Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autorzy: Górska Jolanta, Hassa Maciej, Kadłubowski Andrzej,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autorzy: Górska Jolanta, Hassa Maciej, Kadłubowski Andrzej,"— Zapis prezentacji:

1 Tesco. Raport z działań z zakresu społecznej odpowiedzialności za lata 2002-2005 – Analiza.
Autorzy: Górska Jolanta, Hassa Maciej, Kadłubowski Andrzej, Karbowiak Anna, Karbowiak Marta, Kamionek Patrycja.

2 Wprowadzenie Raport z działań z zakresu społecznej odpowiedzialności za lata 2002 – 2005 jest to pierwszy raport przedstawiający działania Tesco Polska na polu odpowiedzialności i zaangażowania społecznego. Raport podzielony jest na pięć części, które zarazem stanowią hasła strategii firmy w poszczególnych obszarach: Dla klientów staramy się bardziej niż ktokolwiek inny; Tesco, solidny partner polskich dostawców; Traktujemy pracowników tak jak sami chcemy być traktowani; Działamy dla dobra innych; Troszczymy się o środowisko. W analizie raportu zostaną przedstawione wady i zalety raportu. Następnie zostaną zaproponowane rozwiązania, które pozwolą poprawić jakość raportu oraz zostaną przedstawione rozbieżności pomiędzy informacjami umieszczonymi w raporcie a rzeczywistością. Analiza zostanie podzielona na pięć części, zgodnie z wcześniej przedstawionymi obszarami.

3 Dla klientów staramy się bardziej niż ktokolwiek inny
Wady: Brak wypowiedzi ekspertów i specjalistów dotyczących, np. jakości produktów. Brak opinii klientów. Brak wykresów i diagramów prezentujących przytoczone dane ilościowe. Nie wskazano działań i celów na kolejne lata w tym obszarze. Informacje przedstawione w tej części nie wspominają o działaniach społecznie odpowiedzialnych. Zalety: Przytacza wypowiedzi klientów uzyskiwane z ankiet lub paneli konsumenckich, następnie opisuje działania podjęte w związku z sugestiami klientów i wynik tych działań. Użyto danych ilościowych, które przemawiają do odbiorcy a tym samym pokazują pełniejszy obraz działań firmy. Skupia się na najważniejszych kwestiach dla klientów, czyli na cenie i jakości. Zaakcentowanie kluczowych działań firmy na rzecz klientów poprzez ich wyboldowanie. Umieszczenie informacji o nagrodzie przyznawanej przez klientów.

4 Tesco, solidny partner polskich dostawców
Wady: Ograniczenie współpracy w ramach dostaw produktów do dostawców krajowych. Brak informacji pozwalających na potwierdzenie wiarygodności informacji podanych w tej części raportu. Brak konkretnych danych dotyczących współpracy z dostawcami. Uwzględnianie nieistotnych informacji przy opisywaniu działań, np. informacje dotyczące eksportu pomidorów. Nie przedstawiono konkretnych działań jak są promowani polscy producenci. Przedstawiono tylko pozytywną stronę kontaktów z dostawcami. Zalety: Zachęcenie do współpracy dostawców poprzez oferowanie dużych i długoterminowych kontaktów, opiekę specjalistów, itp.. Wspieranie polskich dostawców. Przytoczenie wypowiedzi dostawców na temat współpracy z Tesco. Wspieranie dostawców poprzez organizowanie szkoleń, konferencji.

5 Traktujemy pracowników tak jak sami chcemy być traktowani
Wady: Brak konkretnych danych dotyczących zatrudnienia, podana tylko liczba, brak struktury zatrudnienia. Brak informacji dotyczącej powodów zatrudniania nowych pracowników. Wskazywanie pewnych czynności jako ich atutów, które wynikają z przepisów prawa, np. możliwość zakładania związków zawodowych. Brak danych liczbowych na temat wynagrodzeń. Zalety: Tworzenie nowych miejsc pracy. Zatrudnianie osób będących długotrwale bezrobotnymi. Zatrudnianie absolwentów szkół. Inwestycje w rozwój pracowników poprzez szkolenia.

6 Działamy dla dobra innych
Wady: Wybiórcze podawanie danych w przypadku różnych inicjatyw. Niewystarczające informacje o celach na przyszłość. Niepełna informacja o skutkach akcji. Brak informacji na temat założeń i celów, które zrealizowano częściowo lub nie udało się w ogóle zrealizować. Zalety: Oddziaływanie na społeczeństwo lokalne, zgodnie z założeniami TBL. Różnorodność przeprowadzanych akcji społecznych. Reagowanie na zwiększające się potrzeby. Transparentny i uwiarygodniony opis działań Tesco. Wspieranie organizacji charytatywnych i instytucji realizujących cele społeczne. Podkreślenie regularności współpracy. Uświadamianie społeczności oraz zachęcanie klientów do pomocy innym.

