Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sport Erasmus+ : Sport Michał RynkowskiDG Edukacji i Kultury Sport Unit Komisja Europejska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sport Erasmus+ : Sport Michał RynkowskiDG Edukacji i Kultury Sport Unit Komisja Europejska."— Zapis prezentacji:

1 Sport Erasmus+ : Sport Michał RynkowskiDG Edukacji i Kultury Sport Unit Komisja Europejska

2 Sport Nowość - Erasmus+: Sport Długo oczekiwany Zintegrowany program Ambitny Zapewnia stałość finansowania 2

3 Sport W przeszłości… 3 Brak specyficznego programu Preparatory actions (2009-2011 i 2012-2013) Wydarzenia specjalne (tzw. special annual events)

4 Sport Preparatory actions 2009 4 1.Promowanie aktywności fizycznej pozytywnie wpływającej na zdrowie 2.Promowanie kształcenia i szkolenia w sporcie 3.Promowanie podstawowych wartości europejskich poprzez zachęcanie osób niepełnosprawnych do uprawiania sportu 4.Promowanie równości płci w sporcie

5 Sport Preparatory actions 2010 5 1.Walka z dopingiem 2.Promowanie włączenia społecznego w sporcie i poprzez sport 3.Promowanie wolontariatu w sporcie

6 Sport Preparatory actions 2011 6 1.Zapobieganie i zwalczanie przemocy i nietolerancji w sporcie 2. Promowanie innowacyjnych rozwiązań dla wzmocnienia organizacji sportu w Europie

7 Sport Preparatory actions 2012 7 1. Walka z ustawianiem wyników i przebiegu zawodów sportowych 2. Promocja aktywności fizycznej wspierająca ideę aktywnego starzenia się 3. Podnoszenie świadomości w zakresie skutecznych sposobów promocji sportu na szczeblu lokalnym 4. Wspólne transgraniczne imprezy sportu masowego w sąsiadujących regionach i państwach członkowskich

8 Sport Preparatory actions 2013 8 Wspieranie dobrego zarządzania i dwutorowości kariery w sporcie poprzez mobilność wolontariuszy, trenerów, managerów i personelu Ochrona sportowców, w tym najmłodszych, przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa, poprzez poprawę warunków treningu i zawodów Promowanie europejskich tradycyjnych sportów i gier

9 Sport Dokumenty dotyczące polityki 9 2007 Biała księga sportu 2009 Sport pojawił się w Traktacie z Lizbony (art.165 TFEU) 2011 Communication on sport Plan pracy Unii w dziedzinie sportu 2011-2014 Raport Komisji dot. pierwszego planu pracy Nowy plan pracy Unii w dziedzinie sportu, 2014- 2017

10 Sport Traktat z Lizbony (art. 165) 10 1. ustęp 2: Unia przyczynia się do wspierania europejskich przedsięwzięć w zakresie sportu, uwzględniając jego szczególny charakter, jego struktury oparte na zasadzie dobrowolności oraz uwzględniając jego funkcję społeczną i edukacyjną. 2. Działanie Unii zmierza do: (…) - rozwoju europejskiego wymiaru sportu, przez popieranie uczciwości i dostępności we współzawodnictwie sportowym oraz współpracy między podmiotami odpowiedzialnymi za sport, jak również przez ochronę integralności fizycznej i psychicznej sportowców, w szczególności tych najmłodszych.

11 Sport Zasadnicze cechy Erasmus+ Sport 11 Wsparcie przez 7 lat Znaczący budżet Program służy tworzeniu polityki serving policie

12 Sport Budżet Erasmus+: Sport 12 Budżet na lata 2014-2020 265,941,000 EUR

13 Sport Budżet Erasmus+: Sport 13 Stopniowy wzrost co roku średnio: 38m EUR/rok zaczynając od 22.3m EUR w 2014 nacisk na sport masowy (grassroots sport)

14 Sport Cele szczegółowe a) eliminowanie transgranicznych zagrożeń dla uczciwości w sporcie, takich jak doping, ustawianie zawodów sportowych i przemoc, a także wszelkiego rodzaju nietolerancji i dyskryminacji; b) promowanie i wspieranie dobrego zarządzania w sporcie i kariery dwutorowej zawodowych sportowców; c) promowanie wolontariatu w sporcie oraz włączenia społecznego, równych szans i podnoszenia świadomości znaczenia aktywności fizycznej poprawiającej zdrowie dzięki większemu udziałowi i równemu dostępowi do sportu dla wszystkich. 14

15 Sport Działania 15 a) wsparcie dla współpracy partnerskiej [collaborative partnerships]; b) wsparcie dla niekomercyjnych europejskich imprez sportowych obejmujących kilka państw uczestniczących w Programie i przyczyniających się do osiągnięcia celów określonych w art. 16 ust. 1 lit. c); [not-for-profit European sport events] c) wsparcie dla lepszego wykorzystania wyników badań przy kształtowaniu polityki; d) dialog z właściwymi europejskimi zainteresowanymi stronami [stakeholders].


Pobierz ppt "Sport Erasmus+ : Sport Michał RynkowskiDG Edukacji i Kultury Sport Unit Komisja Europejska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google