Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROLĄ SAMORZĄDU JEST INTEGRACJA DZIAŁAŃ I STWORZENIE WARUNKÓW DO BUDOWY SYSTEMU INNOWACJI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROLĄ SAMORZĄDU JEST INTEGRACJA DZIAŁAŃ I STWORZENIE WARUNKÓW DO BUDOWY SYSTEMU INNOWACJI."— Zapis prezentacji:

1

2 ROLĄ SAMORZĄDU JEST INTEGRACJA DZIAŁAŃ I STWORZENIE WARUNKÓW DO BUDOWY SYSTEMU INNOWACJI

3 2001 –Przyjęcie Regionalnej Strategii Innowacji 2003 - Regionalny System Proinnowacyjny WKP Kujawy-Pomorze RIS 2005 – Przyjęcie zaktualizowanej Strategii Innowacji 2005 – Rozpoczęcie projektu badawczego – KUJPOMRIS 2008 – Prace nad aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji

4 ETAPY ROZWOJU INNOWACJI W KUJAWSKO - POMORSKIM I ETAP – BUDOWA INSTYTUCJI ZWIĘKSZAJCYCH POTENCJAŁ INNOWACYJNY REGIONU

5 1. Regionalne Centrum Innowacyjności w Bydgoszczy 2. Toruński Park Technologiczny 3. Bydgoski Park Przemysłowy 4. Centrum projektowania Narzędzi i Technologii Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych (Branżowe Centrum Innowacji) 5. INFOBIBNET – Informacja – Biblioteka – Sieć 6. Regionalne Laboratoria Techniczne i Rolnicze – Centra Rozwoju Innowacyjności Innowacyjności 7. Utworzenie funduszu typu Seed Capital 8. Utworzenie Regionalnego Funduszu Badań i Wdrożeń 9. Park Naukowo – Badawczy – Inkubator Przedsiębiorczości Akademickiej UMK 10. Kujawsko – Pomorska Biblioteka Cyfrowa PRZYKŁADY

6 ETAPY ROZWOJU INNOWACJI W KUJAWSKO - POMORSKIM II ETAP –STWORZENIE SYSTEMU WDRAŻANIA INNOWACJI

7 Podstawą aktualizacji jest opracowany w ramach 6 Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technicznego Unii Europejskiej, projekt Regionalnej Strategii Innowacji

8 PARTNERSTWO: szerokie konsultacje społeczne FINANSOWANIE: określenie zasad finansowania poszczególnych priorytetów i zadań kluczowych RIS RYZYKO: określenie celów strategii - wskaźniki bazowe a zakładane cele

9 SYSTEM MONITOROWANIA REALIZACJI STRATEGIISYSTEM MONITOROWANIA REALIZACJI STRATEGII

10 STWORZENIE SYSTEMU WDRAŻANIA INNOWACJI W OPRACIU O: PARTNERSTWO MECHANIZMY FINANSOWANIA

11

12 PROJEKT SYSTEMOWY: REGIONALNY OŚRODEK ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI I SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO CELE : –realizacja założeń strategii innowacji –platforma współdziałania podmiotów społecznych, gospodarczych, naukowo – badawczych oraz samorządowych w zakresie kształtowania przestrzeni innowacyjnej regionu –centrum kreowania postaw proinnowacyjnych, wymiany doświadczeń, inspirowania transferu rozwiązań innowacyjnych –wypracowanie nowych metod zarządzania publicznego z wykorzystaniem nowoczesnych technik przepływu informacji

13 Jednostki w działalności badawczo rozwojowej w 2006 r. – 10 pozycja w kraju

14 Zatrudnieni w jednostkach rozwojowych w 2006 r. – 9 pozycja w kraju

15 Przedsiębiorstwa, które poniosły nakłady na działalność innowacyjną w 2006r. – 12 pozycja w kraju

16


Pobierz ppt "ROLĄ SAMORZĄDU JEST INTEGRACJA DZIAŁAŃ I STWORZENIE WARUNKÓW DO BUDOWY SYSTEMU INNOWACJI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google