Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

bakterie substrat ząb czas Udział bakterii w powstaniu i progresji procesu próchnicowego ząb substrat czas bakterie próchnica Inicjatorzy próchnicy S.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "bakterie substrat ząb czas Udział bakterii w powstaniu i progresji procesu próchnicowego ząb substrat czas bakterie próchnica Inicjatorzy próchnicy S."— Zapis prezentacji:

1

2 bakterie substrat ząb czas

3 Udział bakterii w powstaniu i progresji procesu próchnicowego ząb substrat czas bakterie próchnica Inicjatorzy próchnicy S. mutans S. sobrinus Progresja próchnicy Progresorzy próchnicy Lactobacilli A.viscosus inne streptokoki drożdżę

4

5 Czynniki obronne ślina ilość i skład białka antybakteryjne fluor, wapń, fosforany dietetyczne składniki ochronne Czynniki patologiczne bakterie S. mutans, Lactobacilli składniki dietetyczne- węglowodany zmniejszone wydzielanie śliny Brak próchnicy Próchnica Schemat równowagi czynników kariostatycznych i kariogennych

6 atak kwasów obrona

7 cukry wapń fosforany płytka Wczesna zmiana próchnicowa szkliwo ślina wapń fluorki fosforany Demineralizacja Remineralizacja

8

9

10 PUW/Z (DMFT) PUW/P (DMFS) puw/z (dmft) puw/p (dmfs) P1 -- próchnica zewnętrznej warstwy szkliwa P2 – próchnica zewnętrznej i wewnętrznej warstwy szkliwa P3 – próchnica zewnętrznej warstwy zębiny P4 - próchnica zewnętrznej i wewnętrznej warstwy zębiny (ubytek w pobliżu komory miazgi)

11 Liczba P - jest wskaźnikiem aktualnego procesu chorobowego, a jej przyrost w jednostce czasu świadczy o dynamice choroby Liczba U – wskazuje na utratę zębów w następstwie procesu próchnicowego Liczba W – jest wskaźnikiem interwencji leczniczej

12 Frekwencja próchnicy = x 100 (%) Liczba osób z próchnicą (PUW>0) Liczba osób badanych Intensywność próchnicy = Suma PUW u osób z próchnicą Liczba osób z próchnicą (PUW>0) Wskaźnik leczenia = W P + W

13 1.50% dzieci w wieku 5-6 lat wolnych od próchnicy 2.u dzieci 12–letnich PUW/Z 3 3. 85% młodzieży w wieku 18 lat z pełnym uzębieniem

14 4. 50% redukcja osób bezzębnych w wieku 35-44 lata w stosunku do 1982 r. 5. 25% redukcja bezzębnych w wieku 65 lat i powyżej w stosunku do 1982 r. 6. wprowadzenie opartego na zapisie danych systemu monitorowania i oceny zmian zdrowia jamy ustnej

15 1.Wiek 5-6 lat: 90% wolnych od próchnicy 2.Wiek 12 lat: PUW/Z 1 3.Wiek 15 lat: CPI 1 lub 1 4.Wiek 18 lat: pełne uzębienie stałe 5.Wiek 45-44 lata: <2% bezzębnych 90% z minimum 20 90% z minimum 20 funkcjonalnymi zębami funkcjonalnymi zębami 0,25 sekstanta z głębokimi 0,25 sekstanta z głębokimi kieszonkami (CPI=4) kieszonkami (CPI=4)

16 puw Intensywność próchnicy w wieku 5-7 lat (1991-1995)

17 Spadek intensywności próchnicy Spadek intensywności próchnicy u dzieci 12-letnich u dzieci 12-letnich PUW/Z

18

19

20 Odsetek dzieci z PUW/Z 3 w 2000 roku

21 W populacjach cechujących się znaczną redukcją próchnicy nadal występuje mała grupa osób z wysoką intensywnością próchnicy. U osób z najwyższymi wartościami PUW/Z stanowiących 1/3 badanych oblicza się nowy wskaźnik zaproponowany przez D. Bratthalla - Significant Caries Index (SiC Index). Osiągnięcie wartości tego wskaźnika <3 zostało zaproponowane jako nowy globalny cel zdrowia jamy ustnej u dzieci 12-letnich przewidziany do realizacji do 2015 roku.

