału grupy gospodarstw agroturystycznych i walorów turystycznych powiatu chodzieskiego i powiatów ościennych – współpraca 7 gospodarstw. Plan utworzenia i działania lokalnej sieci agroturystycznej Doliną Prosny ze stacji Bukownica do Końca Świata – współpraca 9 gospodarstw i 6 instytucji. Plan budowy sieciowego produktu turystyki wiejskiej Karczma Kaliska – Na Skraju Imperium– historyczna podróż po Krainie Nocy i Dni – współpraca 3 gospodarstw.

18 Agroturystyka – współpraca w sieci Kompleksowy program rozwoju i promocji agroturystyki w regionie w latach 2014 – 2015 II edycja konkursów dla wielkopolskich gospodarstw agroturystycznych Konkurs dla gospodarstw, które opierają swoja działalność i ofertę na rozwiązaniach ekologicznych i promocji zdrowego stylu życia oraz na zachowaniu tradycji i pielęgnowaniu dziedzictwa wielkopolskiej wsi Kulinarne Rarytasy Wielkopolskiej Agroturystyki - promocja regionalnego dziedzictwa kulinarnego i lokalnych produktów.

19 Szkoła Liderek Rozwoju Lokalnego w latach 2010-2013 Celem projektu jest aktywizowanie kobiet na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz wsparcie tworzenia i rozwoju organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich. Program szkoleń obejmuje trzy moduły tematyczne: - rozwijanie umiejętności społecznych, - wiedza z dziedziny prawa związanego z działaniem organizacji pozarządowych, - negocjacje. W ciągu czterech lat działania Szkoły Liderek Rozwoju Lokalnego udział w zajęciach wzięło ponad 700 kobiet z całej Wielkopolski – sołtysek, członkiń KGW, gospodyń, nauczycielek – LIDEREK WIEJSKICH. Współpraca SR KSOW z 31 wielkopolskimi Lokalnymi Grupami Działania.

20

21 Konferencje podsumowujące działanie Szkoły Liderek Rozwoju Lokalnego Kobiety w akcji - liderki dla rozwoju wsi – podsumowanie dwóch lat działania Szkoły Liderek Rozwoju Lokalnego; udział około 180 kobiet (Poznań, 20.10.2011) Kobiety zmieniają Polską wieś – podsumowanie trzech lat działania Szkoły Liderek Rozwoju Lokalnego; udział około 300 kobiet (Poznań, 8.12.2012). Wielkopolska euro-PROW-incja – podsumowanie czterech lat działania Szkoły Liderek Rozwoju Lokalnego oraz efektów wdrażania PROW 2007-2013; udział ponad 500 osób (Poznań, 17.10.2013).

22 Szkoła Liderek Rozwoju Lokalnego Konkursy dla uczestniczek Szkoły - Kobiety w akcji i Hymn Liderek Nagrodzone projekty – Kobiety w akcji: Paryski szyk – biskupiański dryg – LGD Gościnna Wielkopolska, Koło Gospodyń Wiejskich w Czekanowie – LGD Okno Południowej Wielkopolski,,,Szła kolęda w noc grudniową - LGD Unia Nadwarciańska, Podróż studyjna »Liderki i Landfrauen«- LGD Kraina Trzech Rzek Grupy nagrodzone w konkursie Hymn Liderek Liderbabki – LGD Między Ludźmi i Jeziorami, Lideromaniaczki - LGD Turkowska Unia Rozwoju, Mega – LGD Gościnna Wielkopolska, Mariola – LGD Wielkopolska z Wyobraźnią, Rożki – Czarnkowsko - Trzcianecka LGD.

23 Promocja działań podejmowanych przez liderki wiejskie- upowszechnianie dobrych praktyk w rozwoju obszarów wiejskich Publikacja Cykl trzech reportaży telewizyjnych Publikacja

24 Działania na rzecz podnoszenia kompetencji liderów wiejskich - współpraca z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów Konferencje: Edukacja, komunikacja interpersonalna i promocja w odnowie wsi. Czego wieś potrzebuje (21.11.2012) Wieś Polska – Wieś Innowacyjna (8.10.2013) Wiejska Polska w latach – 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Konkursy: Fundusz sołecki najlepsza inicjatywa na najciekawsze przedsięwzięcia zrealizowane z funduszu sołeckiego oraz najaktywniejszych mieszkańców sołectw z terenu województwa wielkopolskiego, (I edycja 2013 r., II edycja 2014 r.). Sołectw@ w sieci na najciekawszą stronę internetową sołectwa, (I edycja 2013 r., II edycja 2014 r.). Publikacja: Fundusz sołecki w Wielkopolsce – skorzystajmy z tej szansy - w nakładzie 4.500 sztuk

25 Działania na rzecz podnoszenia kompetencji przedstawicieli samorządów lokalnych - współpraca z Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych Podróże studyjne Doświadczenia duńskich samorządów lokalnych i regionalnych w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, maj 2012, Agroturystyka i produkty lokalne jako elementy polityki rozwoju obszarów wiejskich na Litwie, wrzesień 2012, Zasady prowadzenia polityki rozwoju obszarów wiejskich przez samorządy łotewskie, czerwiec 2013, Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Spójności Unii Europejskiej po 2013 roku, - Bruksela, maj 2013

26 Działania na rzecz podnoszenia kompetencji przedstawicieli Lokalnych Grup Działania - współpraca z Centrum Doradztwa Rolniczego Wydawnictwa: Przedsiębiorczość na wsi – uruchamianie i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, Poznań 2010, nakład: 5000 szt. Leader w Wielkopolsce, Poznań 2011 i 2012, nakład: 2000 szt. i 1000 szt.