7 Troszczymy się o środowisko
Wady: Dużo ogólnikowych stwierdzeń niepopartych przykładami, a jeżeli już się pojawiają są lakoniczne. Tworzenie wrażenia, iż raporty środowiskowe poprzedzające budowę są przeprowadzane z inicjatywy Tesco, podczas gdy jest to wymóg prawny, któremu Tesco musi się podporządkować. Posługiwanie się argumentami zupełnie niezwiązanymi z zagadnieniem ochrony środowiska. Zalety: Zwięzłość przedstawianych treści. Przejrzysty układ. Uwzględnianie różnych aspektów ochrony środowiska (oszczędzanie wody i energii, recykling, rewitalizacja terenów zdegradowanych biologicznie i inne). Wprowadzenie studium przypadku (przeniesienie kumaków). Uwiarygodnienie przekazu poprzez umieszczenie w raporcie zdjęć i fragmentów z prasy o działaniach firmy oraz umieszczenie wypowiedzi autorytetów i specjalistów z dziedziny ochrony środowiska.

8 Działania, które mogą poprawić jakość raportu
Przedstawić w raporcie informacje na temat sposobu tworzenia raportu. Należy umieścić w raporcie dokładne źródło danych, na których podstawie był tworzony raport, aby każda osoba czytając raport mogła zweryfikować prawdziwość wskazanych danych. Powinno się przedstawiać firmę nie tylko z najlepszej strony, firma powinna też wskazywać swoje porażki. Należy zachować równowagę w przedstawianiu osiągnięć, takie zachowanie poprawia wiarygodność raportu i firmy. Przy przedstawianiu działań i wyników tych działań firma powinna użyć różnych narzędzi do ich przedstawienia, np. poprzez graficzne przedstawienie wyników, dokonywania analiz porównawczych cen Tesco z cenami konkurencji. Ponadto powinny to być konkretne wyniki w postaci danych liczbowych, które umożliwiają porównanie danych i ułatwia wyciąganie wniosków. W raporcie powinny być wykorzystywane wskaźniki pozwalające obliczyć wyniki społecznego zaangażowania firmy, np. wskaźnik SROI (Social Return On Investment).

9 Działania, które mogą poprawić jakość raportu
W tworzeniu raportu powinny brać udział niezależne osoby lub podmioty, które mogą wyrazić obiektywne zdanie na temat prowadzonych działań i ich wyników, ewentualnie niezależna osoba lub podmiot powinna zweryfikować treść raportu jeżeli był on tworzony przez firmę. W raporcie powinno się unikać ogólnikowych informacji na temat prowadzonych działań lub ich efektów, każde działanie powinno być rzetelnie przedstawione. Powinno się przytaczać wypowiedzi niezależnych specjalistów lub autorytetów w przytaczanych obszarach i dziedzinach. Raport powinien dotyczyć krótszego okresu, najlepiej jak by obejmował rok.

10 Raport Tesco a Global Reporting Initiative (GRI)
Co jest zrobione źle? Transparency (transparentność): Nie wszystkie założenia, procesy i procedury stosowane przy opracowywaniu są jawne. Auditability (audytowalność): Dane powinny, a nie są, być gromadzone, agregowane, analizowane i ujawniane w sposób pozwalający stwierdzić ich wiarygodność zarówno wewnętrznym audytorom jak i zewnętrznym użytkownikom informacji. Completeness (kompletność): Nie wszystkie dane na podstawie, których w raporcie przedstawiane są osiągnięcia firmy znajdują się w raporcie. Relevance (relewancja): Brak określonego adresata raportu, niewiadomo do kogo jest on skierowany. Trudno więc stwierdzić, że są w nim wszystkie dane poszukiwane przez adresatów. Accuracy (precyzyjność): Dane nie są przedstawiane na takim poziomie dokładności, który pozwoli podejmować decyzje z dużą dozą pewnością co do ich trafności, ponieważ dane są bardzo jednostronne - brak chociażby ich źródła.

11 Raport Tesco a Global Reporting Initiative (GRI) cd.
Neutrality (neutralność): Ta zasada nie jest zachowana. Raport powinien unikać tendencyjnego przedstawiania informacji. Powinna być zachowana równowaga w przedstawianiu osiągnięć firmy. Comparability (porównywalność): Brak porównywalności danych. Timeliness (procesualność): Dane czasowe wydania raportu są za szerokie, skutecznie utrudniają jakiekolwiek przeanalizowanie podanych procesów. Utrudniają również ich porównanie. Co jest zrobione dobrze? Sustainability context (kontekst zrównoważonego rozwoju): Raport pokazuje osiągnięcia firmy w szerokim kontekście obejmującym wymiar gospodarczy, społeczny i ekologiczny. Inlusiveness (otwartość): Tesco współpracuje przy tworzeniu raportu z różnymi grupami interesariuszy. Clarity (klarowność): Raport jest klarowny i czytelny.

