Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Test wiedzy o parkach narodowych nizin

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Test wiedzy o parkach narodowych nizin"— Zapis prezentacji:

1 Test wiedzy o parkach narodowych nizin
Podajcie imiona i nazwiska osób z Waszej grupy 1. 2. 3. 4. 5. Na ostatnim slajdzie sprawdźcie skalę oceny Waszej pracy.

2 Zadanie 1. Do opisów form ochrony przyrody dobierzcie właściwe pojęcie (przestawiając prostokąty).
Obszar ochrony przyrody o powierzchni powyżej 1 tys. ha. Posiada szczególnie cenne pod względem przyrodniczym środowisko, które nie zostało zmienione działalnością człowieka. Obszar wartościowy pod względem przyrodniczym i krajobrazowym. Objęty ochroną, choć na jego terenie dopuszcza się rolniczą działalność człowieka pod warunkiem, że nie niszczy ona środowiska. Niewielki obszar o cennych walorach przyrodniczych, wyodrębniony dla ochrony zazwyczaj jednego elementu środowiska. Wyróżnia się m. in. rezerwaty leśne, stepowe, wodne, krajobrazowe. Park krajobrazowy Rezerwat przyrody Park narodowy

3 Zadanie 2. Odszukajcie i zaznaczcie na mapie Polski opisywany przez Waszą grupę park narodowy (ustawcie grot strzałki we właściwym miejscu).

4 Zadanie 3. Opiszcie przez Waszą grupę park narodowy.
Nazwa parku: Symbolem parku narodowego jest: Park został powołany przede wszystkim po to, aby Podczas wycieczki do tego parku warto zobaczyć: 1. 2. 3.

5 Zadanie 4. Rozpoznaj przedstawione na rysunkach symbole parków narodowych – chronione na ich terenie zwierzęta. Podaj nazwę parku. Logo: Nazwa parku: Logo: Nazwa parku: Logo: Nazwa parku: Logo: Nazwa parku:

6 Zadanie 5. Gwiazdki parków postawcie przy właściwych opisach.
Biebrzański Park Narodowy Park jeziorno – leśny. Leży we wschodniej części Pojezierzy Pomorskich. Zachowały się w nim polodowcowe jeziora rynnowe. Spotyka się tu rzadkie ptaki głuszce i cietrzewie. Białowieski Park Narodowy Najstarszy park narodowy w Polsce, zajmuje tylko niewielki fragment puszczy, która w przeważającej części leży na terenie Białorusi. Utworzono go w celu ochrony jedynego w Europie lasu o pierwotnym charakterze. Drawieński Park Narodowy Park ten, położony jest przy zachodniej granicy naszej stolicy. Jest to obszar pokryty polodowcowymi piaskami, których część porastają lasy sosnowe, część zaś tworzą wydmy. Park położony w północnej części Niziny Północnopodlaskiej. Utworzono go w celu ochrony rozległych, naturalnych obszarów podmokłych i torfowisk. Jest to największy park narodowy w Polsce. Kampinoski Park Narodowy

7 Ocena pracy uczniów (uzupełnia nauczyciel)
Numer zadania Liczba punktów możliwych do zdobycia 25 pkt. Liczba zdobytych przez grupę punktów Zadanie 1 3 pkt. Zadanie 2 2 pkt. Zadanie 3 8 pkt. Zadanie 4 Zadanie 5 4 pkt. Skala ocen: 25 24- 22 17 -13 12 - 8 7 - 0 cel bdb db dst dop ndst Uzyskana ocena:


Pobierz ppt "Test wiedzy o parkach narodowych nizin"

Podobne prezentacje


Reklamy Google