Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1/11 Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce 18-24 listopada 2013 Kraków, 30.10.2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1/11 Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce 18-24 listopada 2013 Kraków, 30.10.2013 r."— Zapis prezentacji:

1 1/11 Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce 18-24 listopada 2013 Kraków, 30.10.2013 r.

2 2/11 Global Entrepreneurship Week jest ogólnoświatową inicjatywą promującą przedsiębiorczość wśród młodzieży, organizowaną od 2008 r. Udział w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości 2013 zgłosiło 139 krajów z całego świata. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 18-24 listopada 2013 Strona www: http://unleashingideas.org

3 3/11 Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Polsce 18-24 listopada 2013 Koordynator Ogólnopolski Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości: Forum Młodych PKPP Lewiatan Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Strona www: www.tydzienprzedsiebiorczosci.plwww.tydzienprzedsiebiorczosci.pl Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Polsce organizowany jest przez 9 województw: Kujawsko-Pomorskie, Lubelskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Pomorskie, Śląskie, Warmińsko-Mazurskie, Zachodniopomorskie.

4 4/11 Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce 18-24 listopada 2013 Główne cele: promocja kreatywności i przedsiębiorczości; zachęcenie młodych osób do podjęcia własnej działalności gospodarczej. Program w Małopolsce będzie realizowany w: 1.Krakowie, 2.Tarnowie, 3.Nowym Sączu, 4.Andrychowie, 5.Bochni, 6.Brzesku, 7.Czarnym Dunajcu, 8.Chrzanowie, 9.Dobczycach, 10.Gorlicach, 11.Mszanie Dolnej, 12.Myślenicach, 13.Rabce Zdrój, 14.Wadowicach, 15.Oświęcimiu 16.Łętowie (gm. Mszana Dolna) 17.Tuchowie.

5 Strategy for Malopolska 2011 – 2016 5/12 Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce KOORDYNATOR: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego PARTNERZY : 1. Akademia Górniczo-Hutnicza 2. Akademickie Inkubatory Przedsi ę biorczo ś ci AIP w Krakowie 3. Centrum Edukacji i Pracy M ł odzie ż y OHP w Tarnowie, M ł odzie ż owe Centrum w Brzesku 4. Centrum Kszta ł cenia Ustawicznego im. Jana Matejki w Krakowie 5. Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska 6. eHarmonogram 7. Grodzki Urz ą d Pracy w Krakowie 8. Grupa Unity 9. Heuresis Certyfikowani Trenerzy i Konsultanci Zarz ą dzania Sp. z o.o. 10. Izba Przemys ł owo-Handlowa w Krakowie 11. K&T Business Solution s.c. 12. Kongregacja Kupiecka Zrzeszenie Handlu i Us ł ug z siedzib ą w Nowym S ą czu 13. Krakowski Park Technologiczny 14. Lokalna Organizacja Turystyczna Chocho ł owski 15. Ma ł opolska Agencja Rozwoju Regionalnego 16. Ma ł opolski Fundusz Ekonomii Spo ł ecznej 17. Ma ł opolski Instytut Kultury 18. Ma ł opolski Instytut Samorz ą du Terytorialnego i Administracji 19. Miejska Biblioteka Publiczna im. J. S ł owackiego w Tarnowie 20. Pa ń stwowa Wy ż sza Szko ł a Zawodowa w Nowym S ą czu 21. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Krakowie 22. Powiatowy Urz ą d Pracy dla Powiatu Nowos ą deckiego 23. Powiatowy Urz ą d Pracy w Bochni 24. Powiatowy Urz ą d Pracy w Brzesku 25. Powiatowy Urz ą d Pracy w Chrzanowie 26. Powiatowy Urz ą d Pracy w Gorlicach 27. Powiatowy Urz ą d Pracy w My ś lenicach 28. Powiatowy Urz ą d Pracy w O ś wi ę cimiu 29. Powiatowy Urz ą d Pracy w Tarnowie 30. Powiatowy Urz ą d Pracy Wadowicach 31. Rynkowa Agencja Ś wi ę tokrzyska Artur Pawelec 32. S ą decki Urz ą d Pracy w Nowym S ą czu 33. Szko ł a Górska - Niepubliczna Placówka Kszta ł cenia Ustawicznego 34. Towarzystwo Mi ł o ś ników Andrychowa 35. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 36. Uniwersytet Jagiello ń ski 37. Uniwersytet Pedagogiczny 38. Urz ą d Pracy Powiatu Krakowskiego 39. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie 40. Wy ż sza Szko ł a Biznesu National-Louis University w Nowym S ą czu 41. Wy ż sza Szko ł a Europejska im. ks. Józefa Tischnera 42. Regionalny O ś rodek Polityki Spo ł ecznej 43. Ma ł opolskie Centrum Przedsi ę biorczo ś ci 44. Wojewódzki Urz ą d Pracy w Krakowie 45. Centrum Informacji FEM

