Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sekretariat Regionalny Województwa Wielkopolskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sekretariat Regionalny Województwa Wielkopolskiego"— Zapis prezentacji:

1 Sekretariat Regionalny Województwa Wielkopolskiego
KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH Sekretariat Regionalny Województwa Wielkopolskiego Grupa Robocza ds. KSOW Warszawa, 28 kwietnia 2014r.

2 Misją Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Misja KSOW Misją Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich jest stworzenie podmiotom zaangażowanym w rozwój obszarów wiejskich przyjaznej platformy współpracy i wymiany doświadczeń.

3 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w województwie wielkopolskim
Sekretariat Regionalny KSOW w województwie wielkopolskim działa w strukturze organizacyjnej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Grupa Robocza ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie wielkopolskim powołana uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 kwietnia 2012 r. Partnerzy KSOW . .

4 Partnerzy KSOW KSOW ma charakter otwarty i skupia struktury administracyjne oraz zainteresowane podmioty, które przyczyniają się do rozwoju obszarów wiejskich oraz mają wpływ na lepsze wykorzystanie instrumentów Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Rejestracja na stronie Najaktywniejsi partnerzy KSOW w Wielkopolsce: Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów Lokalne Grupy Działania Centrum Doradztwa Rolniczego Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych WOKISS Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Wielkopolska Izba Rolnicza

5 Realizacja Planu Działania KSOW Województwa Wielkopolskiego
Podstawa prawna Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego (z r. oraz z r.) przyjmujące: Regulamin realizacji działań w ramach Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Wielkopolskiego na lata , wzór formularza wniosku i sprawozdania z realizacji działania w ramach Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Regulamin realizacji działań w ramach Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Wielkopolskiego na lata , wzór formularza wniosku i sprawozdania z realizacji działania w ramach Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. 2009 2010 2011 2012 Konferencje i spotkania 9 8 Uczestnicy konferencji i spotkań 968 654 Zorganizowane konkursy 2 1 Wizyty studyjne krajowe i zagraniczne 4 5 Uczestnicy wizyt studyjnych 142 106 Zorganizowane szkolenia 16 31 Uczestnicy szkoleń 909 1447 Tragi i wystawy 3 Imprezy plenerowe

6 Współpraca z partnerami KSOW
Wspólna realizacja przedsięwzięcia przez Partnera KSOW i Samorząd Województwa Wielkopolskiego - wniosek złożony przez Partnera; podział zadań i kosztów. Dokumenty do pobrania – Zlecenie realizacji części lub całości przedsięwzięcia odbywa się zgodnie z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zlecenie realizacji przedsięwzięć jednostkom sektora finansów publicznych (Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie wraz z ich oddziałami ) - bez stosowania przepisów ustawy PZP.

7 Metody realizacji Planu Działania KSOW
Organizacja szkoleń, seminariów, konferencji i innych spotkań Organizacja wyjazdów studyjnych krajowych i zagranicznych Współorganizacja i udział w targach oraz innych przedsięwzięciach promocyjnych o tematyce związanej z rozwojem obszarów wiejskich Współorganizacja wydarzeń promujących tradycje regionalne i lokalne Portal Bazy dobrych praktyk Publikacje i wydawnictwa Zakup artykułów promocyjnych

8 Partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
w Województwie Wielkopolskim 2009 – 137 partnerów 2010 – 147 partnerów 2011 – 163 partnerów 2012 – 178 partnerów 2013 – 184 partnerów 2009 2010 2011 2012 Konferencje i spotkania 9 8 Uczestnicy konferencji i spotkań 968 654 Zorganizowane konkursy 2 1 Wizyty studyjne krajowe i zagraniczne 4 5 Uczestnicy wizyt studyjnych 142 106 Zorganizowane szkolenia 16 31 Uczestnicy szkoleń 909 1447 Tragi i wystawy 3 Imprezy plenerowe

9 Wybrane działania w latach 2009-2013:
Rodzaj działań 2009 2010 2011 Zorganizowane szkolenia 16 31 22 58 127 Uczestnicy szkoleń 909 1.447 606 1.202 4.164 Konferencje i spotkania 9 8 15 34 66 Uczestnicy konferencji i spotkań 968 654 1.076 7.074 9.772 Wizyty studyjne krajowe i zagraniczne 4 5 14 28 Uczestnicy wizyt studyjnych 142 106 225 350 823 Zorganizowane konkursy 2 1 6 11 Stoiska regionalne na targach wystawy 3 12 20 2009 2010 2011 2012 Konferencje i spotkania 9 8 Uczestnicy konferencji i spotkań 968 654 Zorganizowane konkursy 2 1 Wizyty studyjne krajowe i zagraniczne 4 5 Uczestnicy wizyt studyjnych 142 106 Zorganizowane szkolenia 16 31 Uczestnicy szkoleń 909 1447 Tragi i wystawy 3 Imprezy plenerowe

