Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Test wiedzy o parkach narodowych nizin Podajcie imiona i nazwiska osób z Waszej grupy 1. 2. 3. 4. 5. Na ostatnim slajdzie sprawdźcie skalę oceny Waszej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Test wiedzy o parkach narodowych nizin Podajcie imiona i nazwiska osób z Waszej grupy 1. 2. 3. 4. 5. Na ostatnim slajdzie sprawdźcie skalę oceny Waszej."— Zapis prezentacji:

1 Test wiedzy o parkach narodowych nizin Podajcie imiona i nazwiska osób z Waszej grupy 1. 2. 3. 4. 5. Na ostatnim slajdzie sprawdźcie skalę oceny Waszej pracy.

2 Zadanie 1. Do opisów form ochrony przyrody dobierzcie właściwe pojęcie (przestawiając prostokąty). PojęcieOpis Obszar ochrony przyrody o powierzchni powyżej 1 tys. ha. Posiada szczególnie cenne pod względem przyrodniczym środowisko, które nie zostało zmienione działalnością człowieka. Obszar wartościowy pod względem przyrodniczym i krajobrazowym. Objęty ochroną, choć na jego terenie dopuszcza się rolniczą działalność człowieka pod warunkiem, że nie niszczy ona środowiska. Niewielki obszar o cennych walorach przyrodniczych, wyodrębniony dla ochrony zazwyczaj jednego elementu środowiska. Wyróżnia się m. in. rezerwaty leśne, stepowe, wodne, krajobrazowe. Park krajobrazowy Park narodowy Rezerwat przyrody

3 Zadanie 2. Odszukajcie i zaznaczcie na mapie Polski opisywany przez Waszą grupę park narodowy (ustawcie grot strzałki we właściwym miejscu). http://www.ekoportal.gov.pl/opencms/opencms/ekoportal/warto_wiedziec_i_odwiedzic/Ekoturystyka/Mapa/

4 Zadanie 3. Opiszcie przez Waszą grupę park narodowy. Nazwa parku: Symbolem parku narodowego jest: Park został powołany przede wszystkim po to, aby Podczas wycieczki do tego parku warto zobaczyć: 1. 2. 3.

5 Zadanie 4. Rozpoznaj przedstawione na rysunkach symbole parków narodowych – chronione na ich terenie zwierzęta. Podaj nazwę parku. Logo: Nazwa parku: http://www.kolorowankidowydruku.eu/zwierzeta- kolorowanka-66.html Logo: Nazwa parku: http://www.kolorowankidowydruku.eu/zwierzeta- kolorowanka-7.html Logo: Nazwa parku: http://beszamelispolkabezograniczen.blogspot.com/ 2010_06_01_archive.html Logo: Nazwa parku: http://miastodzieci.pl/kolorowanki/4:kolorowanki-i- malowanki-ptaki/1065:batalion-ptak

6 Zadanie 5. Gwiazdki parków postawcie przy właściwych opisach. Biebrzański Park Narodowy Białowieski Park Narodowy Drawieński Park Narodowy Kampinoski Park Narodowy Park jeziorno – leśny. Leży we wschodniej części Pojezierzy Pomorskich. Zachowały się w nim polodowcowe jeziora rynnowe. Spotyka się tu rzadkie ptaki głuszce i cietrzewie. Najstarszy park narodowy w Polsce, zajmuje tylko niewielki fragment puszczy, która w przeważającej części leży na terenie Białorusi. Utworzono go w celu ochrony jedynego w Europie lasu o pierwotnym charakterze. Park położony w północnej części Niziny Północnopodlaskiej. Utworzono go w celu ochrony rozległych, naturalnych obszarów podmokłych i torfowisk. Jest to największy park narodowy w Polsce. Park ten, położony jest przy zachodniej granicy naszej stolicy. Jest to obszar pokryty polodowcowymi piaskami, których część porastają lasy sosnowe, część zaś tworzą wydmy.

7 Ocena pracy uczniów (uzupełnia nauczyciel) Numer zadania Liczba punktów możliwych do zdobycia 25 pkt. Liczba zdobytych przez grupę punktów Zadanie 13 pkt. Zadanie 22 pkt. Zadanie 38 pkt. Zadanie 48 pkt. Zadanie 54 pkt. Uzyskana ocena: Skala ocen: 2524- 2221 - 1817 -1312 - 87 - 0 celbdbdbdstdopndst


Pobierz ppt "Test wiedzy o parkach narodowych nizin Podajcie imiona i nazwiska osób z Waszej grupy 1. 2. 3. 4. 5. Na ostatnim slajdzie sprawdźcie skalę oceny Waszej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google