6 6/11 Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce 18-24 listopada 2013 Rodzaje aktywności: W ramach niezwykle bogatej oferty programowej instytucje partnerskie przygotowały blisko 200 różnych aktywności: szkolenia seminaria warsztaty konferencje spotkania z przedsiębiorcami wykłady gry, w tym grę Cashflow indywidualne konsultacje dyskusje debaty

7 7/11 Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce 18-24 listopada 2013 Działania UWMW: I. Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej: plakaty promujące ŚTP B1 (płatna ekspozycja Kraków, Tarnów, Nowy Sącz), citylight - Kraków roll-up ulotki promocyjne zaproszenia na Galę Młodego Biznesu reklama w pojazdach MPK - emisja spotu 30 sekundowego emisja spotu 15 sekundowego na ekranie LED na Teatrze Bagatela) banery do internetu reklama w Onet.pl (reklama graficzna, reklama tekstowa – artykuł sponsorowany) obsługa oraz bieżąca aktualizacja strony internetowej wydarzenia www.tydzienprzedsiebiorczosci.malopolska.pl aktualizacja fanpage na Facebooku

8 8/11 Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce 18-24 listopada 2013 Działania UWMW cd.: II. Współpraca z patronami medialnymi: Onet.pl Biznes.pl dla studenta.pl Dziennik Gazeta Prawna Wrota Małopolski TVP Kraków MAM STARTUP Manko magazyn studencki Radio Eska III. Współpraca z partnerem wspierającym – Przewozy Regionalne IV. Strona www.tydzienprzedsiebiorczosci.malopolska.plwww.tydzienprzedsiebiorczosci.malopolska.pl V. Facebook www.facebook.com/swiatowytydzienprzedsiebiorczosciwmalopolscewww.facebook.com/swiatowytydzienprzedsiebiorczosciwmalopolsce

9 9/11 GALA MŁODEGO BIZNESU 18 listopada 2013 r., godz. 18.00, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, relacja on-line hasło: Świadoma przedsiębiorczość, czyli jak trwale budować, aby nie zbankrutować? W programie Gali: wystąpienie autorskie Marka Zubera Realia rynku i trwałość funkcjonowania w biznesie wystąpienie eksperta zagranicznego Leo Exter – Jak skutecznie rozwijać start-up – praktyczne aspekty prowadzenia biznesu Filary stabilnego biznesu, czyli jak zbudować prężnie działającą firmę – panel dyskusyjny z udziałem przedsiębiorców, którzy z powodzeniem rozwijają swoje firmy

10 10/11 Działania promocyjne: informacja na stronach internetowych instytucji partnerskich – informacja tekstowa i baner internetowy dystrybucja materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki) informacje o wydarzeniu na profilach społecznościowych instytucji partnerskich, w newsletterach, w biuletynach/czasopismach wydawanych przez instytucje Dystrybucja ankiety ewaluacyjnej przygotowanej przez koordynatora Szacowanie liczby uczestników i przekazanie informacji koordynatorowi 25 listopada 2013 r. Dokumentacja fotograficzna wydarzenia Podpisanie porozumienia o współpracy Przekazanie informacji o sposobie rejestracji na poszczególne wydarzenia Przekazanie informacji o osobach do kontaktu w instytucjach partnerskich Sprawy organizacyjne

11 11/11 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1/11 Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce 18-24 listopada 2013 Kraków, 30.10.2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google