10 Łączny nakład: 20 400 egzemplarzy.
Biuletyn „Nasza euroPROWincja” 12 numerów w latach: 2011, 2012, 2013 Łączny nakład: egzemplarzy. Biuletyn wysyłany do wszystkich zarejestrowanych partnerów KSOW

11

12 Wydarzenia targowe z udziałem LGD w latach 2009 - 2014
Targi Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych - Gmina 2009 Targi Regionów i Produktów Turystycznych - Tour Salon 2010, 2011, 2012

13 Wydarzenia targowe z udziałem LGD w latach 2009-2014
AGROTRAVEL II miejsce Województwa Wielkopolskiego na najciekawsze stoisko promocyjne, I miejsce Województwa Wielkopolskiego na najciekawsze stoisko promocyjne, 2014 – Województwo Wielkopolskie jako Region Partnerski AGROTRAVEL, II miejsce

14 Stoisko Wielkopolski w Miasteczku Regionów
Dożynki Prezydenckie w Spale w latach 2011, 2012, 2013

15 Konferencje „Dziedzictwo dla Przyszłości” - 2012
Olandia Izabelin Mniszki Dobrzyca Henrykowo

16 „Agroturystyka – współpraca w sieci”
Kompleksowy program rozwoju i promocji agroturystyki w regionie Konferencja inaugurująca podczas Targów Tour Salon 2012 5 warsztatów w subregionach Felietony promujące dobre przykłady gospodarstw agroturystycznych Aktywność na Facebooku i na YouTube, Katalog gospodarstw agroturystycznych, Konkursy dla gospodarstw agroturystycznych i wielkopolskich mediów

17 „Agroturystyka – współpraca w sieci”
Kompleksowy program rozwoju i promocji agroturystyki w regionie Wielkopolska Gala Agroturystyczna ( ) – uroczyste podsumowanie trzech konkursów dla gospodarstw agroturystycznych i wielkopolskich mediów. Nagrodzone projekty: Plan rajdów konnych z wykorzystaniem potencjału grupy gospodarstw agroturystycznych i walorów turystycznych powiatu chodzieskiego i powiatów ościennych – współpraca 7 gospodarstw. Plan utworzenia i działania lokalnej sieci agroturystycznej „Doliną Prosny ze stacji Bukownica do Końca Świata” – współpraca 9 gospodarstw i 6 instytucji. Plan budowy sieciowego produktu turystyki wiejskiej „Karczma Kaliska – Na Skraju Imperium”– historyczna podróż po „Krainie Nocy i Dni” – współpraca 3 gospodarstw.

18 „Agroturystyka – współpraca w sieci”
Kompleksowy program rozwoju i promocji agroturystyki w regionie w latach 2014 – 2015 II edycja konkursów dla wielkopolskich gospodarstw agroturystycznych Konkurs dla gospodarstw, które opierają swoja działalność i ofertę na rozwiązaniach ekologicznych i promocji zdrowego stylu życia oraz na zachowaniu tradycji i pielęgnowaniu dziedzictwa wielkopolskiej wsi Kulinarne Rarytasy Wielkopolskiej Agroturystyki - promocja regionalnego dziedzictwa kulinarnego i lokalnych produktów.

19 Szkoła Liderek Rozwoju Lokalnego
w latach Celem projektu jest aktywizowanie kobiet na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz wsparcie tworzenia i rozwoju organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich. Program szkoleń obejmuje trzy moduły tematyczne: - rozwijanie umiejętności społecznych, - wiedza z dziedziny prawa związanego z działaniem organizacji pozarządowych, - negocjacje. W ciągu czterech lat działania Szkoły Liderek Rozwoju Lokalnego udział w zajęciach wzięło ponad 700 kobiet z całej Wielkopolski – sołtysek, członkiń KGW, gospodyń, nauczycielek – LIDEREK WIEJSKICH. Współpraca SR KSOW z 31 wielkopolskimi Lokalnymi Grupami Działania.