12 Rozbieżności między raportem a rzeczywistością
Klienci są wprowadzani w błąd, np. poprzez wskazywanie innej ceny w gazetce promocyjnej a innej w sklepie lub przy kasie. Promocje z gazetek nie pokrywają się z rzeczywistością (brak produktów promocyjnych). W mniejszych placówkach Tesco bardzo ciasne alejki z ekspozycją na środku. Wątpliwa jakość produktów sprzedawanych pod marką Tesco, W niektórych mniejszych placówkach towar leży jak w dyskoncie w kartonie zamiast poukładany na półkach Sieć wprowadza (wymusza) promocyjne ceny wybranych artykułów wyprodukowanych w Polsce, np. litrowy napój Tymbark w cenie 1,75 (cena obniżona o ponad 50%). W przypadku dekoniunktury Tesco obniża marżę dostawcom, nie biorąc pod uwagę ich sytuacji ekonomicznej, mają na uwadze tylko swoje zyski. Jakość produktów oferowanych w Tesco jest coraz niższa co jest spowodowane obniżeniem marż dla dostawców, którzy z kolei przez ograniczone zasoby muszą obniżać jakość produktów.

13 Rozbieżności między raportem a rzeczywistością
Działania podejmowane w rzeczywistości zdają się przeczyć wizerunkowi firmy przedstawionemu w raporcie, a mianowicie. Greenpeace nagłośnił ostatnio sprawę sprzedaży w sieci Tesco zagrożonych gatunków ryb, które w wyniku notorycznego przeławiania, mogą niedługo zniknąć z naszych mórz. Tymczasem na półkach hipermarketów Tesco można znaleźć aż 10 z 13 gatunków ryb morskich wpisanych na Czerwoną Listę Greenpeace. Zarząd sieci początkowo zdecydowanie odmawiał spotkań z przedstawicielami organizacji ekologicznych. Dopiero po serii protestów i zmasowanej akcji internautów, wysyłających do zarządu sieci pełne oburzenia maile, podjęto pierwsze rozmowy mające na celu poprawę obecnej sytuacji. Wprowadzone przez Tesco torby ekologiczne, które według zapewnień sieci, ulegają pełnej biodegradacji, okazały się równie szkodliwe dla środowiska jak tradycyjne reklamówki. Torby, które mają ulegać degradacji w ciągu trzech lat poprzez rozpad na drobne cząstki mogą pozostawić po sobie cząstki tworzyw sztucznych mogących być szkodliwe dla ptaków, ryb, owadów i ssaków. Co więcej torby te mogą zaśmiecać środowisko do około pięciu lat, zanim ulegną degradacji. To o wiele dłużej niż deklaruje sieć supermarketów.

14 Podsumowanie Tesco - Raport z działań z zakresu społecznej odpowiedzialności za lata jest pierwszym raportem przygotowanym przez firmę Tesco na polu dotyczącym społecznej odpowiedzialności. W ogólnej ocenie jest on subiektywnym przedstawieniem działań w zakresie społecznej odpowiedzialności firmy Tesco, bardziej wygląda na reklamę oraz na działania mające poprawić wizerunek, świadczy o tym choćby przewijający się przez cały raport temat otrzymanych nagród przez firmę Tesco, nie zawsze związanych ze społecznie odpowiedzialnymi działaniami. Ponadto raport ten pokazuję firmę Tesco tylko z dobrej strony, nie pokazuje nic poza korzyściami, nie wskazując żadnych negatywnych działań, które niestety mają miejsce i wiele opisów tych działań można znaleźć na internecie oraz usłyszeć o nich od byłych pracowników firmy. Jedynym zauważalnym plusem tego raportu jest to iż porusza trzy obszary związane ze społecznie odpowiedzialnym działaniem, zgodnych z teorią Tripple Bottom Line, a mianowicie: oddziaływanie na społeczeństwo, wpływ na środowisko naturalne oraz wynik finansowy przedsięwzięcia. Aczkolwiek od momentu wydania raportu minął już jakiś czas i w działaniach związanych ze społecznie odpowiedzialnym widać postęp.

15 Podsumowanie W ostatnich latach Tesco aktywnie stara się realizować strategie społecznie odpowiedzialnego biznesu, o czym mogą świadczyć poniższe informację: 2008 roku Tesco razem z DHL Express (Poland) i American Tabacco Polska zakwalifikowało się do pierwszej edycji konkursu o Europejską Nagrodę CSR organizowanego przez E-I Consulting Group – międzynarodową grupę firm doradczych w dziedzinie zarządzania pod patronatem Komisji Europejskiej. Tesco zakwalifikowało się do finału. 8 kwietnia 2009 roku opublikowano ranking CSR, przeprowadzony przez firmę doradczą Braun&Partners i PKPP Lewiatan. Badanie dotyczyło wiarygodności działań CSR na podstawie informacji dostępnych dla wszystkich interesariuszy, prowadzonych przez 39 największych firm w Polsce reprezentujących 13 sektorów gospodarki. Firmy poddawane były badaniom w 7 obszarach: przejrzystość i komunikacja, ład korporacyjny, relacje z interesariuszami, odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego, odpowiedzialność ekonomiczna, społeczeństwo i zasoby ludzkie. Tesco ze swoimi działaniami odpowiedzialnego biznesu zajęło 19 miejsce.


Pobierz ppt "Autorzy: Górska Jolanta, Hassa Maciej, Kadłubowski Andrzej,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google