22 Średnie PUW/Z obliczone dla 1/3 osób z najwyższymi wartościami PUW/Z w badanej grupie (D.Bratthall 2000)

23 PW/Z % grupy SiC Rozmieszczenie próchnicy u 12-letnich dzieci w Szwecji

24 Rozmieszczenie próchnicy u 12-letnich dzieci w województwie dolnośląskim w 2000 roku. Strzałka wskazuje osoby włączone do obliczenia wskaźnika SiC SiC PUW/Z % grupy

25 PUW/Z Porównanie średniego poziomu próchnicy u dzieci 12-letnich w wybranych krajach

26 PUW/Z Średni poziom próchnicy u 12-letnich dzieci z województwa dolnośląskiego

27 Próchnica zębów caries dentium zaliczana jest przez ŚOZ do chorób społecznych jest procesem destrukcyjnym polegającym na demineralizacji i proteolizie twardych tkanek zęba przyczyną demineralizacji są produkty kwasowe beztlenowego rozkładu wprowadzonych z dietą węglowodanów metabolizowanych przez kwasotwórcze drobnoustroje nagromadzone w płytce nazębnej dental plaque

28 Próchnica - korony - korzenia Podział anatomiczny próchnicy - szkliwa - zębiny - cementu

29 Przebieg próchnicy ostry (caries acuta, humida) ostry (caries acuta, humida) Procesy destrukcyjne dominują nad procesami obronnymi ze strony miazgi - próchnica kwitnąca (caries florida) - rozległe ubytki często wielopowierzchniowe na kilku zębach - próchnica okrężna (caries circularis) – umiejscowiona przyszyjkowo obejmuje przynajmniej dwie powierzchnie przewlekły (caries chronica, sicca) przewlekły (caries chronica, sicca) Procesy obronne ze strony miazgi zmniejszają progresję destrukcji)

30 Podział próchnicy próchnica prosta (caries simplex) -ubytek rozwija się w zębie z klinicznie zdrową miazgą próchnica powikłana (caries complicata) - próchnica zniszczyła sklepienie komory i dotarła do miazgi oraz toczy się w zębie z miazgą nie wykazującą cech zdrowia klinicznego

31 Podział próchnicy próchnica pierwotna (caries primaria) - samoistny proces chorobowy próchnica wtórna (caries secundaria) -występuje wokół lub pod wypełnieniem ~ próchnica nietypowa (caries atypica) - występuje w zębie pozbawionym żywej miazgi

32 Obraz kliniczny próchnicy początkowa (caries incipiens, caries initialis), plama próchnicowa (macula cariosa) - przebieg ostry – biała plama (macula alba) - przebieg przewlekły – plama brunatna (macula fusca) powierzchowna (caries superficialis) średnia (caries media) głęboka (caries profunda) - bez obnażenia miazgi (ognisko próchnicowe od miazgi oddzielone jest warstwa niezdemineralizowanej zębiny) - z obnażeniem miazgi (ognisko próchnicowe od miazgi oddzielone jest warstwa demineralizowanej zębiny) – próchnica głęboka powikłana

33 Miejsca predysponowane do próchnicy 1 – zagłębienia anatomiczne 2 – powierzchnie styczne 3 – rejon przydziąsłowy

34 Przebieg ostry Ostry przebieg próchnicy początkowej Ostry przebieg próchnicy u pacjenta 19-letniego

35 Przebieg ostry Przebieg próchnicy po naświetleniu promieniami rtg Przebieg próchnicy po naświetleniu promieniami rtg okolicy głowy

36 Przebieg ostry Próchnica ostra –aktywna i choroba przyzębia Stan po leczeniu

37 Przebieg ostry Uzębienie mleczne Próchnica okrężna Uzębienie stałe

38 Próchnica przewlekła (zatrzymana) Próchnica przewlekła zatrzymana Powstała wtórnie wokół wypełnienia amalgamatowego

39 Próchnica bruzd i szczelin – kształty bruzd

40 Niedostateczne oczyszczanie bruzdy za pomocą szczotki uniemożliwia jej wypłukanie Szczelina w kształcie ampułki nigdy nie jest dobrze oczyszczona Próchnica bruzd i szczelin – kształty bruzd

41 Próchnica bruzd – obraz kliniczny

42 Próchnica początkowa bruzd Zgłębnikowanie

43 Próchnica bruzd – przekrój

44

45 Próchnica bruzd – obraz kliniczny odwapnienie

46 Próchnica bruzd

47 a b Próchnica bruzd – obraz i zasięg Ubytek na powierzchni żującej sięgający powierzchni stycznej, zachowana krawędź brzeżna

48 Próchnica powierzchni stycznych przebarwienie Ocena barwnikiem doszczętości usunięcia zdemineralizowanych tkanek Opracowany ubytek

49 Próchnica powierzchni stycznych – obraz kliniczny Ubytek na powierzchni stycznej, prześwieca przez krawędź brzeżną, która ma barwę różowo-szarą

50 Próchnica powierzchni stycznych Ubytek na powierzchni stycznej – opracowany od powierzchni policzkowej Ubytek na powierzchni stycznej – opracowany po usunięciu krawędzi brzeżnej

51 Próchnica na powierzchni stycznej Zniszczona krawędź brzeżna

52 Próchnica na powierzchni stycznej Demineralizacja szkliwa i zębiny

53 Próchnica na powierzchni stycznej

54 ab Ubytek otwarty od powierzchni podniebiennej Stłoczenie zębów; trudności w dostępie do ubytku od powierzchni podniebiennej; Dostęp do ubytku od powierzchni policzkowej

