Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W SZELKI RUCH TO DOBRA SPRAWA ! Cel główny: - rozwijanie sprawności fizycznej dzieci - poznawanie i przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji sportowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W SZELKI RUCH TO DOBRA SPRAWA ! Cel główny: - rozwijanie sprawności fizycznej dzieci - poznawanie i przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji sportowej."— Zapis prezentacji:

1 W SZELKI RUCH TO DOBRA SPRAWA ! Cel główny: - rozwijanie sprawności fizycznej dzieci - poznawanie i przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji sportowej Cele szczegółowe: - rozwija koordynację ruchową - rozładowuje napięcie emocjonalne - kształtuje umiejętność pokonywania trudności - współtworzy miłą atmosferę podczas ćwiczeń Metody: konkurencje sportowe i sprawnościowe, pedagogika zabawy. Formy: indywidualna, zespołowa. Pomoce: klocki, woreczki, szarfy, wiaderka, łyżki, piłeczki ping-pong, kubki z wodą, piłki, pachołki, ławeczki. Miejsce: sala zabaw ruchowych

2 1. R OZGRZEWKA. Z ABAWA,,M OJE CIAŁO TO INSTRUMENT ( WG. M. B OGDANOWICZ ) W SZELKI RUCH TO DOBRA SPRAWA, DLA NAS WSZYSTKICH TO ZABAWA. R ĘCE W GÓRĘ, W PRZÓD I W BOK, SKŁON DO PRZODU, PRZYSIAD, SKOK. R EF.: G ŁOWA, RAMIONA, KOLANA, PIĘTY, KOLANA, PIĘTY, KOLANA, PIĘTY. G ŁOWA, RAMIONA, KOLANA, PIĘTY, OCZY, USZY, USTA, NOS.

3 W YBÓR KAPITANÓW DWÓCH DRUŻYN. D ZIECI LOSUJĄ Z WORKA PIŁECZKI ; KTO WYLOSUJE PIŁECZKĘ W CZERWONYM KOLORZE ZOSTAJE KAPITANEM I WYBIERA ZAWODNIKÓW DO SWOJEJ DRUŻYNY. P RZYWITANIE SIĘ W PARACH SŁOWEM I PRZEZ PODANIE RĘKI, A TAKŻE RÓŻNYMI CZĘŚCIAMI CIAŁA : NOSEM, KOLANEM, ŁOKCIEM ITP. K ONKURENCJE SPORTOWE : H OP, HOP - ŻABI SKOK. Z ADANIEM ZAWODNIKÓW JEST POKONANIE TRASY PRZESKAKUJĄC OBUNÓŻ PRZEZ PRZESZKODY. D RUŻYNA, KTÓRA WYKONA ZADANIE SZYBCIEJ, OTRZYMUJE WIĘKSZĄ ILOŚĆ PUNKTÓW.

4 P OPCORN. D ZIECI Z DRUŻYN STOJĄ W ROZSYPCE NA SALI. K APITANOWIE DRUŻYN SKACZĄ DO NAJBLIŻSZEJ OSOBY I ŁAPIĄ JĄ ZA RĘCE, NASTĘPNIE PRÓBUJĄ POWIĘKSZYĆ KÓŁECZKO I RAZEM SKACZĄ DO KOLEJNEJ OSOBY ITD. K AŻDY KAPITAN ZBIERA DO KÓŁECZKA CZŁONKÓW SWOJEJ DRUŻYNY. D RUŻYNA OTRZYMUJE TYLE PUNKTÓW, ILE OSÓB ZDOŁA NAZBIERAĆ W OKREŚLONYM CZASIE.

5 K TO SIĘ NIE BOI JEŻA ?. Z ADANIE POLEGA NA PRZEŁOŻENIU SZARFY PRZEZ SIEBIE I POKONANIU TRASY STĄPAJĄC BEZ BUTÓW PO JEŻYKACH. K TÓRA DRUŻYNA SZYBCIEJ WYKONA ZADANIE TA ZDOBYWA WIĘKSZĄ ILOŚĆ PUNKTÓW.

6 N IESIEMY PIŁECZKĘ. D ZIECI POKONUJĄ TRASĘ NIOSĄC PIŁECZKĘ PING - PONG NA ŁYŻCE. U TRUDNIENIEM SĄ PRZESZKODY. J EŚLI PIŁECZKA SPADNIE Z ŁYŻKI NALEŻY JĄ PODNIEŚĆ, COFNĄĆ SIĘ O DWIE PRZESZKODY I KONTYNUOWAĆ ZADANIE.

7 I DZIEMY NA SZCZUDŁACH Z ADANIEM ZAWODNIKÓW JEST PRZEJŚCIE PO WĄSKIEJ KRAWĘDZI ŁAWECZKI Z UTRZYMANIEM RÓWNOWAGI, A NASTĘPNIE DOTARCIE DO METY NA SZCZUDŁACH. S ZYBSZA DRUŻYNA ZWYCIĘŻA W TEJ KONKURENCJI.

8 Z AKOŃCZENIE P ODZIĘKOWANIE DZIECIOM ZA WSPÓLNĄ ZABAWĘ. O GŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURENCJI I POGRATULOWANIE ZWYCIĘZCOM. S TONOGA - WSPÓLNY TANIEC RADOŚCI.

