Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Efektywne programowanie 2014-2020 Bruksela, 3 kwietnia 2014 Dyrekcja Generalna do spraw Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Efektywne programowanie 2014-2020 Bruksela, 3 kwietnia 2014 Dyrekcja Generalna do spraw Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Efektywne programowanie 2014-2020 Bruksela, 3 kwietnia 2014 Dyrekcja Generalna do spraw Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego

2 Planowanie: poziom krajowy i unijny

3 Cele europejskie Gospodarka inteligentna, zrównoważona i jednocześnie sprzyjająca włączeniu społecznemu. Celem jest wzrost zatrudnienia wraz ze wzrostem produktywności oraz spójności społecznej. Europa 2020

4 1)Zatrudnienie 75% osób w wieku 20-64 lat powinno mieć pracę 2)B+R 3% PKB Unii 3)Redukcja emisji oraz energia ze źródeł odnawialnych 20% mniej emisji gazów cieplarnianych 20% więcej efektywności energetycznej 20% energii ze źródeł odnawialnych Cele Unii na 2020

5 4)Edukacja Max 10% przedwcześnie kończących edukację Minimum 40% wykształcenie wyższe 5)Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym Mniej o 20 milionów osób zagrożonych ubóstwem Cele Unii na 2020

6 Cele Polski na 2020: zatrudnienie

7 Cele Polski na 2020: edukacja

8 Cele Polski na 2020: edukacja

9 Cele Polski na 2020: włączenie społeczne

10 1)…korekta nierównowagi budżetowej… … wdrożenie reform strukturalnych, które zwiększyłyby zdolności dostosowawcze oraz pobudziłyby wzrost gospodarczy i zatrudnienie… Zminimalizowanie cięć w inwestycjach pobudzających wzrost gospodarczy, zweryfikowanie polityki wydatków, lepsze ukierunkowanie polityki społecznej oraz zwiększenie oszczędności kosztowej i efektywności wydatków na opiekę zdrowotną. Zalecenia Rady 1) z 2013

11 3) …obniżenie bezrobocia osób młodych, na przykład poprzez gwarancję dla młodzieży, większe udostępnienie przyuczania do zawodu i uczenia się poprzez praktykę, zacieśnienie współpracy szkół i pracodawców oraz poprawę jakości nauczania. Przyjęcie projektu strategii na rzecz uczenia się przez całe życie. Zwalczanie ubóstwa pracujących oraz segmentacji rynku pracy poprzez lepsze przechodzenie z zatrudnienia na czas określony do stałego zatrudnienia oraz ograniczenie nadmiernego wykorzystania umów cywilnoprawnych. Zalecenia Rady 3) z 2013

12 4) …zwiększenie udziału kobiet w rynku pracy, szczególnie przez inwestowanie w wysokiej jakości, przystępną cenowo opiekę nad dziećmi i nauczanie przedszkolne, zapewnienie stabilnego finansowania i wykwalifikowanego personelu. … zreformowanie systemu rolniczych ubezpieczeń społecznych (KRUS) w celu poprawy międzysektorowej mobilności pracowników…... Przygotowanie do ogólnej reformy emerytalnej za pomocą środków zwiększających szanse starszych pracowników na zatrudnienie… Zalecenia Rady 4) z 2013

13 Cztery priorytety inwestycyjne, w tym: Priorytet trzeci: zwiększenie udziału w rynku pracy poprzez poprawę zatrudnienia, społecznej polityki integracji i edukacji. Programowanie: Position Paper Position paper – wrzesień 2013

14 Integracja grup najbardziej narażonych na rynku pracy Osoby starsze Kobiety Młodzież Osoby niepełnosprawne Osoby o niskich kwalifikacjach Jakość kształcenia, a szczególnie Zawodowego Wyższego LLL Przedszkola i żłobki Rozbieżności między z rynkiem pracy (np. TIK) Programowanie: Position Paper

15 Umowa partnerstwa 8 stycznia 2014

16 Najważniejszy dokument określający strategię wykorzystania nowej puli Funduszy Europejskich Rozpoczęcie formalnych negocjacji z Komisją Europejską. Premier Donald Tusk: Umowa Partnerstwa jest programem skoku cywilizacyjnego, jaki Polska powinna dokonać do 2020 r. Wicepremier Elżbieta Bieńkowska: Umowa jest spójną wizją rozwoju kraju. Wsparciem obejmiemy przedsięwzięcia związane ze zwiększaniem zatrudnienia i wyrównywaniem szans społecznych osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Umowa partnerstwa 8 stycznia 2014

17 Całkowita alokacja dla Polski: 82 miliardy euro Fundusz Społeczny: 13 miliardów euro Fundusz Rozwoju Regionalnego: 40 miliardów euro Fundusz Spójności: 23 miliardy euro Umowa partnerstwa alokacja

18 Umowa partnerstwa CT 8-9-10

19 Umowa partnerstwa Regiony

20 Umowa partnerstwa Regiony

21 Umowa partnerstwa Wskaźniki

22 381 uwag Komisji 5 marca 2014

23 Umowa Partnerstwa – zamknięcie negocjacji i formalne przyjęcie przez Komisję w maju-czerwcu 2014. PO WER – przesłany 10 marca 2014, obecnie w konsultacjach między Służbami Komisji. RPO – oczekiwane przez Komisje w kwietniu 2014. Kolejne etapy

24 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Efektywne programowanie 2014-2020 Bruksela, 3 kwietnia 2014 Dyrekcja Generalna do spraw Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google