Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EUROPEAN LANGUAGE LABEL Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EUROPEAN LANGUAGE LABEL Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych."— Zapis prezentacji:

1 EUROPEAN LANGUAGE LABEL Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych

2 2 Komisja Europejska a kompetencje kluczowe Znajomość języka ojczystego, alfabetyzm matematyczny, przedsiębiorczość, kompetencje interkulturowe, kompetencje personalne, umiejętność uczenia się, wykorzystywanie nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych, umiejętność posługiwania się językiem obcym jako kompetencja kluczowa niezbędna do funkcjonowania we współczesnym świecie i na współczesnym rynku pracy.

3 3 European Language Label Znak European Language Label jest przyznawany projektom promującym nowatorskie inicjatywy dotyczące nauczania i uczenia się języków, wyróżnia innowacyjne techniki kształcenia i promuje wiedzę na temat osiągnięć metodycznych i dydaktycznych w dziedzinie edukacji językowej. Wspieranie innowacyjnych projektów na poziomie lokalnym i ogólnokrajowym ma za zadanie podwyższać standardy nauczania języków obcych w całej Europie. Co roku nagrody otrzymują najbardziej innowacyjne projekty w każdym z krajów biorących udział w tym przedsięwzięciu. Konkurs jest koordynowany przez Komisję Europejską, a organizowany przez państwa członkowskie (w Polsce jest to FRSE i MEN) powołujące krajowe jury, kierujące się przy wyborze laureatów szczegółowymi kryteriami.

4 4 European Language Label Konkurs projektów instytucjonalnych: szkoły publiczne i niepubliczne, uczelnie wyższe, placówki kształcenia językowego dla dzieci i dorosłych, ośrodki prowadzące kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli języków, instytucje edukacyjne zajmujące się nauczaniem i promowaniem języków. Konkurs indywidualny dla nauczycieli; Konkurs projektów indywidualnych dla osób uczących się języków obcych pod hasłem: Języki to moja pasja.

5 5 Wymagania konkursu European Language Label Podejmowane inicjatywy muszą mieć wielostronny charakter; Metody i materiały edukacyjne stosowane w trakcie realizacji projektu powinny być wykorzystywane w sposób twórczy, aby motywować do uczenia się języków obcych; Realizowane projekty powinny wnosić tzw. wartość dodaną do dotychczasowych krajowych praktyk nauczania i uczenia się języków obcych; Działania podejmowane w ramach projektów powinny mieć wymiar europejski i promować językową różnorodność UE; Rezultaty projektów powinny być źródłem inspiracji dla innych. Powinny dawać możliwość ich zastosowania w nauczaniu języków obcych różnych grup wiekowych funkcjonujących w innych krajach i kontekstach kulturowych. Co roku nowe priorytety Komisji Europejskiej i krajowe W roku 2011: Nauka języka w społeczności lokalnej Umiejętności językowe jako przygotowanie do pracy zawodowej CLIL - (Content and Language Integrated Learning) - zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu.

6 6 KONKURSU EUROPEAN LANGUAGE LABEL 2010

7 7 KOMITET SELEKCYJNY EUROPEAN LANGUAGE LABEL Prof. zw. dr hab. Hanna Komorowska – przewodnicząca komitetu selekcyjnego ELL Maria Bołtruszko – MNiSW dr Grażyna Czetwertyńska – doradca ministra edukacji Maria Gorzelak – ekspert w dziedzinie nauczania języków obcych Rotacyjnie przedstawiciele instytutów kultury i języka

