Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADY ZAOPATRZENIA W SPRZĘT ORTOPEDYCZNY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADY ZAOPATRZENIA W SPRZĘT ORTOPEDYCZNY"— Zapis prezentacji:

1 ZASADY ZAOPATRZENIA W SPRZĘT ORTOPEDYCZNY
mgr Dorota Gniewosz Kierownik Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Delegatura w Jeleniej Górze Kowary, 7 marca 2014 r.

2 PODSTAWA PRAWNA ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. 2008, Nr 164, poz z późn. zm.) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. 2013, Nr 237 poz.1565)

3 PODSTAWA PRAWNA Zarządzenie nr 90/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne Zarządzenie Nr 9/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

4 ZASADY FINANSOWANIA Wyroby medyczne będące sprzętem ortopedycznym Pacjent otrzymuje na własność. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje je do wysokości limitu ceny określonego w przepisach Ministra Zdrowia, to jest 100%, 90%, 70%, 50%. Jeżeli cena wybranego przez Pacjenta przedmiotu jest wyższa niż cena określona limitem, Pacjent dopłaca różnicę pomiędzy ceną brutto a kwotą refundacji.

5 ZASADY FINANSOWANIA Prawo do nabycia do wartości limitu przedmiotów ortopedycznych, przysługuje: inwalidom wojennym i wojskowym cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych osobom represjonowanym uprawnionym żołnierzom lub pracownikom, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

6 ZASADY FINANSOWANIA Limity finansowania ze środków publicznych i wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w tym limicie określa załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. 2013, Nr 237 poz. 1565).

7 ZASADY FINANSOWANIA Prawo do nabycia do wartości limitu przedmiotów ortopedycznych przysługuje również dzieciom do ukończenia 18 roku życia.

8 ZLECENIE OD LEKARZA Gdy lekarz specjalista zdiagnozuje u Pacjenta konieczność korzystania z określonego sprzętu ortopedycznego, wówczas wystawia na nazwisko Pacjenta zlecenie na zaopatrzenie.

9 załącznik nr 4 do zarządzenia nr 58/2009/DSOZ Prezesa NFZ
obowiązuje do dnia 30 czerwca 2014 r.

10 załącznik nr 4 do zarządzenia nr 58/2009/DSOZ Prezesa NFZ
obowiązuje do dnia 30 czerwca 2014 r.

11 m.in.: raz na 5 lat: urządzenie multifunkcyjne, pionizator,
ZLECENIE OD LEKARZA W zależności od rodzaju sprzętu ortopedycznego, określony lekarz specjalista może wypisać zlecenie raz na określony w przepisach Ministra Zdrowia okres użytkowania m.in.: raz na 5 lat: urządzenie multifunkcyjne, pionizator, raz na 3 lata: balkonik specjalny dla dzieci z odciążeniem tułowia umożliwiający przemieszczanie się, raz na 2 lat: proteza piersi, siedzisko ortopedyczne dla dzieci stabilizujące plecy i głowę, pełzak do raczkowania, pozostałe: inne okresy w zależności od spełniania warunków.

12 POTWIERDZENIE ZLECENIA
Otrzymane zlecenie, musi zostać potwierdzone przez oddział wojewódzki NFZ, do którego Pacjent odprowadza składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zlecenie zawierające błędy formalne lub wystawione niezgodnie z przepisami, oddział wojewódzki zwraca Pacjentowi, z podaniem przyczyny odmowy potwierdzenia prawa do refundacji.

13 POTWIERDZENIE ZLECENIA
Jeżeli zdarzy się konieczność natychmiastowego zaopatrzenia Pacjenta w sprzęt ortopedyczny podczas pobytu w innym województwie. W takim przypadku zlecenie oddział wojewódzki na terenie, którego Pacjent przebywa może pośredniczyć z właściwym oddziałem wojewódzkim, w potwierdzeniu zlecenia przy pomocy faksu.

14 POTWIERDZENIE ZLECENIA
Zlecenie może być potwierdzone osobiście przez Pacjenta, inną osobę w jego imieniu lub drogę pocztową. Obecnie zlecenia nie mają określonej daty ważności. Zlecenie przesłane pocztą będzie odesłane na adres Pacjenta.

15 ZAKUP SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO
Potwierdzone i zaewidencjonowane zlecenie na zaopatrzenie Pacjent może zrealizować u każdego świadczeniodawcy (sklepie), który podpisał umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na terenie całej Polski. Od daty odbioru przedmiotu obliczany jest okres użytkowania, po którym przysługuje ponowne zaopatrzenie.

16 NAPRAWY SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO
Podstawą do naprawy wcześniej sfinansowanego przedmiotu ortopedycznego jest wniosek o wykonanie naprawy. Naprawie podlegają: m.in. wózki inwalidzkie, protezy kończyn, niektóre ortezy, niektóre gorsety szczegółowo wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. 2013, Nr 237 poz. 1565).

17 NAPRAWY SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO
Druk wniosku można otrzymać w oddziale wojewódzkim NFZ lub pobrać z jego strony internetowej. Wypełniony przez Pacjenta wniosek musi zostać potwierdzony w oddziale wojewódzkim Funduszu. Naprawa odbywa się u świadczeniodawcy, u którego Pacjent dokonał zakupu przedmiotu ortopedycznego.