9 G IMNASTYKA DOBRA SPRAWA, DZIŚ Z GAZETĄ JEST ZABAWA ! Cele ogólne: - rozwijanie sprawności całego ciała w toku zabaw ruchowych z wykorzystaniem metody R. Labana -kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała i ciała drugiej osoby Cele szczegółowe – dziecko: -rozwija swoją naturalną ruchliwość -wykonuje ćwiczenia ruchowe przy muzyce -poznaje właściwości gazety -współpracuje z rówieśnikami -wyrabia wrażliwość słuchową -uważnie słucha poleceń nauczyciela i wykonuje je -wykazuje się pomysłowością Metody: Elementy metody R. Labana,

10 I- CZĘŚĆ WSTĘPNA : SŁUCHOWO - RUCHOWE T AŃCZMY TAK, JAK PODPOWIADA MUZYKA – RÓŻNICOWANIE RYTMU. W PROWADZENIE PRZYJAZNEJ ATMOSFERY PODCZAS ZABAW W PARACH ; ROBIENIE MOSTKÓW I PRZECHODZENIE POD PARTNEREM, CIĄGNIĘCIE KOLEGI / KOLEŻANKI ZA NOGI PO SALI ( NA ZMIANĘ ).

11 II- CZĘŚĆ GŁÓWNA : Ć WICZENIA GIMNASTYCZNE Z WYKORZYSTANIEM GAZET. -M ARSZ PO KOLE PRZY MUZYCE - ROZDANIE DZIECIOM PODWÓJNEJ KARTKI Z GAZETY. -R OZKŁADANIE GAZETY NA PODŁODZE, WCHODZENIE I SCHODZENIE Z GAZETY, PRZODEM, TYŁEM I BOKIEM. -S KŁADANIE GAZETY NA PÓŁ - PRZESKOKI W PRZÓD, W TYŁ, BOKIEM PRZEZ GAZETĘ. - S KŁADANIE GAZETY ; OBIEGANIE ZŁOŻONEJ GAZETY, GDY GRA MUZYKA, KIEDY MUZYKA MILKNIE - PRZYSIAD NA GAZECIE. - M YCIE PODŁOGI - W SIADZIE KLĘCZNYM W KRĘGU. G AZETA NA PODŁODZE PRZED SOBĄ. R ĘCE NA GAZECIE. P RZESUWANIE OBSZERNYMI RUCHAMI GAZETY W RÓŻNYCH KIERUNKACH.

12 C HODZĘ JAK RAK - CHODZENIE NA CZWORAKACH TYŁEM Z GAZETĄ NA BRZUCHU. -R OBIENIE KULEK Z GAZET ; RZUCANIE DO PARTNERA - P RZEKŁADANIE KULKI Z GAZETY NAD GŁOWĄ I MIĘDZY NOGAMI, Z RĘKI DO RĘKI Z PRZODU I ZA PLECAMI.

13 - N ALEŚNIK - ZAWIJANIE PARTNERA W GAZETĘ I ROZWIJANIE. -Ć WICZENIE WYPROSTNE – WZMACNIAJĄCE MIĘŚNIE GRZBIETU – DZIECI SIADAJĄ W SIADZIE KLĘCZNYM, PODNOSZĄ GAZETĘ W GÓRĘ, SKŁANIAJĄ SIĘ W PRZÓD SIĘGAJĄC JAK NAJDALEJ, A NASTĘPNIE PRZECHODZĄ DO SIADU. - K ARUZELA DZIECI SIEDZĄ NA ZŁOŻONEJ GAZECIE, ODPYCHAJĄ SIĘ STOPAMI I RĘKAMI KRĘCĄC SIĘ WKOŁO. -Ć WICZENIE TUŁOWIA : - DZIECI ROBIĄ SKŁONY NAPRZEMIENNIE DOTYKAJĄC GAZETĄ RAZ DO JEDNEJ STOPY, RAZ DO DRUGIEJ ; SIAD ROZKROCZNY, DZIECI ROBIĄ SKŁONY RAZ DO JEDNEJ STOPY, RAZ DO DRUGIEJ. -Ć WICZENIE MIĘŚNI BRZUCHA R OWEREK – DZIECI LEŻĄ NA PLECACH, TRZYMAJĄ GAZETĘ – KIEROWNICĘ I NAŚLADUJĄ JAZDĘ NA ROWERZE.

14 C ZĘŚĆ KOŃCOWA : -Ć WICZENIE STÓP P RZENOSZENIE WORECZKÓW – DZIECI PALCAMI U STÓP PRZENOSZĄ WORECZEK Z MIEJSCA NA MIEJSCE -R ELAKS – DZIECI PRZYJMUJĄ WYGODNĄ POZYCJĘ I PRZY MUZYCE RELAKSACYJNEJ M ALOWANIE DESZCZU DELIKATNIE STUKAJĄ PALCAMI W GAZETĘ LUB MALUJĄ PALCEM PO GAZECIE. Ć WICZENIA ODDECHOWE


Pobierz ppt "W SZELKI RUCH TO DOBRA SPRAWA ! Cel główny: - rozwijanie sprawności fizycznej dzieci - poznawanie i przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji sportowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google