Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak powstała Iluminacja?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak powstała Iluminacja?"— Zapis prezentacji:

1

2 Jak powstała Iluminacja?
„Niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne we mnie.” Imannuel Kant Miejsce na obrazek Jak powstała Iluminacja? hm. Magdalena Dąbrowska

3 Kwintesencja kształcenia
Zainspirowana wystąpieniem hm. Joli Kreczmańskiej w dniu r. Podczas konferencji instruktorskiej w Załęczu Wielkim – o tym co w kształceniu jest najważniejsze… POWINNO SIĘ DZIAĆ

4 Jak wygrać? (autor Jola Kreczmańska)
I. CEL: Po co? Świadomość celu Głębia treści Integralność wychowania II. OSOBOWOŚĆ: Charyzma Indywidualizm Pasja III. FORMA: Nowość Przezywanie i emocje Różnorodność Dostosowanie Puszczaństwo IV. WZORCE: Metoda Pośredniość Wspólnota Doświadczenie (jego wymiana) V. JAKOŚĆ: Organizacja Dojście do sedna Przekaz (także promocyjny) Wizualizacja

5 Gwiazda pięcioramienna
Gwiazda pięcioramienna (☆) jest często spotykanym ideogramem. Gdy jest narysowana za pomocą odcinków równej długości a kąt między ramionami w każdym z jej szczytów wynosi 36°, określana jest jako "złota gwiazda pięcioramienna”. Gdy połączymy liniami prowadzonymi wewnątrz gwiazdy jej ramiona, otrzymamy pentagram - symbol o odniesieniach mistycznych i magicznych.

6

7 CEL Po co? Świadomość celu Głębia treści Integralność wychowania
Uchwała nr 1 Zjazdu Chorągwi Stołecznej ZHP z dnia 27 listopada roku w sprawie powołania Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej Mając na uwadze rozwój i kształcenie kadry instruktorskiej Chorągwi Stołecznej ZHP, zgodnie z Uchwałą Głównej Kwatery ZHP nr 240/2009 z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie kształcenia kadry w ZHP, Zjazd Chorągwi ponownie zobowiązuje Komendanta Chorągwi do doprowadzenia do powołania Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej, której celem ma być kształcenie i rozwijanie umiejętności kadry instruktorskiej (…) W związku z powyższym: 1. Zjazd zobowiązuje Komendanta Chorągwi do skompletowania zespołu instruktorskiego, powołania Zespołu Kadry Kształcącej i przeprowadzenia analizy do końca 2011 r. 2. Zjazd zobowiązuje Radę Chorągwi do aktywnego nadzorowania prac w tym zakresie i ich oceny w pierwszym kwartale 2012 r. i uwzględnienia tej oceny podczas rozpatrywania uchwały w sprawie absolutorium członków Komendy. 3. Zjazd zobowiązuje Komendanta Chorągwi do podjęcia starań skutkujących powołaniem Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej do końca 2012 r. Zjazd Chorągwi Stołecznej ZHP Warszawa, dnia r .

8 OSOBOWOŚĆ Charyzma Indywidualizm Pasja hm. Magdalena Dąbrowska
Komendantka SI Iluminacja hm. Paulina Gajownik hm. Ewa Sidor Komendantka Chorągwi Stołecznej ZHP Zastępczyni komendantki SI Iluminacja hm. Sławek Postek hm. Katarzyna Krzak członkini komendy SI Iluminacja współtwórca SI Iluminacja

9 FORMA Nowość Przezywanie i emocje Różnorodność Dostosowanie
Puszczaństwo od czerwca 2012 roku do dziś 2 kursy komendantów i komend szczepów – w sumie 30 uczestników („Szczepionka”, „Pryzmat”, w maju „Szczepionka II”); 4 edycje kursu podharcmistrzowskiego - w sumie 66 uczestników („Widnokrąg”, „Między słowami” ,„Drogowskazy” oraz „Wzwyż”); 4 kursy kadry kształcącej – w sumie 70 uczestników („TON”, „TON II”, „TON III”, „TON IV”); 1 kurs komendantów i komend hufców - 13 uczestników („Złota proporcja”); 1 kurs kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży oraz sezonowe szkolenia dla organizatorów placówek wypoczynku – w sumie 100 uczestników (w tym 11 uczestników kursu); kurs trenerów wewnętrznych „Train the trainers” (Kontekst HR) – 8 uczestników; szkolenia dla opiekunów prób instruktorskich, szkolenia dla hufcowych KSI oraz szkolenia dla kandydatów na harcmistrza - około 60 uczestników (w maju 2014 kurs członków KSI „Tworzywo”); akcja szkoleniowa „Bigos” (repertuar warsztatów doskonalących dla instruktorów) – około 50 uczestników poza odbywającymi się kursami podczas tejże; warsztaty „Sytuacje intymne w pracy wychowawczej” – 12 uczestników; warsztaty „U progu BOKK” – 10 uczestników; formy doskonalące dla członków komend hufców i kadry kształcącej – około 50 uczestników; 2 zbiórki Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja” – około 40 uczestników; szkolenia specjalnościowe m.in. 2 edycje kursu Harcerskiej Służby Granicznej i Służby Zabezpieczenia; konferencja instruktorska „LUX” („Kształcenie i praca z kadrą w ZHP”) – około 100 uczestników. W sumie w niecałe 2 lata zostało przeszkolonych na różnorodnych formach kształceniowych zorganizowanych przez chorągwiany ZKK około 550 instruktorów i to nie jest nasze ostatnie słowo

