Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomorskie Centrum Psychoedukacji, Diagnozy i Terapii w Gdańsku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomorskie Centrum Psychoedukacji, Diagnozy i Terapii w Gdańsku"— Zapis prezentacji:

1 Pomorskie Centrum Psychoedukacji, Diagnozy i Terapii w Gdańsku
Oferta warsztatów i prelekcji dla Rad Pedagogicznych i uczniów szkół.

2 Przygotowała: mgr Ewa Guzowska- pedagog.

3 Warsztaty i prelekcje dla rad pedagogicznych:
ADHD DDA ZESPOŁU FAS WSPÓŁUZALEŻNIENIA (ALKOHOLIZM) INTERWENCJI W PRZYPADKU OSOBY UZALEŻNIONEJ OD ALKOHOLU AUTYZMU ZESPOŁU ASPERGERA ANOREKSJA I BULIMIA DOPALACZY NAROKTYKÓW ALKOHOLIZMU DEPRESJA U MŁODZIEŻY KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ, KONTROLNEJ MOWY CIAŁA

4 Warsztaty i prelekcje dla młodzieży:
Warsztaty integracyjne dla młodzieży Warsztaty o złości Warsztaty z wyrażania uczuć, empatii Warsztaty z asertywności Warsztaty z konstruktywnego komunikowanie się Warsztaty -Kontrolna mowa ciała Prelekcje - Konformizm i nonkonformizm Prelekcje - Zespół FAS Prelekcje - Zespół ADHD Prelekcje - Zespół DDA Prelekcje - Współuzależnienie Prelekcje - Anoreksja i bulimia Warsztaty z asertywnego odmawiania picia alkoholu i zażywania narkotyków Prelekcje- DOPALACZE Prelekcje – ALKOHOLIZM Prelekcje - NARKOMANIA

5 Tematy prelekcji dla rad pedagogicznych:
Prelekcje Zespołu DDA (DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW) - prelekcje będą obejmować objawy zespołu DDA, formy i metody terapii dzieci alkoholików, charakterystykę i historię problemu oraz typy i funkcjonowanie dzieci alkoholików w środowisku szkolnym i rodzinnym. Prelekcje będą również obejmowały ewentualne sposoby pracy z dzieckiem alkoholika w szkole, podczas zajęć dydaktycznych.

6 Prelekcje: Prelekcje Zespołu FAS (FETAL ALCOHOL SYNDROME)- czyli Płodowy Zespół Alkoholowy, prelekcje będą obejmować charakterystykę Zespołu FAS, wyjaśnienie i omówienie objawów psychicznych i fizycznych dziecka z zespołem FAS, funkcjonowanie dziecka w środowisku szkolnym i rodzinnym, metody i formy terapii dziecka z FAS oraz krótka historia zespołu FAS. Prelekcje – WSPÓŁUZALEŻNIENIE W CHOROBIE ALKOHOLOWEJ- prelekcje będą obejmować charakterystykę osoby współuzależnionej, metody i formy terapii osoby współuzależnionej, adresy placówek pomocowych dla osób współuzależnionych, objawy Współuzależnienia, wyjaśnienie terminu AL- ANON. Prelekcje dostarczą także kilku potrzebnych wskazówek do tego aby zadbać o swoje potrzeby w relacji z czynnym alkoholikiem.

7 Prelekcje c.d. ALKOHOLIZM- prelekcje będą obejmować charakterystykę osoby uzależnionej od alkoholu, objawy choroby alkoholowej, wyjaśnienie terminu AA czyli Anonimowi Alkoholicy, metody i formy terapii oraz zostaną podane adresy ośrodków terapii uzależnień, podczas prelekcji będą omówione fazy choroby alkoholowej oraz zalecenia dla trzeźwiejących alkoholików. Prelekcje te mają na celu obalenie krążących mitów związanych z chorobą alkoholową i wyjaśnienie funkcjonowania osoby uzależnionej od alkoholu w rodzinie, pracy i życiu towarzyskim.

8 Prelekcje c.d. Prelekcje – DOPALACZE I NARKOTYKI- prelekcje będą obejmowały krótką charakterystykę osoby uzależnionej od narkotyków i dopalaczy, metody i formy terapii oraz zostaną podane potrzebne adresy ośrodków terapii uzależnień od dopalaczy i narkotyków, podczas prelekcji będę omówiony objawy osoby uzależnionej od narkotyków i dopalaczy, zostaną przedstawione nazwy i ogólna charakterystyka poszczególnych środków psychoaktywnych. Prelekcje te mają na celu przybliżenia problematyki „nowatorskich” metod narkotyzowania się przez młodzież.

9 Warsztaty i prelekcje dla młodzieży:
Warsztaty o złości- warsztaty będą obejmowały ćwiczenia z konstruktywnego radzenia sobie ze złością w szkole i w domu. Warsztaty będę również wyjaśniały terminy: zachowanie agresywne, asertywne oraz uległe. Będą również omówione podczas zajęć sposoby radzenia sobie ze złością.

10 c.d. Prelekcje o zespole FAS (FETAL ALCOHOL SYNDROME)- prelekcje będą obejmowały zagadnienia z zespołu FAS i FAE, czyli będzie omówiona ogólna charakterystyka dziecka z zespołem FAS, wymienione będą objawy fizyczne i psychiczne dziecka z zespołem FAS, zostanie porównany zespół FAS i FAE, zostanie również omówiona krótka historia zespołu FAS oraz metody i formy terapii dzieci.

11 Oferta obejmuje również:
Prelekcje - DOPALACZE I NARKOTYKI- podczas tych prelekcji zostanie dokładnie omówiony problem uzależnienia od narkotyków i dopalaczy. Będą wymienione metody i formy terapii osób uzależnionych od tych środków. Wymienione zostaną wszystkie objawy osoby uzależnionej od środków psychoaktywnych oraz krótka charakterystyka poszczególnych środków psychoaktywnych.

12 c.d. Prelekcje – ALKOHOLIZM- podczas tych zajęć zostanie omówiony problem choroby alkoholowej. Zostaną wymienione objawy choroby alkoholowej, fazy choroby i metody pracy z alkoholikami. Zostaną też omówione zalecenia dla osoby uzależnionej od alkoholu oraz specyficzne trudności związane z trzeźwieniem. Wyjaśnimy terminy takie jak: grupy wsparcia, Anonimowi Alkoholicy i AL- ANON.

13 Dowiesz się także o: Prelekcje – ZESPÓŁ DDA- w czasie zajęć na temat zespołu DDA zostanie przybliżona charakterystyka i funkcjonowanie dziecka alkoholika w domu i w szkole. Omówimy formy i metody terapii DDA. Wyjaśnimy terminologię związaną z zespołem DDA tj.: dziecko we mgle czy bohater rodzinny. Wymienimy wszystkie objawy dziecka z rodzinny alkoholowej oraz porozmawiamy na temat konstruktywnego radzenia sobie z problemem uzależnienia od alkoholu jednego z rodziców.

14 Dziękujemy za uwagę!!! Tel: 505-666-062 www.pcpdit.pl
Bardzo serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleń!! Pomorskie Centrum Psychoedukacji, Diagnozy i Terapii w Gdańsku. Dziękujemy za uwagę!!! Tel:


Pobierz ppt "Pomorskie Centrum Psychoedukacji, Diagnozy i Terapii w Gdańsku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google