8 8 Projekty IX edycji konkursu ELL Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych Przedsięwzięcia służące doskonaleniu znajomości języka angielskiego i niemieckiego W 2010 roku następujące wybrane projekty : Liceum im. T.Czackiego - platforma moodle wykorzystywana do nauczania zdalnego j. angielskiego; Uczniowie szkoły Deutsche Schule z Siedlec realizowali projekt społecznościowy – ciasteczka z wróżbami; Dni anglojęzyczne w przedszkolu Akademia małych geniuszy w Poznaniu - obchodzenie tradycyjnych świąt związanych z kulturą brytyjską, walijską irlandzką i szkocką a także imprezy rozrywkowe typu pijamas party, English cooking day, etc., zajęcia terapeutyczne w j. angielskim – metody Weroniki Sherborne, Dennisona, bajkoterapia, muzykoterapia…; Projekt Razem w Europie - młodzież Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach uczy osoby bezrobotne języków angielskiego i niemieckiego oraz podstawowej obsługi komputera (współpraca ZS z Powiatowym Urzędem Pracy i Stowarzyszeniem na rzecz Zespołu Szkół); Projekt Opoczyńscy policjanci podbijają Europę - integracyjne warsztaty językowe dla uczniów klas o ukierunkowaniu policyjnym w ZSPg w Drzewicy i czynnych zawodowo policjantów z terenu gmin Drzewica i Opoczno; Projekt Deutsch-Wagen-Tour - ogólnopolski program promujący język i kulturę niemiecką (pięć kolorowych samochodów wyposażonych w nowoczesne pomoce naukowe).

9 9 Projekty IX edycji konkursu ELL Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych Wykorzystanie w nauce języków obcych nowoczesnych technologii komunikacyjnych: 1.Na poziomie przedszkola i szkoły podstawowej oznacza to porozumiewanie się w języku obcym, przy pomocy skypea lub e-maila, z rówieśnikami mieszkającymi w innych krajach; 2.Na poziomie uniwersyteckim oznacza naukę np. j. angielskiego na odległość przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć technicznych i metod e-learningu uwzględniających nowy profil studentów, tzw. pokolenia sieci.

10 10 Projekty IX edycji konkursu ELL Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych Interdyscyplinarny charakter projektów Podnoszenie kwalifikacji językowych uczestników projektów łączy się ze zdobywaniem wiedzy z innych dziedzin; Nauka języka obcego nie jest postrzegana jako realizacja programu nauczania odrębnego przedmiotu, lecz stanowi integralny element wszystkich sfer życia szkoły i społeczności lokalnej (w niektórych projektach instytucje współpracowały z lokalnymi władzami, biblioteką, szkołami, ogniskami zajęć pozalekcyjnych i stowarzyszeniami).

11 11 Projekty IX edycji konkursu ELL Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych Promowanie wczesnego rozpoczynania nauki języków obcych, uczenia dzieci poprzez zabawę, angażowanie w proces kształcenia językowego rodziców. Doskonalenie umiejętność posługiwania się językiem obcym jako kluczowej kompetencji niezbędnej do funkcjonowania we współczesnym świecie i na współczesnym rynku pracy. Wynikające z tej zasady programy kształcenia językowego polegały na nauce terminów fachowych związanych z przyszłym profilem zawodowym uczniów, ćwiczeniu metod autoprezentacji w języku obcym, czy poznawaniu zasad i struktury funkcjonowania nowoczesnych przedsiębiorstw.

12 12 Ceremonia rozdania certyfikatów European Language Label odbędzie się 15 grudnia 2010 r. o godz. 10:30 w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie przy ul. Jasnej 14/16.

13 13 Upowszechnianie rezultatów projektów ELL Opisy nagrodzonych projektów umieszczane są na polskiej stronie internetowej programu European Language Label: www.ell.org.pl

14 14

15 15

16 16 Upowszechnianie rezultatów projektów ELL Jako przykłady dobrej praktyki opisy nagrodzonych projektów umieszczane są w, znajdującej się na stronie internetowej Komisji Europejskiej, międzynarodowej bazie nagrodzonych projektów: www.ec.europa.eu/education/language/label/index.cfm Baza ta zawiera obecnie 1300 projektów z 27 krajów członkowskich UE.

17 17

18 18 Dzięki współpracy z ORE (Ośrodek Rozwoju Edukacji) w Warszawie opisy nagrodzonych projektów ELL umieszczane są w czasopiśmie dla nauczycieli języków obcych: JĘZYKI OBCE W SZKOLE Artykuł o laureatach IX edycji ukaże się wkrótce. Upowszechnianie rezultatów projektów ELL

19 19


Pobierz ppt "EUROPEAN LANGUAGE LABEL Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google