Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa 12/04/2014 Konferencja Instruktorska LUX Aktywnie, czy … praktycznie? czyli o kształceniu metodą harcerską hm. Wiesław Laskowski Hufiec Gdynia,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa 12/04/2014 Konferencja Instruktorska LUX Aktywnie, czy … praktycznie? czyli o kształceniu metodą harcerską hm. Wiesław Laskowski Hufiec Gdynia,"— Zapis prezentacji:

1 Warszawa 12/04/2014 Konferencja Instruktorska LUX Aktywnie, czy … praktycznie? czyli o kształceniu metodą harcerską hm. Wiesław Laskowski Hufiec Gdynia, Chorągiew Gdańska

2 PRZYGODA (HARC) Koszt: duży nakład pracy Dostępność: nieograniczona Skuteczność: bardzo wysoka Przygoda stawia przed harcerzem jakąś zaporę (problem, zjawisko), zamyka mu nagle drogę swoim Nieznanym. Żądza poznania i doznania burzy od razu normalny układ sił duchowych, umysł owych czy fizycznych. Budzą się instynkty, świadomość bliskości nieznanego powoduje bunt sił. Powstaje wola walki. Wyzwala się gwałtownie jakieś bohaterstwo zbrojne w siły złe i dobre, bez wyboru, by je przeciwstawia nieznanemu. Leopold Ungeheuer, Próby wodzów Zaczynamy jeszcze przed kursem przykład :: Czernica 1994 Mocne akcenty Dopóty możemy pełnić funkcję, dopóki potrafimy kogoś zaskoczyć

3 PRAKTYKA Zadanie: Zaplanuj zajęcia dotyczące zasad dobrej zbiórki (ZDZ) Piszemy na karteczkach ZDZ. Dzielimy uczestników na grupy, które mają za zadanie zaprezentować (inscenizacja) daną zasadę. Reszta zgaduje. Wykład (gawęda) na temat zasad dobrej zbiórki Przeprowadzamy zbiórkę, w której uczestniczą kursanci. Na koniec omówienie i wyłonienie ZDZ. Kursanci sami planują i przeprowadzają zbiórkę. Potem omówienie. praktyczność, uczenie w działaniu, efektywność teoretyczne - nudne teoretyczne - aktywizujące praktyczne samodzielność nauczenie przykład :: Załęcze 1994

4 PRAKTYKA Co jest problemem ?? Strach zamiast zaufania. doświadczenie - omówienie uświadomienie wiedzy NABÓR. PIERWSZA ZBIÓRKA Uczestnicy kursu przeprowadzają zbiórkę dla miejscowych dzieci. Dbają także o odpowiednie wcześniejsze rozpropagowanie imprezy. SPRAWNOŚCI Uczestnicy planują zdobycie i zdobywają sprawność podczas kursu. ZNAKI SŁUŻB Gdy kurs ma charakter śródroczny, uczestnicy zdobywają znak służby podczas jego trwania. SYSTEM ZASTĘPOWY Kurs pracuje systemem zastępowym. OBÓZ. BIWAK Kurs odbywa się w formie obozu. Uczestnicy organizują biwak (zarówno jest to możliwe podczas kursu śródrocznego, jak i obozowego). Uczestnicy prowadzą książkę pracy obozu. OBRZĘDOWOŚĆ Kurs po prostu posiada własną obrzędowość. GAWĘDA Uczestnicy przygotowują i wygłaszają gawędy podczas kursowych ognisk, kominków. Mają możliwość wysłuchania prawdziwej gawędy. GRA Uczestnicy uczestniczą w prawdziwej grze. Sami przygotowują i przeprowadzają gry na kursie. RADA DRUŻYNY Na kursie funkcjonuje rada kursu. FORMY PRACY W przebieg kursu wplatamy najwięcej jak się da różnorodnych form pracy charakterystycznych dla danej metodyki. POZYSKIWANIE SOJUSZNIKÓW Pozyskanie sojusznika do realizacji określonych zadań kursowych. przykład :: Zastępy na kursie drużynowych

5 PRAKTYKA teoretyczne - nudne ? teoretyczne - aktywizujące wiedza (w tym omówienie praktyki) praktyczne umiejętności Czego – jak uczyć ? e-learning

6 WYDARZENIA Kurs nie składa się z zajęć, na kurs składają się wydarzenia Zamierzenia i formy (treści i przygody) nie mogą występować na kursie oddzielone. Gdy tak będzie, to na pewno zabraknie czasu na jedno i na drugie. Muszą się przenikać. Z przygód muszą wynikać treści. STANDARDY Dzień, godzina Prowadzący PLAN KURSU

7 pozytywne oddziaływanie na EMOCJE pamięć emocje TREŚCI FORMY (PRZYGODY) EMOCJE + + Kurs trzeba PRZEŻYĆ, a nie ODBYĆ S. Mirowski, O kształceniu instruktorów kurs to ciąg stanów emocjonalnych wyzwalanie pozytywnych i kontrola złych

8 Wizja kształcenia A. Kamińskiego Każdemu kursowi towarzyszyła kolonia zuchowa Atmosfera zaufania, radości, chęci pomocy innym, współdziałania według najlepszej woli z zarządzeniami starszych Po zakończeniu jednego kursu od razu zaczynał się następny Odbywał się każdy kurs – bez względu na liczbę zgłoszeń. Należy ułatwić maksymalnie każdemu przejść przeszkolenie zuchowe Dobra atmosfera na kursie nie zjawi się z nieba Kursy były przepełnione twórczą pracą Kontakt z terenem Kurs zuchowy zuchowa namowa

9 A. Kamińskiego c.d. + inny autorytet 1 – mało teorii, dużo praktyki, mało referatów – dużo ćwiczeń, 2 – materiał nauczania oprzeć gdzie tylko można o konkretne doświadczenia (zbiórki z zuchami etc.) 3 – dać dużo możliwości do samouctwa na kursie (obszerna i łatwo dostępna biblioteka, instruktor ciągle gotów do rozmowy, a nade wszystko – dwie godziny specjalnie na zajęcia indywidualne zarezerwowane), 4 – respektować, gdzie tylko da się – uczenie, ćwiczenia etc. – zastępami kursowymi. Co leży u podstaw kształcenia instruktorów? 1- Zgrupowanie kandydatów w celu przeprowadzenia zajęć (umiejętności i ich teoretycznych podstaw) 2 -Wykorzystanie zgrupowania dla stworzenia wspólnoty uczestników 3- Lektura – samodzielne zdobywanie i pogłębianie wiedzy 4- Poszerzanie horyzontów poprzez kontakt z ciekawymi ludźmi A. KamińskiS. Mirowski

10 PODSUMOWANIE I OTWARTE PYTANIA 1.Kurs szyty na miarę – jak wprowadzić kształcenie indywidualne? 2.Sprawności zamiast kursu? 3.Podręcznik/poradnik zamiast standardu? 4.Czy zmienić standardy by wspierały harcerskość kursu?


Pobierz ppt "Warszawa 12/04/2014 Konferencja Instruktorska LUX Aktywnie, czy … praktycznie? czyli o kształceniu metodą harcerską hm. Wiesław Laskowski Hufiec Gdynia,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google