20

21 Konferencje podsumowujące działanie Szkoły Liderek Rozwoju Lokalnego
„Kobiety w akcji - liderki dla rozwoju wsi” – podsumowanie dwóch lat działania Szkoły Liderek Rozwoju Lokalnego; udział około 180 kobiet (Poznań, ) „Kobiety zmieniają Polską wieś” – podsumowanie trzech lat działania Szkoły Liderek Rozwoju Lokalnego; udział około 300 kobiet (Poznań, ). „Wielkopolska euro-PROW-incja” – podsumowanie czterech lat działania Szkoły Liderek Rozwoju Lokalnego oraz efektów wdrażania PROW ; udział ponad 500 osób (Poznań, ).

22 Szkoła Liderek Rozwoju Lokalnego
Konkursy dla uczestniczek Szkoły - „Kobiety w akcji” i „Hymn Liderek” Nagrodzone projekty – „Kobiety w akcji”: „Paryski szyk – biskupiański dryg” – LGD Gościnna Wielkopolska, „Koło Gospodyń Wiejskich w Czekanowie” – LGD Okno Południowej Wielkopolski, ,,Szła kolęda w noc grudniową” - LGD Unia Nadwarciańska, „Podróż studyjna »Liderki i Landfrauen«”- LGD Kraina Trzech Rzek Grupy nagrodzone w konkursie „Hymn Liderek” Liderbabki – LGD Między Ludźmi i Jeziorami, Lideromaniaczki - LGD Turkowska Unia Rozwoju, Mega – LGD Gościnna Wielkopolska, Mariola – LGD Wielkopolska z Wyobraźnią, Rożki – Czarnkowsko - Trzcianecka LGD.

23 Promocja działań podejmowanych przez liderki wiejskie- upowszechnianie dobrych praktyk w rozwoju obszarów wiejskich Publikacja Cykl trzech reportaży telewizyjnych Publikacja

24 Działania na rzecz podnoszenia kompetencji liderów wiejskich
- współpraca z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów Konferencje: „Edukacja, komunikacja interpersonalna i promocja w odnowie wsi. Czego wieś potrzebuje” ( ) „Wieś Polska – Wieś Innowacyjna” ( ) „Wiejska Polska” w latach – 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Konkursy: „Fundusz sołecki najlepsza inicjatywa” na najciekawsze przedsięwzięcia zrealizowane z funduszu sołeckiego oraz najaktywniejszych mieszkańców sołectw z terenu województwa wielkopolskiego, (I edycja 2013 r., II edycja 2014 r.). w sieci” na najciekawszą stronę internetową sołectwa, (I edycja 2013 r., II edycja 2014 r.). Publikacja: „Fundusz sołecki w Wielkopolsce – skorzystajmy z tej szansy” - w nakładzie sztuk

25 Działania na rzecz podnoszenia kompetencji przedstawicieli samorządów lokalnych
- współpraca z Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych Podróże studyjne „Doświadczenia duńskich samorządów lokalnych i regionalnych w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”, maj 2012, „Agroturystyka i produkty lokalne jako elementy polityki rozwoju obszarów wiejskich na Litwie”, wrzesień 2012, „Zasady prowadzenia polityki rozwoju obszarów wiejskich przez samorządy łotewskie”, czerwiec 2013, „Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Spójności Unii Europejskiej po 2013 roku”, Bruksela, maj 2013

26 - współpraca z Centrum Doradztwa Rolniczego
Działania na rzecz podnoszenia kompetencji przedstawicieli Lokalnych Grup Działania - współpraca z Centrum Doradztwa Rolniczego Wydawnictwa: „ Przedsiębiorczość na wsi – uruchamianie i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”, Poznań 2010, nakład: 5000 szt. „Leader w Wielkopolsce”, Poznań 2011 i 2012, nakład: 2000 szt. i 1000 szt.

27 - współpraca z Centrum Doradztwa Rolniczego
Działania na rzecz podnoszenia kompetencji przedstawicieli Lokalnych Grup Działania i samorządów lokalnych - współpraca z Centrum Doradztwa Rolniczego Szkolenia dla LGD: „Przedsiębiorczość – drobne przetwórstwo na obszarach wiejskich. Innowacyjne projekty w zakresie produkcji i sprzedaży bezpośredniej. LGD partnerem przedsiębiorcy – dobre praktyki” – wrzesień 2012 r. „Usługi dla ludności szansą na dodatkowe źródło dochodu na terenach wiejskich. LGD partnerem przedsiębiorcy – dobre praktyki”- październik 2012 r. „Zarządzanie organizacją pozarządową typu partnerstwo trójsektorowe – strategia rozwoju organizacji” – wrzesień 2013 r. „Metodyka budowy oddolnych, zintegrowanych strategii rozwoju obszaru”- październik 2013 r. Wsparcie dla Programu Wielkopolska Odnowa Wsi: „Rola liderów lokalnych w rozwoju obszarów wiejskich” podróż studyjna do województwa śląskiego – wrzesień 2009 r. „Odnowa wsi w Dolnej Austrii” - podróż studyjna – wrzesień 2010 r. „Odnowa wsi w Dolnej Austrii” - podróż studyjna - maj 2011 r.