10 WZORCE Metoda Pośredniość Wspólnota Doświadczenie (jego wymiana)

11

12 JAKOŚĆ Organizacja Dojście do sedna Przekaz (także promocyjny)
Wizualizacja 1. Od czerwca 2012 r. do grudnia 2013r. wszystkie kursy realizowane przez chorągwiany ZKK otrzymały akredytację Centralnej Szkoły Instruktorskiej. 2. Chorągwiany konkurs na logo i nazwę szkoły – maj/czerwiec 2013 r. (zwycięzca: phm. Marcin Maryl - HufIEC ZHP Warszawa-Centrum) 3. Konstytucja SI Iluminacja, zatwierdzona decyzją Naczelnika ZHP nr 4/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Szkoły Instruktorskiej „ILUMINACJA” Chorągwi Stołecznej ZHP. 4. Na ogólnopolskiej zbiórce GK ZHP “Program i praca z kadrą”, w dniu 1 lutego 2014 r., hm. Małgorzata Sinica wręcza hm. Magdzie Dąbrowskiej  - komendantce szkoły – symboliczny akt powołania szkoły wraz z lampionem.

13 Nad JAKOŚCIĄ pracujemy cały czas !!!
8. Z wniosku skierowanego w listopadzie 2013 r. do naczelniczki ZHP o powołanie SI: „W przyszłości chcemy skupić się na wspieraniu ustawicznym kadry kształcącej organizacji, poprzez: organizację Kursów Kadry Kształcącej „II stopnia”, organizację kursów trenerskich, organizację konferencji dotyczących kształcenia, organizację szkoleń dla Szefów ZKK z zakresu zarządzania oświatą i wiele innych. Powołanie chorągwianej Szkoły Instruktorskiej stanowić będzie dla nas nobilitację do podejmowania kolejnych wyzwań zarówno na polu chorągwianym jak i ogólnozwiązkowym.” Nad JAKOŚCIĄ pracujemy cały czas !!! 5. Komenda Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej zatwierdziła zasady „Akredytowania form kształcenia organizowanych przez hufcowe i międzyhufcowe zespoły kadry kształcącej”, 6. W niespełna 2 lata zdobyto/zweryfikowano 17 BOKK i 8 SOKK. Stan SOKK w naszej Chorągwi zwiększył się w tym czasie niemal 3-krotnie (z 5- ciu do 14-tu, należy pamiętać iż OKK przyznawane są od 1997 r.). Mamy najwięcej ZOKK, SOKK i BOKK z wszystkich chorągwi ZHP – w sumie 81 aktualnych OKK. 7. Powstaje strona internetowa Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej:

14 Struktura Szkoły

15 Struktura Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej ILUMINACJA
Zespoły ds. kształcenia: komend hufców (w tym komendantów); podharcmistrzów; kadry kształcącej (zarówno tej w ramach hufcowych ZKK, ale także ta na poziomie chorągwi, zarówno Ci którzy prowadzą zajęcia i warsztaty jak i Ci którzy szefują formom  - level 1 i level 2); szefów hufcowych ZKK i MZKK; szczepowych, komend szczepów (tutaj CH SI liczy na ścisłe współdziałanie z wydziałem chorągwianym ds. szczepów); namiestników, kadry programowej (tutaj CH SI liczy na ścisłe współdziałanie z chorągwianymi szefami referatów metodycznych); opiekunów prób instruktorskich, kandydatów na hm., członków KSI (tutaj CH SI wesprze gro-form realizowanych dotychczas przez Ch KSI); kadry wspierającej (skarbnicy, kwatermistrze, funkcyjni pozyskujący środki finansowe, członkowie komend ds. organizacyjnych i logistycznych); komendantów i wychowawców HALiZ (kursy kierowników placówek, wychowawców kolonijnych, szkolenia przed HALiZ); kadry specjalnościowej; drużynowych, instruktorów 30+ tzw. kształcenie ustawiczne.

16 Z preambuły Konstytucji Chorągwianej SI
Szkoła Instruktorska ILUMINACJA oddziałuje olśniewająco na instruktorów, eksponując istotne detale pracy instruktorskiej. Swoim działaniem wzmacnia podstawowe fundamenty Harcerskiego Systemu Wychowawczego oraz inspiruje do twórczego stawiania czoła wyzwaniom instruktorskim, budując jednocześnie niezapomniany klimat szkoleń.


Pobierz ppt "Jak powstała Iluminacja?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google