27 Działania na rzecz podnoszenia kompetencji przedstawicieli Lokalnych Grup Działania i samorządów lokalnych - współpraca z Centrum Doradztwa Rolniczego Szkolenia dla LGD: Przedsiębiorczość – drobne przetwórstwo na obszarach wiejskich. Innowacyjne projekty w zakresie produkcji i sprzedaży bezpośredniej. LGD partnerem przedsiębiorcy – dobre praktyki – wrzesień 2012 r. Usługi dla ludności szansą na dodatkowe źródło dochodu na terenach wiejskich. LGD partnerem przedsiębiorcy – dobre praktyki- październik 2012 r. Zarządzanie organizacją pozarządową typu partnerstwo trójsektorowe – strategia rozwoju organizacji – wrzesień 2013 r. Metodyka budowy oddolnych, zintegrowanych strategii rozwoju obszaru- październik 2013 r. Wsparcie dla Programu Wielkopolska Odnowa Wsi : Rola liderów lokalnych w rozwoju obszarów wiejskich podróż studyjna do województwa śląskiego – wrzesień 2009 r. Odnowa wsi w Dolnej Austrii - podróż studyjna – wrzesień 2010 r. Odnowa wsi w Dolnej Austrii - podróż studyjna - maj 2011 r.

28 Współpraca z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego Wsparcie szkoleniowo - informacyjne dla Grup Producentów Rolnych: Funkcjonowanie grup producentów rolnych – możliwości wykorzystania środków Unii Europejskiej – październik 2009 r. Identyfikacja dobrych praktyk, wymiana doświadczeń związanych z grupami producentów rolnych – wyjazd studyjny do Bretanii, październik 2009 r. Dobre praktyki w działalności grup producentów rolnych – wyjazd studyjny na VII edycję Święta Gęsi w Biskupcu – lipiec 2010 r. Forum Grup Producentów Rolnych – trzy dwudniowe konferencje – lipiec, wrzesień, październik – 2011 r. Święto indyka – maj 2011 r. Transfer wiedzy z zakresu rozwoju przedsiębiorczości i drobnego przetwórstwa – gęsina ozdobą polskiego stołu – podróż studyjna do Biskupca – lipiec 2013 r., Inne działania: Współpraca w latach 2011 – 2012 przy zebraniu materiałów do wydania katalogu wielkopolskich gospodarstw agroturystycznych. Współpraca przy przeprowadzeniu czterech subregionalnych konferencji Dziedzictwo dla przyszłości, wykład na temat sprzedaży bezpośredniej w gospodarstwach agroturystycznych - wrzesień, październik 2012 roku. Wystawa informacyjno – promocyjno - handlowa AGRO-TARGI 2013 Stara Łubianka – kwiecień 2013 r. Transfer wiedzy z zakresu ochrony roślin – Know how i oprysku nie trza!, podróż studyjna do Hesji – czerwiec 2013 r.

29 Współpraca z Wielkopolską Izbą Rolniczą Organizacja pobytu delegacji francusko-rumuńskiej w Wielkopolsce – nawiązanie kontaktów z Lokalnymi Grupami Działania – grudzień 2009 r. Organizacja II Wielkopolskiego Forum Kobiet Wiejskich – grudzień 2011r. Organizacja wizyty delegacji francuskiej i rumuńskiej w Wielkopolsce - podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia Wielkopolskiego Centrum Innowacji Ekoenergetycznych pomiędzy Wielkopolską a Bretanią – maj 2012r. Organizacja spotkania Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych – grudzień 2012 r. Organizacja konferencji Wielkopolskie rolnictwo dziś i w perspektywie zmian WPR po 2013 roku dla 2 tysięcy osób, marzec 2013 r.

30 Przyjazna wieś konkurs na najciekawszy projekt zrealizowany ze wsparciem środków Unii Europejskiej Projekt sieciujący 2009 – 2013 Edycja 2009 – 18 zgłoszeń I miejsce w etapie ogólnopolskim – Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej - Mniszki Edycja 2010 – 11 zgłoszeń III miejsce w etapie ogólnopolskim, infrastruktura społeczna – Budowa Sali pełnowymiarowej przy Gimnazjum w Komornikach Edycja 2011 – 28 zgłoszeń II miejsce w etapie ogólnopolskim, infrastruktura społeczna – Budowa przystani wodnej w Ślesinie, III miejsce w etapie ogólnopolskim, infrastruktura techniczna – Rewitalizacja Zespołu Pofolwarcznego w Prusimiu na Skansen Olenderski. Edycja 2012 - 16 zgłoszeń Edycja 2013 - 26 zgłoszeń I miejsce w etapie ogólnopolskim – Moja miejscowość na portalu internetowym -Internetowe Kroniki Wsi - Gmina Borek Wielkopolski

31 Spartakiada KSOW Projekt sieciujący 2011 – 2012 9 - 11 czerwca 2011, Kozienice – I miejsce w klasyfikacji medalowej I Letniej Spartakiady KSOW – Województwo Wielkopolskie. 6 - 8 września 2012, Jarocin – I miejsce w klasyfikacji medalowej II Letniej Spartakiady KSOW – Województwo Wielkopolskie.

32 Dziękuję za uwagę Joanna Waligóra Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Sekretariat Regionalny KSOW ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań tel. 061 62 66 000 fax. 061 62 66 004 ksow@umww.plksow@umww.pl www.wielkopolskie.ksow.plwww.wielkopolskie.ksow.pl


Pobierz ppt "KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH Sekretariat Regionalny Województwa Wielkopolskiego Grupa Robocza ds. KSOW Warszawa, 28 kwietnia 2014r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google