Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Comenius… … Czyli co i jak.. Comenius… … Czyli co i jak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Comenius… … Czyli co i jak.. Comenius… … Czyli co i jak."— Zapis prezentacji:

1

2 Comenius… … Czyli co i jak.

3 Kraje uczestniczące: 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Wielka Brytania kraje EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia kraj kandydujący do członkostwa w Unii Europejskiej: Turcja oraz Szwajcaria.

4 szkół określonych przez państwa członkowskie;
Program Comenius jest skierowany do osób i instytucji działających w obszarze edukacji szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem: uczniów korzystających z edukacji szkolnej do momentu uzyskania wykształcenia średniego; szkół określonych przez państwa członkowskie; nauczycieli i pozostałego personelu tych szkół; stowarzyszeń, organizacji non profit, organizacji pozarządowych i przedstawicieli podmiotów związanych z oświatą szkolną;

5 osób oraz podmiotów odpowiedzialnych za organizację i realizację oświaty i edukację na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym; ośrodków badawczych i podmiotów zajmujących się kwestiami uczenia się przez całe życie; podmiotów oferujących usługi w zakresie doradztwa zawodowego i poradnictwa, związane z jakimkolwiek aspektem uczenia się przez całe życie.

6 Cele szczegółowe Programu Comenius:
rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości; pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

7 Cele operacyjne Programu Comenius:
poprawa pod względem jakościowym i ilościowym mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich; poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw pomiędzy szkołami z różnych państw członkowskich, tak aby objąć wspólnymi działaniami oświatowymi w okresie trwania programu przynajmniej 3 miliony uczniów;

8 zachęcanie do nauki języków obcych;
wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK treści, usług, metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie; wzmacnianie jakości i wymiaru europejskiego kształcenia nauczycieli; wspieranie poprawy metod dydaktycznych i zarządzania.

9 Działania wspierane w ramach Programu Comenius:
Mobilność obejmująca: wymianę uczniów i kadry; mobilność w szkołach dla uczniów oraz staże w szkołach lub przedsiębiorstwach dla kadry nauczycielskiej; uczestnictwo w szkoleniach dla nauczycieli i pozostałej kadry nauczycielskiej; wizyty studyjne i przygotowawcze w ramach działań związanych z mobilnością, partnerstwem, projektami lub sieciami (również seminaria kontaktowe); praktyki dla nauczycieli i przyszłych nauczycieli;

10 Działania wspierane w ramach Programu Comenius:
Tworzenie partnerstw: pomiędzy szkołami w celu rozwijania wspólnych projektów oświatowych dla uczniów i ich nauczycieli; pomiędzy instytucjami pełniącymi rolę lokalnej lub regionalnej władzy oświatowej w celu wzmacniania europejskiego wymiaru w edukacji, realizacji celów programuComenius, rozwijania struktur współpracy międzynarodowej, w tym przygranicznej a w konsekwencji wzbogacenia oferty edukacyjnej dla uczniów (Comenius Regio od 2009 roku).

11 Discovering Europe

12 W sierpniu bieżącego roku nasze Gimnazjum rozpoczęło 2-letnią współpracę z partnerską szkołą hiszpańską. W ramach programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół, 10 uczniów gimnazjum wraz z opiekunami będzie realizować temat przewodni projektu „Odkrywając Europę” poznając język, kulturę, zwyczaje i historię regionu okolic Sewilli na południu Hiszpanii. Uczniowie wyjadą ponadto na 10-dniową wymianę i zamieszkają w tym czasie u rodzin hiszpańskich, jak również ugoszczą młodzież hiszpańską w swoich domach. Produktem końcowym wspólnego projektu realizowanego w j.angielskim będzie stworzenie przez młodzież multimedialnej mapy i przewodnika po obydwu regionach. Należy podkreślić ogromną szansę uczniów na poprawienie znajomości j.angielskiego i sprawniejsze posługiwanie się nim w sytuacjach dnia codziennego, jaką daje udział w projekcie.

13 Poprzez realizację projektu dwustronnego chcielibyśmy umożliwić uczniom rozwój ich zainteresowań innymi krajami europejskimi w obszarach takich jak: język, kultura, historia, geografia i inne. Ważnym elementem współpracy pomiędzy szkołami będzie motywacja do nauki języków obcych i poprawne ich używanie w sytuacjach dnia codziennego, co ułatwi naukę oraz zrozumienie wielu faktów z historii Europy. Stworzenie multimedialnego przewodnika turystycznego, jako produktu końcowego naszego projektu, umożliwi jego uczestnikom zaznajomienie się ze szkołą, kulturą, historią i atrakcjami turystycznymi kraju partnerskiego.

14 Ponadto uczniowie będą zobligowani do pracy w grupach, wymiany informacji na temat regionalizmów, a tym samym rozpoczną proces przemiany w prawdziwego, otwartego Europejczyka. Interaktywny przewodnik turystyczny w języku angielskim, hiszpańskim i polskim będzie zawierał informacje dotyczące lokalnej bazy noclegowej, regionalnej gastronomii, turystyki i zabytków. Zdjęcia zrobione podczas wizyt w obydwu krajach będą zdobiły kalendarz.

15 Dla wielu uczniów projekt ten jest jedyną szansą zobaczenia czegoś więcej niż rodzinnego miasta, a dla niektórych to pierwszy w życiu wyjazd zagraniczny. Szkoła i społeczność lokalna będzie na bieżąco informowana o postępach w realizacji projektu, a po zakończeniu projektu uczniowie, nauczyciele koordynatorzy oraz dyrektorzy szkół pozostaną w kontakcie ze szkołą partnerską.

16 Uczniowie biorący udział w wymianie
Mikołaj Dziuk LAURA RODRIGUEZ RODAS

17 JOSE ANTONIO LOPEZ MARIN
Mateusz Gozdek JOSE ANTONIO LOPEZ MARIN

18 Kinga Nowak ANGELA AROCA

19 Ilona Rudnicka ANA ISABEL MARTIN CALA

20 Monika Smoleń SARA MORILLA GORDILLO

21 Michał Gola NATALIA CRUZ VAZQUEZ

22 Piotr Howaniec GABRIEL LOPEZ SANCHEZ

23 ROCIO CASTANO GALLARDO
Marta Pradelok ROCIO CASTANO GALLARDO

24 DAVINIA RODRIQUEZ NUNEZ
Agata Dratwa DAVINIA RODRIQUEZ NUNEZ

25 ANA MARIA CLAVIJO LOZANO
Rafał Chmiel ANA MARIA CLAVIJO LOZANO Rafał Chmiel

26 Dziękujemy Za uwagę Michał Gola Piotrek Howaniec


Pobierz ppt "Comenius… … Czyli co i jak.. Comenius… … Czyli co i jak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google