Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inne metody wierceń.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inne metody wierceń."— Zapis prezentacji:

1 Inne metody wierceń

2 Wiercenia bez płuczkowe (suche)

3 Wiercenie bezpłuczkowe (suche) – zwierciny z dna otworu usuwane są za pomocą specjalnego narzędzia czerpiącego – tzw. „łyżki”. Łyżkę stanowi rura stalowa zakończona od dołu zaworem klapowym lub kulkowym. Opuszczona na dno otworu napełnia się zwiercinami, po czym zostaje wyciągnięta na powierzchnię ziemi i opróżniona. Zastosowanie płuczki wymaga użycia przewodu z rur, natomiast przy wierceniach suchych świder zapuszcza się do otworu na żerdziach lub na linie.

4 Wiercenia strzałowe (ang. Shot Drilling)

5 Wiercenia te znajdują zastosowanie przede wszystkim :
Wiercenia te stosowane są do uzyskania otworów strzałowych, czyli otworów, w których umieszcza się ładunki wybuchowe. Wiercenia odbywają się za pomocą wiertnic, które umożliwiają wiercenia poziome, pionowe (w dół lub w górę) oraz ukośnie. Wiercenia te znajdują zastosowanie przede wszystkim : w kopalniach odkrywkowych lub głębinowych w kamieniołomach podczas drążenia tuneli metodami strzałowymi

6

7 Ułożenie prowadnicy wiertnicy:
wiercenie poziome, wiercenie nachylone, wiercenie pionowe

8 Wiertnica z własnym napędem spalinowym:
1 – prowadnica, 2 – silnik posuwu, 3 – łańcuch posuwu, 4 – wiertarka obrotowo- udarowa, 5 – żerdź wiertnicza z koronką, 6 – dźwignia sterowania procesem wiercenia, 7 – wysięgnik, 8 – siłownik podnoszenia wysięgnika, 9 – siłownik skrętu 10 – podwozie gąsienicowe 11 – stanowisko maszynisty wiertniczego do przejazdu, 12 – dźwignie sterujące i wskaźniki kontrolne

9

10

11 Wiercenia udarowe (ang. Percussion Drilling)

12 Obecnie udar jest generowany hydraulicznie lub pneumatycznie.
Jest to rodzaj techniki wiertniczej, polegającej na drążeniu otworu wiertniczego za pomocą uderzeń w skałę. Stosuje się je w skałach twardych i zwięzłych (piaskowce, łupki, wapienie), głównie przy wierceniu studni głębinowych, rzadziej przy prowadzeniu robót poszukiwawczych. Obecnie udar jest generowany hydraulicznie lub pneumatycznie. Systemy wiercenia udarowego: Dolny młotek (napędzany najczęściej pneumatycznie). Górny młotek (wiertarki hydrauliczne na wiertnicach i pneumatyczne ręczne). System Coprod (system opatentowany przez Atlas Copco stanowi połączenie zalet wiercenia dolnym i górnym młotkiem, ma system podwójnej żerdzi, z których jedna przenosi udar a druga obrót).

13 Sonda udarowa WSU-63

14 TYP SONDY DPL LEKKA DPM ŚREDNIA DPH CIĘŻKA DPSH BARDZO CIĘŻKA MASA MŁOTKA [KG] 10 30 50 63,5 WYSOKOŚĆ SPADANIA [MM] 500 750 ŚREDNICA KOWADŁA (PODBABNIKA) [MM] 100 125 MASA KOWADŁA (PODBABNIKA) [MM] 5,9 12 MASA URZĄDZENIA Z MŁOTEM [KG] 75 120 133,5 ŚREDNICA ŻERDZI [MM] 22 32

15 Wiercenia wibracyjne

16 Wiercenia wibracyjne – polegają na przekazywaniu przez wibrator na sondę drgań o dużej częstotliwości i zagłębianiu się jej w skałę w wyniku osłabienia spójności skały. Przy wierceniach wibracyjnych skała na dnie otworu urabiana jest za pomocą udarów mechanicznych (drgań) o wysokiej częstotliwości (1200–2500 udarów na minutę), które są wywoływane urządzeniem wibracyjnym i przekazywane bezpośrednio przez przewód wiertniczy na narzędzie urabiające skałę. Udary te mogą być przekazywane bezpośrednio przez przewód wiertniczy na narzędzie urabiające skałę – wtedy urządzenie takie nazywa się wibratorem, albo też mogą być przekazywane pośrednio przez młot i kowadło – wtedy urządzenie takie nazywa się wibromłotem. Wiercenia wibracyjne stosowane są w zasadzie do wiercenia w skałach miękkich i kruchych. Jeśli na narzędzie urabiające skałę oprócz siły osiowej zostanie przekazany i moment obrotowy, wtedy metoda ta może być stosowana i do wiercenia w skałach twardych. Wiercenia wibracyjne mogą być stosowane tylko przy wierceniu otworów do głębokości 100 m. W przypadku większych głębokości wibratory wgłębne (wibrowierty) umieszcza się na spodzie otworu.

17 Wiercenia geologiczno-inżynierskie

18 Wiercenia geotechniczne w postaci małośrednicowych otworów badawczych wykonywane są w celu ustalenia gruntowo-wodnych warunków podłoża w miejscu planowanej inwestycji. Wraz z postępem prac badawczych następuje analiza nawierconych typów gruntów oraz wyznaczanie ich przestrzennego zalegania. Próby gruntu pobrane podczas prac terenowych trafiają do laboratorium, gdzie podlegają ocenie pod względem parametrów geotechnicznych. Wiercenie dostarcza także niezbędnych danych dotyczących poziomu występowania zwierciadła wód gruntowych, oraz miąższości warstw wodonośnych. W zależności od głębokości odwiertu, stopnia skomplikowania budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych oraz możliwości dotarcia w miejsce wiercenia, wykorzystujemy system wiercenia ręcznego lub mechanicznego.

19

20 Wiercenia geologiczne

21 Polegają na przeprowadzeniu wstępnych prac projektowych, wykonaniu badań geologicznych oraz przedstawianiu wyników tych prac w dokumentacjach geologiczno-inżynierskich, ekspertyzach geotechnicznych, opiniach geotechnicznych oraz raportach środowiskowych.

22 Wiertnica samochodowa H30S

23 Bibliografia : www.exalo.pl www.nafta1.home.pl www.wikipedia.org

24 Wszelkie prawa zastrzeżone ®
Dziękujemy za uwagę  Prezentację wykonali uczniowie klasy II w : Piotr Korab Piotr Ludwin Grzegorz Pabis Artur Krowiak Wszelkie prawa zastrzeżone ®


Pobierz ppt "Inne metody wierceń."

Podobne prezentacje


Reklamy Google