28 Współpraca z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego
Wsparcie szkoleniowo - informacyjne dla Grup Producentów Rolnych: „Funkcjonowanie grup producentów rolnych – możliwości wykorzystania środków Unii Europejskiej” – październik 2009 r. „Identyfikacja dobrych praktyk, wymiana doświadczeń związanych z grupami producentów rolnych” – wyjazd studyjny do Bretanii, październik 2009 r. „Dobre praktyki w działalności grup producentów rolnych ” – wyjazd studyjny na VII edycję Święta Gęsi w Biskupcu – lipiec 2010 r. Forum Grup Producentów Rolnych – trzy dwudniowe konferencje – lipiec, wrzesień, październik – 2011 r. „Święto indyka” – maj 2011 r. „Transfer wiedzy z zakresu rozwoju przedsiębiorczości i drobnego przetwórstwa – gęsina ozdobą polskiego stołu” – podróż studyjna do Biskupca – lipiec 2013 r., Inne działania: Współpraca w latach 2011 – 2012 przy zebraniu materiałów do wydania katalogu wielkopolskich gospodarstw agroturystycznych. Współpraca przy przeprowadzeniu czterech subregionalnych konferencji „Dziedzictwo dla przyszłości”, wykład na temat sprzedaży bezpośredniej w gospodarstwach agroturystycznych - wrzesień, październik 2012 roku. „Wystawa informacyjno – promocyjno - handlowa AGRO-TARGI 2013” Stara Łubianka – kwiecień 2013 r. „Transfer wiedzy z zakresu ochrony roślin – ‘Know how i oprysku ‘nie trza’!’, podróż studyjna do Hesji – czerwiec 2013 r.

29 Współpraca z Wielkopolską Izbą Rolniczą
Organizacja pobytu delegacji francusko-rumuńskiej w Wielkopolsce – nawiązanie kontaktów z Lokalnymi Grupami Działania – grudzień 2009 r. Organizacja II Wielkopolskiego Forum Kobiet Wiejskich – grudzień 2011r. Organizacja wizyty delegacji francuskiej i rumuńskiej w Wielkopolsce - podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia Wielkopolskiego Centrum Innowacji Ekoenergetycznych pomiędzy Wielkopolską a Bretanią – maj 2012r. Organizacja spotkania „Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych” – grudzień 2012 r. Organizacja konferencji „Wielkopolskie rolnictwo dziś i w perspektywie zmian WPR po 2013 roku” dla 2 tysięcy osób, marzec 2013 r.

30 Przyjazna wieś konkurs na najciekawszy projekt zrealizowany ze wsparciem środków Unii Europejskiej Projekt sieciujący 2009 – 2013 Edycja 2009 – 18 zgłoszeń I miejsce w etapie ogólnopolskim – Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej - Mniszki Edycja 2010 – 11 zgłoszeń III miejsce w etapie ogólnopolskim, infrastruktura społeczna – Budowa Sali pełnowymiarowej przy Gimnazjum w Komornikach Edycja 2011 – 28 zgłoszeń II miejsce w etapie ogólnopolskim, infrastruktura społeczna – Budowa przystani wodnej w Ślesinie, III miejsce w etapie ogólnopolskim, infrastruktura techniczna – Rewitalizacja Zespołu Pofolwarcznego w Prusimiu na Skansen Olenderski. Edycja zgłoszeń Edycja zgłoszeń I miejsce w etapie ogólnopolskim – „Moja miejscowość na portalu internetowym Internetowe Kroniki Wsi” - Gmina Borek Wielkopolski

31 Spartakiada KSOW Projekt sieciujący 2011 – 2012
czerwca 2011, Kozienice – I miejsce w klasyfikacji medalowej I Letniej Spartakiady KSOW – Województwo Wielkopolskie. 6 - 8 września 2012, Jarocin – I miejsce w klasyfikacji medalowej II Letniej Spartakiady KSOW

32 Dziękuję za uwagę Joanna Waligóra
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Sekretariat Regionalny KSOW ul. Szyperska 14, Poznań tel fax


Pobierz ppt "Sekretariat Regionalny Województwa Wielkopolskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google