18 załącznik nr 11 do zarządzenia nr 58/2009/DSOZ Prezesa NFZ
obowiązuje do dnia 30 czerwca 2014 r.

19 sprzętu ortopedycznego wydanego po 1 stycznia 2014 r.
ZASADY FINANSOWANIA Kwoty naprawy określa załącznik do rozporządzeń Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (Dz. U. 2009, Nr 139 poz. 1141) sprzętu ortopedycznego wydanego po 1 stycznia 2014 r. z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. 2013, Nr 237 poz. 1565).

20 OSOBY UPRAWNIONE DO WYSTAWIANIA ZLECENIA
WYROBY MEDYCZNE ortopeda chirurg chirurg urazowo-ortopedyczny traumatolog lekarz w dziedzinie rehabilitacji medycznej, ogólnej lub narządów ruchu protezy po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku, niedorozwoju w obrębie kończyny dolnej lub górnej oraz po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub w obrębie stawu barkowego OSOBY UPRAWNIONE DO WYSTAWIANIA ZLECENIA neurolog, reumatolog ortopeda, traumatolog chirurg, chirurg urazowo-ortopedyczny lekarz w dziedzinie rehabilitacji medycznej, ogólnej lub narządów ruchu ortezy kończyn dolnych, górnych

21 OSOBY UPRAWNIONE DO WYSTAWIANIA ZLECENIA
WYROBY MEDYCZNE lekarz w dziedzinie rehabilitacji medycznej, ogólnej lub narządów ruchu urządzenia multifunkcyjne: funkcja pionizacji, stabilizacji w pozycji siedzącej i leżącej z funkcją transportową OSOBY UPRAWNIONE DO WYSTAWIANIA ZLECENIA neurolog, neurochirurg neurotraumatolog, reumatolog, onkolog hematolog, ortopeda, traumatolog chirurg, chirurg urazowo-ortopedyczny lekarz w dziedzinie rehabilitacji medycznej, ogólnej lub narządów ruchu gorsety i ortezy ortopedyczne

22 OSOBY UPRAWNIONE DO WYSTAWIANIA ZLECENIA
WYROBY MEDYCZNE neurolog, neurochirurg geriatra, reumatolog, onkolog ortopeda, traumatolog chirurg, chirurg urazowo-ortopedyczny lekarz w dziedzinie rehabilitacji medycznej, ogólnej lub narządów ruchu wózek inwalidzki OSOBY UPRAWNIONE DO WYSTAWIANIA ZLECENIA neurolog, ortopeda, traumatolog chirurg, chirurg urazowo-ortopedyczny lekarz w dziedzinie rehabilitacji medycznej, ogólnej lub narządów ruchu siedzisko ortopedyczne dla dzieci stabilizujące plecy i głowę, pełzak do raczkowania

23 OSOBY UPRAWNIONE DO WYSTAWIANIA ZLECENIA
WYROBY MEDYCZNE lekarz w dziedzinie rehabilitacji medycznej, ogólnej lub narządów ruchu pionizator OSOBY UPRAWNIONE DO WYSTAWIANIA ZLECENIA neurolog ortopeda, traumatolog chirurg, chirurg urazowo-ortopedyczny lekarz w dziedzinie rehabilitacji medycznej, ogólnej lub narządów ruchu balkonik specjalny dla dzieci z odciążeniem tułowia umożliwiający przemieszczanie się

24 OSOBY UPRAWNIONE DO WYSTAWIANIA ZLECENIA
WYROBY MEDYCZNE neurolog, neurochirurg geriatra, reumatolog chirurg, ortopeda, traumatolog lekarz poz lekarz w dziedzinie rehabilitacji medycznej, ogólnej lub narządów ruchu felczer ubezpieczenia zdrowotnego balkonik, poduszka przeciwodleżynowa, materac przeciwodleżynowy, kula, trójnogi, laska dla niewidomych, OSOBY UPRAWNIONE DO WYSTAWIANIA ZLECENIA neurolog, reumatolog chirurg, chirurg urazowo-ortopedyczny diabetolog ortopeda, traumatolog lekarz w dziedzinie rehabilitacji medycznej, ogólnej lub narządów ruchu obuwie ortopedyczne

25 OSOBY UPRAWNIONE DO WYSTAWIANIA ZLECENIA
WYROBY MEDYCZNE chirurg ginekolog, onkolog radioterapeuta lekarz w dziedzinie rehabilitacji medycznej, ogólnej lub narządów ruchu proteza piersi OSOBY UPRAWNIONE DO WYSTAWIANIA ZLECENIA

26 Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą we Wrocławiu
na zaopatrzenie w wyroby medyczne: przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze przeznaczył w roku mln 800 PLN, natomiast w planie finansowym oddziału zarezerwowano na rok mln 300 PLN.

27 CENTRUM OBSŁUGI UBEZPIECZONYCH Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Dawida 2, Wrocław informacja: 71/ , infolinia: ; dla ubezpieczonych spoza Wrocławia: 71/ ; czynna w godzinach od 8.00 do 16.00

28 ul. Wolności 18, 58-500 Jelenia Góra
Delegatura Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Jeleniej Górze ul. Wolności 18, Jelenia Góra informacja: 75/ informacja o środkach ortopedycznych i przedmiotach pomocniczych 75/ i 707

29 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "ZASADY ZAOPATRZENIA W SPRZĘT ORTOPEDYCZNY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google