55

56 próchnica pocz ą tkowa Próchnica przyszyjkowa

57 a d c b Przemiana aktywnej zmiany w nieaktywną po dokładnym usuwaniu płytki

58 Próchnica korzenia

59 Próchnica zatrzymana w rejonie wolnym od płytki

60 Próchnica korzenia Rozległa próchnica korzenia

61 Próchnica korzenia Próchnica korzenia w miejscu zalegania płytki

62 Próchnica korzenia

63 Inwazja bakterii w kanalikach zębiny

64

65

66

67

68 Próchnica wtórna zewnętrzna i wewnętrzna

69

70 Obraz histologiczny próchnicy wtórnej zewnętrznej wewnętrznej

71 Próchnica wtórna wewnętrzna

72 Rodzaje nieszczelności brzeżnej A – mikroprzeciek B – otwarta szczelina C – rowkowane zagłębienie D – pęknięcie w obrębie szkliwa E – pęknięcie w obrębie wypełnienia

73 Powstawanie stopnia z nadmiaru wypełnienia

74 Następstwa mikroprzecieku

75 Próchnica wtórna zatrzymana wokół wypełnienia amalgamatowego

76 Odłamane wypełnienie amalgamatowe

77

78 Leczenie próchnicy wtórnej - wymiana - naprawa wypełnienia W 70% dochodzi do wzrostu powierzchni objętych wypełnieniem postępująca utrata tkanek zęba – akceleracja cyklu wypełnień (acceleration of restoration cycle) wypełnienie usuwa się się od środka wypełnienia, Ściany opracowuje się na końcu, usuwając wtórną aktywną próchnicę (miękka, wilgotna) Leczenie próchnicy wtórnej Replacement dentistry

79 zachowawcze metody leczenia próchnicy wtórnej - poszerzenie wypełnienia – gdy w pobliżu jest ognisko próchnicy pierwotnej łączące się w wypełnieniem - naprawa wypełnienia – próchnica wtórna jest przy granicy z tkanką twardą wypełnienia amalgamatowe mogą być naprawiane przez amalgamat lub kompozyt wypełnienie kompozytowe po zukośnieniu (45 o ) starego wypełnienia na 2 mm Leczenie próchnicy wtórnej Replacement dentistry

80

81 Próchnica pocz ą tkowa

82 pRóchnica pocz ą tkowa Caries superficialis Caries incipiens

83 Próchnica pocz ą tkowa Przed i po postępowaniu remineralizacyjnym

84 Próchnica pocz ą tkowa Zmiana sięga do połączenia szkliwno-zębinowego Zmiana zabarwienia bez utraty tkanki

85 Próchnica pocz ą tkowa Przebieg ostry przebieg przewlekły

86 Próchnica pocz ą tkowa

87 Mikroradiografia wczesnej zmiany próchnicowej Próchnica pocz ą tkowa

88 Próchnica Pocz ą tkowa Schemat powstawania zmiany

89 Próchnica Pocz ą tkowa 1 – warstwa przezroczysta Objętość porów 1%, a w szkliwie zdrowym 0,1%; utrata fazy mineralnej ok. 1% (głównie Ca i Mg) 2 – warstwa ciemna Objętość porów 2-4% 3 – warstwa centralna Objętość porów 5-25%; utrata minerałów 5% (na obwodzie) do 25% (w środku) 4 – warstwa powierzchowna Objętość porów 1%; na Rtg nie przepuszcza promieni; posiada mikrokanały

90 Próchnica Pocz ą tkowa Przed i po remineralizacji Obraz w mikroskopie polaryzacyjnym po zatopieniu w chinolinie

91 Próchnica pocz ą tkowa

92 Zmiany histologiczne w szkliwie i zębinie przed powstaniem ubytku w szkliwie Próchnica pocz ą tkowa

93 Pocz ą tkowa zmianaPróchnicowa Z ę biny schemat

94 Zmiana próchnicowa z ę biny Schemat zmian histologicznych Warstwa rozpadu zębiny Warstwa penetracji bakterii Warstwa demineralizacji Zębina sklerotyczna Warstwa zdrowej zębiny Zębina reakcyjna (obronna, wtórna Patologiczna)

95 ZaawansowanaZmianaPróchnicowa Z ę biny schemat

96 Stadia zaawansowania zmiany próchnicowej

97 Próchnica powierzchni żujących TZ – zębina sklerotyczna RD – zębina wtórna odłożona w projekcji zmiany Obraz w mikroskopie transmisyjnym

98 Odwapniony preparat zębiny kanaliki wykazują penetrację bakteryjną

99 Odwapniony preparat zębiny Penetracja kanalików zębinowych przez bakterie

100

101

102

103


Pobierz ppt "bakterie substrat ząb czas Udział bakterii w powstaniu i progresji procesu próchnicowego ząb substrat czas bakterie próchnica Inicjatorzy próchnicy S."

Podobne prezentacje


Reklamy Google