Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Reintegracja społeczna i zawodowa poprzez program zatrudnienia socjalnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Reintegracja społeczna i zawodowa poprzez program zatrudnienia socjalnego."— Zapis prezentacji:

1 Reintegracja społeczna i zawodowa poprzez program zatrudnienia socjalnego

2 CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ prowadzone przez STOWARZYSZENIE NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ od 01.07.2008

3 Centrum Integracji Społecznej działa w oparciu o zapisy Ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 roku.

4 Program zatrudnienia socjalnego Centrum Integracji Społecznej realizuje specjalistyczny, zindywidualizowany program pracy z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem.

5 Uczestnicy Osoby długotrwale bezrobotne Osoby bezdomne Osoby niepełnosprawne (fizycznie, psychicznie, intelektualnie) Osoby uzależnione po zakończeniu leczenia odwykowego Osoby zwolnione z zakładu karnego Uchodźcy

6 Funkcje programu Społeczno – wychowawcze Ekonomiczne Edukacyjne Terapeutyczne Ochronne

7 Funkcja społecznie - wychowawcza Bazowanie na powszechnie akceptowanych normach Pomoc w odbudowywaniu konstruktywnych hierarchii wartości Kształtowanie pozytywnej postawy społecznej Wspieranie i motywowanie

8 Funkcja ekonomiczna Wypłata świadczenia integracyjnego w wysokości zasiłku dla osób bezrobotnych Możliwość otrzymania motywacyjnej premii integracyjnej Formy edukacyjne dotyczące gospodarowania własnymi zasobami np. trening budżetowy lub radzenie sobie z zadłużeniem

9 Funkcja edukacyjna Praktyczna i teoretyczna edukacja zawodowa Warsztaty i treningi rozwoju osobistego Edukująca pomoc praktyczna

10 Funkcja terapeutyczna Indywidualna i grupowa współpraca z psychologiem Wymiana doświadczeń w grupach wspierających, samopomocowych Psychoedukacja i psychokorekta Inne

11 Funkcja ochronna Zapobieganie stygmatyzacji i marginalizacji Stwarzanie możliwości legalnego zdobywania środków do życia Profilaktyka rozwoju chorób, zaburzeń psychicznych i uzależnień oraz zapobieganie nawrotom Prowadzenie polityki prozdrowotnej

12 Cele zatrudnienia socjalnego Reintegracja zawodowa Reintegracja społeczna

13 Reintegracja zawodowa Odbudowywanie i podtrzymywanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na wolnym rynku. Nabywanie kompetencji dotyczących radzenia sobie w procesie rekrutacyjnym.

14 Reintegracja zawodowa Kształtowanie cech pracownika pożądanych na współczesnym rynku pracy. Aktualizowanie wiedzy niezbędnej każdemu pracownikowi ( np. przepisy Prawa Pracy, BHP...)

15 Reintegracja zawodowa Edukacja zawodowa oparta na praktyce

16 Warsztat krawiecki

17 Warsztat pracy w drewnie

18 Warsztat rolno-spożywczy

19 Warsztat szkółkarski

20 Warsztat pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych

21 Reintegracja społeczna Kształtowanie umiejętności i motywowanie do adekwatnego wypełniania ról społecznych w życiu zawodowym i osobistym.

22 Metody Edukacja w kontakcie indywidualnym –Pracownik socjalny –Psycholog –Doradca zawodowy –Instruktor

23 Metody Warsztaty tematyczne Grupy edukacyjne Grupy wsparcia Grupy samopomocowe

24 Metody Wsparcie psychologiczne Praca motywacyjna Udział w projektach Udział w szkoleniach Udział w wyjazdach i wycieczkach inne

25 Aspekty formalne zatrudnienia socjalnego Uczestnictwo w CIS jest dobrowolne. Procedura rekrutacyjna – ocena predyspozycji i doświadczeń zawodowych, motywacji i zainteresowań oraz obszarów problemowych przez pracownika socjalnego, doradcę zawodowego, psychologa CIS

26 Aspekty formalne zatrudnienia socjalnego Konieczna opinia pracownika socjalnego OPS oraz potwierdzenie kryterium kwalifikowalności Podpisanie Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego

27 Aspekty formalne zatrudnienia socjalnego Okres trwania programu: - miesięczny okres próbny - 11 miesięcy uczestnictwa - możliwość przedłużenia uczestnictwa o kolejne 6 miesięcy

28 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ul. Budowlanych 6 47 – 100 Strzelce Opolskie tel. 77 463 91 32 e – mail: cis-strzelce@wp.pl www.cis.strzelceopolskie.pl


Pobierz ppt "Reintegracja społeczna i zawodowa poprzez program zatrudnienia socjalnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google