Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dr Katarzyna Roszewska, WPiA UKSW Warszawa,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dr Katarzyna Roszewska, WPiA UKSW Warszawa,"— Zapis prezentacji:

1 dr Katarzyna Roszewska, WPiA UKSW Warszawa, 02.04.2014
Świadczenie pielęgnacyjne to nie wszystko- bariery w podjęciu lub utrzymaniu zatrudnienia dr Katarzyna Roszewska, WPiA UKSW Warszawa, Patronat honorowy

2 Świadczenie pielęgnacyjne – zalety i wady
wysokość świadczenia sukcesywnie rośnie w ciągu ostatnich 5 lat 420/520/ /od V netto czy stabilne, gwarantowane przez okres sprawowania opieki ? (jaki charakter świadczenia, część kwoty z programu rządowego, nie ma mechanizmu waloryzacji, czemu służy – uzawodowieniu opiekuna?) źródło dochodu: bez progu, z ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi świadczenie to często niemal jedyny dochód dla więcej, niż 1 osoby (f.a. – do 500 zł. przy progu dochodowym, z. pielęgnacyjny), ile kosztują inne usługi :np. m-ce w DPS 2,5-4,5 tys zł. , DD – 2,5 – 5,5 tys., ZOL- do % najniższej emerytury (ok zł.)

3 Świadczenie pielęgnacyjne – zalety i wady
pozwala na podjęcie osobistej opieki opieka zindywidualizowana ale czy możemy wymagać opieki 24/7/365, czy to jest wybór, czy przymus wynikający z barier w dostępie do usług Uwaga: opieka nad osobą legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. ale to nie znaczy profesjonalna, rodzic nie jest terapeutą, nie jest rehabilitantem

4 System wsparcia czy system izolacji i wykluczenia
Czy istnieje spójny system wsparcia? Czy zespół rozwiązań daje odpowiedź na pytanie – jakie cele stawia sobie polityka społeczna w kwestii wpierania rodzin z niepełnosprawnością (np. wypowiedź dra P. Kubickiego w TOKFM : problem świadczenia jest dla opiekuna, czemu służy świadczenie, polityka społeczna jako koszt - inaczej, niż w przypadku wydatków „inwestycyjnych”) Czy każda rodzina nie jest naszym społecznym kapitałem? System wsparcia nie może przewidywać rozwiązań jednorodnie totalnych, absolutyzujących, wymuszających decyzje prowadzące do wykluczenia, izolacji rodziny

5 Bariery w podejmowaniu lub utrzymaniu zatrudnienia
7 najważniejszych obszarów prawnych, nie wliczając ubezpieczeń zdrowotnych System edukacji Prawo rodzinne Prawo pracy System ubezpieczeń społecznych Pomoc społeczna Rehabilitacja społeczna Prawo cywilne

6 Bariery w podejmowaniu lub utrzymaniu zatrudnienia
System edukacji Trudności w otrzymaniu miejsca w placówce obwodowej Odrębny system orzekania na potrzeby edukacji Trudności w realizacji zaleceń PPP Trudności z materiałami edukacyjnymi Trudności z organizacją roku szkolnego Trudności z uczestnictwem w zajęciach dodatkowych

7 Bariery w podejmowaniu lub utrzymaniu zatrudnienia
Prawo rodzinne Obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem Sprawowanie osobistej opieki a świadczenie alimentacyjne Obowiązek alimentacyjny dalszych krewnych

8 Bariery w podejmowaniu lub utrzymaniu zatrudnienia
Prawo pracy Organizacja pracy Elastyczny czas pracy Prawo powrotu do pracy Ryzyko socjalne pracodawcy

9 Bariery w podejmowaniu lub utrzymaniu zatrudnienia
System ubezpieczeń społecznych Katalog ryzyk chronionych systemem ubezpieczeń społecznych Zniesienie wcześniejszych emerytur dla matek opiekujących się niepełnosprawnym dzieckiem i praktyka utraty prawa do wcześniejszej emerytury Zniesienie wcześniejszych emerytur na zasadach ogólnych Wydłużenie wieku emerytalnego, zrównanie wieku emerytalnego Zakres ochrony zasiłkiem opiekuńczym

10 Bariery w podejmowaniu lub utrzymaniu zatrudnienia
Pomoc społeczna Instytucjonalne formy wsparcia w czasie przejściowej niemożności sprawowania opieki przez opiekuna Brak mechanizmu wyłaniania rodzin z niepełnosprawnością w potrzebie Zakres pomocy subsydiarny, zależny od potrzeb Zakres pomocy uwarunkowany sytuacją samorządu

11 Bariery w podejmowaniu lub utrzymaniu zatrudnienia
Rehabilitacja społeczna Warsztaty terapii zajęciowej Turnusy rehabilitacyjne Obciążenie budżetu PFRON innymi wydatkami (rehabilitacja zawodowa, rehabilitacja lecznicza)

12 Bariery w podejmowaniu lub utrzymaniu zatrudnienia
Prawo cywilne Dochodzenie roszczeń (odszkodowania, zadośćuczynienia, renty), gdy niepełnosprawność wynikiem działania os 3 – (7 m-cy/3,5 m-ca) Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osobę z niepełnosprawnością

13 Dane kontaktowe: katarzyna.roszewska@gmail.com
Dziękuję za uwagę Dane kontaktowe:


Pobierz ppt "dr Katarzyna Roszewska, WPiA UKSW Warszawa,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google